Istorija Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAIČIŲ PILININKAI (KAŠTELIONAI)
Parengė Danutė Mukienė

Žemaitija XVII a.

Žemaičių pilininkų arba kaštelionų pareigybė atsirado XVI amžiuje ir išsilaikė iki Lietuvos. Lenkijos trečiojo padalijimo. Žemaitijoje savo rangu pilininkas buvo antras žmogus po seniūno. Jų sąrašą vienas iš pirmųjų yra paskelbęs istorikas Jozefas Wolf'as. Pagal jį žemaičių pilininkais XVI–XVIII amžiais buvo:

Merkelis Šemeta (Szemet Malcher Stanislawowicz). Žemaičių pilininkas nuo 1566 m. kovo 11 d. Mirė 1570 m.
Mykolas Tolvaišas (Talwosz Mikolaj Stanislowowicz). Žemaičių pilininkas nuo 1570 m. iki 1588 m. sausio mėnesio.
Mykolas Naruševičius (Naruszewicz Mikolaj Mikolajewicz). Žemaičių pilininkas nuo 1588 m. vasario 10 d. Mirė 1603 m. lapkričio mėnesį.
Aleksandras Holovčinskis (Holowczynski kniaz Aleksander Jaroslawowicz). Žemaičių pilininkas nuo 1604 m. vasario 21 d. iki 1614 metų.
Adomas Tolvaišas (Tolwosz Adam Mikolajewicz). Žemaičių pilininkas nuo 1614 m. Mirė 1628 m.
Sluška Aleksandras Mykolas (Sluszka Aleksander). Žemaičių pilininkas nuo 1628 m. kovo 20 d. iki 1633 m. kovo 2 d.
Mykolas Vie...lovskis (Wie...lowski Mikolaj). Žemaičių pilininkas nuo 1633 m. kovo 14 d. Mirė 1634 m. lapkričio 19 d. (pavardė aiškinama).
Jonas Alfonsas Lackis (Lacki Jan Alfons). Žemaičių pilininkas nuo 1634 m. gruodžio mėnesio iki 1643 metų gruodžio 5 d.
Jurgis Chreptavičius (Chrebtowicz Jurij Adamowicz). Žemaičių pilininkas nuo 1643 m. gruodžio 29 iki 1645 m.
Aleksandras Naruševičius (Naruszewicz Aleksander). Žemaičių pilininkas nuo 1645 m. sausio 26 d. Mirė 1653 m.
Eustachijus Kerdiejus (Kierdej Eustachy). Žemaičių pilininkas nuo 1653 metų. Mirė 1661 metais.
Jokūbas Kuncevičius (Kuncewicz Jakob). Žemaičių pilininkas 1661-1664 metais.
Danielius Hrastovskis (Chrząstowski Daniel). Žemaičių pilininkas 1664-1665 metais.
Stanislovas Vincentas Orda (Orda Stanislaw Wincenty). Žemaičių pilininkas nuo 1665 metų iki 1685 metų.
Vilhelmas Eustachijus Grotuzas (Grothuz Wilhelm Eustachy). Žemaičių pilininkas nuo 1685 m. birželio 5 d. Mirė 1709 m.
Aleksandras Juozas Unikovskis (Unichowski Aleksander Jozef). Žemaičių pilininkas nuo 1709 m. spalio 31 d. Mirė 1722 m.
Jeronimas Kryšpinas-Kiršenšteinas (Kryszpin-Kirsensztein Jerzy Hieronim). Žemaičių pilininkas nuo 1722 m. kovo 19 d. Mirė 1737 m.
Juozas Tiškevičius (Tyszkiewicz Jozef). Žemaičių pilininkas nuo 1737 liepos 8 d. iki 1742 metų pavasario.
Juozas Antanas Solokubas (Sollohub Jozef Antoni). Žemaičių pilininkas nuo 1742 m. gegužės 21 d. iki 1748 metų rudens.
Juozas Pacas (Pac Jozef). Žemaičių pilininkas nuo 1748 m. spalio 12 d. Mirė 1765 metais.
Jonas Kotkevičius (Chodkiewicz Jan Mikolaj). Žemaičių pilininkas nuo 1765 m. rugpjūčio 19 d. iki 1766 m.
Jonas Mykolas Gorskis (Gorski Jan Michal). Žemaičių pilininkas nuo 1766 metų vasario 1 d. Mirė 1776 m. gegužės 20 d.
Antanas Gelgudas (Gielgud Antoni). Žemaičių pilininkas nuo 1776 m. birželio 22 d. iki 1783 metų rudens.
Stanislovas Tiškevičius (Tyszkiewicz Stanizlaw). Žemaičių pilininkas nuo 1783 m. spalio 7 d. iki Lietuvos-Lenkijos trečiojo padalijimo


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.29 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija