English »»»   
Redaktoriaus žodis   Istorija   Kultūra   Kalba   Lankytinos vietos   Literatūra   Vyskupija   Tautosaka   Naujienos  
Informacija   Kontaktai   Neįgaliems   Anketa   Naudingos nuorodos   Klausiate-atsakome  
„Žemaičių žemė“
Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Žemaičių akademija
Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“
Šatrijos Raganos bendrija
Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų rėmimo fondas
Žemaičių kultūros draugija
Žemaitijos muziejai
 
„ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ“
2009  1   2   3   4

2008  1   2   3   4
2007  1   2   3   4
2006  1– 2   3   4
2005  1   2   3   4
2004  1   2   3   4
2003  1   2   3   4
2002  1     3   4
2001  1   2   3   4

2009 1  2  3  4
2008 1
2006 1
2005 1  2  3
2004 1  2 
2003 1  2  3
  5  6  7
2002 1  2  3  4  5  6  7  8
2001 1  2  3  4  5  6  7  8

Nauji elektroniniai leidiniai:
Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras http://www.etnocentras.lt
 
 
 
 
 
 
KULTŪROS, MENO, MOKSLO, VISUOMENĖS VEIKĖJAI
KOMENTARAI, PASIŪLYMAI, PAGEIDAVIMAI
        
2009 m. Nr. 12. Turinys
2009 m. Nr. 11. Turinys
2009 m. Nr. 10. Turinys
2009 m. Nr. 9. Turinys

2009 m. Nr. 8. Turinys
2009 m. Nr. 7. Turinys
2009 m. Nr. 6. Turinys >

2009 m. Nr. 5. Turinys >
2009 m. Nr. 4. Turinys >

2009 m. Nr. 3. Turinys >
2009 m. Nr. 2. Turinys >
2009 m. Nr. 1. Turinys >
  „Žemaitiu žemė“  
Išleists naus žornala „Žemaitiu žemė“ (2009 m. Nr. 4) numeris.
Leidėnė turinīs >
  Lankytinos vietos  
Motiejaus Valančiaus gimtinės sodyba. Nuotrauka iš Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus (Nasrėnai, Kretingos r.) archyvo.
 Iniciatyvos    
„Vileišių kolegija“ kviečia prisidėti statant Vilniuje paminklą didiesiems Lietuvos kėlėjams broliams Vileišiams >
  Nauji leidiniai    
2008–2009m. RKIC kartu su Telšių, Kretingos, Šiaulių muziejininkais pradėjo rengti spaudai ir leisti buvusio ilgamečio Kretingos muziejaus direktoriaus, istoriko Juozo Mickevičiaus (1900–1984) rašytinį palikimą, saugomą Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose. 2008 m. lapkričio pradžioje pasirodė pirmoji jo darbų, saugomų Lietuvos muziejuose, bibliotekose ir archyvuose, knyga – „Tėvų ir protėvių žemė“, o 2009 m. gruodžio mėnesį – antroji knyga (sudarė Danutė Mukienė). Išsamiau >>>  

2008 m. pažymėtos tarpukario Žemaitijos ir Klaipėdos krašto kultūros ir visuomenės veikėjo, Žemaičių rašytojų sambūrio nario Petro Gintalo (1908–1971) gimimo šimtosios metinės. Jis buvo aktorius, režisierius, dramaturgas, poetas, žurnalistas, tarpukario ir pokario metais veikusių kelių kultūros, švietimo įstaigų, darbininkų profesinių sąjungų organizatorius, vadovas. Jubiliejaus proga RKIC susistemino ir atskira knyga išleido Petro Gintalo rašytinį palikimą (knyga „Petras Gintalas. Gyvenimas ir kūryba“. Išsamiau >>>

 
Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, bendradarbiaudamas su Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejumi, išleido suvenyrinį leidinį – Mykolo Kleopo Oginskio „Priesakus sūnui“. Atsisiųsti *pdf [269 Kb]
Vytautas Konstantinas Savickis. „Medis – manoji eldija“. Gausiai iliustruota Telšių mieste gyvenančio tautodailininko V. K. Savickio monografija (kūrybos ir gyvenimo knyga). Sudarė Danutė Mukienė. Išleido Regionų kultūrinių iniciatyvų centras. Tiražas 1 000 egz. Apimtis 376 p. Leidinį platina V. K. Savickis
Regionų kultūrinių iniciatyvų centras išleido kompozitoriaus, valstybės ir politikos veikėjo kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 1826–1827 m. Paryžiuje prancūzų kalba išleistų „Atsiminimų“  (4 tomai) I tomo vertimą į lietuvių kalbą. (Vertėjas – Virginijus Baranauskas). Knyga platinama Lietuvos knygynuose
Regionų kultūrinių iniciatyvų centras  ir Lietuvos dailės muziejus išleido knygą „Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Istorijos, architektūros, meno kūrinių, archyvų tyrimai“. Knyga platinama Lietuvos knygynuose
Regionų kultūrinių iniciatyvų centras išleido vieno iš pirmųjų Žemaičių akademijos konferencijų dalyvių Antano Lotužio (1913–1997) knygą „Aš, Antanas, Pavandenės krašto sūnus“. Knygoje paskelbtas A. Lotužio rašytinis palikimas (straipsniai apie Pavandenės krašto istoriją, etnografiją, tremties metų prisiminimai, eilėraščiai). Knyga platinama Regionų kultūrinių iniciatyvų centre (tel. 261 9670)
Žemaitiu žemės“ žornala redakcėjė (RKIC) išleida bovosė Žemaitiu muziejaus „Alka“ dėrektuoriaus, arkeuoluoga, kraštuotīrininka Vita Valatkas, katruo gėmėma 80-uosės ėr mėrtėis 30-uosės metėnės mėnavuojem 2007m., ontroujė knīnga: – „Žemaičių žemės tyrinėjimai. Muziejininkystė, etnografija, kraštotyra. Rašytinis palikimas Žemaičių muziejuje „Alka“. Knīngas išleidėma riemė Telšiū rajuona savėvaldībė, Lietuvuos kultūras ministerėjė, Lituanistikas tradicėju ėr pavelda iprasmėnėma komisėjė, Regijuonu kultūriniu inicetīvu cėntros.
2007 m. sausė mienesie knīnga pradieta platintė Lietuvuos kningīnūs. Anou galėt isėgītė ėr „Žemaitiu žemės“ žornala redakcėjuo (Vilniaus g. 22, Vilnius, tel. Vilniou – 261 9670, mob. 8687 47550).
Išsamiau apie V. Valatka ir anuo leidin skaitykite:
„Žemaičių žemės“ žurnalo redakcija (VO RKIC) išleido XIX a. rašytojos Sofijos Tyzenhauzaitės istorinio romano „Halina Oginskytė arba Švedai Lenkijoje“ vertimą iš prancūzų į lietuvių kalbą. Tai jau antroji buvusios Platelių dvaro šeimininkės, rašiusios knygas prancūzų kalba ir jas leidusios Prancūzijoje, išleista lietuvių kalba.  Romane pasakojama apie XVIII a. pr. įvykius žemaičių karų su švedais metais Plungės, Kretingos rajonų ir palangos miesto teritorijoje, Halinos Oginskytės ir  švedų karžygio Teodoriko meilę, Platelių mūšį, Platelių ežero Bonos Sforcos saloje stovėjusios pilies sunaikinimą. Knygą galima  įsigyti Žemaičių dailės muziejuje Plungėje, Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros istorijos muziejuje, Žemaitijos nacionalinio parko Informacijos centre, „Žemaičių žemės“ žurnalo redakcijoje (Vilniaus g. 22, Vilnius, tel. 2619670), Lietuvos knygynuose. Išsamiau:
 2006 m. Vilniuje išleista knyga (katalogas) „Procesijų žibintai“, kurioje pateikiamos susistemintos žinios apie kunigo Algirdo Mykolo Dobrovolskio (kapucinų vienuolio Tėvo Stanislovo) surinktą vertingą bažnytinių žibintų kolekciją. Leidinį sudarė Dalia Bernotaitė-Beliauskienė (ji parengė ir knygos įvadą, kolekcijos katalogo tekstą – kolekcijos eksponatų atribuciją), Jolanta Antanaitienė. Knygoje taip pat publikuojami rašytojos Jurgos Ivanauskaitės prisiminimai apie tėvą Stanislovą. Leidinys spalvotas, gausiai iliustruotas. Iš viso čia pateikiamos žinios apie 55 tėvo Stanislovo kolekcijoje esančius bažnytinius žibintus (dažniausiai kiekvienas iš paminėtų žibintų turi savo porą – žibintą „dvynį“). Išsamiau apie žemaičių bažnytinius žibintus, tėvo Stanislovo kolekciją – Dalios Bernotaitės-Beliauskienės straipsnyje „Bažnytinės procesijos ir jų atributai – žibintai“.
Knyga apie Raseinius ir atkaklųjį žemaitį Joną Urbą >
 Šioje knygoje Vilniaus pedagoginio universiteto socialinės komunikacijos instituto doc.dr. R. Aleknaitė-Bieliauskienė siekia pateikti tipišku pokario muziko formavimosi keliu ėjusio smuikininko, pedagogo, ilgamečio Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro koncertmeisterio Jono Urbos portretą. Išsamiau >
  Muzika    

„Baltical Optical Disc“ išleido dvi naujas dainininko Danieliaus Sadausko atliekamų dainų kompaktines plokšteles (CD) „MAIRONIS“, kuriose įrašytos dainos, sukurtos pagal Maironio eiles. Kompaktinės plokštelės platinamos CD muzikinių įrašų prekybos tinkle. Norintys jų įsigyti, gali paskambinti ir tel. 8 689 86 886, + (370~5) 233 2398. Dainininkas Danielius Sadauskas >

  Jaunimas    
Vilniuje, Vilniaus g. 22 (Akademinio  žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ ir „Žemaičių žemės" žurnalo redakcijos patalpose) registruojami nauji korporacijos ir folkloro kolektyvo „Virvytė“ nariai. Užeikite, paskambinkite!  Tel.: (8-5) 261 9670. El. p.
„Žemaitiu žemės“ žornala redakcėjuo galėt isėgītė nauji Akademėnė žemaitiu jaunima korporacėjės „Samogitia“ folkluora ansamblė „Virvītė“ muodernizouta folkluora kompaktėnė pluokštėle (CD) „A mon sakā?“. Teiraukities tel. (8-5) 261 9670 Vilniou. Mob. tel.: 8 682 453 63, 8 686 55 373, el. p.  
 Klaipiedas žemaitiu stodėntu klubs „Vīkints“ >
  Bendradarbiavimas    
„Žemaičių žemės“ žurnalo redakcijai reikalingi žurnalo platintojai Žemaitijoje ir kituose Lietuvos regionuose. Prašome skambinti redaktorei šiais telefonais: (8-5) 261 9670 (Vilniuje), mob. 8 687 47550

     

        


Paieška


Renginių kalendorius

        

Projektą remia Spaudos radijo, televizijos rėmimo fondas

        

        

        

NAUDINGOS NUORODOS
„Lietuva–Latvija“: istorija, kultūra, dabartis http://www.baltu.lt

© Regioninių kultūros iniciatyvų centras

Svetainės priežiūra: UNESCO katedra humanitarams Matematikos ir informatikos institute

Tinklalapis atnaujintas 2009.12.26