Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 
2008 m. lapkričio 25 d., eidamas 83-uosius metus, mirė
Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius
 
Vyskupas Antanas Vaičius. Nuotrauka iš redakcijos archyvoA. Vaičius gimė 1926 m. balandžio 5 d. Skuodo rajono Geidučių kaime. 1943 metais baigė Skuodo gimnaziją. 1943–1946 metais studijavo Telšių kunigų seminarijoje. 1951–1973 metais dirbo įvairiose Telšių vyskupystės ir Klaipėdos prelatūros parapijose kunigu, 1973–1975 metais – Telšių katedros klebonu ir vyskupijos kurijos kancleriu, 1975-aisiais tapo Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kapituliniu vikaru. 1982-aisiais nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštališkuoju administratoriumi. 1982-ųjų liepą Kauno arkikatedroje bazilikoje konsekruotas vyskupu. 1989–2001 m. buvo Telšių vyskupijos ordinaras.1986–1999 m. buvo Vatikano Dvasininkijos kongregacijos narys, 1988–1993 m. – Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko pavaduotojas.
2001 m., sulaukęs 75 metų amžiaus, pagal kanonų teisės nuostatus įteikė popiežiui atsistatydinimo raštą. 2001 m. gegužės 13 d. popiežius Jonas Paulius II priėmė jo atsistatydinimą ir paskyrė vyskupą A. Vaičių Telšių vyskupijos apaštaliniu administratoriumi.
2002-ųjų sausio mėnesį vyskupas A. Vaičius atleistas iš Telšių vyskupijos apaštalinio administratoriaus pareigų. 2002 metais, skiriant Telšių vyskupijai naują ordinarą, Antanas Vaičius tapo vyskupu emeritu.
Laidotuvės – penktadienį, lapkričio 28 dieną. Gedulingų Mišių Telšių katedroje pradžią – 12 valandą.
 
RKIC informacija

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2009.01.29 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija