Kalba Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ANKETOS ŽEMAITIJOS REGIONO MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS

Daugelyje Europos valstybių kultūros plėtros politikos programose prioritetai teikiami istoriškai susiformavusių regionų tradicinės kultūros, taip pat ir regionų kalbų (tarmių) puoselėjimui. Susipažinę su latvių, estų, lenkų patirtimi regionų kalbų (taip pat ir tarmių) puoselėjimo srityje, manome, kad būtų tikslinga keisti požiūrį į regionų kalbas (tarmes) ir Lietuvoje. Pirmiausia būtina išsiaiškinti visuomenės požiūrį į žemaičių kalbos (tarmės) vietą, jos dėstymo tikslingumą ir galimybes Žemaitijos bendrojo lavinimo mokyklose. Anketose pateikti atsakymai bus susisteminti, apibendrinti, paskelbti 2002 m. pavasarį planuojamoje surengti Žemaitijos regiono mokytojų konferencijoje, respublikinėje ir regiono spaudoje, pateikti Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijai.
Užpildytas anketas prašytume atsiųsti adresu: „Žemaičių žemės“ žurnalo redakcija, Vilniaus g. 22, LT- Vilnius. Kompiuteriu užpildytą anketą siųskite adresu samogit@delfi.lt

         Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia”
Žemaičių kultūros draugijos Informacijos centras

Anketa
Žemaitijos mokyklų mokiniams

 • Klasė, amžius:_________________________________________________

 • Mokykla:_____________________________________________________

 • Vietovė:______________________________________________________

Ar laikai save žemaičiu?

 • a. taip 

 • b. ne

Ar moki kalbėti žemaitiškai?

 • taip

 • ne

 • truputį

Kur bendrauji žemaitiškai?

 • buityje

 • visur

 • niekur

 • kita ____________________________________________________

Kokia kalba bendrauji su draugais

 • bendrine lietuvių k.

 • žemaičių k.

Kokia kalba bendrauji su mokytojais?

bendrine lietuvių k.

 • visada

 • tik per pamokas

žemaičių k.

 • visada

 •  tik ne mokykloje

Kokia kalba bendrauji su tėvais?

 • bendrine lietuvių k.

 • žemaičių k.

Mokykloje sužinai apie Žemaitiją (istoriją, kultūrą, žmones ir kt.)

 • nieko

 • truputį

 • daug

Jeigu atsakymai b. c., nurodykite per kokias pamokas ar būrelius______________________________________

Ar norėtum mokykloje sužinoti apie Žemaitiją daugiau?

 • taip

 • ne, man pakanka tiek, kiek žinau

 • ne, man visai to nereikia

Ar nejauti žemaičių kalbos diskriminacijos savo mokykloje?

 • nėra jokios diskriminacijos

 • truputį

 • labai diskriminuojama

Ar yra mokytojų, kurie pamokas veda žemaitiškai?

 • taip

 • ne

Ar kai kurių dalykų, Tavo nuomone, galėtų būti mokoma žemaitiškai?

 • a. ne

 • taip, nurodykite kokių:_____________________________________

_______________________________________________________________

Ar norėtum išmokti skaityti ir rašyti žemaitiškai?

 • ne

 • taip

Ar norėtum lankyti žemaičių kalbos pamokas mokykloje?

taip

 • privalomas

 • pasirenkamas

ne

Tėvų nuomonė apie žemaičių kalbos integravimą į mokyklą. Mokykloje reikėtų:

 • privalomų žemaičių kalbos pamokų

 • žemaičių k. fakultatyvo

 • integruoto mokymo (t. y. žemaičių kalbos, istorijos ir etnokultūros pagrindų įjungimas į mokomųjų dalykų programas)

 • visai nereikia nieko daryti

Tavo mintys, užpildžius šią anketą: ____________________________________________________

 

ANKETA
Žemaitijos mokyklų mokytojams

Kilmė (iš kur kilęs, -usi):____________________________________________________
Išsilavinimas: _____________________________________________________________
Darbo patirtis: ____________________________________________________________
Kokį dalyką dėstote: _______________________________________________________
Vietovė:_________________________________________________________________
Amžius: __________________
Ar mokate kalbėti žemaitiškai?

 • taip

 • ne

 • truputį

Kada mokykloje bendraujate žemaitiškai?

 • visada

 • tik per pertraukas ir po pamokų

 • niekada

Kaip bendraujate su kolegomis ir mokiniais po pamokų?

 • bendrine lietuvių k.

 • žemaičių k.

Ar per pamokas užsimenate ką nors apie žemaičius, jų kraštą ir pan.? Jei taip, tai ką?

 • ne

 • truputį

 • taip _______________________________________________________________

Ar esate rengęs, -usi pamokas apie Žemaitiją, žemaičių kalbą, papročius ir t. t.?

 • taip

 • ne

5. Trūksta ar ne mokyklose metodinės medžiagos apie Žemaitiją? Jei taip, tai kokios?

 • netrūksta.

 • trūksta,_____________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Ar pritartumėte žemaičių kalbos dėstymui Žemaitijos mokyklose? Jūsų argumentai.

 • taip, 

jei taip, kokiomis formomis reikėtų dėstyti? ____________________________________________________________________

 • ne_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Ar esate skaitęs, -usi žemaičių rašybos patarimus ir panaudojęs, -usi juos savo darbe?

 • tik skaitęs

 • skaitęs ir naudojęs

 • girdėjęs

 • ne

7. Ar mokyklose turi būti mokama rašyti ir skaityti žemaitiškai?

 • taip

 • ne

8. Jūs manote, kad žemaičių kalba turėtų būti dėstoma mokykloje:

 • kaip privalomas dalykas

 • fakultatyvas

 • nereikia nedėstyti

 • kita ________________________________________________________

Jei manote, kad reikia dėstyti, tai kokio amžiaus mokiniams?

 • pradinukams

 • vyresniųjų klasių

 • visiems

9. Ar turite pakankamai žinių, kad galėtumėte dėstyti žemaičių kalbą, istoriją, etnokultūrą?

 • taip

 • truputį

 • ne

10. Ar galėtumėte parengti žemaičių kalbos dėstymo programą?

 • taip

 • ne

11. Su kokiais sunkumais susiduria pedagogai, bandantys ar pradedantys integruoti žemaičių kalbos, istorijos, etnokultūros dėstymą į dabartines mokymo programas?

12. Ar esate girdėjęs, -usi apie regionų kalbų dėstymą užsienio šalyse?

 • taip

 • ne

Jūsų mintys, pastabos ir pasiūlymai, užpildžius šią anketą: _______________________________

AČIŪ!


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2006.04.12 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija