Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

KUNIGAIKŠČIAI OGINSKIAI

Barbora Oginskaitė-Šemetienė (XVI a. pab.–XVII a. I p.)


 

Trakų pakamario Bogdano Marcijono Oginskio (mirė 1625 m.) ir Rainos (Reginos) Valavičiūtės (ji buvo vyro motinos įdukra, Smolensko vaivados Rihoro Valavičiaus dukrą) duktė. Kartu su Barbora Oginskių šeimoje augo keturis sūnūs ir 3 dukterys. Barboros brolis Dymitras mirė jaunystėje, antrasis brolis Aleksandras Oginskis (1590–1653)  ėjo Trakų kašteliono pareigas, trečiasis – Jonas Oginskis (1592–1640 m.) –  buvo Mstislavlio kaštelionas, o ketvirtasis –  Samuelis Levas (1595–1657) – Trakų stalininkas ir tijūnas. Barboros seserys buvo Darata (Dorota) Oginskaitė, Apolonija Oginskaitė-Zenovičienė ir Ana Oginskaitė.

Brolius Joną (Mstislavo kaštelioną), Aleksandrą ir Samuelį Levą Oginskius amžininkai vadino „stačiatikių tikėjimo ramsčiais“. Jonas ir Aleksandras kartu su tėvu Bogdanu fundavo Minsko šv. Petro ir Povilo bažnyčią. 1612 m. jie pasirašė protestą prieš stačiatikių dvasininkų perėjimą į unitų konfesiją. Jonas Oginskis rėmė Dievo apreiškimo vienuolyną Mogiliave.

B. Oginskaitės vyras buvo Merkelis Šemeta (g. 1530 m.).

Barbora XVII a. 2 deš. prie Šiaulėnų bažnyčios pastatė koplyčią, prieš 1647 m. Veprių bažnyčiai padovanojo inventorių. [1]

Parengė Danutė Mukienė


1 1 Paknys M., Mecenatystės reiškinys XVII a. ..., p. 198.

 

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.24
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija