Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

CHODKEVIČIAI

Julius Kanarskas

Chodkevičiai buvo vieni iš galingiausių, įtakingiausių XV-XVII amžių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų. Lietuvių istorinėjė literatūroje dažnai jie vadinami Katkevičiais arba Katkais. Jonas Chodkevičius

 

Išnašos:

1. Bareika (sl. Borejko). Lietuviškoji enciklopedija. T. 2. Kaunas, 1934. P. 1263.
2. Biržiška M. Chodkevičiai. Lietuviškoji enciklopedija. T. 5. Kaunas, 1937. P. 344.
3. Ten pat.
4. Šapoka A. Lietuvos istorija, Kaunas, 1936. P. 216.
5. Miržiška M. Chodkevičiai… P. 347.
6. Bareika (st. Borejko)…; Bareikiai. Lietuviškoji enciklopedija. T. 2. Kaunas, 1934. P. 1264.
7. G(adon) M. Opisanie powiatu Telszewskiego w gubernii Kowienskiej w dawnem Xięstwie Zmujdzkiem polozonego. Wilno, 1846. S. 52.
8. Ten pat. S. 53; Bareikiai…
9. Jasas R. Pargamentų katalogas. Vilnius, 1980. P. 243. Dok. Nr. 611.
10. Ten pat. P. 243-244. Dok. Nr. 613.
11. Ten pat. P. 244-245. Dok. Nr. 615.
12. Akty izdavaemye Vilenskoju Archeografičeskoju komissieju. Tom XIV. Vilna, 1887. S. 161-175.
13. Jasas R. Pergamentų katalogas… P. 253. Dok. Nr. 630.
14. G(adon) M. Opisanie powiatu Telszewskiego… S. 59.
15. Ruškys P. Kretinga ir jos vienuolynas. Šv. Pranciškaus varpelis. 1923 m. Nr. 2. P. 21.
16. Perkowski J. Katkevičiaus ąžuolai Žemaitijoje. – Gimtasai kraštas. 1934 m. Nr. 3-4. P. 181-182.
17. G(adon) M. Opiosanie powiatu Telszewskiego… P. 60.

Sigito Varno ir Danutės Mukienės nuotraukos


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija
Tinklalapis atnaujintas 2003.10.28 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija