Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 
KOMPAKTINIŲ PLOKŠTELIŲ KOMPLEKTAS „MAIRONIS“
 
Dainas, sukurtas pagal Maironio eiles atlieka Danielius Sadauskas
Dainininkas Danielius Sadauskas 
2006 m. „Baltical Optical Disc“ išleido dainininko Danieliaus Sadausko atliekamų dainų dviejų kompaktinių plokštelių (CD) „MAIRONIS“ komplektą, kuriame įrašytos dainos, sukurtos pagal poeto Maironio eiles. Kartu su CD išleistas ir informacinis lankstukas, kuriame įtaigiai pasakojama apie Maironio asmenybę, kūrybą, jos žavesį, unikalumą, svarbą Lietuvos kultūros raidoje. Tekstų autoriai: Vanda Zaborskaitė, Jonas Bruveris,  Marcelijus Martinaitis, Dainora Urbonienė, Antanas Miškinis, Tomas Venclova, Alfonsas Nyka-Niliūnas. Kompaktinės plokštelės platinamos CD platinimo tinkle. Norintys jų įsigyti, gali paskambinti ir tel.: 8 689 86 886,  (+370~5) 233 2398.
Nuotraukose: ompaktinių plokštelių (CD) komplekto „Maironis“ viršelis. Viršelio dailininkas R. Dichavičius; dainininkas Danielius Sadauskas. 2006-08-24 Vilniuje. D. Mukienės nuotrauka.
„Tai ką darė ir daro Lietuvoje žinomas ir populiarus dainininkas Danielius Sadauskas, yra modernioji restauracija, individuali, savaiminga apkalbėtojo fenomeno versija. Anei akimirksnį nepamirštant, jog prabėgo tiek laiko, jog tie, kitados kūrę meninin­kai yra „balsai iš Amžinybės“.
Drąsūs ir veržlūs, sklidini gracijos. Melodijos, skirtos tiems, kurie ateis“.
 
Sigitas Geda, Vilnius, 2001 m. kovas
 
Dainininkas Danielius Sadauskas. D. Mukienės nuotraukaIlgametis Lietuvos Nacionalinės filharmonijos solistas Danielius Sadauskas gimė 1940 m. birželio 15 d. Petroškų kaime (Lazdijų r.). Tėvas Juozas Sadauskas 1944 m. kaip politinis kalinys buvo nuteistas 10 metų Sibiro kalėjimo. Vėliau reabilituotas. Motina Ona Sadauskienė vargo rūpindamasi trim mažamečiais vaikais ir pagal išgales leido juos į mokslus. Danielaisu brolis Romas Sadauskas – rašytojas publicistas, išleidęs 23 knygas.
Danieliui dar besimokant Druskininkų vidurinėje mokykloje išryškėjo muzikiniai gabumai. Muzikos jis mokėsi Vilniuje, J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume (dabar – Vilniaus konservatorija). Jį baigęs, studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). 1967 m. apgynė aukštojo mokslo diplomą ir įgijo operos bei kamerinio solisto specialybę.
1968 m. vedė. Žmona – Greta. Ji – Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos instituto mokslinė bendradarbė (inžinierė). Išaugino dukrą Ievą ir sūnų Kęstutį.
Iki 2001 m. D. sadauskas dirbo Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistu. Tuo pat metu dirbo ir Vilniaus statybininkų kultūros rūmų meno vadovu, Lietuvos radijo redaktoriumi, dėstė Lietuvos muzikos akademijoje.
Per 25 metus, dirbdamas Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje solistu, paruošė apie 1500 įvairių epochų ir stilių kūrinių, daugelį įraše į Lietuvos radijo fondus ir CD, surengė tūkstančius koncertų, įdainavo septyniose plokštelėse. Lietuvos TV dainavo Šumano, Bethoveno, Haidno, Malerio, Šostakovičiaus, Telemano ir Bacho bei kitų kompozitorių bei epochų kūrinius. Ypatingai svarbi vieta solisto kūryboje yra lietuvių kompozitorių muzika. Per daugiau kaip tris kūrybinės veiklos dešimtmečius dalyvavo maždaug 5000 koncertų, daugelyje televizijos pastatymų, muzikinių laidų, įrašė 7 plokšteles, 4 kompaktines plokšteles, vieną elektroninę knygą. Jo kūrybinis palikimas Lietuvos radijo fonduose sudaro apie 20 val. garso įrašų.
Be šios veiklos, dalyvavo kompozitorių ir rašytojų jubiliejiniuose bei autoriniuose koncertuose, ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Ukrainoje, Karaliaučiuje, Seinų krašte, Šiaurės Kaukaze, Vidurinėje Azijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vietname, Australijoje, JAV. Jis – dažnas valstybės švenčių renginių dalyvis ir atlikėjas „Poezijos pavasario“, „Muzikos rudens“ ir garsių Lietuvos klasikų minėjimuose.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, apsilankė JAV, Australijoje, Suomijoje, Švedijoje ir keliose kitose užsienio šalyse. M. Mažvydo jubiliejiniais metais D. Sadauskas pirmas taip plačiai išstudijavo, atkūrė ir įrašė į radiją ir CD pirmąsias lietuviškas giesmes – aštuoniolika Martyno Mažvydo giesmių, Lietuvos radijuje įrašė ir išleido kompaktinę plokštelę (septynias iš jų UNESCO perrašė į CD-ROM ir išplatino užsienio šalyse), taip pat giedojimo forma atkūrė senųjų klasikų poeziją. Yra taip pat atkūręs A. Strazdo idiles, A. Baranausko giesmes, J. Basanavičiaus, V. Kudirkos surinktas dainas, Vienužio, A. Vaičaičio elegijas, Vydūno muzikinį Rambyną.
Nauji solisto darbai – tai 20 dainų programa Maironio eilėmis ir Mindaugo karūnavimo 750-mečio jubiliejui skirta programa.
1986 m. Danieliui Sadauskui suteiktas nusipelniusio Lietuvos artisto garbės vardas.
Už senosios lietuvių gie­damosios poezijos atgaivinimą, savitą interpre­taciją, solistas tapo Poezijos pavasario 1997 m. laureatu.
D. Sadauskas - labdaros fondo „Muzikinė auka“ steigėjas, Valdovų rūmų atstatymo draugijos „Pilis“ steigėjas, labdaros ir paramos fondo Dr. Vinco Kudirkos vardui įamžinti steigėjas.
 
Literatūra:

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2006.08.25 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija