Jono Andriusevičiaus muziejus Gaulėnuose
 
Adresas:
Gaulėnų k., Luokės sen., Telšių r.
Tel. (8~444) 41170.
 
Visuomeninis muziejus Gaulėnuose atidarytas 1969 m. kovo 20 d., minint sovietmečiu šiose apylinkėse veikusio „Šatrijos“ kolūkio įkūrimo 20 metų sukaktį. Iš pradžių tai buvo „Šatrijos“ kolūkio istorijos muziejus Gaulėnuose.
Muziejaus ekspozicijos pagrindą sudarė Gaulėnų apylinkėse mokytoju dirbusio kraštotyrininko, vėliau Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus (1979–1986) Jono Andriusevičiaus ir jo mokinių surinkti eksponatai. Pradėjus kurti muziejų, iš viso jų buvo apie 400. Istorinio-etnografinio pobūdžio ekspozicija veikė muziejui kolūkio skirtuose trijuose kambarėliuose. Lankytojai čia susipažindavo su Gaulėnų, Šatrijos, Luokės apylinkių istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų. Čia galėjai pamatyti dar pirmykštės bendruomenės laikais mūsų protėvių naudotus darbo įrankius, papuošalus, kurie buvo surasti dirbant žemę Šatrijos papėdės dirvose. Muziejuje buvo surinkti įdomūs eksponatai, iliustruojantys baudžiavos laikotarpį Žemaitijoje, ano meto dvarų, kumetynų gyvenimo kasdienybę. Atskira patalpa buvo skirta sovietmečio laikotarpiui – čia daugiausia eksponatų buvo iš Gaulėnų ir Patumšių kaimų.
Lietuvos Atgimimo metais muziejus pradėtas vadinti Gaulėnų kraštotyros muziejumi. Jam, kaip ir anksčiau, visuomeniniais pagrindais vadovavo Jonas Andriusevičius. Didėjo eksponatų skaičius, todėl muziejui papildomai skirta daugiau patalpų. Atnaujinta ekspozicija užėmė 6 kambarius. 2000 m. pradžioje Jonas Andriusevičius mirė. Po jo ekspozicija ėmė rūpintis mokytoja Vida Šaulienė. Jai talkina Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojai.
 
Viekšnalių etnografinis muziejus
 
Adresas:
Viekšnalių kaimo biblioteka, Viekšnalių k., Luokės sen., Telšių r.
Tel.: (8~444) 67735, 40732.
 
Šį kraštotyrinio pobūdžio muziejų 1998 m. įkūrė bibliotekininkės Z. Stasiulienė ir Z. Norbutienė. Ekspozicija veikia Viekšnalių kaimo bibliotekos patalpose. Čia eksponuojama daugiau negu 1000 kaimo buities eksponatų, surinktų iš aplinkinių kaimų. 2001 m. muziejaus rinkinys pasipildė JAV gyvenančio lietuvio J. Kojelio dovanotais eksponatais.
Muziejuje organizuojamos poezijos pavasario šventės ir nemažai kitų kultūrinių renginių.
 
Biržuvėnų etnografinis muziejus
 
Adresas: Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r.
Tel.: (8~444) 68621, 43136, mob. 8 651 23657
Muziejaus vedėja Aldona Simanavičiūtė.
Muziejus įsikūręs vienoje iš seniausių Žemaitijos gyvenviečių, kuri suformuota buvusio Biržuvėnų dvaro sodybos teritorijoje. Ši sodyba – 4 km į vakarus nuo Luokės, dešiniajame Virvytės (Virvyčios) upės krante.
Muziejus dar jaunas, tačiau plačiai žinomas. Buvusio dvaro medinio rūmo pastato keliuose kambariuose įrengta ekspozicija gana išsamiai pristato Biržuvėnų dvaro ir jo apylinkių istoriją, šio krašto žmonių buitį seniau ir dabar. Ekspozicijoje yra ir garsiosios Biržuvėnų dvaro krosnys.
Muziejus garsėja savo tradiciniais kultūriniais, edukaciniais renginiais. Ypač daug žmonių čia sutraukia kalėdinės popietės „Kalėdų senelis Biržuvėnuose“. Šį muziejų globoja Žemaičių muziejus „Alka“.
 
Žemaitijos vyskupystės muziejus
 
Adresas: S. Daukanto g. 6, Varniai, Telšių r.
Tel. /faksas (8~444) 47455. Mob.: 8 687 20198,
8 615 94309.
El. paštas: ai@varniai-museum.lt
Leidinys internete: http://www.varniai-museum.lt 

Žemaitijos vyskupystės muziejus įsteigtas 1999 m. Jis pradėtas kurti tuo laiku restauruojamame 1770 m. pastatytame buvusios Žemaičių kunigų seminarijos pastate (vėlyvasis barokas). Tai respublikinio pavaldumo muziejus, išlaikomas iš valstybės biudžeto. Jį įsteigė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Telšių vyskupija.
Statute nurodoma, kad pagrindinis šio muziejaus tikslas – fiksuoti, kaupti, saugoti, restauruoti, tirti ir propaguoti Žemaičių vyskupystės dailės, kultūros ir istorijos vertybes.
Muziejuje veikia Vyskupystės istorijos, Dailės, Informacijos skyriai, yra biblioteka, Turizmo informacijos centras, Viešasis interneto ir informacijos centras.
Pastaraisiais metais pradėta formuoti muziejaus ekspozicija, pristatanti Žemaičių vyskupystės istorijos ir dailės palikimą. Nuolat rengiamos trumpalaikės dailės parodos ir parodos apie Žemaičių vyskupystės istoriją. Plėtodami kultūrinę, šviečiamąją veiklą, muziejaus darbuotojai organizuoja temines ekskursijas: „Žemaičių vyskupystės istorijos apžvalga“, „Literatūriniai Varniai“, „Vyskupo M. Valančiaus veikla Varniuose“, „XVI–XIX a. bažnytinė Žemaičių architektūra ir dailė“, „Varniai – XVI–XIX a. kultūrinis-dvasinis centras“.
Muziejuje nuolat vyksta susitikimai su iškiliais žmonėmis, paskaitos, koncertai, knygų, projektų pristatymai ir kt.
Muziejus globoja Varnių katedros lobyną.
Prie muziejaus savanoriškais pagrindais veikia Rėmėjų sambūris – visuomeninis darinys, vienijantis entuziastus, kurie prisideda prie Varnių kultūrinio centro atgimimo, remia muziejaus inicijuojamus ir įgyvendinamus projektus. Sambūrio iniciatyvinės grupės branduolį sudaro buvę varniškiai, dirbantys ar besimokantys įvairiuose Lietuvos miestuose.
Muziejaus direktorius Antanas Ivinskis.
 
Literatūra:
1. „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt
2. „Žemaičių vyskupystės muziejus“ http://www.varniai-museum.lt
 
Telšių rajono mokyklų muziejai
 
< Eigirdžių pagrindinės mokyklos kraštotyros
muziejus. Adresas: Eigirdžiai, Telšių r. Tel. (8~444) 41698.
< Telšių 5-osios vidurinės mokyklos istorijos
muziejus. Adresas: Sedos g. 29, Telšiai. Tel. (8~444) 53030.
< Varnių Motiejaus Valančiaus vidurinės mokyklos
muziejus. Tel. (8~ 444) 47537

 

 
 
 

© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2004.09.28 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija