Į pradžią

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS" ŽURNALAS. 2002 m. Nr. 3
 
Seminaro „Lietuvių etninė kultūra - akcentas daugialypėje Europos kultūroje. Gyvosios etninės kultūros plėtros problemos ir jų sprendimo būdai“, įvykusio 
2002 m. birželio mėn. 12 d., dalyvių
REZOLIUCIJA
 
DĖL ETNINĖS KULTŪROS GYVYBINGUMO STIPRINIMO
 
Lietuvai sparčiau integruojantis į euroatlantines struktūras, ypač aktualūs tampa tautinio tapatumo, etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros klausimai. Gyvybingai atsinaujinanti etninė kultūra sunkiausiais laikais padėjo Lietuvai išlikti ir atgimti. Europos ateities vizija taip pat numato kultūrų įvairovę ir jos puoselėjimą.
Lietuva jau žengė pirmuosius etninės kultūros valstybinės globos žingsnius: parlamentinių partijų sutarimu priimtas Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, įsteigta Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga ekspertinė institucija - Etninės kultūros globos taryba. Tai teigiamai įvertino UNESCO, Tarptautinė liaudies meno organizacija, pasaulio etninės kultūros ekspertai, tai atitinka Europos Sąjungos sutarties nuostatas.
Deja, šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime parengtos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisos numato etninę kultūrą apibrėžti tiktai kaip paveldą ir panaikinti Etninės kultūros globos tarybą kaip savarankišką instituciją, šiuolaikinėmis sąlygomis plėtojančią gyvąją lietuvių etnokultūrinę tradiciją. Tai būtų klaidinga kryptis, ji labai apsunkintų lietuvių etnoso gyvųjų galių įsiliejimą į kuriamą Europą.
Lietuvių etnokultūrinio potencialo stiprinimui Lietuvos teritorinis administracinis suskirstymas daugelio Europos šalių pavyzdžiu turėtų būti suderintas su istoriškai susiklosčiusiais ir etninį savitumą išlaikiusiais regionais - Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva) ir Žemaitija, kad minėtų regionų atstovai galėtų kaip lygiateisiai partneriai dalyvauti pagrindinėse žemyno regioninėse struktūrose (Europos regionų asamblėjoje, Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese, Europos Sąjungos Regionų komitete).
Etnokultūrinių tradicijų tąsa tampa viena iš svarbiausių visos Europos problemų. Ja susirūpinusios ne tik nedidelės tautos, bet ir Vokietijos, Prancūzijos visų ideologinių pakraipų politikai labai dėmesingai svarsto vokiečių, prancūzų tautinio identiteto išsaugojimo klausimus. Lietuvai tai tuo labiau aktualu.
Mes ryžtingai pasisakome už lietuvių etnokultūrinės tradicijos tąsą ir stiprinimą. Mes esame prieš Etninės kultūros globos tarybos kaip savarankiškos institucijos panaikinimą. Mes kviečiame visus Lietuvos politikus ir valstybės veikėjus labai atsakingai spręsti visus klausimus lietuvių etnokultūrinio tapatumo tolesnio įtvirtinimo ir sustiprinimo labui.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija