Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAITIJOS PEDAGOGŲ IR KULTŪROS DARBUOTOJŲ KONFERENCIJA
Skuodas-Varniai, 2002 m. balandžio 6-7 dienomis

Konferencijoje dalyvavo Telšių rajono švietimo skyriaus vedėjas Vytautas Kleiva, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Varnių klebonas Jonas Petrauskis, Varnių M. Valančiaus vidurinės mokyklos direktorius Arūnas Juška, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, didelis būrys Žemaitijos pedagogų, kultūros darbuotojų. 
Danutės Mukienės nuotraukos 

Fotoreportažas iš konferencijos: I dalis   II dalis  III dalis  IV dalis

Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“, Žemaičių akademija, Skuodo P. Žadeikio gimnazija, Varnių M. Valančiaus vidurinė mokykla 2002 m. įgyvendino projektą „Etninės kultūros pagrindų integravimas į bendrojo lavinimo mokyklų formaliojo ir neformaliojo švietimo programas“.

Įgyvendinant šį projektą 2002 m. balandžio 6-7 dienomis surengta Žemaitijos etnografinio regijono bendrojo lavinimo mokyklų (gimnazijų ir vidurinių mokyklų) lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, muzikos mokytojų, mokinių savivaldos ir pagrindinių regiono kultūros įstaigų atstovų konferencija tema „Regiono etninės kultūros pagrindų (krašto istorijos, kalbos, pasakojamojo ir dainuojamojo folkloro, tradicijų ir papročių) integravimas į bendrojo lavinimo mokyklų formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemą: kaimyninių šalių, Žemaitijos regiono švietimo įstaigų praktika ir integravimo galimybės“. Konferencijoje, be kitų klausimų, bus aptarti ir Žemaičių kultūros draugijos Informacinio kultūros centro ir Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ Žemaitijos etnografiniame regione atliktos mokytojų, mokinių, kultūros įstaigų darbuotojų apklausos dėl etninės kultūros pagrindų integravimo į bendrojo lavinimo mokyklų formaliojo ir neformaliojo mokymo programas rezultatai.
Pirmąją dieną (balandžio 6 d.) konferencija vyko Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijoje, o antrąją dieną (balandžio 7 d.) tomis pačiomis temomis kalbėta Varnių M. Valančiaus vidurinėje mokykloje.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

2002 m. balandžio 6 d. (SKUODAS, Pr. Žadeikio gimnazija)

Konferencijos atidarymas
Pranešimai:
1. „Valdžios institucijų požiūris į regionų savitumo išlaikymą Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą.“ - Liudvikas Žukauskas, Skuodo rajono savivaldybės meras;
2. „Regionų etninės kultūros plėtros politika Lietuvoje“ - Irena Seliukaitė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Etninės kultūros ir programų skyriaus vyriausioji specialistė;
3. „Regiono švietimo ir kultūros įstaigų bendradarbiavimas jaunimo etninės kultūros ugdymo srityje.“ - Vida Šatkauskienė, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja;
4. „Šeimos, mokyklos ir visuomenės atsakomybė formuojant teisingą jauno žmogaus požiūrį į kultūros vertybes.“ - Danutė Mukienė, Žemaičių kultūros draugijos Informacinio kultūros centro vadovė;
5. „Žemaičių kalba šiandien ir jos išlikimo perspektyvos.“ - Juozas Pabrėža, Šiaulių pedagoginio universiteto prorektorius;
6. „Etninės kultūros pagrindų mokymo formos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“. - Emilija Bugailiškienė, Lietuvos mokslo ir švietimo ministerijos atstovė.
7. „Žemaičių kalba mokykloje.“ - Aurelija Babinskienė, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ narė, pedagogė;
8-9. „Kaimyninių šalių praktika integruojant regionų senųjų kalbų mokymą į švietimo įstaigų formaliojo ir neformaliojo mokymo programas“:

10. „2001-2002 m. Žemaitijos regione organizuotos mokinių, mokytojų, klubinių kultūros įstaigų ir muziejų darbuotojų apklausos dėl žemaičių istorijos ir kalbos mokymo pagrindų integravimo į bendrojo lavinimo švietimo įstaigų mokymo programas rezultatai.“ - Margarita Gaubytė, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ pirmininko pavaduotoja, pedagogė;
11. „Etninės kultūros pagrindų dėstymo regiono bendrojo lavinimo mokyklose programos rengimas Telšių rajone.“ - Vytautas Kleiva, Telšių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas;
12. „Muziejuose sukaupto kultūros paveldo panaudojimas jaunimo etninės kultūros ugdymo srityje edukacinių užsiėmimų metu“. „Žemaičių kultūros draugijos pozicija dėl etninės kultūros pagrindų integravimo į bendrojo lavinimo mokyklų mokymo programas.“ - Stasys Kasparavičius, Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorius ir Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas;
13. „Žemaičių kalbos pagrindų integravimo į neformaliojo mokymo sistemą praktika Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijoje.“ - Zina Piekuvienė, Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja;
14. „Etninės kultūros integravimo į formaliojo ir neformaliojo mokymo sistemą praktika Skuodo rajono Lenkimų pagrindinėje mokykloje.“ - Adelė Drukteinienė, Lenkimų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja;
15. „Etninės kultūros dėstymas Kretingos pranciškonų gimnazijoje“. - Virginija Rudavičienė, Kretingos pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytoja;
16. „Mokinių požiūris į etninės kultūros ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose.“ - Ilona Bušmaitė, Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos 3 BH klasės moksleivė;
17. „Konferencijos reikšmė kitų Lietuvos etnografinių regionų švietimo ir kultūros įstaigų darbui.“ -Vytautas Bigaila, Alytaus rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas;
18. „Žemaičių kultūros draugijos regioninė kultūros politika.“ - Algirdas Žebrauskas, Telšių rajono vyr. architektas.   

2002 m. balandžio 7 d. (Varniai, M. Valančiaus vidurinė mokykla)

Pranešimai:

1. „Konferencijos reikšmė krašto etninėi kultūrai, jos puoselėjimui.“ - Jonas Boruta, Telšių vyskupas;
2. „Valdžios institucijų požiūris į regionų savitumo išlaikymą Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą ir etninės kultūros pagrindų dėstymo Žemaitijos regiono bendrojo lavinimo mokyklose programos rengimas Telšių rajone.“ - Vytautas Kleiva, Telšių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas;
3. „Etninė kultūra mokykloje“. - Algirdas Monkevičius, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras

4. „Regionų etninės kultūros plėtros politika Lietuvoje“ - Irena Seliukaitė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Etninės kultūros ir programų skyriaus vyriausioji specialistė;

5. „Regiono švietimo ir kultūros įstaigų bendradarbiavimas jaunimo etninės kultūros ugdymo srityje.“ - Vida Šatkauskienė, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja;

6. „Šeimos, mokyklos ir visuomenės atsakomybė formuojant teisingą jauno žmogaus požiūrį į kultūros vertybes.“ - Danutė Mukienė, Žemaičių kultūros draugijos Informacinio kultūros centro vadovė;

7. „Žemaičių kultūros draugijos regioninė kultūros politika.“ - Algirdas Žebrauskas, Telšių rajono vyr. architektas.   

8. „Žemaičių kalba šiandien ir jos išlikimo perspektyvos.“ - Jonas Bukantis, kalbininkas;

9. „Žemaičių kalba mokykloje.“ - Aurelija Babinskienė, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ narė, pedagogė;

10. „Senosios žemaičių krašto dainos ir jų atlikimo mokymo aktualizavimas bendrojo lavinimo mokyklose“. - Loreta Mukaitė, Lietuvos liaudies kultūros centro vyr. specialistė, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ pirmininkė.

11-12. „Kaimyninių šalių praktika integruojant regionų senųjų kalbų mokymą į švietimo įstaigų formaliojo ir neformaliojo mokymo programas“:

13. „2001-2002 m. Žemaitijos regione organizuotos mokinių, mokytojų, klubinių kultūros įstaigų ir muziejų darbuotojų apklausos dėl žemaičių istorijos ir kalbos mokymo pagrindų integravimo į bendrojo lavinimo švietimo įstaigų mokymo programas rezultatai.“ - Margarita Gaubytė, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ pirmininko pavaduotoja, pedagogė;
14. „Vertybės, kurias laikas sunaikinti bejėgis.“ - Laima Kryževičiūtė, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ narė, Vilniaus universiteto bakalauro studijų I kurso studentė filologė.

Konferencijoje taip pat kalbėjo: Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stasys Kasparavičius, Klaipėdos universiteto dėstytojas dr. Vacys Vaivada, Lietuvos Respublikos Seimo narys Egidijus Skarbalius, Varnių M. Valančiaus mokyklos direktorius Arūnas Juška, Plungės rajono pedagogė Gedvilienė Diana.. 

Žemaičių kultūros draugijos Informacinio kultūros centro informacija

Fotoreportažas iš konferencijos: I dalis   II dalis  III dalis  IV dalis


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2002
Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija