S A M O G I T I A
Ž E M A I T Ė J Ė
2003 m. Nr. 3 (19), 2003 m. birželis

Akademėnė žemaitiu jaunima korporacėjės "SAMOGITIA“ elektruonėnis leidėnys 
(SAMOGITIA – luotīnėškā Žemaitėjė)

 

 

PARUODAS ŽEMAITIU KULTŪRAS FONDA ĖR LIETOVUOS DAILĖS MOZIEJAUS PARODŪ SALIE 

Vilnios, Vilniaus g. 22, LT 2011. Tel. 8-5-2619670

„Žemaitems skėtrė ekslibrisā“

Dailininko Valentino ajausko sukurtas ekslibrisas etnografui Antanui Stravinskui

Iš Vacė Miliaus kolekcėjės 

2003 m. Žemaitiu kultūras fonda ėr Lietovuos dailės moziejaus paruodū salie veik (iki 2003 m. rogsiejė 25 d.) žemaitems skėrtū ekslibrisu paruoda, sodarīta ėš žėnuoma Lietovuos etnuoluoga, bėbliuografa, kolekcininka Mėliaus vacė kolekcėjės. Ėš vėsa paruoduo īr ekspuonoujema aple 100 ekslibrisu. Mūsa leidėnie publikoujem kelis ėš anū.

Vacė Miliaus pastabas „Žemaitems skėrtė ekslibrisā“ >>>

 

Ekslibrisos Miliou Vaciou. 
Dail. Vladimirs Panaskuovs, 1985
Ekslibrisos  Ivinskiou Zenuonou.
Dail.  Mikšīs Žibunts

Ekslibrisos Telšiū vīkupou Vaičiou Ontuonou. Dail. Labutītė Eva Ekslibrisos Jurgiou Gimbutou.
Dail. Kmieliauskis Ontuons, 1975 

Ekslibrisos Miliou Vaciou.
Dail. Labutītė Eva, 1986
Ekslibrisos Ignatavīčiou Eugenėjou.
Dail. Didelītė Gražina, 1979
Ekslibrisos Valatkā Vitou. 
Dail. Valios Vītauts
Ekslibrisos Vieliou Norbertou. 
Dail. Vieliuvienė ramunė, 1974
Ekslibrisos Tautavīčiou Adolpiou.
Dail. Galdėks Valerėjuons
Ekslibrisos Kaunou Duomou. 
Dail. Labutītė Eva
Ekslibrisos Telšiū kraštuotīras moziejou. 
Dail. Načiulis Albins
Ekslibrisos Biržiškā Vacluovou. 
Dail. Kasčiuška Vacluovs

© Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Tinklalapis atnaujintas 2005.02.05 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija