S A M O G I T I A

Ž E M A I T Ė J Ė
2003 m. Nr. 6 (22), 2003 m. lapkritis

Milda Kleinauskaitė
Studentų žemaičių kubas „Vykintas“ įsikūrė 2002 metų pavasarį – kovo 28 d. Būtent tą dieną Klaipėdos universiteto senate buvo patvirtinti klubo įstatai. Po to  prasidėjo visuomenės dėmesį jau patraukusi ir uostamiesčio studentus ne į vieną renginį subūrusi klubo veikla.
 
Užgavėnių persirengėliai. Klaipėda, 2003 m. >>>
Užgavėnių linksmybės. Deginama Morė<<< Deginama Užgavėnių Morė. Klaipėda, 2003 m.
 
Pavasarį „Vykinto“ klubas suorganizavo keletą švenčių, apie kurias garsas pasklido ir už universiteto ribų. Tai buvo Užgavėnės ir šv. Velykos. Po to „Vykintas“ padėjo ruoštis Atvelykio šventei, renginiui, skirtam asocialių šeimų vaikams. Surengtas koncertas globos namuose.
Per vasarą kiek aprimusi „Vykinto“ veikla rugsėjį vėl atsinaujino. Pagausėjęs studentų žemaičių būrelis iš karto ėmėsi darbo ir lapkričio 10-14 d. Klaipėdoje suorganizavo renginių ciklą „Žemaičių savaitė“, kuriuose dalyvavę studentai ir jų svečiai galėjo patikrinti savo žemaičių kalbos žinias, paragauti žemaitiškų patiekalų, pasiklausyti žemaitiškos muzikos, pašokti tikrų žemaitiškų šokių ir kt.                              
„Vykinto“ klube dabar beveik dvidešimt narių (į klubą priimami visi Klaipėdos aukštųjų mokyklų studentai, užpildę prašymą-anketą). Tikimasi, kad šis būrys didės. Kiekvienas vykintietis turi studentų žemaičių klubo „Vykintas“ nario pažymėjimą. Keletas klubo narių turi net „Žemaičio pasą“ (jie kartu ir Žemaičių kultūros draugijos nariai), o ženkliuką su Žemaitijos herbu turi visi „Vykinto“ nariai.
Studentų žemaičių klubas „Vykintas“ įkurtas Mindaugo Ramono iniciatyva. Jis dabar ir vadovauja klubui.
Klubas rūpinasi žemaičių kalbos ir žemaitiškų tradicijų bei papročių puoselėjimu. Kiekvienas narys renka medžiagą apie savo giminės praeitį bei domisi žymiomis Žemaitijos vietomis, iškiliais žemaičiais. Klubo nariai renkasi studentų miestelyje (Klaipėda, H.Manto 84, HMF 405a.) vieną kartą per savaitę. Čia jie dalijasi idėjomis, kuria planus ateičiai, ruošiasi naujiems renginiams, šoka ir dainuoja žemaitiškas dainas.
Klaipėdos universitete „Vykintas“ turi savo stendą, kuriame puikuojasi žemaitiškas herbas, skelbiama svarbiausia informacija apie klubą, žymius Žemaitijos žmones bei įdomias vietas. Čia galima paskaityti ir žemaitiškų eilėraščių bei anekdotų.
Klubas bendradarbiauja su Klaipėdos žemaičių kultūros bendrijos kolektyvu „Žemaičių alkierius“ ir jo įkūrėja bei vadove Janina Zvonkuviene.
 
Išsamesnė informacija apie Klaipėdos studentų žemaičių klubą „Vykintas“ teikiama telefonais: 8 672 46877 (Mindaugas – klubo pirmininkas), 8 688 70275 (Milda – pirmininko pavaduotoja).
 
Milda Kleinauskaitė
Klaipėdos universitete veikianti studentų žemaičių klubas „Vykintas“ lapkričio 10-14 dienomis suorganizavo renginių ciklą „Žemaičių savaitė“. Jie vyko Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete (H. Manto g. 84).
Studentai Žemaičių savaitės dalyviams pristato žemaitišką tautinį kostiumąLapkričio 10 d. (pirmadienį) vyko „Žemaičių savaitės“ atidarymas. Jame dalyvavę klubo nariai ir jų bičiuliai turėjo progos ne tik dalyvauti oficialioje renginio dalyje, bet ir pasišokti, padainuoti žemaitiškų dainų. Klubo pirmininkas Mindaugas Ramonas paragino visus žemaičius šnekėti savo tarme. Atidaryme dalyvavo Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentas V. Pučkorius. Jis pasidžiaugė „Vykinto“ organizuojamais renginiais ir paskatino tęsti šią veiklą.
 
Lapkričio 11 d. (antradienį) vyko viktorina, kurios metu buvo užduodamos mįslės ir pateikiami įvairūs žemaitiški žodžiai, kuriuos reikėjo „išversti“ į bendrinę lietuvių kalbą. Pasirodo, kad ne visi susirinkusieji žinojo, ką reiškia kai kurie iš pateiktų žodžių. Viktoriną vedusios merginos buvo apsirengusios žemaitiškais tautiniais rūbais. Susirinkusieji buvo supažindinti su žemaitiško tautinio kostiumo svarbiausiais elementais ir skirtumais nuo kitų Lietuvos etnografinių regionų tautinių kostiumų (pvz., buvo akcentuota, kad žemaitiškam kostiumui būdingi vertikalūs dryžiai, raudona ir mėlyna spalvos. Žemaičiai mėgo raštuotas vilnonines kojines bei liaudiškais motyvais drožinėtas klumpes).
 
Lapkričio 12 d. (trečiadienį) vyko žemaitiškas jomarkas. Susirinkusiuosius linksmino muzikantai iš „Žemaičių alkieriaus“. Visi renginio dalyviai galėjo paragauti tikrų žemaitiškų valgių: virtų bulvių su lupenomis, spirginės, kastinio, kugelio, blynų, žirnių, kisieliaus, pusmarškonės košės ir kt. Liaudies menininkai jomarke prekiavo moliniais suvenyrais.
 
Lapkričio 13 d. (ketvirtadienį) vyko teminis vakaras „Ar daug žinome iš Žemaitijos istorijos?“. Jame dalyvavo Klaipėdos universiteto rektorius V. Žulkus, istorikas V. Vaivada, Telšių miesto vyr. architektas A. Žebrauskas ir Telšių „Alkos“ muziejaus direktorius S. Kasparavičius. Svečiai pasidalijo mintimis apie Žemaitijos istoriją, papasakojo daug įdomių dalykų apie žemaičių heraldiką bei žemaičių kunigaikštį Vykintą.
 
Lapkričio 14 d. (penktadienį) vyko žemaitiškas vakarėlis, kuriame dalyvavo „Žemaičių alkierius“. Buvo dainuojama, pasakojama žemaitiškai bei šokami senoviniai žemaitiški šokiai.
Visi šie renginiai pavyko puikiai, jie sulaukė didelio visuomenės dėmesio. Klaipėdos studentų žemaičių klubas „Vykintas“ planuoja renginių ciklą „Žemaičių savaitė“ organizuoti kasmet.

Nuotraukos iš klubo „Vykintas“ archyvo

 


© Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija