REKOMENDUOJAMA IR LEIDINYJE PANAUDOTA LITERATŪRA APIE TELŠIŲ RAJONĄ
 
1. Almonaitis V. Žemaitijos politinė padėtis 1380–1410 metais. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 1998.
2. Atostogos kaime. Telšių apskritis. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla ir spaustuvė, 1997.
3. Blaszczyk G. Diecezija żmudzka od XV wieku do początku XVII wieku. – Poznań, 1993.
4. Butrimas A., Žulkus V., Nikžentaitis A., Vaivada V., Aleksandravičius E. Žemaitijos istorija. – Vilnius : Regnum fondas, 1997.
5. Genys J., Genienė Z. Varnių kunigų seminarija. – Vilnius : Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras, 2000.
6. Jucevičius L. Žemaičių žemės prisiminimai. Raštai. – V., 1959.
7. Kazimieras Olšauskas. Kunigas, profesorius, Sibiro tremtinys. Sudarė Mukienė D., Valiūnienė R. – Vilnius, 1997.
8. Kontvainas R., Stanaitis A., Švedas K. Žemaičių žemė. – Vilnius: Eugrimas, 1999.
9. Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Kn. 1. Telšių vyskupija. – Chicago, Illinois : Lithuanian Library Press, 1980.
10. M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystei“ – 150 (mokslinės konferencijos medžiaga). – Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 1999.
11. Mikalojaus Daukšos „Katekizmui“ – 400. Sudarė Mukienė D. – 400. Klaipėda, 1995.
12. Milius V. Žemaičių etnologijos bibliografija. – Vilnius, 1997.
13. Pavandenė. Žemaičių praeitis. Kn. 6. Sudarė Burtimas A. – Vilnius : Vilniaus dailės akademija, 1996.
14. Rimša E. Heraldika, Iš praeities į dabartį. – Vilnius : Versus Aureus. 2004.
15. Svetingas Telšių kraštas. – Vilnius : Atkula. 1997.
16. Vaivada V. Telšiai. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994.
17. Valančius M. Žemaičių vyskupystė. Raštai. – Vilnius, 1972.
18. Valančius G. Žemaičių Didysis. – Brooklyn, 1978.
19. Valatka V. Telšių kraštotyros muziejus. – Vilnius : Mintis, 1971.
20. Varniai. Žemaičių praeitis.Kn. 4. Sudarė Butrimas A. – Vilnius : Vilniaus dailės akademija, 1996.
21. Varnių regioninis parkas. – Kaunas : Latutė, 2002.
22. Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai. Sudarė Butrimas A., Spelskienė L. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.
23. Žemaitija. Įvykiai, žmonės, likimai. Sudarė Gelžinis A. – Klaipėda, 1992.
24. Žemaičių rašytojų sambūris (informacinis leidinys). Sudarė Mukienė D. – Vilnius, 1996.
25. Žemaičių muziejus „Alka“ (informacinis lankstukas). – Klaipėda, 2002.
26. Žemaičių praeitis. Kn. 1. – Vilnius : Mokslas, 1990.
27. Žemaičių praeitis. Kn. 2. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla,  1993.
18. Žemaičių praeitis.Kn. 3. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994.
29. Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579). – Vilnius : Aidai, 1998.
30. Žemaičių žemė. – Klaipėda–Vilnius. 1993–2004, Nr. 1–43.
31. „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt
32. „M. Daukšos Postilei –400“ http://postilla.mch.mii.lt
33. „Telšių apskritis“ http://www.telsiai.aps.lt
34. „Varnių regioninis parkas“ http://varniuparkas.lt
35. „Žemaitijos muziejų, parkų kelias“ http://mpkelias.mch.mii.lt
36. „Žemaičių vyskupijos muziejus“ http://www.varniai-museum.lt
37. „Žemaičių muziejus ALKA“ http://zam.mch.mii.lt
38. „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt

 

 
 
 

© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2004.09.28 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija