Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

REGIONŲ KULTŪRINIŲ INICIATYVŲ CENTRO
IR ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS REDAKCIJOS
IŠLEISTOS KNYGOS IR KITI NEPERIODINIAI LEIDINIAI (1992–2011 M.)

Knygos

Skaitmeniniai leidiniai

KNYGOS

 1. Knyga: „Žemaitija. Įvykiai, žmonės, likimai“. Sudarė Arvydas Gelžinis. Klaipėda, 1992.

 2. Knyga: „M. Daukšos „Katekizmui – 400“. Sudarė Danutė Mukienė. Klaipėda, 1995.

 3. Knyga: Rudys Edvards „Kuotrė“ (žemaitiška proza). Vilnius, 1996.

 4. Knyga: „Ir aš esu…“ (straipsniai, interviu, recenzijos apie Stasį Anglickį ir jo kūrybą). Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.

 5. Informacinis leidinys: Žemaitijos ąžuolas (informacinis leidinys apie etnografą Igną Končių). Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.

 6. Informacinis leidinys: Žemaičių rašytojų sambūris (informacinis leidinys). Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.

 7. Knyga: „Kazimieras Olšauskas. Kunigas, profesorius, Sibiro tremtinys. Sudarė Danutė Mukienė, Rožė Valiūnienė. Vilnius, 1997.

 8. Knyga: Elena Šimulytė „Nebaigtas rožinis“ (prisiminimai).Vilnius, 1997.

 9. Informacinis leidinys: Vacys Milius „Žemaičių etnologijos bibliografija“. Vilnius, 1997.

 10. Informacinis leidinys: „Palanga. Tiltas į jūrą“ (Informacinis-kultūrinis šviečiamasis leidinys). Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.

 11. „Žemaičių dailės muziejus“. Sudarė Danutė Mukienė, Vida Turskytė, Stasė Beržonskaitė. Vilnius, 1997.

 12. Lankstinys: „Žemaičių kultūros draugija“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.

 13. Lankstinys: „Žemaičių akademija“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius. 1997.

 14. Lankstinys: „Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.

 15. Knyga: „Sava muotinu kalbo…“ (žemaičių poezijos rinktinė). Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.

 16. Informacinis leidinys: Juozas Pabrėža, Aleksas Girdenis. „Žemaičių rašyba“. Vilnius-Šiauliai, 1998.

 17. Informacinis leidinys: Igno Končiaus tautosakos užrašai. 1 sąsiuvinis. Sudarė Danutė Mukienė, Loreta Mukaitė. Vilnius, 1998.

 18. Informacinis leidinys: Igno Končiaus tautosakos užrašai. 2 sąsiuvinis. Sudarė Danutė Mukienė, Loreta Mukaitė. Vilnius, 1998.

 19. Informacinis leidinys: Žemaičių kultūriniai sambūriai XVII–XX a. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.

 20. Knyga: Jonas Ilskis. „Mano gyvenimo takelis“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.

 21. Knyga: Neringa. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.

 22. Knyga: Apolinaras Petras Bagdonas/. „Nemirštančios godos“. Vilnius, 1998.

 23. Informacinis leidinys: „Žemaitija“ / „Zmudz“.  Sudarė Danutė Mukienė, iš lietuvių į lenkų kalbą vertė Halina Vilčevska. Vilnius, 1998.

 24. Lankstinukas: „Mažeikių muziejus“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.

 25. Lankstinukas: „Palangos botanikos parkas“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.

 26. Informacinis leidinys: „Zenono Ivinskio surinktos ir Žemaičių dailės muziejui padovanotos bibliotekos spaudinių katalogas“. Vilnius, 1999.

 27. Knyga: Zita ir Jonas Geniai. Varnių kunigų seminarija. Vilnius, 2000.

 28. Knyga: Albinas Batavičius. Žemaitija. Tauragės kraštas senose fotografijose. 2000.

 29. Knyga: Teklė Džervienė. „Akmou so velnė piedo“. Vilnius, 2000.

 30. Skaitmeninė knyga (kompaktinė plokštelė / CD): „Žemaitija“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2000.

 31. Knyga: Rudīs Edvards. „Sėmuona malūnā“. Vilnius, 2001.

 32. Informacinis lankstinukas „Šatrijos Ragana“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2002.

 33. Knyga: Sofija Tyzenhauzaitė. „Reminiscencijos : apie imperatorių Aleksandrą I ir apie imperatorių Napoleoną I.“. Vilnius, 2004.

 34. Knyga: Vitas Valatka. „Žemaičių žemės tyrinėjimai““, kn. 1. Vilnius, 2004.

 35. Knyga: Gabrielė Giunterytė Puzinienė. „Vilniuje ir Lietuvos dvaruose : 1815–1843 metų dienoraštis“. Vilnius,  2005.

 36. Knyga: Žemaičių modernizuoto folkloro CD „A mon sakā?“. Vilnius, 2005.

 37. Knyga: Vitas Valatka. „Žemaičių žemės tyrinėjimai““, kn. 2. Vilnius, 2006.

 38. Knyga: Antanas Lotužys. „Aš, Antanas, Pavandenės krašto sūnus“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.

 39. Knyga: Vytautas Savickis. „Medis – manoji eldija“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.

 40. Knyga: „Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.

 41. Knyga: Polonezų kelias: Lietuva, Baltarusija, Lenkija 2005–2007 m.“ Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.

 42. Informacinis leidinys: „Priesakai sūnui“ (autorius Mykolas Kleopas Oginskis). Vilnius, 2007.

 43. Knyga: Petras Gintalas. „Gyvenimas ir kūryba“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.

 44. Knyga: „Rietavo krašto bažnyčios, vargonai ir vargonininkai“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.

 45. Knyga: Juozas Mickevičius. „Tėvų ir protėvių žemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose“. Kn. 1. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.

 46. Knyga: Juozas Mickevičius. „Tėvų ir protėvių žemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose“. Kn. 2. Vilnius, Sudarė Danutė Mukienė. 2009.

 47. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis. „Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos“. T. 1. – 2007, pakartotinis leidimas – 2010 m.

 48. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis. Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos. T. 2–3. - 2008.

 49. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis. Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos. T. 4. Vilnius, 2010

 50. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Balsā ūkūs‘ / Balsai ūkuose“. Vilnius, 2010.

 51. Knyga: Džervienė Teklė. „Žali žuolelė“. Vilnius, 2011.

 

SKAITMENINIAI LEIDINIAI: 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2011.03.20 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija