ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ
Zemaitijos herbas
© Žemaičių žemė – Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos,  Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.  
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: prof. Adomas Butrimas, prof. Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, dr. Loreta Sungailienė, dr. Jolanta Skurdauskienė.
 
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213,  Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670, mob. tel 8 687 47550
El. paštas: zemaiciu@gmail.com
ISSN 1392-2610.
Leidinio elektroninė versija skelbiama interneto svetainėje http://samogit.lt
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m. (2011 m. buvo leidžiama tik skaitmeninė leidinio versija)
 
 
„Žemaičių žemės“ žurnalas – 1993–2011, 2013–2014 metais tradiciniu būdu spausdinamas periodinis,  prenumeruojamas leidinys. Leidžiamas keturis kartus per metus (ketvirtyje vieną kartą) 1000–2000 egz. tiražu.
2012 m. buvo leidžiama ir portale http://samogit.lt skelbiama tik elektroninė žurnalo versija.
Leidinio apimtis – 4–12 sąlyginių spaudos lankų. Dalis publikacijų skelbiama bendrine lietuvių kalba, kitos – žemaičių.
Redakcijos tel. 8 687 47 550. El. paštas:
Redakcijoje Jums gali būti suteikta išsamesnė informacija ir apie kitus VO RKIC leidinius.
Žurnalo redaktorė – Danutė Mukienė. 
Redakcinės tarybos nariai: istorikai dr. Adomas Butrimas, dr. Jolanta Skurdauskienė, literatūrologė, prof. Viktorija Daujotytė,  žurnalistė, muziejininkė Danutė Mukienė, etnomuzikologė dr. Loreta Mukaitė-Sungailienė, kultūrologas, knygotyrininkas dr. Tomas Ppetreikis
Žurnale daugiausia publikacijų spausdinama Žemaitijos istorijos, kultūros, kalbos, tautosakos temomis.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2016.09.28
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija