Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

FRAGMENTAI IŠ ANTANO MONČIO LAIŠKŲ
 
Antano Mončio skulptūrų ir kitų kūrinių, kuriuos menininkas padovanojo Lietuvai, pervežimo reikalais rūpinosi tuometinis Kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys ir šioje ministerijoje dirbęs menotyrininkas Viktoras Liutkus. Spausdiname A. Mončio laiškų, kuriuos jis atsiuntė D. Kuoliui ir kurių vykdymas buvo pavestas V. Liutkui, fragmentus.
„Paryžius, 1991.10.16.
Didžiai gerbiamas Pone Ministeri Kuoli,
Pagaliau padariau mano darbų sąrašą, kuriuos dovanoju Lietuvai. Tai dalis mano gyvenimo, kurią esu laimingas jai atiduoti, nes aš ir pats jai priklausau. (…)
Firma Riewer dabar tas skulptūras globoja ir jas perduos kai atsiras transporto galimybė. (…)
Po kiek laiko kitą etapą galėtume padaryti ir iš Prancūzijos. Tačiau čia vienoje vietoje skulptūrų sukaupti nesugebėsiu. Būtų Paryžiuje, Vendėjoje ir gal dar Dijon’e. Bus taip pat piešinių ir kitokių plokščių dalykų. (…)
Jūsų Antanas Mončys”
„1992 07 26
Didžiai gerbiamas Kultūros ir švietimo ministeri D. Kuoly ir mielas Kolega V. Liutkau,
Jaučiu, kad Jūsų rūpesčiu mano kūrinių likimas aiškėja. Pagal V. Liutkaus ir G. Šibonio žinias, o taip pat straipsnius lietuviškoje spaudoje, vieta mano kūriniams konkretizuojasi.
Aš pats būčiau laimingas, jei ekspozicija būtų įrengta Palangos parodų paviljone arba bent dviejuose jo fligeliuose. Tai sudarytų vientisą meno kolekciją drauge su Palangos kūrybos namais.
Suprantu, kad Kultūros ministerija ir Palangos miestas yra keblioje finansinėje būsenoje ir sunku šiuo metu rekonstruoti ir apšiltinti paviljoną. Todėl gal būtų galima pagalvoti apie sezonines mano darbų parodas paviljone, pavyzdžiui nuo gegužės iki spalių mėnesio. Laikinai iki sekančio sezono skulptūras būtų galima palikti Palangos bibliotekoje, kurios direktorė yra mano seserėčia Loreta Turauskaitė. Manau ji sutiktų, nes tie namai yra šalia.
Pridedu naują skulptūrų sąrašą, kurias reikia paimti iš Paryžiaus ribų. (…)
Didžiai vertindamas Jūsų rūpestį, prašau priimti Pone Ministre ir Mielas kolega, mano gilią pagarbą ir geriausius linkėjimus.
Antanas Mončys”

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija
Tinklalapis atnaujintas 2003.10.28 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija