Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAIČIAI DAILININKAI
 
Jų darbai eksponuoti Pasaulio žemaičių dailės parodose. Informacija pateikiama pagal 
dailininkų gimimo datas
Adomas Galdikas. Gimė 1893 10 18 Kretingos apskr. Grafikas. Mirė 1969 12 07 JAV.
Juzefas Perkovskis. Gimė 1896 m. Grafikas, tapytojas. Mirė 1940 07 24 Žemaitijoje.
Česlovas Kontrimas. Gimė 1902 05 23 Mažeikių valsčiuje. Tapytojas, grafikas. Mirė 1989 05 27 Vilniuje.
Antanas Gudaitis. Gimė 1904 07 29 Šiauliuose. Mirė 1989 04 21 Vilniuje. Tapytojas.
Liudas Truikys. Gimė 1904 10 10 Plungės valsčiuje. Mirė 1987 05 28 Vilniuje. Scenografas, tapytojas.
Stanislovas Riauba. Gimė 1904 11 13 Plungės valsčiuje. Mirė 1982 04 12. Liaudies meistras, skulptorius.
Jonas Kuzminskis. Gimė 1906 12 14 Betygaloje. Mirė 1985 08 19 Vilniuje. Grafikas.
Telesforas Kulakauskas. Gimė 1907 09 07 Akmenės rajone. Mirė 1977 08 27 Vilniuje. Grafikas.
Bronius Pundzius. Gimė 1907 09 15 Mažeikių apskr. Mirė 1959 04 11 Vilniuje. Skulptorius, pedagogas.
Alfonsas Dargis. Gimė 1909 05 12 Mažeikių apskrityje. Grafikas, tapytojas, scenografas. Mirė 1996 01 20 Vokietijoje.
Paulius Augius-Augustinavičius. Gimė 1909 09 02 Plungės apskr. Mirė 1960 09 07. Grafikas.
Anastazija Tamošaitienė. Gimė 1910 09 09 Tauragės apskrityje. Mirė 1991 08 28 Kanadoje, Kingstone. Tekstilininkė, tapytoja, liaudies meno tyrinėtoja.
Vaclovas Ratas. Gimė 1910 11 25 Seinų apskr. Mirė 1973 01 03 Australijoje. Grafikas.
Juozas Bagdonas. Gimė 1911 12 11 Plungės valsčiuje. Gyvena JAV, Niujorke. Tapytojas, keramikas.
Liudas Vilimas. Gimė 1912 09 15 Mažeikių valsčiuje. Mirė 1966 08 22 JAV. Tapytojas, grafikas.
Telesforas Valius. Gimė 1914 07 10 Rygoje, augo Žemaitijoje. Mirė 1977 12 01 Kanadoje, Toronte. Grafikas, pedagogas.
Jurgis Reisgys. Gimė 1914 m. Klaipėdos apskrityje. Gyvena Australijoje. Skulptorius.
Adolfas Vaičaitis. Gimė 1915 06 16 Šiaulių apskrityje. Gyvena Telšiuose. Skulptorius.
Adomas Vingis. Gimė 1917 m. Žemaičių Kalvarijoje. Mirė 1980 m. Australijoje, Melbourne. Grafikas, tapytojas.
Kazys Varnelis. Gimė 1917 02 25 Alsėdžiuose. Gyveno JAV, dabar - Lietuvoje. Tapytojas, kolekcionierius.
Bronė Mockūnienė. Gimė 1918 m. Kretingos apskrityje. Gyvena Australijoje. Tapytoja.
Romas Viesulas. Gimė 1918 09 11 Latvijoje, Alūkštos rajone. Mirė 1986 11 07 Romoje.
Petras Vaškys. Gimė 1921 01 01 Mosėdyje. Gyvena JAV. Keramikas, skulptorius, pedagogas.
Pranas Lapė. Gimė 1921 01 11 Klaipėdoje. Gyvena JAV. Tapytojas, grafikas, pedagogas.
Antanas Krištopaitis. Gimė 1921 05 21 Šiaulių apskrityje. Gyvena Šiauliuose. Scenografas.
Antanas Mončys. Gimė 1921 06 08 Kretingos apskrityje. Mirė 1993 07 10 Paryžiuje. Skulptorius.
Aga Skeivienė. Gimė 1922 m. Mažeikių apskrityje. Gyvena Australijoje, Sydnėjuje. Tapytoja.
Ieva Pocius. Gimė 1923 m. Panevėžyje. Gyvena Australijoje. Skulptorė.
Jurgis Miševičius. Gimė 1923 m. Šiauliuose. Gyvena Australijoje. Tapytojas.
Adolfas Jankus. Gimė 1924 m. Telšių apskrityje. Gyvena Australijoje. Skulptorius.
Vytautas Ignas. Gimė 1924 05 16 Raseinių apskrityje. Gyvena JAV. Tapytojas, grafikas.
Joana Kinderytė. Gimė 1924 05 27 Raseinių apskr. Gyvena Palangoje. Tekstilininkė.
Jonas Švažas. Gimė 1925 08 05 Mažeikių valsčiuje. Mirė 1976 12 14 Vilniuje. Tapytojas, pedagogas.
Albinas Elskus. Gimė 1926 m. Kaune, vaikystę praleido Luokėje. Gyvena JAV, Niujorke. Metalistas.
Vytautas Užpalis. Gimė 1926 08 20 Plungės valsčiuje.
Irena Smilgevičiūtė-Jokubauskienė. Gimė 1928 m. Žemaitijoje. Gyvena Australijoje. Tapytoja.
Sofija Vainilaitienė. Gimė 1928 m. Šilutės rajone.
Eva Kubbos. Gimė 1928 m. Šilutės apskrityje. Gyvena Australijoje. Tapytoja, grafikė.
Vida Kabailienė. Gimė 1928 m. Kelmėje. Gyvena Australijoje. Tapytoja.
Pranas Gailius. Gimė 1928 m. Mažeikiuose. Gyvena Paryžiuje. Grafikas.
Alfonsas Čepauskas. Gimė 1929 03 18 Skaudvilės valsčiuje. Gyvena Vilniuje. Grafikas.
Ona Čepelienė. Gimė 1930 m. Mažeikių apskrityje. Gyvena JAV. Tapytoja.
Vytautas Valius. Gimė 1930 08 24 Telšiuose. Gyvena Vilniuje. Grafikas, tapytojas.
Valerijonas Vytautas Jucys. Gimė 1930 12 18 Skuodo r. Gyvena Vilniuje. Grafikas.
Edvardas Urbanavičius. Gimė 1931 m. Užventyje. Gyvena Vilniuje. Akvarelistas, tapytojas.
Aloyzas Toleikis. Gimė 1931 04 12 Šilalės valsčiuje.
Aloyzas Stasiulevičius. Gimė 1931 06 02 Ariogaloje. Gyvena Vilniuje. Tapytojas.
Leonas Pabedinskas. Gimė 1931 11 02 Plungėje. Gyvena JAV, Čikagoje. Architektas, grafikas.
Donatas Valatka. Gimė 1932 03 01 Telšių apskrityje. Gyvena Kaune. Tapytojas.
Romualdas Lankauskas. Gimė 1932 04 03 Klaipėdoje. Gyvena Vilniuje. Tapytojas.
Eduardas Jonušas. Gimė 1932 04 03 Mažeikių rajone. Gyvena Nidoje. Tapytojas, skulptorius.
Aldona Skirutytė. Gimė 1932 05 17 Šiauliuose. Gyvena Vilniuje. Grafikė.
Bronius Grušas. Gimė 1932 08 20 Skuodo rajone. Gyvena Vilniuje. Vitražistas, tapytojas.
Juozas Galkus. Gimė 1932 11 02 Joniškio valsčiuje. Gyvena Vilniuje. Grafikas.
Albinas Načiulis. Gimė 1933 04 18 Telšių apskr. Gyvena Vilniuje. Grafikas.
Genovaitė Jacėnaitė. Gimė 1933 06 01 Kuršėnuose. Gyvena Vilniuje. Keramikė.
Arvydas Algminas. Gimė 1933 09 09 Klaipėdoje.
Algimantas Švažas. Gimė 1933 09 14 Papilėje. Gyveno Vilniuje. Mirė 2003 m. rugsėjo 27 d. Grafikas.
Regina Jautokaitė. Gimė 1933 09 17 Rietave. Gyvena JAV, Čikagoje. Tapytoja.
Adelbertas Nedzelskis. Gimė 1933 09 21 Rietave. Gyvena Druskininkuose. Tapytojas, skulptorius.
Ignas Budrys. Gimė 1933 12 25 Platelių valsčiuje. Akvarelistas. Mirė 1999 m. Vilniuje.
Milyta Kumpytė-Bilevičienė. Gimė 1934 01 08 Tauragės rajone. Gyvena Kaune. Keramikė.
Kostas Alfredas Šimkus. Gimė 1935 m. Kretingos vlsč. Gyvena Vilniuje. Tapytojas.
Donatas Lukoševičius. Gimė 1935 01 01 Varniuose.Gyvena Šiauliuose. Skulptorius.
Anicetas Jonutis. Gimė 1935 10 20 Telšių r. Gyvena Vilniuje. Tekstilininkas, akvarelistas.
Irena Vabalienė. Gimė 1935 m. Žemaičių Kalvarijoje.
Zinaida Birutė Dargienė. Gimė 1936 m. Mažeikiuose. Gyvena Kaune. Tekstilininkė.
Steponas Šarapovas. Gimė 1936 07 05 Telšių vlsč. Mirė 1981 11 23 Vilniuje. Skulptorius.
Danielis Juozapas Antušas. Gimė 1937 01 17 Telšių rajone. Gyvena Vilniuje. Keramikas.
Rimantas Dichavičius. Gimė 1937 03 01 Kelmės vlsč. Grafikas, fotografas. Gyvena Vilniuje.
Kostas Katkus. Gimė 1937 04 14 Plungės rajone. Gyvena Vilniuje. Tapytojas, grafikas.
Edvardas Malinauskas. Gimė 1937 05 24 Radviliškyje. Gyvena Klaipėdoje. Tapytojas.
Aloyzas Smilingis. Gimė 1938 Plungės vlsč.
Stanislava Maleckienė. Gimė 1938 m. Klaipėdoje. Gyvena Vilniuje. Grafikė.
Michalina Sorokaitė-Adomavičienė. Gimė 1938 01 25 Šilalės r. Menotyrininkė, akvarelistė.
Kęstutis Zapkus. Gimė 1938 04 22 Akmenės vlsč. Gyvena JAV. Tapytojas, grafikas, pedagogas.
Celestinas Gerutis Krulis. Gimė 1938 05 19 Plungės r. Gyvena Vilniuje. Grafikas.
Gražina Švažienė. Gimė 1938 06 17 Tauragėje. Gyvena Vilniuje. Keramikė.
Albertas Olšauskas. Gimė 1938 11 07 Plungės r. Gyvena Kaune. Keramikas.
Leonardas Tuleikis. Gimė 1939 01 25 Plungės vlsč. Gyvena Vilniuje. Tapytojas.
Jūratė Urbienė. Gimė 1939 m. Kelmėje. Gyvena Vilniuje. Tekstilininkė.
Vladas Lisaitis. Gimė 1939 Radviliškyje, augo Mažeikiuose. Gyvena Vilniuje. Grafikas, tapytojas.
Vladislovas Žilius. Gimė 1939 05 13 Tauragės apskrityje.
Vida Krikštolaitytė. Tėvai kilę iš Laukuvos apylinkių. Gyvena JAV-Lietuvoje. Grafikė.
Pranciškus Gerlikas. Gimė 1940 04 15 Šilalės rajone. Gyvena Vilniuje. Tapytojas.
Petras Repšys. Gimė 1940 m. Šiauliuose. Gyvena Vilniuje.
Giedrė Žumbakienė. Gimė 1940 06 24 Šilutėje.
Liudvikas Pocius. Gimė 1940 08 25 Šilalės r. Gyvena Vilniuje. Dailininkas monumentalistas, vitražistas.
Algis Švėgžda. Gimė 1941 04 22 Kelmėje.
Antanas Visockis. Gimė 1941 07 18 Šiaulių apskrityje. Gyvena Šiauliuose. Tapytojas.
Bronislava Orlingytė-Lapinskienė. Gimė 1941 08 18 Tauragės rajone. Gyvena Vilniuje. Tekstilininkė.
Eduardas Juchnevičius. Gimė 1942 Šiauliuose. Gyvena Šiauliuose. Grafikas, tapytojas.
Filomena Linčiutė-Vaitiekūnienė. Gimė 1942 04 17 Mažeikiuose. Gyvena Vilniuje. Scenografė.
Marta Stirblytė-Valaikienė. Gimė 1942 05 15 Tauragės rajone. Gyvena Kaune. Tapytoja, grafikė.
Vija Tarabildienė. Gimė 1942 09 13 Šiauliuose. Gyvena Vilniuje. Tapytoja, grafikė.
Aldona Visockienė. Gimė 1942 11 24 Telšių rajone. Gyvena Šiauliuose. Keramikė.
Dalia Matulaitė. Gimė 1942 11 25 Kelmės rajone. Gyvena Vilniuje. Skulptorė.
Vida Jovaišienė. Gimė 1943 Klaipėdoje.
Elena Šaltytė-Lisauskienė. Gimė 1943 03 02 Kuršėnuose. Gyvena Vilniuje. Grafikė, tapytoja.
Augustinas Virgilijus Burba. Gimė 1943 06 27 Kretingos rajone. Gyvena Klaipėdoje. Grafikas, medalių kūrėjas.
Antanas Olbutas. Gimė 1943 10 18 Vilkijoje, mokėsi Telšiuose. Gyvena Vilniuje. Menotyrininkas, skulptorius.
Konstancija Žutautaitė-Dzimidavičienė. Gimė 1943 12 10 Plungės rajone. Gyvena Kaune. Keramikė.
Alfonsas Žvilius. Gimė 1944 04 02 Kretingos rajone. Gyvena Vilniuje. Grafikas, pedagogas.
Rimantas Daugintis. Gimė 1944 05 21 Kretingos r. Mirė 1990 05 19. Skulptorius.
Osvaldas Jablonskis. Gimė 1944 07 02 Telšiuose. Gyvena Kaune. Akvarelistas, tapytojas.
Petras Gintalas. Gimė 1945 m. Telšiuose. Gyvena Telšiuose. Dizaineris.
Jonas Grunda. Gimė 1946 05 16 Obeliuose. Gyvena Palangoje. Keramikas.
Julijonas Linas Jankus. Gimė 1946 06 29 Priekulėje. Gyvena Vilniuje. Tapytojas.
Regimantas Midvikis. Gimė 1947 01 05 Tauragės rajone. Skulptorius.
Viera Olšauskienė. Gimė 1947 01 10 Kelmėje. Gyvena Panevėžyje. Tekstilininkė, pedagogė.
Ona Danutė Buivydaitė-Aleknienė. Gimė 1947 08 25 Šilutės rajone. Tekstilininkė. Gyvena Vilniuje.
Dalia Antanaitienė. Gimė 1948 m. Vokietijoje. Gyvena Australijoje. Tapytoja, skulptorė.
Sigita Kišonaitė-Auželienė. Gimė 1948 m. Kaune. Gyvena Palangoje. Grafikė.
Pranas Gudaitis. Gimė 1948 04 11 Raseiniuose. Gyvena Vilniuje. Tapytojas.
Rimantas Vilkauskas. Gimė 1949 m. Ylakiuose (Skuodo rajonas). Gyvena Šiauliuose. Tapytojas.
Vytautas Kusas. Gimė 1949 m. Kretingos rajone. Gyvena Palangoje. Tapytojas.
Edmundas Frejus. Gimė 1949 m. Tauragėje. Gyvena Kaune. Metalistas.
Irena Petravičienė. Gimė 1949 m. Mažeikių rajone. Gyvena Kaune. Keramikė.
Teresė Jankauskaitė. Gimė 1949 m. Šiaulių r. Gyvena Klaipėdoje. Keramikė.
Vladimiras Sušilovas. Gimė 1949 03 01 Telšiuose. Gyvena Klaipėdoje. Tapytojas.
Elma Šturmaitė. Gimė 1949 06 10 Tauragės rajone. Gyvena Druskininkuose. Akvarelistė.
Romualdas Inčirauskas. Gimė 1950 m. Anykščiuose. Gyvena Telšiuose. Metalistas.
Vytautas Vanagas. Gimė 1950 01 01 Akmenės rajone. Gyvena Vilniuje. Skulptorius.
Jonas Meškelevičius. Gimė 1950 m. Priekulėje. Skulptorius.
Danutė Merkienė. Gimė 1950 03 26 Raseiniuose. Gyvena Vilniuje. Keramikė.
Vytautas Moncevičius. Gimė 1950 04 02 Kretingos rajone. Gyvena Palangoje. Tapytojas.
Danius Drulys. Gimė 1950 08 12 Kretingos rajone. Skulptorius, metalistas.
Romualdas Inčirauskas. Gimė 1950 08 28 Anykščiuose. Gyvena Telšiuose. Metalistas.
Henrikas Šurkus. Gimė 1950 12 22 Šiauliuose. Gyvena Klaipėdoje. Tapytojas, skulptorius.
Virgilijus Šimoliūnas. Gimė 1951 m. Kelmėje. Gyvena Šiauliuose. Tapytojas.
Svajūnas Armonas. Gimė 1951 m. Šilutės rajone. Gyvena Vilniuje. Tapytojas.
Marijona Sinkevičienė. Gimė 1951 m. Tauragės rajone. Gyvena Kaune. Tekstilininkė.
Gvidas Raudonius. Gimė 1952 m. Šilalės rajone. Gyvena Vilniuje. Keramikas.
Vanda Miežanskienė. Gimė 1952 05 09 Kelmės rajone. Gyvena Vilniuje. Tekstilininkė.
Arūnas Sakalauskas. Gimė 1952 05 13 Telšiuose. Gyvena Klaipėdoje. Skulptorius.
Romualdas Kvintas. Gimė 1953 06 16 Žagarėje. Gyvena Vilniuje. Skulptorius.
Algimantas Veselis. Gimė 1953 11 04 Plungėje. Gyvena Plungėje. Tapytojas.
Vladas Liatukas. Gimė 1954 12 07 Tauragėje. Gyvena Vilniuje. Grafikas.
Virginijus Kašinskas. Gimė 1955 05 15 Šilalės rajone. Gyvena Kaune. Tapytojas.
Biruta Stulgaitė. Gimė 1952 08 08 Šilalės rajone. Gyvena Vilniuje. Dizainerė.
Liucija Brazaitė-Čiutienė. Gimė 1953 12 28 Šilutės rajone. Grafikė, odininkė.
Vytautas Kibildis. Gimė 1954 m. Šiaulių rajone. Gyvena Vilniuje. Dizaineris.
Vytautas Tallat-Kelpša. Gimė 1955 m. Laukuvoje. Gyvena Panevėžyje. Skulptorius.
Rimas Kabaila. Gimė 1955 m. Australijoje. Gyvena Canberroje. Architektas, grafikas.
Alfonsas Šaulys. Gimė 1955 04 14 Telšių r. Gyvena Vilniuje. Restauratorius, skulptorius.
Pranas Grušys. Gimė 1955 05 23 Klaipėdos rajone. Gyvena Kaune. Tapytojas.
Albertas Krajinskas. Gimė 1956 04 06 Varniuose. Gyvena Vilniuje. Tapytojas.
Ričardas Zdanavičius / Zdanas. Gimė 1956 06 03 Vilniuje. Gyvena Vilniuje. Tapytojas.
Algirdas Lukas. Gimė 1956 09 03 Klaipėdos rajone. Gyvena Šiauliuose. Tapytojas.
Aurelija Kudirkienė. Gimė 1957 m. Kretingos rajone. Gyvena Kaune. Dizainerė.
Valdonija Sausaitytė-Karaliūnienė. Gimė 1957 02 25 Klaipėdos rajone. Gyvena Kretingoje. Keramikė.
Petras Šaulys. Gimė 1957 03 21 Telšiuose. Gyvena Telšiuose. Interjero dailininkas, tapytojas.
Vytautas Janulionis. Gimė 1958 02 28 Klaipėdoje. Gyvena Kaune. Vitražistas, akvarelistas.
Laimutė Kozlovienė. Gimė 1958 11 24. Tekstilininkė.
Mindaugas Petrulis. Gimė 1958 06 15 Telšių r. Gyvena Klaipėdoje. Grafikas.
Živilė Bardziliauskaitė. Gimė 1958 07 17 Papilėje. Gyvena Kaune. Keramikė.
Vytautas Mockaitis. Gimė 1958 11 18 Klaipėdoje. Gyvena Telšiuose. Metalistas.
Evaldas Mikalauskas. Gimė 1959 04 17 Telšiuose. Gyvena Raseinių rajone. Grafikas.
Gintaras Gailius. Gimė 1960 02 13 Telšių rajone. Gyvena Telšiuose. Skulptorius.
Vygandas Paulauskas. Gimė 1960 03 08 Telšiuose. Stiklo dailininkas, skulptorius.
Sigitas Virpilaitis. Gimė 1961 m. Šiaulių rajone. Gyvena Vilniuje. Juvelyras.
Rasa Rimidytė. Gimė 1961 m. Luokėje. Gyvena Vilniuje. Scenografė.
Ilona Žvinakienė. Gimė 1961 01 21 Plungėje. Gyvena Panevėžyje. Tapytoja.
Vidas Bizauskas. Gimė 1961 06 11 Šiauliuose. Gyvena Klaipėdoje. Juvelyras.
Raimondas Daukša. Gimė 1962 m. Palangoje. Gyvena Palangoje. Tapytojas.
Remigija Vaitkutė. Gimė 1962 m. Akmenės rajone. Gyvena Telšiuose. Metalistė.
Loreta Zdanavičienė. Gimė 1962 03 11 Tauragėje. Gyvena Vilniuje. Tapytoja.
Kazys Venslovas. Gimė 1962 11 26 Kretingos rajone. Gyvena Vilniuje. Skulptorius.
Marius Grušas. Gimė 1963 02 07 Vilniuje. Gyvena Švenčionių rajone. Skulptorius.
Rasa Grušienė. Gimė 1963 05 30 Šilutės rajone. Gyvena Vilniuje. Scenografė.
Loreta Tarasevičienė. Gimė 1963 07 21 Tauragėje. Gyvena Kaune. Keramikė.
Audrius Krulis. Gimė 1963 11 01 Vilniuje. Gyvena JAV. Skulptorius.
Laima Grikštaitė. Gimė 1964 02 18 Gargžduose. Gyvena Vilniuje. Dizainerė.
Laura Baltutis. Gimė 1964 03 15 Melbourne. Gyvena Australijoje. Tapytoja, grafikė.
Daiva Galdikaitė. Gimė 1964 06 06 Kretingos r. Gyvena Kretingoje. Interjero dailininkė.
Valdas Simutis. Gimė 1965 03 13 Plungėje. Gyvena Plungėje. Tapytojas, grafikas.
Jolanta Šalkauskaitė. Gimė 1966 01 08 Telšiuose. Gyvena, mokosi Vilniuje. Tapytoja.
Adelė Eidėjutė-Kasputienė. Gimė 1966 05 29 Mosėdyje. Gyvena Lentvaryje. Tekstilininkė.
Adas Toleikis. Gimė 1966 09 06. Gyvena Šiauliuose. Dizaineris.
Lina Kaminskaitė. Gimė 1966 11 05 Vilniuje. Gyvena Vilniuje. Tekstilininkė.
Anžela Lukočiūtė-Khaimovich. Gimė 1967 09 02 Palangoje. Gyvena JAV. Tapytoja, grafikė.
Rimantas Eidėjus. Gimė 1967 09 20 Mosėdyje. Skulptorius.
Aivaras Stasiškis. Gimė 1968 m. Rokiškyje. Skulptorius.
Donatas Jankauskas. Gimė 1968 m. Sedoje. Skulptorius.
Žilvinas Jonutis. Gimė 1968 10 11 Vilniuje. Gyvena Vilniuje. Tekstilininkas, tapytojas.
Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė. Gimė Plungėje. Gyvena Vilniuje. Tapytoja, grafikė.
Arūnas Gedminas. Gimė 1969 m. Šiauliuose. Keramikas.
Rasa Užpelkytė. Gimė 1969 04 01 Šilutėje. Gyvena Palangoje. Tekstilininkė, grafikė.
Tomas Vaičaitis. Gimė 1969 09 13. Gyvena Telšiuose. Skulptorius.
Martinas Jankus. Gimė 1970 m. Kaune. Tapytojas, grafikas.
Alvydas Petrauskas. Gimė 1970 04 18 Skuodo rajone. Gyvena Vilniuje. Skulptorius.
Andrius Repšys. Gimė 1970 06 09 Šiauliuose. Gyvena Šiauliuose. Grafikas.
Ieva Načiulytė. Gimė 1971 m. Vilniuje. Gyvena Vilniuje. Grafikė.
Lina Jokilaitytė. Gimė 1971 06 02 Raseiniuose. Keramikė, stiklo dailininkė.
Žydrūnė Kriūkaitė. Gimė 1971 m. liepos 16 d. Telšiuose. Gyvena Telšiuose. Tekstilininkė.
Viktorija Kubeckienė. Gimė 1972 01 01 Šiauliuose. Gyvena Šiauliuose. Tapytoja.
Jūratė Jonutytė. Gimė 1973 04 24 Vilniuje. Gyvena Vilniuje. Tapytoja, restauratorė.
Severija Inčirauskaitė. Gimė 1977 08 31 Anykščiuose, 1997 m. baigė Telšių taikomosios dailės mokyklą. Tekstilininkė.
Martynas Lukošius. Gimė 1978 04 14 Telšiuose. Gyvena, mokosi Vilniuje. Skulptorius.
Danutė Karaškaitė-Visockienė. Gimė Kaune. Gyvena Vilniuje. Vitražistė, tapytoja.
Faustas Sadauskas. Gimė, augo ir gyvena Australijoje. Skulptorius.
 

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija
Tinklalapis atnaujintas 2004.02.12 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija