Telšių apskrities dainų šventės kolektyvai
 
MIŠRŪS CHORAI
 
Mažeikių mišrus choras „Draugystė“ (vad. Ričardas Grušas), Viekšnių kultūros namų mišrus choras (vad. Vitalis Lizdenis), Mažeikių tremtinių choras „Atmintis“ (vad. M. Jutkuvienė), Telšių kultūros centro mišrus choras „Žemaičiai“ (vad. A. Bulkauskas), Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos pedagogikos skyriaus mišrus jaunimo choras (vad. G. Vaitkaitis), Telšių tremtinių mišrus choras (vad. A. Bulkauskas), Plungės rajono savivaldybės kultūros namų mišrus kamerinis choras (vad. A. Vildžiūnas), Plungės kultūros namų tremtinių choras (vad. A. Lizdenytė), Plungės kultūros namų nusipelniusio dainų ir šokių ansamblio „Suvartukas“ vokalinė grupė (vad. R. Černeckienė), Rietavo kultūros namų mišrus choras „Jūrava“ (vad. Ona Strazdienė).
 
VAIKŲ POP CHORAI
 
Mažeikių muzikos mokyklos pop choras (vad. R. Grušas), TeIšių kultūros centro pop choras „Linksmuoliai“ (vad. G. Vaitkaitis), Plungės kultūros namų vaikų dainavimo studija „Vieversys“ (vad. L. Lukošienė), Rietavo L. Ivinskio vidurinės mokyklos pop choras (vad. L. Mordienė), Rietavo „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos pop choras (vad. V. Valužienė), Rietavo savivaldybės Žadvainių pagrindinės mokyklos pop chorai „Tauškutė“ ir „Padūkėliai (vad. R. Černeckienė), Rietavo savivaldybės Tverų vidurinės mokyklos pop choras (vad. V. Barkauskas), Rietavo savivaldybės Medingėnų pagrindinės mokyklos pop choras (vad. V. Žadeikienė), Rietavo savivaldybės Daugėdų pradinės mokyklos pop choras (vad. N. Armalienė), Rietavo savivaldybės Giliogirio pradinės mokyklos pop choras (vad. G. Šiaulienė).
 
PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAI
 
Mažeikių muzikos mokyklos orkestras (vad. V. Alčiauskis), Telšių vaikų muzikos mokyklos orkestras (vad. R. Surblys), Plungės kultūros namų orkestras (vad. R. Jasevičius), Rietavo meno mokyklos orkestras (A. K. Jankauskas).
 
LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELOS
 
Mažeikių savivaldybės Kultūros centro kapela „Gunda“ (vad. G. Jomantienė), Viekšnių kultūros namų kapela (vad. R. Mikalauskas), Telšių vaikų muzikos mokyklos kapela (vadovai R. Bomblauskienė ir A. Kontautas), Nevarėnų kultūros namų kapela (vad. L. Ulkstinas), Žarėnų kultūros centro kapela (vad. V. Petrauskas), Ryškėnų kultūros namų kapela „Judrė“ (vad. A. Dargužis), Plungės kultūros namų nusipelniusio dainų ir šokių ansamblio „Suvartukas“ kapela (vad. P. Budginas), Rietavo kultūros namų kaimo kapela (vad. D. Bielkauskas).
 
PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI
 
Mažeikių kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių grupė (vad. A. Gabalytė), Telšių kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių grupė „Džiugas“ (vad. S. Kulikauskas), Nevarėnų kultūros namų pagyvenusių žmonių šokių grupė (vad. A. Šmukšta), Rietavo kultūros namų pagyvenusių žmonių šokių grupė (vad. R. Pleškienė).
 
VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI
 
Telšių rajono Nevarėnų kultūros namų vyr. amžiaus žmonių šokių grupė (vad. R. Padolskienė), Janapolės kultūros namų vyr. amžiaus žmonių šokių grupė (vad. J. Ambraziūnienė), Plungės rajono kultūros namų vyr. amžiaus žmonių šokių grupė (vad. G. Valavičius), Rietavo kultūros namų vyr. amžiaus žmonių šokių grupė „Trepsis“ (vad. R. Pleškienė).
 
JAUNIMO ŠOKIŲ KOLEKTYVAI
 
Mažeikių choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Kauškutis“ (vad. J. Tendienė), Telšių rajono Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos jaunimo šokių grupė (vad. R. Laurinavičienė), Telšių kultūros centro dainų ir šokių ansamblis „Mąstis“(vad. R. Eitkevičius), Plungės kultūros namų liaudies šokių ansamblis „Žirginėliai“ jaunimo grupė (vad. L. Monkevičienė).
 
MERGINŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI
 
Mažeikių moksleivių namų merginų šokių grupė (vad. R. Plonienė), Mažeikių, choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Kauškutis“ (merginų grupės vad. A. Gabalytė), Telšių „Žemaitės“gimnazijos merginų šokių grupė (vad. J. Krenciūtė), Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos merginų šokių grupė (vad. J. Reinienė), Plungės liaudies šokių ansamblis „Žirginėliai“ merginų grupė (vad. S. Kazlauskytė), Rietavo kultūros namų merginų šokių grupė (vad. A. Mickuvienė).
 
JAUNlŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI
 
Mažeikių choreografijos mokyklos ansambio „Kauškutis“ pirmoji ir antroji jaunių grupės (vadovai J. Tendienė ir D. Ignatjevas), Telšių „Džiugo“ vidurinės mokyklos jaunių šokių grupė (vad. R. Urbonienė), Plungės kultūros namų liaudies šokių ansamblio „Žirginėliai“ jaunių grupė (vad. L. Monkevičienė), Plungės kultūros namų jaunių šokių ratelis (vad. G. Valavičius), Rietavo kultūros namų jaunių šokių grupė (vad. A. Mickuvienė).
 
JAUNUČIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI
 
Mažeikių choreografijos mokyklos šokių ansamblio „Kauškutis“ pirmoji ir jaunučių grupės (vad. J. Tendienė), Telšių „Germanto“ vidurinės mokyklos jaunučių šokių grupė (vad. A. Alimas), Plungės kultūros namų liaudies šokių ansamblio „Žirginėliai“ jaunučių grupė (vad. S. Kazlauskytė), Rietavo kultūros namų jaunučių šokių grupė (vad. A. Mickuvienė).
 
RITMINIŲ ŠOKIŲ KOLĖKTYVAI

Rietavo L. Ivinskio vidurinės mokyklos ritminių-pramoginių šokių studija (vad. J. Drevinskienė).
 
AEROBIKA
 
Rietavo savivaldybės mokyklų aerobikos šokių grupės (vad. G. Žlibinienė).

 

 

 

 

© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2003.10.29 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija