Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

JOZEFAS MAŠEKAS

Čekų tautybės muzikas Jozefas Mašekas gimė 1864 m. Į Lietuvą jis gyventi atvyko 1911 m. J. Mašekas iki kunigaikščio Bogdano Oginskio mirties ir kurį laiką dar po to vadovavo Rietavo orkestrui. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido Marijos Oginskienės dvare Salantuose. Čia jis dirbo ūkvedžiu. M. Oginskienė jam buvo padovanojusi šalia parko buvusį dvaro administracijos pastatą. Po I-ojo pasaulinio karo, kai dvarą parceliavo, J. Mašekas gavo 4 ha žemės.
Mirė Jozefas Mašekas 1927 m.
Jozefas Mašekas turėjo 4 sūnus; Rudolfą, Alfredą, Bronislovą, Viktorą. Po to, kai Jozefo žmona išvyko iš Rietavo, ji apsigyveno Rygoje, kartais atvykdavo į Salantus.
Česlovas Kudaba apie J. Mašeką rašė: „Čekijos išeivio įnašas į šio krašto kultūrinį gyvenimą didelis. Pagal tą laiką, pagal jo žmogiškąsias galimybes drįstu tai pavadinti žygdarbiu”.1984 m. liepos 7 d. Salantų kapinėse plungiškių rūpesčiu ant J. Mašeko kapo pastatyta ąžuolinė skulptūra „Vaidila su kanklėmis”. Skulptūros autoriai: Vytautas Majoras, Virginijus Barzdys, Juozas Šakinis paminklą sukūrė ir pastatė nemokamai.


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998-2000.
Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija