Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

MAŽEIKIŲ RAJONO ĮŽYMŪS KULTŪROS IR MENO VEIKĖJAI 

Parengė Čejauskienė Judita, Stanislovas Knabikas, Irena Kvieselaitienė, 
Danutė Mukienė, Vytautas Ramanauskas, Povilas Šverebas, Algirdas Vilkas

B Č D E G I J K L M N O P R S Š U V Z Ž

B

Jonas Balvočius. Rašytojas, vertėjas. Gimė 1888 m. kovo 31 d. Mažeikių rajono Purvėnų kaime, mirė 1915 m. lapkričio 12 d. Panevėžio rajone, Uliūnuose. Buvo baigęs Petrapilio dvasinę dvasinę akademiją. Bendradarbiavo „Lietuvių laikraštyje”, „Vilniaus žiniose” ir kt. pasirašinėjo J. Geručio, Prieteliaus, Vadokliečio slapyvardžiais. Parengė spaudai Lenkų­lietuvių žodyno rankraštį (1898), išspausdino nemažai apsakymų, keletą verstinių bei kompiliacinių knygelių.

Valerija Balsytė. Dainininkė. Mokėsi Tirkšlių vidurinėje mokykloje.

Angelina Banytė. Gimė 1949 m. rugpjūčio 6 d. Mažeikiuose. Dailininkė. 1974 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Kuria freskas, mozaikas.

Antanas Baranauskas. Žymiausias XIX a. vidurio lietuvių poetas. Raštininkavo Sedoje.

Barzdys Kazys. Liaudies skulptorius, knygnešys. Gimė 1867 m. Mažeikių apskrities Nausodės kaime, mirė 1952 m. Plungėje.

Baužinskaitė Aldona. Žurnalistė, poetė. Gimė 1929 m. gruodžio 14 d. Mažeikiuose.

Zalė Bekeris. Gimė 1896 m. lapkričio 10 d. Leckavos miestelyje, sušaudytas Kaune 1942 m. Dailininkas. 1929 m. baigė Kauno meno mokyklą. Parodose dalyvavo nuo 1929. Pirmąją personalinę parodą surengė 1933 m. Yra nutapęs daug žydų buities tematinių figūrinių kompozicijų. Jo darbų turi įsigijęs Lietuvos dailės muziejus.

Zofija ir Viktoras Bubliauskai. Vieni iš pradininkų kuriant pavyzdingas sodybas Mažeikiuose ir visoje Lietuvoje. Zofija gimė 1910 m. gegužės 25 d.Skuodo rajono Puokės kaime, mirė 1984 m. gruodžio 16 d. Viktoras Bubliauskas gimė 1907 m. kovo 16 d. Sedos valsčiaus Dagių kaime.

Alfonsas Bukontas. Poetas, vertėjas, publicistas. Gimė 1941 m. rugsėjo 11 d. Mažeikių rajono Dapšių kaime. Baigė Židikų vidurinę mokyklą, 1963 m. ­ Vilniaus Universitetą. Iš pradžių dirbo „Literatūros ir meno”, „Jaunimo gretų” redakcijose, vėliau atsidėjo kūrybiniam darbui. Pirmasis poezijos rinkinys ­ „Slenkančios kopos” – išėjo 1967 m.

Lionginas Bunis. Gimė 1889 m. Sedoje, mirė 1941 m. Muzikas, pedagogas, kapelmeisteris. Nuo 1909 m. gyveno JAV. Kembridže buvo įsteigęs muzikos studiją, vaikų simfoninį orkestrą, kūrė muziką. Yra išleidęs tris albumus.

Vladislovas Burbulis. Žurnalistas. Gimė 1932 m. birželio 27 d. Tryškiuose.

Algimantas Butvila. Dailininkas. Gimė 1943 m. gegužės 25 d. Mažeikiuose. 1970 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Parodose dalyvauja nuo 1971 m.

Č

Albinas Čepys. Architektas. Gimė 1917 m. vasario 8 d. Skėrių kaime. Dirbo Kaune, Klaipėdoje, Palangoje. Pats reikšmingiausias jo kūryboje ­ Palangos laikotarpis.

D

Irutė­Zinaida Dargienė. Dailininkė. Gimė 1936 m. gruodžio 8 d. Mažeikių rajono Lūšiškių kaime. 1965 m. baigė Lietuvos Dailės institutą. Tekstilininkė. Dirba batikos ir gobeleno srityse. Parodose dalyvauja nuo 1964 m.

Alfonsas Dargis. Tapytojas dekoratorius. Gimė 1909 m. gegužės 12 d. Mažeikių apskrities Reivyčių kaime, mirė 1996 m. Vokietijoje. Mokėsi Mažeikiuose, Kaune. Nuo 1936 m. studijavo Vokietijoje. Prasidėjus sovietinei okupacijai Lietuvoje, pasiliko gyventi Vokietijoje. Vėliau kurį laiką gyveno Amerikoje, o paskutiniaisiais gyvenimo metais vėl sugrįžo į Vokietiją.

Antanas Dargis. Grupės „Sekmadienis” įkūrėjas, muzikantas, daugelio estradinių dainų autorius.

Vladas Daujotas. Dailininkas tekstilininkas, Lietuvos Dailės akademijos profesorius. Gimė 1921 m. spalio 21 d. Mažeikių rajono Sedos miestelyje. 1954 m. baigė Lietuvos Dailės institutą. Yra sukūręs nemažai plačiai žinomų gobelenų, dekoratyvinių audinių, paskelbęs daugelį straipsnių dailės istorijos ir kitais klausimais. Gyvena ir kuria Vilniuje.

Feliksas Daukantas. Dailininkas, pedagogas. Mokėsi Mažeikiuose. Mirė 1996 m.

Domininkas Derkintis. Garsios pavyzdingos sodybos įkūrėjas Ketūnuose. Gimė 1907 m. sausio 24 d. Ketūnuose, mirė 1988 m. rugsėjo 9 d. Palaidotas Grūstėje.

Valerijonas Derkintis. Aktorius. Gimė 1904 m. lapkričio 15 d. Mažeikių rajono Ketūnų kaime, mirė 1979 m. kovo 5 d. Vilniuje. Baigė Kauno dramos teatro studiją, dirbo Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje. 1954 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto, 1964 m. ­ Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas. Dirbdamas teatre jis sukūrė apie 200 vaidmenų.

Kazimieras Domarkas. Knygų platintojas. Gimė 1864 m., mirė 1902 m. spalio 1 d. Židikuose.

Jonas­Mykolas Damaševičius. Sedos Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios statytojas.

Drazdauskis. Paskutinis Žemaitijos atsiskyrėlis. Gyveno Tirkšlių pušyne. Mirė 1835 m. Palaidotas Tirkšliuose.

E

Kazimieras Ercupas. Knygnešys. Gimė 1860 m. Žemalėje, mirė 1946 m. Palaidotas Pikelių kapinėse.

G

Stasys Gabaliauskas. Teisininkas, „Lietuvos žinių” redaktorius. Gimė 1904 m. spalio 10 d. Tirkšlių valsčiaus Letenių kaime.

Vladimiras Gadonas. Dvarininkas. Gimė 1775 m., mirė 1842 m. 1831 m. sukilimo Telšių paviete vadas. Turėjo dvarą Sedoje. Mirė Prancūzijoje.

Gailevičius Steponas. Liaudies skulptorius. Gimė Židikų valsčiaus Kukių kaime. Gyveno ir kūrė Ukrinuose. Mirė 1885 m. gegužės 25 d. Palaidotas Ukrinuose.

Pranas Gailius. Tapytojas grafikas. Gimė 1928 m. sausio 22 d. Mažeikiuose.

Vincas Gečas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1931 m. vasario 7 d. Mažeikiuose. 1957 m. baigė Lietuvos dailės institutą ir liko jame dirbti. 1974 m. jam suteiktas Lietuvos Respublikos nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas.

Aleksas Girdenis. Kalbininkas, Vilniaus Universiteto profesorius, Lietuvos Mokslų Akademijos narys korespondentas. Gimė 1937 m. spalio 25 d. Telšių rajono Tryškių kaime. Mokėsi Mažeikiuose, Tirkšliuose.

Algirdas Girininkas. Archeologas, žurnalistas. Gimė Leckavoje. Gyvena ir dirba Vilniuje.

Ramutė Girkontaitė. Gimė 1942 m. spalio 25 d. Skuodo rajono Gonaičių kaime, po kurio laiko kartu su tėvais persikėlė gyventi į Mažeikius. Mokėsi Mažeikių vidurinėje mokykloje. Baigė Vilniaus universitetą. Pirmasis eilėraščių rinkinys ­ „Riksmas” išėjo 1958 m.

Romualdas Granauskas. Prozininkas. Gimė 1939 m. balandžio 18 d. Mažeikiuose. 1957 m. baigė Sedos darbininkų jaunimo vidurinę mokyklą. Dirbo Sedoje, Mažeikiuose, Skuode, Mosėdyje, Klaipėdoje. Nuo 1972 m. gyvena ir kuria Vilniuje. Respublikinėje spaudoje savo kūrybą pradėjo publikuoti 1954 m. Pirmoji jo apsakymų knyga ­ „Medžių viršūnės” išleista 1969 m.

I

Laimonas Inis. Publicistas, prozininkas. Gimė 1938 m. balandžio 1 d. Mažeikių rajono Kentaučių kaime. 1963 m. baigė Vilniaus universitetą. Yra dirbęs Skuode, Vilniuje, Kaune. Buvo „Nemuno” žurnalo vyr. redaktorius. Spaudoje bendradarbiauja nuo 1951 m.

Laurynas Ivinskis. Pirmasis lietuviškų kalendorių sudarytojas ir leidėjas, literatas, vertėjas. Gimė 1811 m. Kelmės rajone, mirė 1881 m. liepos 17 d. Milvydų dvare (netoli Kuršėnų). 1869 m. gyveno ir mokytojavo Mažeikių rajono Renavo dvare.

J

Kazimieras Jagminas. Daraktorius, knygnešys. Gimė 1846 m., mirė 1910 m. Palaidotas Reivyčių apylinkės Knabikių kapinėse.

Petras Janulis. Architektas. Gimė 1906 m. gruodžio 27 d. Mažeikių rajono Kalniškių kaime. 1943 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Jis ­ daugelio Lietuvos miestų generalinių planų autorius. 1969 m. P. Januliui suteiktas Lietuvos nusipelniusio architekto vardas.

Vincentas Juška. Knygnešys. Gimė 1860 m. Rubikių kaime, mirė 1939 m. Žemaičių Kalvarijoje. Mokėsi Sedoje.

Vincentas Juzumas. Švietėjas. Gimė 1819 m. vasario 26 d. Rubikių kaime, mirė 1901 m. birželio 14 d. Varniuose.

Tadas Juzumas. Juzumovičia. Raštijos darbuotojas. Gimė 1810 m. liepos 14 d. Mažeikių rajono Rubikių kaime, mirė 1851 m. birželio 14 d. Varniuose. Buvo baigęs Vilniaus dvasinę akademiją, dėstė lotynų kalbą Žemaičių kunigų seminarijoje Varniuose. Parengė spaudai ir išleido „Didįjį elementorių” (1855).

K

Ferdinandas Kaunas­Kaunackis. Gydytojas, knygnešys. Gimė 1861 m. gegužės 30 d., mirė 1935 m. birželio 11 d. Gyveno ir dirbo Mažeikių apskrityje.

Konradas Kaveckas. Kompozitorius, dirigentas, publicistas. Gimė 1905 m. lapkričio 2 d. Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje. Muzikos mokėsi Kaune, 1933 m. baigė Paryžiaus muzikos mokyklos vargonų, dirigavimo ir kompozicijos klases ir tais pačiais metais pradėjo dirbti Lietuvoje. 1954 m. K. Kaveckui suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo, 1960 m. ­ Lietuvos liaudies artisto vardas.

Leonas Kęsgaila­Kenstavičius. Karo gydytojas, kelių medicinos knygų autorius. Gimė 1895 m. spalio 21 d. Dapšiuose, mirė 1979 m. Palaidotas Ukrinuose.

Boleslovas Klova. Gimė 1927 m. lapkričio 18 d. Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje. 1951 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Parodose dalyvauja nuo 1953 m. 1977 m. Kaune surengta jo pirmoji personalinė darbų paroda.

 

Vytautas Klova. Kompozitorius ir pedagogas. Gimė 1926 m. sausio 31 d. Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje. 1951 m. baigė Lietuvos konservatoriją, kurioje vėliau, nuo 1954 m., dirbo. Tuo laikotarpiu jis parašė ir pirmąjį lietuvių kalba išleistą polifonijos vadovėlį (1966 m.). Žymiausias jo kūrinys ­ opera „Pilėnai”.

Česlovas Kontrimas. Dailininkas. Gimė 1902 m. gegužės 23 d. Mažeikių rajono Dapšių kaime. 1922­1927 metais studijavo Kauno meno mokykloje. Vėliau dirbo piešimo mokytoju Pasvalio, Mažeikių, Telšių gimnazijose. Mažeikiuose suorganizavo gimnazijos dailės būrelį, išugdė didelį būrį talentingų dailininkų. Kėlė kvalifikaciją Paryžiuje, Berlyne, Milane, Venecijoje ir kt. Jis buvo vienas iš „Nepriklausomųjų” dailininkų draugijos organizatorių. Rengė jaunuosius dailininkus dirbdamas ir Kaune.

Krausas Antanas. Visuomenės veikėjas, žurnalistas. Gimė 1905 m. gegužės 10 d. Sedoje.

Viktorija Kumpikevičiūtė­Kalpokienė. Poetė. Gimė 1919 m. Židikų valsčiaus Anapolės dvare.

Ignas Kulbinskas. Kunigas, kultūros veikėjas. Gimė 1810 m. Dagiuose, mirė 1852 m. Švėkšnoje. Buvo žemaičių kunigų seminarijos profesorius.

Mamertas Krapauskas. Žurnalistas. Mokėsi Židikų vidurinėje mokykloje.

Jokūbas Kurmavičius. Rašytojas. 1858 m. gimė Židikų valsčiaus Dautartų kaime.

Bronius Krutavičius. Rašytojas, lenkų kalba parašytos knygos „Apie ką šnara dievaitis” (1929 m.) autorius. Gimė Dapšiuose.

L

Vincentas Laurinaitis. Istorikas, kraštotyrininkas. Gimė Židikų valsčiaus Kentaučių kaime.

Leonardas Lenkauskas. Literatas. Mokėsi Židikuose. Ten pat ir palaidotas.

Izraelis Lembertas. Istorikas, sociologas. Gimė 1925 m. spalio 17 d. Gyveno Mažeikių apskrityje.

Vladislovas Lisinas­Lisaitis. Dailininkas. Gimė Mažeikiuose.

Albinas Liaugminas. Poetas, sociologas. Gimė 1907 m. birželio 10 d. Laižuvos valsčiuje. 1993 m. jo palaikai iš užsienio perkelti į Laižuvos kapines.

Stasys Ličkūnas. Muziejininkas, kraštotyrininkas. Įsteigė Mažeikių „Alkos” muziejų. Gimė 1884 m. gruodžio 12 d. Žemalėje, mirė 1944 m. kovo 28 d.

Antanas Liutkus. Teisininkas, dailininkas. Gimė 1906 m. birželio 17 d. Leckavoje.

Viktoras Liutkus. Menotyrininkas. Gimė Mažeikiuose. Gyvena ir dirba Vilniuje.

Juozas Liaugminas. Advokatas, Lietuvių kalbos gramatikos , „Žemaitiško kalendoriaus” (1985 m.) autorius. Gimė apie 1861 m. Viekšnių valsčiaus Naikių kaime.

Vytas Lingys. Žurnalistas. Mokėsi Mažeikių II-oje vidurinėje mokykloje. Dirbo „Respublikos” redaktoriaus pavaduotoju. Nužudytas 1993 m. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Irena Litvinaitė. Žurnalistė. Gimė 1925 m. vasario 15 d. Židikų valsčiaus Paviliuotės kaime. Mirė 1991 m. vasario 21 d.

M

Leonas Mantvydas. Kunigas, teologas. Gimė 1786m., mirė 1850 m. Palaidotas Grūstėje.

Algimantas Mikuta. Poetas. Gimė 1943 m. gegužės 13 d. Mažeikių mieste. Studijavo Kauno politechnikos institute, Vilniaus universitete. 1967­1972 metais dirbo „Nemuno” žurnalo redakcijoje. Eilėraščius publikuoja nuo 1959 m. Pirma eilėraščių knyga ­ „Gėlė braižykloje” išspausdinta 1962 m.

Jonas Motuzas. Knygnešys, pirmasis Mažeikių fotografas, burmistras.

N

Henrikas Nagys. Poetas, literatūros ir dailės kritikas. Gimė 1920 m. spalio 12 d. Mažeikiuose, mieste lankė pradžios mokyklą, vasaras leisdavo Buknaičių kaime. 1944 m. rudenį pasitraukė į Vakarus, vėliau persikėlė gyventi į Kanadą.

O

Mečislovas Ostrauskas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1927 m. sausio 17 d. Marijampolėje. Mokėsi Mažeikių vidurinėje mokykloje ir buvo Č. Kontrimo įkurto gimnazijos M. K. Čiurlionio dailės būrelio narys.

P

Klemensas Prialgauskas. Žurnalistas, visuomenės veikėjas. Gimė 1894 m. spalio 14 d. Tirkšlių valsčiaus Mantvydiškių kaime.

Pranas Perminas. Liaudies skulptorius. Gimė 1864 m. Mažeikių rajono Plūgų kaime, mirė 1937 m. ten pat. Savamokslis. Garsėjo kaip geras dailidė, siuvėjas, kurpius, knygrišys, muzikantas, muzikos instrumentų meistras. Medžio skulptūras, kurios jį labiausiai ir išgarsino, pradėjo drožti 1886 m.

Albinas Pocius. Žurnalistas. Gimė 1918 m. gruodžio 13 d. Sedoje.

Algirdas Pocius. Rašytojas, publicistas, visuomenės veikėjas. Gimė 1930 m. rugpjūčio 28 d. Mažeikių rajono Ketūnų kaime. Mokėsi Sedos gimnazijoje, Klaipėdos mokytojų institute. Dirbo žurnalistu Klaipėdoje, Šiauliuose, Vilniuje. Grožinę kūrybą pradėjo publikuoti 1953 m.

Cecilija Pračkauskaitė. Rašytoja, knygos „Kumečio duktė” autorė. Gimė 1910 m. liepos 2 d. Buknaičiuose, mirė 1956 m. kovo 22 d. Palaidota Mažeikiuose.

Dionizas Poška (Paškevičius). Rašytojas, kultūros veikėjas, švietėjas. Gimė apie 1765 m. Lėlaičiuose, mirė 1830 m. gegužės 12 d. Šilalės rajone.

Bronius Pundzius. Skulptorius monumentalistas. Gimė 1907 m. rugsėjo 15 d. Mažeikių rajono Pievėnų kaime, mirė 1959 m. balandžio 11 d. Vilniuje. Mokėsi Pievėnuose, Viekšniuose, 1926-1929 metais ­ Kauno meno mokykloje. 1933-1938 metais studijavo Paryžiuje. Parodose dalyvavo nuo 1939 m. Dirbo Kauno taikomosios dailės institute, Lietuvos dailės institute. Jis ­ Puntuke iškalto Dariaus ir Girėno bareljefo, daugelio kitų žinomų kūrinių autorius.

Vladislovas Pūnis. Gydytojas, „Senovės pažinimo mėgėjų” kuopelės įsteigėjas, kraštotyrininkas, Mažeikių muziejaus kūrėjas. Gimė 1904 m. vasario 16 d., mirė 1988 m.

R

Vida Kęsgailaitė­Ragulskienė. Mokslininkė, vertėja. Abu tėvai kilę iš Dapšių.

Eugenija Ragulskienė. Muzikologė. Gimė 1924 m. rugsėjo 20 d. Mažeikiuose.

Jonas Rakauskas. Fotomenininkas. Mokėsi Pikeliuose, kurį laiką gyveno Dapšiuose.

Stanislovas Reivytis. Knygnešys. Gimė 1862 m. sausio 23 d. Tirkšlių valsčiuje, mirė 1946 m. rugpjūčio 22 d. ten pat.

Vytautas Reivytis. Žurnalistas. Gimė 1901 m. liepos 19 d. Tirkšliuose.

Donius Remys. Poetas, filosofas, inžinierius. Gimė 1925 m. vasario 10 d. Mažeikiuose.

Juozas Remys. Pirmojo simfoninio orkestro įkūrėjas Mažeikiuose Antrojo pasaulinio karo metais. Karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus. Mirė JAV 1997 m.

Leopoldas Rozga. Žurnalistas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas. Gyveno Žemalėje. Dirba Akmenės rajone.

S

Donatas Sauka. Literatūrologas, tautosakininkas. Gimė 1929 m. spalio 13 d. Mažeikiuose. Gyvena ir dirba Vilniuje.

Antanas Semenas­Semenavičius. Bajoras, liaudies meistras ­ kalvis. Gyveno Dapšiuose. Mirė tuoj po Antrojo pasaulinio karo, palaidotas Ukrinuose.

 

Antanas Skripkauskas. Pedagogas, rašytojas. Gimė 1904 m. balandžio 13 d. Židikų apylinkėse. Sušaudytas 1941 m.

Antanas Savickis. Poetas, vertėjas, Gimė apie 1782 m. netoli Kretingos, mirė 1836 m. Mažeikių rajono Žemalės kaime. Spėjama, kad iš pradžių mokėsi Žemaitijoje, vėliau studijavo Vilniaus universitete mediciną. 1819 m. Varnių kunigų seminarijoje įšventintas kunigu. Iki 1826 m. dirbo Tirkšlių vikaru, vėliau gyveno ir dirbo Gargžduose, Stulgiuose, o 1829 m. vėl persikėlė į Mažeikių rajoną ir iki 1834 m. kunigavo Židikuose, o vėliau, iki pat savo mirties, ­ Žemalėje. Kūrė aprašomojo pobūdžio eilėraščius ir pasakėčias, kuriose smerkė žmonių ydas.

Leonas Skabeika. Poetas, publicistas. Gimė 1904 m. rugpjūčio mėn. 7 d. Mažeikių rajono Žiogaičių kaime, mirė 1936 m. sausio 22 d. ten pat. Mokėsi Viekšniuose, Šiauliuose, baigė Kauno universitetą, kur studijavo lietuvių ir prancūzų literatūrą. Buvo literatų brolijos „Ekspres” narys. Savo kūrybą spaudoje publikavo nuo 1923 m. 1928 m. išleido eilėraščių rinkinį „Po juodo angelo sparnais”. Antiklerikalas, demokratas.

Steponas Skeivys. Geologas, publicistas, literatūros kritikas. Gimė 1913 m. rugsėjo 3 d. Mažeikiuose.

Petras Steponavičius. Aktorius. Gimė 1940 m. birželio 12 d. Mažeikių rajono Ketūnų kaime. Mokėsi Sedoje, Panevėžyje. 1960 m. baigęs Panevėžio dramos teatro studiją, pradėjo dirbti Panevėžio dramos teatre. Jis ­ J. Miltinio., V. Blėdžio mokinys.

Vytautas Strolia. Muzikas. Gimė 1928 m. kovo 2 d. Mažeikiuose.

Liūnė Sutema (Zinaida Nagytė­Katiliškienė). Poetė. Gimė 1927 m. liepos 5 d. Mažeikiuose.

Š

Petras Šadauskas. Architektas. Gimė 1937 m. birželio 31 d. Mažeikių rajono Viliotės kaime. Mokėsi Židikuose. 1961 m. baigė Vilniaus dailės institutą, kur studijavo architektūrą. Dirbo Vilniuje, Klaipėdoje, buvo uostamiesčio vyr. dailininkas. Jis ­ Klaipėdoje pastatytų skulptūrų „Donelaitis”, „Žvejys” ir daugelio kitų žinomų šio žanro kūrinių autorius.

Aloyzas Šliūpas. Kunigas, knygų platintojas. Gimė 1890 m. Tirkšliuose. Parašė apie 1000 lietuviškų pamokslų.

Adomas Šoblinskas. Kalbininkas. Gimė 1932 m. gruodžio 28 d. Nausodyje.

Violeta Šoblinskaitė ­Lapukienė. Žurnalistė, poetė. Gimė 1954 m. rugsėjo 2 d. Mažeikiuose.

Šatrijos Ragana. Tikroji pavardė ­ Marija Pečkauskaitė. Rašytoja, visuomenės veikėja. Gimė 1877 m. kovo 8 d. Plungės rajono Medingėnų kaime, mirė 1930 m. liepos 24 d. Mažeikių rajono Židikų miestelyje. Židikuose gyveno nuo 1915 m. iki mirties. Čia kūrė, išvystė platų švietimo bei labdarybės darbą.

Aleksandras Šimanskis. Aktorius. Gimė 1937 m. kovo 25 d. Mažeikių rajono Sedos miestelyje. 1960 m., baigęs Lietuvos konservatoriją, dirbo aktoriumi Lietuvos televizijoje ir radijuje, nuo 1964 m. gyveno uostamiestyje ir dirbo Klaipėdos dramos teatro aktoriumi.

Jonas Švažas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1925 m. rugpjūčio 5 d. Mažeikiuose, mirė 1976 m. gruodžio 14 d. Vilniuje. Mokėsi Mažeikių gimnazijoje1953 m. baigė Lietuvos dailės institutą ir tais pačiais metais pradėjo jame dėstytojauti.Kūrė portretus, peizažus, temines kompozicijas. Pirmoji personalinė J. Švažo darbų paroda surengta 1965 m. Vilniuje.

Kazys Švažas. Dailininkas. Gimė 1924 m. birželio 3 d. Mažeikių rajono Urvikių kaime. Mokėsi Mažeikių gimnazijoje, nuo 1945 m.studijavo skulptūrą Lietuvos dailės institute, kurį baigė 1953 m. Tais pačiais metais šiame institute jis pradėjo ir dėstytojauti. Parodose dalyvauja nuo 1955 m. Kuria skulptūrinius portretus ir kompozicijas.

U

Zigmas Umbražiūnas. Žurnalistas. Gimė 1919 m. gegužės 24 d. Sedoje.

Vincas Urbutis. Kalbininkas. Gimė 1929 m. vasario 26 d. Petraičiuose.

V

Juozas Vaičkus. Lietuvos profesionaliojo teatro kūrėjas, režisierius. Gimė 1885 m. balandžio 16 d. Mažeikių rajono Zastaučių kaime, mirė 1935 m. balandžio 7 d. Kaune. Mokėsi Liepojoje, Petrograde, kur labai susidomėjo teatru. Suorganizavo pirmąjį lietuvišką vakarą Mažeikiuose. Jis ­„Skrajojamojo teatro”, kuris iki Pirmojo pasaulinio karo gastroliavo po Lietuvą, steigėjas. 1920 m. Lietuvoje suorganizavo Dramos vaidyklą. Gyvendamas Amerikoje (1923-1932 m.), susidomėjo kino menu, studijavo jį ir pats vaidino kine. Vėliau, grįžęs į Lietuvą, 1932 m. suorganizavo Kino­ teatro studiją.

Morta Grikštaitė-Vaičkienė. Aktorė, dainininkė. Gimė 1890 m. gruodžio 15 d. Pikeliuose, mirė 1977 m. vasario 3 d. Mažeikiuose.

Vaižgantas. Tikroji pavardė Juozas Tumas. Rašytojas, literatūros kritikas. Gimė 1869 m. rugsėjo 20 d. Anykščių rajone, mirė 1933 m. balandžio 29 d. Kaune. 1911-1914 m. klebonavo Mažeikių rajono Laižuvos parapijoje. Gyvendamas Laižuvoje, rašytojas savo kūrinius publikuodavo „Viltyje”, „Vaivorykštėje” ir kt. leidiniuose.

Bronė Valantinaitė-Jokūbonienė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1926 m. sausio 6 d. Biržuose. Vėliau kartu su tėvais gyveno Kaune, Mažeikiuose. Daile susidomėjo mokydamasi Mažeikių gimnazijoje. 1951 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Kūrybiniam darbui atsidėjo 1954 m. Tuo metu ji aktyviai pradėjo dalyvauti ir parodose. Išgarsėjo gobelenais. Gyvena ir kuria Vilniuje.

Algirdas Varnas. Archeologas. Užaugo Mažeikiuose. Daugiausia tyrinėja Žemaitiją.

Robertas Varnas. Muzikas, dirigentas. Gimė 1930 m. spalio 10 d. Mažeikiuose.

Vytautas Venckus. Muzikologas, pedagogas, radijo darbuotojas. Gimė Skuodo rajone, gyveno ir mokėsi Mažeikių rajone. Mirė 1997 m.

Antanas Vienažindys. Poetas, kunigas. Gimė 1841 m. rugsėjo 14 d. Rokiškio rajono Anapolio kaime, mirė 1892 m. rugpjūčio 29 d. Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje, kur ir palaidotas. Nuo 1876 m. iki pat mirties klebonavo Laižuvoje.

Morta Grikštaitė­Vaičkienė. Aktorė, dainininkė. Gimė 1890 m. gruodžio 15 d. Pikeliuose, mirė 1977 m. vasario 3 d. Mažeikiuose..

Romanas Vitkauskas. Dailininkas. Gimė 1949 m. Mažeikiuose.

Liudvikas Vilimas. Dailininkas. Baigė Mažeikių gimnaziją. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, pasitraukė į Vakarus, vėliau persikėlė gyventi į JAV.

Z

Karlis Zalė. Dailininkas skulptorius. 1888 m. gimė, vaikystę ir jaunystę praleido Mažeikiuose. Jis ­ „Laisvės” paminklo Rygoje autorius

Ž

Kazimieras Žulpa. Garsus XIX a. žemaičių liaudies tapytojas. Gimė 1807 m. Mažeikių rajono Stumbrų kaime. Mirė 1892 m. ten pat. Savamokslis. Pagarsėjo savo pastatytais trobesiais, sukurtomis kraičių skryniomis, spintomis ir kitais baldais, kuriuos dažniausiai dekoruodavo augalinių motyvų ornamentais. Jo dekoruotų baldų yra įsigijęs Šiaulių „Aušros” muziejus.

Juozas Žukauskas. Žurnalistas, rašytojas. Gimė 1909 m. gruodžio 25 d. Mažeikiuose.


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija
Tinklalapis atnaujintas 2004.11.30 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija