Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

AKADEMINIO ŽEMAIČIŲ JAUNIMO KORPORACIJOS „SAMOGITIA” FOLKLORO ANSAMBLIS „VIRVYTĖ”

Folkloro ansamblis "Virvytė"Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia” pirmininkė ir folkloro ansamblio „Virvytė” vadovė - Lietuvos muzikos akademijos magistrantė Loreta Mukaitė 
Adresas/Address:
Mėsinių g. 4, LT-2001 Vilnius, Lietuva 
Tel./fax.: 00370 2 61 96 70, 
00370 99 67886
El. paštas (e-mail):  
 
Folkloro ansamblis „Virvytė” įkurtas 1995 m. Jam vadovauja Lietuvos muzikos akademijos Etnomuzikologijos katedros magistrantė Loreta Mukaitė. 
Kolektyve nuolat dainuoja, šoka, groja 20-22 ansambliečiai (10 vaikinų ir 10-12 merginų). Dauguma jų - įvairiose Vilniaus aukštosiose mokyklose studijuojantys jauni žmonės, kilę iš Žemaitijos regiono. Beveik visi ansambliečiai kalba žemaičių tarme.
„Virvytės” repertuare - senosios žemaičių daugiabalsės dainos, tradiciniai žemaičių šokiai bei XIX a. pab.-XX a. pr. instrumentinė Žemaitijos ir kitų Lietuvos regionų muzika. Atliekamos ir vėlyvesnės kilmės (apie 20 a. vidurys) dainos (romansai arba meilės dainos). „Virvytės” kolektyvas minėtus kūrinius atlieka pasipuošęs atitinkamo laikotarpio rūbais (tradiciniais žemaičių tautiniais arba retro stiliaus kostiumais).
Dainų bei instrumentinių kūrinių ansambliečiai mokosi iš Lietuvoje jau sudarytų rinkinių bei autentiškų įrašų. 
1997-1999 metais „Virvytė”dalyvavo trijose ekspedicijose, kurios vyko Žemaitijoje. Jų metu ansambliečiai bendravo su senaisiais šio krašto liaudies muzikos ir dainų pateikėjais, mokėsi iš jų ir užrašė nemažai vertingos medžiagos.
Folkloro ansamblis "Virvytė"Instrumentinės grupės sudėtis: Bandonija, 1-2 smuikai, basedlė (žemaitiškas liaudiškas kontrabosas), būgnelis, įvairūs kiti ritminiai instrumentai (žaržolai, barškalai), lumzdeliai (liaudiškos fleitos tipo instrumentas), kanklės.
Ansamblis yra paruošęs keletą teminių programų. Tai literatūrinė-muzikinė programa „Atvelykis”, Žemaitiškų vardinių programa, žemaitiškų ir kašubiškų liaudies šokių programa - parengta kartu su Lenkijos Pamario kašubų folkloro ansambliu „Krebane”.
„Virvytė” turi specialią vakaronių programą. Atliekant ją ansambliečiai ne tik koncertuoja, bet ir moko žiūrovus žemaitiškų šokių bei dainų. Į koncertines programas dažnai įtraukiami smagūs žaidimai, atrakcionai, kartais net varžybos su vaidybiniais elementais. Kiekvieną kartą ansambliečiai stengiasi prisitaikyti prie publikos, betarpiškai su ja bendrauti. 
Ansamblis gana jaunas, tačiau jau turi nemažą koncertinę praktiką. „Virvytė” dažnai koncertuoja Lietuvoje, ypač Žemaitijoje bei Vilniuje vykstančiuose įvairiuose kultūriniuose renginiuose. 
„Virvytė” kasmet dalyvauja tarptautiniuose folkloro festivaliuose, kurie vyksta Žemaitijos regione bei Lietuvos sostinėje Vilniuje. Nedidelės ansamblio grupelės yra koncertavusios Prancūzijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, Lenkijoje. 
Ansambliečiai ypač gerai atlieka senąsias daugiabalses žemaičių dainas, sugeba įtraukti publiką į šokių bei dainų programą.
 

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998-2000.
Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija