<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: visas sąrašas

Rasta asmenų: 3521


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (1)   Abelkis, Povilas  1906–1957  Leidėjas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
2 (2)    Abraitis, Liudvikas  1938–*  Mokslininkas     >>
 
3 (3)   Abramavičius (Abrahamowicz, Abramowich), Adomas  1710–1776  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
4 (4)    Abromavičius, Liudvikas  1888–1966  Visuomenės veikėjas     >>
 
5 (5)   Abromavičiūtė, Zita  1946–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
6 (6)    Abrutis, Adolfas  1951–*  Mokslininkas     >>
 
7 (7)   Ačas, Remigijus  1962–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
8 (8)    Adamkevičienė, Julija  1926–*  Režisierius, Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
9 (9)   Adamkavičius (Adamkevičius, Adomkavičius), Edvardas  1888–1957  Karinis veikėjas     >>
 
10 (10)    Adamkavičius, Ignas  1896–1987  Karinis veikėjas, Lakūnas     >>
 
11 (11)   Adomaitienė, Elena  1931–*  Tautodailininkas     >>
 
12 (12)    Adomaitis, Jonas  1903–1981  Pedagogas, Vertėjas     >>
 
13 (13)   Adomaitis, Jonas  1919–1991  Pedagogas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
14 (14)    Adomaitis, Regimantas  1937–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Visuomenės veikėjas     >>
 
15 (15)   Adomaitis, Stanislovas  1961–*  Tautodailininkas     >>
 
16 (16)    Adomauskas, Liudas  1880–1941  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Valstybės veikėjas     >>
 
17 (17)   Adomavičienė, Elena  1931–*  Mokslininkas, Pedagogas, Garbės kraštotyrininkė     >>
 
18 (18)    Adomavičiūtė (Čekmonienė), Irena  1944–*  Mokslininkas, Kalbininkė     >>
 
19 (19)   Ajauskas, Celestinas  1928–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
20 (20)    Akelaitis, Mikalojus  1829–1887  Visuomenės veikėjas, Rašytojas(poetas, prozininkas), Kalbininkas     >>
 
21 (21)   Alantas (Jakševičius), Vytautas  1902–1990  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Tautininkų kultūrinės politikos ideologas     >>
 
22 (22)    Albrechtas, Jonas  1760–1822  Dvasininkas     >>
 
23 (23)   Aleknaitė (Abramikienė), Vilija  1957–*  Valstybės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
24 (24)    Alekna, Kazimieras  *–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Pedagogas     >>
 
25 (25)   Alekna, Viktoras  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Literatūros tyrinėtojas     >>
 
26 (26)    Aleknavičius, Bernardas  1930–*  Fotomenininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
27 (27)   Aleksa, Gasparas  1946–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
           
28 (28)   Aleksa, Jonas (Dainius)  1939–2005  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
29 (29)   Aleksaitė, Irena  1933–*  Menotyrininkė, Pedagogas     >>
 
30 (30)    Aleknavičius, Mykolas  *–*  Valstybės veikėjas     >>
 
31 (31)   Aleksandravičius, Algimantas  1960–*  Fotomenininkas     >>
 
32 (32)    Aleksandravičius, Egidijus  1956–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
33 (33)   Aleksandravičius, Juozas  1920–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
34 (34)    Aleksandravičius, Kazimieras  1824–1884      >>
 
35 (35)   Aleksandravičius, Petras  1906–1997  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
36 (36)    Aleksandravičius, Zigmas  1911–1965  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
37 (37)   Aleksandravičiūtė, Aleksandra  1953–*  Menotyrininkė     >>
 
38 (38)    Algminas, Arvydas  1933–*  Dailininkas     >>
 
39 (39)   Ališauskas, Vytautas  1957–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Literatūros tyrinėtojas     >>
 
40 (40)    Almanis, Vytautas  1936–*  Kultūros veikėjas, Literatas     >>
 
41 (41)   Almenas, kazys  1935–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
42 (42)    Almenas (Alminas), Kazys  1907–1980  Mokslininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
43 (43)   Alminas (Algminas, Almenas)  *–*  Valstybės veikėjas, Karinis veikėjas     >>
 
44 (44)    Alminas (Alminauskis), Kazys  1904–1986  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
45 (45)   Almonaitis, Vytenis  *–*  Mokslininkas     >>
 
46 (46)    Alseika, Danielius  1881–1936  Gydytojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
47 (47)   Alseika, Vytautas (Kazimieras)  1912–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
48 (48)    Janulaitytė (Alseikienė), Veronika  1883–1971  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
49 (49)   Marija (Birutė), Alseikaitė (Gimbutienė)  1921–1994  Mokslininkas     >>
 
50 (50)    Alšėnienė, Estera  1920–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
51 (51)   Amalis  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
52 (52)    Alūzaitė (Kuličauskienė), Monika  1931–1997  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
53 (53)   Ambotas, Juozas  *–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
54 (54)    Ambrazaitytė, Nijolė  1939–*  Dainininkas, Valstybės veikėjas     >>
 
55 (55)   Ambrazas, Boleslovas  1990–1977  Vargonininkas, Pedagogas     >>
 
56 (56)    Ambrozaitis, Arvydas  1948–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
57 (57)   Ambrozaitis, Jonas  1856–1916  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
58 (58)    Ambrozaitis, Kazys  1911–*  Gydytojas, Mokslininkas     >>
 
59 (59)   Ambrozaitis, Kazys  1918–*  Gydytojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
60 (60)    Ambrozaitis, Kazimieras  1892–1957  Mokslininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
61 (61)   Bertašiūtė (Adamkevičienė), Julija  1926–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
62 (62)    Ancevičius (Rogūza), Pranas  1905–1964  Literatūros tyrinėtojas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
63 (63)   Andrė, Eduardas (Fransua)  1840–1911      >>
 
64 (64)    Andriekus, Leonardas (Kazimieras)  1914–*  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
65 (65)   Andrijauskiai  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
66 (66)    Andrijauskis, Vladimiras  1825–*  Gydytojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
67 (67)   Andrijauskas, Edmundas  1954–*  Architektas, Visuomenės veikėjas     >>
 
68 (68)    Andrijauskas, Leopoldas (Petras)  1868–1947  Dailininkas     >>
 
69 (69)   Andriulis, Domas  1896–1973      >>
 
70 (70)    Andriulytė (Aleksienė), Ieva  1901–1989  Pedagogas     >>
 
71 (71)   Andriulis (Judickas), Vytautas  1937–*  Mokslininkas, Teisininkas     >>
 
72 (72)    Andriusevičius, Jonas  1931–2000  Kraštotyrininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
73 (73)   Andriušaitis, Vitalijus  1927–*  Pedagogas, Sportininkas     >>
 
74 (74)    Andriušytė (Žukienė), Rasutė  1960–*  Mokslininkas, Menotyrininkė     >>
 
75 (75)   Andriuška, Benediktas  1884–1951  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
76 (76)    Andriuškevičius, Leonardas  1941–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
77 (77)   Andriuškevičius, Petras  1817–1858  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
78 (78)    Andriuškevičius, Romanas  1931–1997  Mokslininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
79 (79)   Anglickis, Stasys  1905–1999  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
80 (80)    Anikinas, Povilas  1951–*  Dailininkas     >>
 
81 (81)   Antanaitienė, Dalia  1948–*  Dailininkas     >>
 
82 (82)    Antanavičius, Algirdas  1932–*  Mokslininkas     >>
 
83 (83)   Antanavičius, Juozas  1940–*  Mokslininkas, Pedagogas, Muzikologas     >>
 
84 (84)    Antanavičius, Kazimieras  1937–1998  Mokslininkas, Valstybės veikėjas     >>
 
85 (85)   Antanavičius, Kazimieras  1908–1947  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis, Karinis veikėjas     >>
 
86 (86)    Antušas, Danielius (Juozapas)  1937–*  Dailininkas     >>
 
87 (87)   Anusauskas, Artūras  1964–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
88 (88)    Anusavičius, Julius  1825–1907  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
89 (89)   Anuškevičiutė, Aušra  1953–*  Dailininkas     >>
 
90 (90)    Anužis, Stanislovas  1954–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
91 (91)   Aputis, Juozas  1936–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
92 (92)    Arbačiauskaitė (Liaukonienė, Flik), Regina  1951–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
93 (93)   Arminas, Anicetas  1931–1998  Mokslininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
94 (94)    Arlauskaitė (Orlauskaitė, Mikšienė), Zuzana  1889–1973      >>
 
95 (95)   Arkauskas, Albinas  1957–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Visuomenės veikėjas     >>
 
96 (96)    Arlauskas, Kęstutis  1935–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
97 (97)   Arnašius, Jurgis  1872–1934  Literatas     >>
 
98 (98)    Arvasevičius, Jonas  1936–*  Mokslininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
99 (99)   Astrauskas, Kęstutis (Kostas)  1950–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
100 (100)    Astrauskas, Vytautas  1927–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
101 (101)   Ašmantas, Andrius  1906–1941  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
102 (102)    Atgalainytė (Teresienė), Aleksandra  1927–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis, Visuomenės veikėjas     >>
 
103 (103)   Atkočaitis, Vincas  1907–1935  Literatas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
104 (104)    Auga, Vladas  1931–1984  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
105 (105)   Augaitytė, Elena  1928–*  Dailininkas     >>
 
106 (106)    Augius (Augustinavičius), Paulius  1909–1960  Dailininkas     >>
 
107 (107)   Augūnas, Romualdas (Kęstutis)  1938–*  Fotomenininkas     >>
 
108 (108)    Augustas II  *–*  Valstybės veikėjas     >>
 
109 (109)   Augustinavičius, Vincas  1920–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
110 (110)    Aukštuolaitis, Jurgis  *–*  Karinis veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
111 (111)   Tamulytė (Autukienė), Aurelija  *–*  Dailininkas, Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
112 (112)    Atkočaitis, Vincas  1907–1935      >>
 
113 (113)   Augaityrė, Juzefa  1906–1996  Pedagogas, Dainininkas     >>
 
114 (114)    Avižonis, Jonas  1902–*  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
115 (115)   Avižonis, Juozas  1853–1975  Visuomenės veikėjas, Vertėjas     >>
 
116 (116)    Andrijauskas, Engelbertas  1829–*  Visuomenės veikėjas, Gydytojas     >>
 
117 (117)   Armonas, Svajūnas  1951–*  Dailininkas     >>
 
118 (119)    Arnašius, Helmutas  1941–*  Mokslininkas, Filosofas     >>
 
119 (120)   Astrauskas, Vytautas  1930–*  Politikos veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
120 (121)    Astrauskas, Vladas  1932–*  Mokslininkas, Ekonomistas     >>
 
121 (122)   Ašmontas, Steponas  1945–*  Mokslininkas, Fizikas     >>
 
122 (123)    Ašoklis (Pelėda, Vilkas), Fortūnatas (Jonas)  1908–1946  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
123 (124)   Auga, Vladas  1931–1984  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
124 (125)    Augienė (Lipčiutė), Danutė  1914–*  Pedagogas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
125 (126)   Augustaitis (Augustauskas), Vytautas  1904–1958  Pedagogas, Sportininkas     >>
 
126 (127)    Avižienis, Vladislavas  1938–*  Inžinierius, Mokslininkas, Technologas     >>
 
127 (128)   Avižonis, Konstantinas  1909–1969  Mokslininkas, Pedagogas, Istorikas     >>
 
128 (129)    Avižonis, Vytautas  1906–*  Gydytojas, Oftalmologas     >>
 
           
129 (130)    Brazienė, Vaidutė  1936–*  Vaistininkas, Žiniuonė     >>
 
130 (131)   Bociarskis, Domininkas  1836–1914  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
131 (132)    Bubelis, Anicetas  1875–*  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
132 (133)   Butavičius, Aincentas  1827–1872  Dvasininkas     >>
 
133 (134)    Butkus, Vladas  1897–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Pedagogas     >>
 
134 (135)   Luotaitė (Bagdonienė), Juzefa  1950–*  Literatas, Tautodailininkas, Juvelyrė     >>
 
135 (136)    Bakis, Juozas  1922–*  Dailininkas, Keramikas     >>
 
136 (137)   Balčaitis, Alvydas  1944–*  Dailininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
137 (138)   Songailaitė (Balčikonienė), Regina  1922–*  Dailininkas, Scenografė     >>
 
           
138 (139)   Balčytis, Eduardas (Juozas)  1937–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
139 (140)    Baldišius, Rimantas  1955–*  Dailininkas, Kultūros veikėjas, Karikatūristas     >>
 
140 (141)   Balsys, Eduardas  1919–1984  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
141 (142)   Girčytė (Balienė), Stasė  1926–*  Dainininkas     >>
 
           
142 (143)   Baltiejus, Juozas  *–*  Fotomenininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
143 (144)    Baltuonis, Pranas  1911–*  Dailininkas, Skulptorius     >>
 
144 (145)   Baltutis, Laura  1964–*  Dailininkas, Tapytoja, grafikė     >>
 
           
145 (146)   Kuzmickaitė (Banaitienė), Michalina  1913–*  Dailininkas     >>
 
           
146 (147)   Paliuonytė (Banevičienė), Danutė  1935–*  Menotyrininkė     >>
 
           
147 (148)   Banevičius, Jurgis (Algimantas)  1942–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Violončelininkas     >>
 
148 (149)    Bendorius, Jonas  1889–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
149 (150)   Banytė, Angelina  1949–*  Dailininkas     >>
 
150 (151)    Baranauskienė, Julija  1927–*  Tautodailininkas, Literatas     >>
 
           
151 (152)    Laurinavičiūtė (Barcus), Sofija  1898–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
152 (153)    Barčas, Antanas  1928–1990  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
153 (154)   Bardziliauskaitė, Živilė  1958–*  Dailininkas, keramikė     >>
 
154 (155)    Barzdžiuvienė, Virginija  1952–*  Tautodailininkas, Keramikė     >>
 
155 (156)   Batakienė, Julija  1906–1985  Tautodailininkas, Visuomenės veikėjas, Audėja     >>
 
156 (157)    Batavičius, Albinas  *–*  Kraštotyrininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
157 (158)   Baužinskas, Alfonsas  1908–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
158 (159)    Bekeris, Zalė  1896–*  Dailininkas     >>
 
159 (160)   Bertašauskas, Juozas  1963–*  Dailininkas, Juvelyras     >>
 
           
160 (161)   Navickienė (Bičkienė, Jokubauskienė), Prudencija  1920–*  Dainininkas, Lyrinis sopranas     >>
 
           
161 (162)   Kumpytė (Bilevičienė), Milyta  1934–*  Dailininkas, Keramikė     >>
 
           
162 (163)   Biliūnas, Kazimieras  1919–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas, Obojininkas     >>
 
163 (164)    Bimbaitė (Ragulskienė), Eugenija  1924–1990  Muzikologė     >>
 
164 (165)   Bizauskas, Vidas  1961–*  Dailininkas, Juvelyras     >>
 
165 (166)    Byla, Juozas  1871–1944  Dailininkas, Dvasininkas     >>
 
166 (167)   Blinstrubas, Vladislovas  1939–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas, Kono režisierius     >>
 
167 (169)    Brazdžius, Pranas  1895–1980  Pedagogas     >>
 
168 (170)   Breneris, Viktoras (Dovydas)  1871–*  Dailininkas, Skulptorius     >>
 
169 (171)    Bričkus, Viktoras  1924–1972  Dailininkas     >>
 
170 (172)   Briedis, Jokūbas  1880–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Pedagogas     >>
 
171 (173)    Bublys, Algimantas  1941–*  Architektas     >>
 
172 (174)   Bučienė, Irena  1940–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
173 (175)    Budraitis, Juozas  1940–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Valstybės veikėjas, Diplomatas     >>
 
174 (176)   Budrikis, Juozapas (Pranciškus)  1893–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
175 (177)    Budrys, Ignas  1933–1999  Dailininkas     >>
 
176 (178)   Budrys, Kazys  1942–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
177 (179)    Būdvytis, Alfonsas  1949–*  Fotomenininkas     >>
 
178 (180)   Buivydaitė, Barbora  1897–1981  Dainininkas     >>
 
179 (181)    Buivydas, Rimantas  1939–*  Dailininkas     >>
 
180 (182)   Buračas, Jonas  1939–*  Dailininkas, Tapytojas     >>
 
181 (183)    Burba, Augustinas (Virgilijus)  1943–*  Dailininkas, Grafikas     >>
 
           
182 (184)    Dutkevičiūtė (Burkštaitienė), Laima  1933–*  Muzikologė, Folkloro tyrinėtoja     >>
 
           
183 (185)    Būtėnas, Jonas  1892–1968  Dainininkas, Baritonas     >>
 
184 (186)   Butkevičius, Aloyzas  *–*  Vargonininkas     >>
 
185 (187)    Balčiūnas, Vytautas  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
186 (188)   Bičiūnas, Vytautas  1893–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
187 (189)    Babonienė, Ona  1950–*  Valstybės veikėjas, Visuomenės veikėjas     >>
 
188 (190)   Bagdonas., Apolinaras (Petras)  1912–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Kalbininkas     >>
 
189 (191)    Bušinskis, Ignas  1807–1873  Valstybės veikėjas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
190 (192)   Babinskis, Aleksandras  1876–1938  Karinis veikėjas, Inžinierius     >>
 
191 (193)    Bagdonas, Antanas  1928–*  Tautodailininkas, Medžio drožėjas     >>
 
192 (194)   Bagatyrytė, Audronė  1956–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
193 (195)    Bagdonavičius, Gerardas  1901–1986  Dailininkas, Grafikas     >>
 
194 (196)   Bačianskas, Antanas  *–*  Mokslininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
195 (197)    Bakutis, Kęstutis  1962–*  Pedagogas     >>
 
196 (198)   Bakonis, Evaldas  1961–*  Mokslininkas, Istorikas     >>
 
197 (199)    Balčytis, Bronius  1926–*  Pedagogas     >>
 
198 (200)   Balčiūnienė, Irena  1941–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
199 (201)    Balėnas, Kazimieras (Rimantas)  1935–*  Architektas     >>
 
           
200 (202)    Baltrušaitis, Vladas  1912–1975  Dainininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
201 (203)    Baltrušaitis, Jurgis  1873–1944  Rašytojas(poetas, prozininkas), Valstybės veikėjas, Diplomatas     >>
 
202 (204)   Baltrušaitytė (Masionienė), Birutė  1940–1996  Rašytojas(poetas, prozininkas), Literatūros tyrinėtojas     >>
 
203 (205)    Baltrušaitytė (Sinkevičienė), Marijona  1951–*  Dailininkas, Pedagogas, Tekstilininkė     >>
 
204 (206)   Baltrušaitienė, Genovaitė  1938–*  Tautodailininkas, Tekstilininkė     >>
 
205 (207)    Balzakas, Onorė  1799–1850  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
206 (208)   Banys, Henrikas (Antanas)  1927–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Baleto artistas     >>
 
207 (209)    Banys, Kazimieras  1927–*  Kraštotyrininkas, Mokslininkas     >>
 
208 (210)   Banys, Kazys  1900–1958  Valstybės veikėjas     >>
 
209 (211)    Baranauskas, Antanas  1835–1902  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dvasininkas     >>
 
210 (212)   Baranauskas, Augustinas  1861–1923  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
211 (213)    Barcevičius, Vladas  1905–1966      >>
 
212 (214)   Bardauskas, Anupras  *–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
213 (215)    Bradauskas, Stasys  1924–*  Valstybės veikėjas     >>
 
214 (216)   Barkauskas, Vytautas  1931–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
215 (217)    Bartkus (Dargis, Rimgaila), Petras  1925–1949  Karinis veikėjas, Rašytojas(poetas, prozininkas), Lietuvos partizanų vadas     >>
 
216 (218)   Bartkus, Stepas  *–1988  Tautodailininkas, Medžio drožėjas     >>
 
217 (219)    Bartolomėjus, Fedoras (Teodoras)  1800–1862  Karinis veikėjas     >>
 
218 (220)   Bastys, Pranciškus  1918–1984  Dvasininkas     >>
 
219 (221)    Bastys (Imsrys), Pranas  1905–1977  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas     >>
 
220 (222)   Bataitis, Juozas  1894–1961  Valstybės veikėjas     >>
 
221 (223)    Bakšys, Jonas (Vytautas)  1923–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
222 (224)   Batūra, Romas  1937–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas, Istorikas     >>
 
223 (225)    Batutis, Viktoras  1925–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
224 (226)   Baužys, Petras  1931–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Pedagogas     >>
 
225 (227)    Beisys, Arūnas  1950–*  Mokslininkas, Žemės ūkio specialistas     >>
 
226 (228)   Beleckas, Juozas (Kazys)  1905–1942  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
227 (229)    Bendikas, Vytautas  1931–1997  Mokslininkas     >>
 
228 (230)   Bendoraitis, Aleksandras (Ferdinandas)  1919–1998  Dvasininkas, Gydytojas     >>
 
229 (231)    Benokraitis, Vytautas  1931–2003  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
230 (232)   Beresnevičius, Aleksandras  1823–1902  Dvasininkas     >>
 
231 (233)    Bernotaitis, Bronius  1942–2000  Dailininkas, Akvarelistas     >>
 
232 (234)   Bernotienė, Stasė  1926–*  Muziejininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
233 (235)    Buožis (Prabočių Anūkas), Ansas  1876–1928  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
234 (236)   Barsėnas, Jonas  1930–1993  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
235 (237)    Bertašius, Justinas  1915–1999  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
236 (238)   Berteškaitė, Dolorosa  *–*  Pedagogas     >>
 
237 (239)    Beržanskis, Jonas  1862–1936  Visuomenės veikėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Matematikas     >>
 
238 (240)   Beselienė, Vida  1956–*  Sportininkas     >>
 
239 (241)    Bibilašvilis, Aleksandras  *–1944  Karinis veikėjas     >>
 
240 (242)   Bicka, Juozas  1900–1979  Kraštotyrininkas, Pedagogas     >>
 
241 (243)    Bielskis, Vaclovas  1870–1939  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
242 (244)   Bijeika, Vincas  1857–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
243 (245)    Bielskis, Petras  1935–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Visuomenės veikėjas     >>
 
244 (246)   Bikšis (Bikšys)  XIII–*  Valstybės veikėjas     >>
 
245 (247)    Bilevičiai  *–*  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas, Žemaičių bajorų gimimnė (XVI–XIX a.)     >>
 
246 (248)   Bilevičius, Teodoras  1655–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žemaičių bajoras     >>
 
247 (249)    Bilevičius, Antanas  *–*  Teisininkas, Žemaičių didikas     >>
 
248 (250)   Bilevičius, Donatas  *–*  Valstybės veikėjas     >>
 
249 (251)    Bilevičius, Grigalius (Grigas)  1788–1851  Dvasininkas     >>
 
250 (252)   Bilevičius, Ignotas  *–*  Karinis veikėjas, Žemaičių didikas     >>
 
           
251 (253)   Bilevičius, Jonas  *–*  Valstybės veikėjas, Žemaičių didikas     >>
 
           
252 (254)   Bilevičius, Juozas  *–*  Žemaičių didikas     >>
 
           
253 (255)   Mažintas, Egidijus  1955–*  Mokslininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
254 (256)   Bindokas, Juozas  1951–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Fotomenininkas     >>
 
255 (257)    , Birutė  XIV–XIV  Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmona     >>
 
256 (258)   Byra, Jonas  1891–1972  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
257 (259)    Bitinas, Bronislovas  1926–*  Pedagogas, Mokslininkas     >>
 
258 (260)   Biteikis  XIII–*  Žemaičių kunigaikštis     >>
 
259 (261)    Bitvinskas, Algirdas  1929–1982  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
260 (262)   Bitvinskas, Jonas  1946–*  Karinis veikėjas     >>
 
261 (263)    Blažys, Juozas  1890–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
262 (264)   Blinda, Tadas  *–*  Svieto lygintojas     >>
 
263 (265)    Blyskis, Henrikas  1937–*  Dailininkas     >>
 
264 (266)   Bokša, Povilas  1552–1627  Dvasininkas     >>
 
265 (267)    Borevičius, Jonas  1906–1989  Dvasininkas     >>
 
266 (268)   Borisevičius, Simonas  *–*  Visuomenės veikėjas, Karinis veikėjas, 1831 m. sukilimo dalyvis     >>
 
           
267 (269)   Borisevičius, Vincentas  1887–1946  Dvasininkas     >>
 
           
268 (270)   Brazauskaitė (Voverienė), Ona  1938–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
           
269 (271)   Brašiškis, Stasys  1896–1989  Kraštotyrininkas, Pedagogas     >>
 
           
270 (272)   Brazauskas, Eduardas  1922–1996  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
271 (273)    Brazauskas, Petras  1959–*  Tautodailininkas, Fotomenininkas     >>
 
272 (274)   Brencius, Kazimieras  1908–1986  Žemės ūkio specialistas     >>
 
273 (275)    Brencius, Vytautas  1945–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
274 (276)   Brenciūtė, Regina  1984–*  Sportininkas     >>
 
275 (277)    Brigys, Jonas  1963–*  Kultūros veikėjas, Kraštotyrininkas     >>
 
276 (278)   Brušackis, Brunonas  1909–1960  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
277 (279)    Bručas, Rimantas  1965–*  Mokslininkas     >>
 
278 (280)   Bružas (Bruožis), Antanas  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
279 (281)    Bružas, Kazimieras  *–*  Fotomenininkas     >>
 
280 (282)   Bružas, Konstantinas  *–2005  Kraštotyrininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
281 (283)    Bubėnas (Bubenis, Bubinas), Dominykas  1856–1840  Kultūros veikėjas     >>
 
282 (284)   Būdavas, Stasius  1908–1966  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dvasininkas     >>
 
283 (285)    Burba, Aleksandras  1854–1898  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dvasininkas     >>
 
284 (286)   Babrauskas, Benediktas  1910–1968  Rašytojas(poetas, prozininkas), Literatūros tyrinėtojas     >>
 
285 (287)    Budrikaitė (Zulonienė), Adolfina  1921–1985  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
286 (288)   Buivydaitė (Strozzi), Elena  1936–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
           
287 (289)   Mažintas, Feliksas,
Kazio 
1916–2005  Kraštotyrininkas, Dailininkas     >>
 
           
288 (290)   Bukauskas, Vytautas  1928–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis, Visuomenės veikėjas     >>
 
           
289 (291)   Ramanauskaitė (Bukauskienė), Teresė  1929–2001  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas     >>
 
290 (292)    Bundza, Algimantas (Stasys)  1907–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
291 (293)   Burneckis, Edmundas  1936–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
           
292 (294)   Burneika, Almantas  1961–*  Dailininkas     >>
 
           
293 (295)   Račkaukas, Teofilis  1807–1863  Dvasininkas, Karinis veikėjas     >>
 
           
294 (296)   Butautas  XIV–*  Valstybės veikėjas, Kunigaikščio Kęstučio sūnus     >>
 
295 (297)    Butvila, Raimondas  1956–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
296 (298)   Būtėnas, Petras  1896–1980  Vertėjas, Pedagogas     >>
 
297 (299)    Butrimas, Adomas  1955–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
298 (300)   Butvidas, Vincentas  1841–1912  Dvasininkas     >>
 
299 (301)    Butvilas, Danielius  1600–1682  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
           
300 (302)    Būda, Sigitas  1975–*  Mokslininkas     >>
 
           
301 (303)    Šaudytė (Būdienė), Valė  1948–*  Valstybės veikėjas     >>
 
           
302 (304)    Bačiunas (Bachunas), Juozas  1893–1969  Visuomenės veikėjas, Leidėjas     >>
 
303 (305)   Bagdanskis, Algimantas (Eugenijus)  1943–*  Mokslininkas, Inžinierius     >>
 
           
304 (306)   Bagdonas, Albinas  1941–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
           
305 (307)   Bagdonavičius, Vaclovas  1941–*  Mokslininkas     >>
 
306 (308)    Bagočius, Fortūnatas  1887–1951  Visuomenės veikėjas, Teisininkas     >>
 
307 (309)   Baikauskaitė, Laimutė  1956–*  Sportininkas, Lengvaatletė     >>
 
308 (310)    Bakšienė, Virginija  1951–*  Architektas     >>
 
309 (311)   Bakšys (Klajūnas, Germantas), Antanas  1923–1953  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis, Karinis veikėjas     >>
 
310 (312)    Balandytė, Gražina  1937–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
311 (313)   Balčiauskas, Aleksandras  1907–1952  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
312 (314)    Balčiauskas, Aleksandras  1836–*  Dvasininkas     >>
 
313 (315)   Balčiūnas, Klemensas  1929–1975  Inžinierius, Pedagogas     >>
 
314 (316)    Balčiūnas (Balčino, Radvila), Petras  1918–1953  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis, Karinis veikėjas     >>
 
315 (317)   Balčiūnas, Ramutis  1934–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
316 (318)    Balsys, Vytautas  1958–*  Dailininkas, Skulptorius     >>
 
317 (319)   Baltaitis, Viktoras  1930–2000  Mokslininkas, Gydytojas, Chirurgas     >>
 
318 (320)    Baltris, Ansas  1884–1954  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
319 (321)   Baltrukonytė (Gusevičienė), Elena  1936–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
320 (322)    Baltrus (Baltrušaitis), Leonas  1933–*  Dainininkas, Dramatinis tenoras     >>
 
321 (323)   Baltrušaitis, Juozas  1929–*  Inžinierius, Mokslininkas     >>
 
322 (324)    Baltrušaitis, Jurgis  1903–1988  Mokslininkas, Menotyrininkė     >>
 
323 (325)   Baltrušaitis, Pranas  1927–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
           
324 (326)   Kanyte (Balukienė, Balukas), Vanda  1923–*  Dailininkas, Visuomenės veikėjas, Tapytoja     >>
 
           
325 (327)   Balvočius, Liudas  1905–1984  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
326 (328)    Banaitis, Juozas  1908–1967  Valstybės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
327 (329)   Barauskas, Antanas  1924–1999  Inžinierius, Mokslininkas, Elektrikas     >>
 
328 (330)    Barauskas, Leonas  1926–1975  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
329 (331)   Barauskas, Egodijus  *–*  Gydytojas, Mokslininkas, Chirurgas     >>
 
330 (332)    Bartašiūnas, Juozas (Josifas)  1895–1972  Valstybės veikėjas, Karinis veikėjas     >>
 
331 (333)   Barzdžiūkas, Alvydas  1958–*  Architektas     >>
 
332 (334)    Barzdžiūkas, Evaldas  1955–*  Architektas     >>
 
333 (335)   Basys, Vytautas  1944–*  Gydytojas, Mokslininkas     >>
 
334 (336)    Batoras (Bathory, Batory), Steponas (Istvan, Stefan)  1533–1586  Valstybės veikėjas, Karinis veikėjas, Lietuvos didysis kunigaikštis     >>
 
335 (337)   Baužys, Mindaugas  1972–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Karinis veikėjas, Baleto artistas     >>
 
336 (338)    Bėkeris, Boleslovas  1932–*  Inžinierius     >>
 
337 (339)   Buivydaitė (Aleknienė), Ona (Danutė)  1947–*  Dailininkas, Tekstilininkė     >>
 
           
338 (340)   Lapinskaitė (Bukelienė), Elena (Nijolė)  1934–*  Literatūros tyrinėtojas, Mokslininkas     >>
 
           
339 (341)   Bukontas, Alfonsas  1941–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
340 (342)    Bulaitis, Vismantas  *–1251  Valstybės veikėjas, Šiaulių kunigaikštis     >>
 
341 (343)   Bumelis, Vladas (Algirdas)  1949–*  Mokslininkas, Chemikas     >>
 
342 (344)    Buračas, Balys  1897–1972  Kultūros veikėjas, Fotomenininkas     >>
 
343 (345)   Burba, Jonas (Juozas)  1907–1952  Dailininkas, Grafikas     >>
 
344 (346)    Burbulis, Vladislovas  1932–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Teisininkas     >>
 
345 (347)   Butkevičius, Filypas  1887–1934  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas, Chemikas     >>
 
346 (348)    Butkevičius (Butkus), Izidorius  1924–1982  Mokslininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
347 (349)   Butkevičius, Napoleonas  1927–1998  Mokslininkas, Inžinierius     >>
 
348 (350)    Butkus, Donatas  1936–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
349 (351)   Butkus, Eugenijus  1951–*  Mokslininkas, Pedagogas, Chemikas     >>
 
350 (352)    Butkus, Jurgis  1886–1960  Karinis veikėjas, Pulkininkas     >>
 
351 (353)   Butkus, Kazimieras (Stanislovas)  1923–*  Mokslininkas, Inžinierius     >>
 
352 (354)    Butkus, Petras  1914–1993  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
353 (355)   Paulauskaitė, Zita  1956–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Kultūros veikėjas     >>
 
354 (356)    Butkus, Stasys  1897–1961  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Karinis veikėjas     >>
 
355 (357)   Butkus, Zenonas  1951–*  Mokslininkas, Istorikas     >>
 
356 (358)    Bugarevičiūtė (Adaškevičienė), Eugenija  1944–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
357 (359)   Bagdonavičius, Klemensas  1921–1996  Vargonininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
358 (360)    Bansevičius, Ramutis  1939–*  Mokslininkas, Mechanizacijos specialistas     >>
 
           
359 (361)    Varnelis, Petras  1956–*      >>
 
           
360 (362)    Baltraitienė, Virginija  1958–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
361 (363)   Bucevičienė, Daiva  *–*  Pedagogas     >>
 
362 (364)    Bucevičius, Saulius  1967–*  Politikos veikėjas, Verslininkas     >>
 
363 (365)   Bašys, Rimantas  1951–*  Politikos veikėjas, Visuomenės veikėjas, Radiotechnikas     >>
 
364 (366)    Baškienė, Rima  1960–*  Inžinierius, Politikos veikėjas     >>
 
365 (367)   Bosas, Antanas  1955–*  Politikos veikėjas, Verslininkas     >>
 
366 (368)    Biržiška, Mykolas  1882–1962  Mokslininkas, Valstybės veikėjas     >>
 
367 (369)   Biržiška, Vaclovas  1886–1964  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
368 (370)    Babickienė, Zofija  1953–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
369 (371)   Balašaitis, Antanas  1931–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
370 (372)    Barauskaitė, Janina  1937–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
371 (373)   Bikulčienė, Petronėlė  1933–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
372 (374)    Biržiška, Vaclovas  1884–1956  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
373 (375)   Bytautas, Ramūnas  1886–1915  Mokslininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
374 (376)    Bitinienė, Audronė  1943–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
375 (377)   Buda, Vytautas (Pranciškus)  1928–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
376 (378)    Bagdonas, Juozas  1911–2005  Dailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
377 (379)   Gintaras, Bagužis  *–*  Valstybės veikėjas     >>
 
378 (380)    Balaševičius, Banguolis  1944–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
379 (381)   Balčiauskis, Romualdas  1957–2002  Pedagogas     >>
 
380 (382)    Bandza, Artūras  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
381 (383)   Benetis, Rimantas  1957–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
382 (384)    Beresnevičius, Alfonsas  1936–*  Kultūros veikėjas, Fotomenininkas     >>
 
383 (385)   Bochman, Ada  *–*      >>
 
384 (386)    Bochman, Mimi  *–*      >>
 
385 (387)   Bonkutė, Magdalena  1862–1933  Kultūros veikėjas     >>
 
386 (388)    Brande, Brande  *–*      >>
 
387 (389)   Brazdeikis, Leonas  1924–1993  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas     >>
 
388 (390)    Brazdeikis, Vaino  1964–*  Visuomenės veikėjas, Inžinierius     >>
 
389 (391)   Brežinskis (Brutenis), Jonas (Izidorius)  1878–*      >>
 
390 (392)    Budginas, Rudolfas  1969–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
391 (393)   Budrikas, Aleksandras  *–1988  Menotyrininkė     >>
 
392 (394)    Bulotaitė (Jurkūnienė), Giedrė  *–*  Dailininkas, Tapytoja, grafikė     >>
 
393 (395)   Butkų (Butkus), Juzė (Juozas)  1893–1947  Rašytojas(poetas, prozininkas), Kultūros veikėjas     >>
 
394 (396)    Butkus, Antanas  *–*  Tautodailininkas     >>
 
395 (397)   Butkus, Juozapas  1939–*  Gydytojas     >>
 
396 (398)    Butkus, Liudvikas  *–1947  Kultūros veikėjas, Verslininkas     >>
 
397 (399)   Butkus, Povilas  *–*  Fotomenininkas     >>
 
398 (400)    Butrimas, Vaclovas  *–*  Dailininkas     >>
 
399 (401)   Balčius, Mikelis  *–*  Kraštotyrininkas, Visuomenės veikėjas, Archeologas     >>
 
400 (402)    Baužienė, Morta  1946–*  Kultūros veikėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
401 (403)   Baniulaitytė, Zita  *–*  Tautodailininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
402 (404)    Bėkšta, Arūnas  1955–*  Valstybės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
403 (405)   Bugailiškis, Peliksas  1883–*  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
404 (406)    Bumblauskas, Alfredas  1959–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas, Istorikas     >>
 
405 (407)   Butkus, Donatas  *–*  Kultūros veikėjas, Muziejininkas     >>
 
406 (408)    Bunka, Eugenijus  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
407 (409)   Baužinskaitė (Kairienė), Aldona  1929–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
408 (410)    Bubliauskienė, Zofija  1910–1984  Visuomenės veikėjas     >>
 
409 (411)   Bubliauskas, Viktoras  1907–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
410 (412)    Bunis, Lionginas  1889–1941  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
411 (413)   Buračas, Antanas  1939–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas, Ekonomistas     >>
 
412 (414)    Butvila, Algimantas  1943–*  Dailininkas     >>
 
413 (415)   Bakaitis, Vytautas  1940–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
414 (416)    Balys, Jonas  1909–*  Mokslininkas     >>
 
415 (417)   Baltikauskas, Juozas  1902–1968  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas     >>
 
416 (418)    Beresnevičius, Antanas  1831–1904  Dvasininkas, Vertėjas     >>
 
417 (419)   Beresnevičius, Povilas  1837–1888  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
418 (420)    Biržiškis, Stanislovas  1900–1996  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
419 (421)   Būdvytis, Pranas (Vytautas)  1900–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
           
420 (422)   Dambrauskaitė (Brogienė), Romana  1930–*  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
           
421 (423)   Buivydaitė (Kupčinskienė), Irena  1954–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
422 (424)    Bubinas, Donatas  1896–1976  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
           
423 (425)    Lapinskaitė (Bukelienė), Elena (Nijolė)  1934–*  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
           
424 (426)    Baliulienė, Aldona  1937–*  Vertėjas, Literatūros tyrinėtojas     >>
 
425 (427)   Bučys, Anicetas  1907–1998      >>
 
426 (428)    Brinza, Aleksandras  1807–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
           
427 (429)    Lygutaitė (Bucevičienė), Stasė  1936–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
           
428 (430)    Bušma, Bronius  1946–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
429 (431)   Barauskienė, Edita  1941–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
           
430 (432)   Budrikis, Vincas  1895–1955  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Kultūros veikėjas     >>
 
           
431 (433)   Bakanas, Henrikas  1955–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
432 (434)    Barūnaitė (Willeke), Audronė  1944–*  Mokslininkas, Literatūros tyrinėtojas     >>
 
433 (435)   Braziulis, Alfonsas  1900–*  Vertėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
434 (436)    Balsys, Pranas  1887–*  Literatas     >>
 
435 (437)   Bataitis, Stasys  1915–1997  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas     >>
 
436 (438)    Bartkus, Kasparas  1912–*  Vertėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
437 (439)   Bogušas, Tomas  1723–1783  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
438 (440)    Bogušas, Antanas  1830–1871  Dvasininkas     >>
 
439 (441)   Bukota, Tadas (Juozapas)  1740–1795  Dvasininkas, Leidėjas     >>
 
440 (442)    Balvočius, Jonas  1888–1915  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
441 (443)   Balsytė, Valerija  *–*  Dainininkas     >>
 
442 (444)    Beržanskis, Gabrielius  1835–1888  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
443 (445)   Beržanskis, Mykolas  1691–1736  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
444 (446)    Budrikis, Domininkas  1798–1873  Vertėjas     >>
 
445 (447)   Barkauskis, Fabijonas  1781–1855  Dvasininkas     >>
 
446 (448)    Šimašius, Remigijus  1974–*  Mokslininkas, Teisininkas     >>
 
447 (449)   Būda, Vytautas (Pranciškus)  1928–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
448 (450)    Butkevičius, Kęstutis (Marija)  1919–*  Dvasininkas     >>
 
449 (451)   Bladykaitė, Vida  1962–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
450 (452)    Bortkevičius, Laurynas  1756–*  Leidėjas     >>
 
451 (453)   Buitkus, Jurgis  1938–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
452 (454)    Butkus, Vigmantas  1965–*  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
453 (455)   Barčius, Antanas  1908–*  Vertėjas     >>
 
454 (456)    Bylaitė (Bernadišienė), Petronėlė  1910–*  Kalbininkas, Pedagogas     >>
 
455 (457)   Buivydas, Jonas  1894–1968  Literatas     >>
 
456 (458)    Brenšteinas, Mykolas (Eustachijus)  1874–1938  Mokslininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
457 (459)   Sireika, Antanas  1956–*  Sportininkas     >>
 
458 (460)    Barzdžius (Barzdys), Kazys  1868–1953  Tautodailininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
459 (461)   Bajarūnas, Antanas  1910–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
460 (462)    Bakevičius, Jurgis  *–*  Dvasininkas     >>
 
461 (463)   Baltramėjūnas, Remigijus  1945–*  Mokslininkas, Fizikas     >>
 
462 (464)    Svirenkavičius (Swirenkowicz), Baltramiejus II (Nicolai iš Vilniaus)  *–1482  Dvasininkas, Žemaičių vyskupas     >>
 
463 (465)   Bytautas, Jurgis  1800–1866  Dvasininkas     >>
 
464 (466)    Barauskas, Boleslovas  1908–*  Dvasininkas     >>
 
465 (467)   Jackevičius, Boleslovas,
Jono 
1860–1927      >>
 
466 (468)    Pultuskietis, Baltramiejus I  *–1453  Dvasininkas, Žemaičių vyskupas     >>
 
           
467 (469)    Čeprackas, Vytautas  1927–1980  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
468 (470)   Čerkeliunas, Kęstutis (Jonas)  1921–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Architektas     >>
 
469 (471)    Černeckienė, Emilija  1915–*  Tautodailininkas     >>
 
470 (472)   Černius, Vytautas  1926–*  Mokslininkas     >>
 
471 (473)    Čėrskis (Čerskis), Stanislovas  1777–1833  Dvasininkas, Dailininkas     >>
 
472 (474)   Čėsnys, Blažiejus  1884–1944  Visuomenės veikėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
473 (475)    Červinskienė, Elena  1920–2003  Mokslininkas, Literatūros tyrinėtojas     >>
 
474 (476)   Čibirienė, Irena (Ona)  1922–*  Gydytojas, Mokslininkas     >>
 
475 (477)    Čirskis, Aleksandras  1626–1679  Mokslininkas, Dvasininkas     >>
 
476 (478)   Nyderytė (Čistiakova), Regina  1961–*  Sportininkas     >>
 
477 (479)    Čiulda, Juozas  1796–1861  Dvasininkas, Kalbininkas     >>
 
478 (480)   Čiurlionis, Mikalojus (Konstantinas)  1875–1911  Dailininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
479 (481)    Čmilytė, Viktorija  1983–*  Sportininkas     >>
 
480 (482)   Čepas, Vytautas  1948–*  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
           
481 (483)   Chominski (Chominskis), Olgierd (Algirdas)  1884–1943      >>
 
           
482 (484)   Čiurlionienė (Kymantaitė), Sofija  1886–1958      >>
 
483 (485)    Čižas, Pranas  1928–*  Visuomenės veikėjas, Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
           
484 (486)    Daukantas, Simonas  1793–1864  Kalbininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
           
485 (487)    Citavičius, Danielius  *–*  Tautodailininkas     >>
 
           
486 (488)    Bunka, Jakovas (Joselis)  *–*  Tautodailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
           
487 (489)    Citavičius, Zigmantas  1833–1863  Karinis veikėjas     >>
 
           
488 (490)    Čekavičiūtė, Jadvyga  *–*  Kraštotyrininkas, Pedagogas     >>
 
489 (491)   Černiauskas, Leonardas  1947–*  Dailininkas, Muziejininkas     >>
 
490 (492)    Černiauskas, Gediminas  1945–*  Tautodailininkas     >>
 
491 (493)   Čėsna, Algirdas  *–*  Muziejininkas     >>
 
492 (494)    Čeliauskas, Petras  *–*  Kraštotyrininkas     >>
 
493 (495)   Čilvinaitė, Marijona  *–*      >>
 
494 (496)    Čepys, Albinas  1917–*  Architektas     >>
 
495 (497)   Čepaitė, Zita  1957–*  Visuomenės veikėjas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
496 (498)    Čepliejus, Virginijus  1947–*  Vertėjas     >>
 
497 (499)   Čiužauskaitė, Ilona  1966–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Literatūros tyrinėtojas     >>
 
498 (500)    Čekonytė (Butkienė), Vladė  1917–1989  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
           
499 (501)    Cibulskis, Antanas  1933–1986      >>
 
           
500 (502)    Bražinskas, Stanislovas  1900–1996  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
501 (503)   Babonas, Mindaugas  1932–*  Literatas     >>
 
           
502 (504)   Cigleris, Karolis (Eduardas)  1798–1881  Literatūros tyrinėtojas, Vertėjas     >>
 
503 (505)    Chluopickis, Edvardas  1826–1894  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
504 (506)   Cvirka, Petras  1909–1947  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
           
505 (507)   Čepliauskas, Vytautas  1933–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Mokslininkas     >>
 
506 (508)    Čepliauskaitė, Šviesė  1979–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
507 (509)    Cinzas (Čiužas), Eduardas  1924–1996      >>
 
           
508 (510)    Čepskis, Adolfas  1819–1883  Kraštotyrininkas     >>
 
           
509 (511)    Cirtautas, Gasparas (Felicijonas)  1841–1913  Dvasininkas     >>
 
510 (512)   Ciparis, Henrikas  1941–*  Dailininkas     >>
 
511 (513)    Chlebinskas, Voldemaras  1951–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
           
512 (514)    Čejauskaitė, Genovaitė  1936–*  Tautodailininkas     >>
 
513 (515)   Čekanauskas, Vytautas  1930–*  Dailininkas, Architektas     >>
 
514 (516)    Čepauskas, Alfonsas  1929–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Dailininkas     >>
 
515 (517)   Čepelienė, Ona  1930–*  Dailininkas     >>
 
           
516 (518)   Chlevinskis, Antanas  *–*  Karinis veikėjas     >>
 
           
517 (519)   Čepkus, Valentinas  1937–1999  Dainininkas, Pedagogas     >>
 
518 (520)    Čerkeliūnas, Kęstutis (Jonas)  1921–*      >>
 
519 (521)   Čepulis, Edvardas  1916–1993      >>
 
520 (522)    Čiapas, Lionginas  1948–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
521 (523)    Bilminiūtė (Čiurlienė), Elena  1892–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Pedagogas     >>
 
522 (524)   Brazaitė (Čiutienė), Liucija  1953–*  Dailininkas     >>
 
           
523 (525)   Chlevinskis, Mykolas  1793–1831  Visuomenės veikėjas     >>
 
524 (526)    Chlevinskis, Vladislovas  1825–1907  Visuomenės veikėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
525 (527)   Chodkevičiai (Katkevičiai, Katkai)  *–*  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
526 (528)    Chodkevičius, Jonas (Karolis)  1560–1621  Valstybės veikėjas     >>
 
527 (529)   Cicėnas, Edvardas  1931–*  Muziejininkas     >>
 
528 (530)    Cimkauskas, Viktoras  1896–1944  Teisininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
           
529 (531)    Čartoriskiai  *–*  Valstybės veikėjas, Visuomenės veikėjas     >>
 
530 (532)   Čepas, Ignas  *–*  Kultūros veikėjas, Visuomenės veikėjas     >>
 
531 (533)    Čepas, Motiejus  1866–1962  Teisininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
532 (534)   Čepas, Romas  *–*  Pedagogas     >>
 
533 (535)    Čepinskis, Vincas  1871–1940  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
534 (536)   Čepkauskas, Miroslavas  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
535 (537)    Čeponis (Tauragis, Budrys), Juozas  1908–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis, Karinis veikėjas     >>
 
536 (538)   Čerkeliūnas, Petras  1893–*  Pedagogas, Visuomenės veikėjas     >>
 
537 (539)    Čėsna, Gotfridas (Jonas)  *–*  Dvasininkas     >>
 
538 (540)   Čėsna, Julius (Karolis)  1807–1871  Dvasininkas     >>
 
539 (541)    Čerkeliauskas, Juozapas  1857–1926  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
540 (543)   Čėsna, Petras  1945–*      >>
 
541 (544)    Česnys, Gintautas  1940–*  Mokslininkas     >>
 
542 (545)   Daujotas, Vladas  1948–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
543 (546)    Čiapas, Pranas  *–1987  Pedagogas     >>
 
544 (547)   Čilinskas, Kęstutis  1940–*  Teisininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
           
545 (548)   Šimkutė (Čižienė), Ona (Danutė)  1935–*  Pedagogas     >>
 
           
546 (549)   Chomentauskas, Gintaras  1957–*  Mokslininkas     >>
 
547 (550)    Chomskis, Vaclovas  1909–1976  Mokslininkas     >>
 
           
548 (551)    Dfugosz (Dlugossius, Dlugošas), Jan (Johannes, Janas)  *–*  Valstybės veikėjas, , Hagiografas     >>
 
549 (552)   Dobkevičius, Alfonsas  1919–1978  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
550 (553)    Dobševičius (Dobszewicz), Benediktas (Benedykt)  1722–1794  Mokslininkas, Dvasininkas     >>
 
551 (554)   Dobševičius (Dobszewicz, Ęjtwid), Jurgis (Jerzy, Tomasz)  1807–1881  Dvasininkas,     >>
 
552 (555)    Dogelis, Povilas  1877–1949  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
553 (556)   Domarkas, Eligijus  1943–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
554 (557)    Domarkas, Jonas  1934–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
555 (558)   Domarkas, Juozas  1936–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
556 (559)    Domarkas, Stasys  1939–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
557 (560)   Domarkas, Vladislovas  1939–*  Inžinierius, Mokslininkas     >>
 
558 (561)    Domeika, Egidijus  1954–1998  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
559 (562)   Domeika, Povilas  1938–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
560 (563)    Doniela, Vytautas  1930–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
561 (564)   Donskis, Leonidas  1962–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
562 (565)    Druktenis, Albinas  1951–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
563 (566)   Druktėnis, Adomas (Pranas)  1931–*  Vertėjas     >>
 
564 (567)    Dudėnas, Vytautas  1937–*  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
565 (568)   Duonėla, Alvydas  1976–*  Sportininkas     >>
 
566 (569)    Dušanskis, Nachmanas  1919–*  Valstybės veikėjas     >>
 
567 (570)   Dvarionaitė, Aldona  1939–2000  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
568 (571)    Tajmajer (Dvarionaitė, Minukienė), Eleonora  1912–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
569 (572)   Dvarionaitė (Montvydienė), Julija  1893–1947      >>
 
570 (573)    Dvarionaitė, Margarita  1928–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
571 (574)   Dvarionas, Balys  1904–1972  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
572 (575)    Dvarionas, Jurgis  1943–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
573 (576)   Džiugas, Stasys  1919–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Kultūros veikėjas     >>
 
574 (577)    Dabkėvičius, Zenonas  1954–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
575 (578)   Dabulskis, Aleksas  1934–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
576 (579)    Simon (Simonas), Dach (Dachas)  1605–1659  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
577 (580)   Dalbokas, Jeronimas  1867–1930  Kultūros veikėjas     >>
 
578 (581)    Dambrauskaitė, Antanina  1905–1994  Dainininkas     >>
 
579 (582)   Damijonaitis, Vingaudas (Jonas)  1935–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
580 (583)    Danielius, Romualdas  1953–*  Mokslininkas     >>
 
581 (584)   Daniliauskienė  1926–*  Tautodailininkas     >>
 
582 (585)    Kęstutaitė, Danutė  1358–1448  Valstybės veikėjas     >>
 
583 (586)   Dargienė, Irutė (Zinaida)  1936–*  Dailininkas     >>
 
584 (587)    Dargis, Alfonsas  1909–1996      >>
 
585 (588)   Darius (Jucevičius, Jucius), Steponas  1896–1933  Lakūnas, Karinis veikėjas, „Lituanica“ skrydžio dalyvis     >>
 
586 (589)    Dargis, Jokūbas  1921–1968  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Dainininkas     >>
 
587 (590)   Daugėla (Dowgiallo), Apolinaras (Ignotas, Apolinariusz)  1823–1895  Dvasininkas     >>
 
588 (591)    Daugėla, Vladas  1942–*  Inžinierius, Mokslininkas, Ekonomistas     >>
 
589 (592)   Daugintis, Petras  1915–1998  Dvasininkas, Jėzuitas     >>
 
590 (593)    Daugintis, Rimantas  1944–1990  Dailininkas     >>
 
591 (594)   Daujotaitė, Irena (Marija)  1931–*  Architektas     >>
 
592 (595)    Daujotas, Marijonas  1891–1975  Mokslininkas, Žemės ūkio specialistas     >>
 
593 (596)   Daujotas (Labūnauskis, Labunowski), Vaclovas (Venceslaus)  1575–1618      >>
 
594 (597)    Daujotis, Vytautas  1952–*  Mokslininkas     >>
 
595 (598)   Daujotytė (Pakerienė), Viktorija  1945–*  Mokslininkas, Literatūros tyrinėtojas     >>
 
596 (599)    Dauknys, Pranas  1920–2002  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
597 (600)   Daukša, Antanas  1904–1974  Mokslininkas     >>
 
598 (601)    Daunys, Stasys  1922–*  Rašytojas(poetas, prozininkas),     >>
 
599 (602)   Daumantas (Dzimidavičius), Vladas (Vladislovas)  1885–1977  Politikos veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
600 (603)    Davainis (Silvestraitis), Mečislovas  1849–1919  Rašytojas(poetas, prozininkas), Kultūros veikėjas, Spaudos darbuotojas     >>
 
601 (604)   Dausprungas  *–*  Valstybės veikėjas, Karinis veikėjas     >>
 
602 (605)    Degutytė (Švažienė), Gražina (Janina)  1938–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
603 (606)   Derkintis, Valerijonas  1904–1978  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
604 (607)    Dymša, Leopoldas  1893–1959  Karinis veikėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Diplomatas     >>
 
605 (608)   Dirgėla, Petras  1947–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Prozininkas     >>
 
606 (609)    Dirginčiūtė (Tamulienė), Danutė (Ona)  1942–*  Dainininkas     >>
 
607 (610)   Dirmantas, Stasys  1887–1975  Mokslininkas, Karinis veikėjas, Geodezininkas     >>
 
           
608 (611)   Rupainytė (Dobkevičienė), Irena  1929–*  Pedagogas     >>
 
           
609 (612)   Dirmeikis, Tomas (Bronius)  1910–1961  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Teisininkas, Mokslininkas     >>
 
610 (613)    Dromantas, Petras  1948–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
611 (614)   Danauskienė, Janina  1947–*  Literatas     >>
 
612 (615)    Dužinskas, Pranas  1937–*  Tautodailininkas     >>
 
613 (616)   Domarkas, Virginijus  1960–*  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
614 (617)    Degutienė, Irena  1949–*  Politikos veikėjas, Gydytojas     >>
 
615 (618)   Daukša, Mikalojus  1527–1613  Rašytojas(poetas, prozininkas), Kultūros veikėjas     >>
 
616 (619)    Dobrovolskis, Bronius  1930–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
617 (620)   Donelaitis, Kristijonas  1714–1780  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dvasininkas     >>
 
618 (621)    Drotvinas, Vincentas  1929–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
619 (622)   Dumašiūtė, Mėta (Zelma)  1924–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
620 (623)    Dapkus, Karolis  1933–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
621 (624)   Dargis, Steponas  *–*  Vargonininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
622 (625)    Dargis, Vincentas  1870–1945  Vertėjas, Dvasininkas     >>
 
623 (626)   Dargytė, Eugenija  1903–1989  Pedagogas     >>
 
624 (627)    Dauguvietis, Borisas  1885–1949  Rašytojas(poetas, prozininkas), Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
625 (628)   Daukintis, Pranas  1957–*  Dailininkas     >>
 
626 (629)    Daukša, Leopoldas  1914–*  Vertėjas     >>
 
627 (630)   Daukšaitė, Zinaida  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
628 (631)    Daumantas, Tomas  1976–*  Sportininkas     >>
 
629 (632)   Dirgėla, Povilas  1941–2004  Rašytojas(poetas, prozininkas), Gydytojas     >>
 
630 (633)    Dirvianskienė, Jadvyga  *–*  Kultūros veikėjas, Tautodailininkas     >>
 
631 (634)   Dokšus, Aleksandras  1927–*  Pedagogas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
632 (635)    Duoblys, Girvydas  1961–*  Valstybės veikėjas     >>
 
633 (636)   Džervienė, Teklė  1932–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas     >>
 
634 (637)    Durskis, Stanislovas  1859–1943  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
635 (638)   Dautartas, Jonas  1937–*      >>
 
636 (639)    Daugirdaitė (Sruogienė), Vanda  1899–1997  , Mokslininkas     >>
 
637 (640)   Dargis, Robertas  1960–*  Politikos veikėjas, Visuomenės veikėjas     >>
 
638 (641)    Derkintis, Domininkas  1907–1988  Kultūros veikėjas     >>
 
639 (642)   Daukantas, Feliksas  1915–1995  Dailininkas     >>
 
640 (643)    Domarkas, Kazimieras  1864–1902  Kultūros veikėjas     >>
 
641 (644)   Damaševičius, Jonas (Mykolas)  *–*  Dvasininkas     >>
 
642 (645)    Drazdauskis  *–1835  Visuomenės veikėjas     >>
 
643 (646)   Dirmauskas (Dirmėnas), Bronius  1912–1961  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
           
644 (647)   Daukšienė (Večerskytė), Stefa  1926–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
           
645 (648)   Dutkevičius, Vladas  1889–1945  Vargonininkas, Pedagogas     >>
 
646 (649)    Drungilienė, Marija  1844–*  Pedagogas, Kultūros veikėjas     >>
 
647 (650)   Drungilas, Antanas  1917–*  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
648 (651)    Drungilas, Antanas  1914–1998  Tautodailininkas     >>
 
649 (652)   Drobenka, Aleksiejus  *–*  Pedagogas     >>
 
650 (653)    Dragūnas, Petras  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
651 (654)   Donėlaitė (Donilaitė), Uršulė  *–*  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
           
652 (655)   Sakalauskas, Domininkas  1895–1960  Vertėjas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
           
653 (656)   Dirvelė, Antanas (Augustinas)  1901–1948  Dvasininkas     >>
 
654 (657)    Dirmeitis, Antanas  1909–*  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
655 (658)   Dirmeitis, Antanas  1890–*  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
656 (659)    Dirma (Dyrma), Adomas (Adam)  *–*  Architektas, Kultūros veikėjas     >>
 
657 (660)   Dibisteris, Antanas  1904–1941  Visuomenės veikėjas, Pedagogas     >>
 
658 (661)    Daukantas, Simonas  1793–1864  , Kultūros veikėjas     >>
 
659 (662)   Daugnora, Laurencijus (Pranciškus)  1903–*  Dvasininkas     >>
 
660 (663)    Dambrauskas, Tomas  1899–1943  Visuomenės veikėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
661 (664)   Dariūtė (Maštarienė), Nijolė  *–*  Gydytojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
662 (665)    Daugintytė, Zita  1943–*  Dailininkas     >>
 
663 (666)   Daugnoraitė (Vičiulienė), Agota  *–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
664 (667)    Drulys, Danius  1950–*  Dailininkas     >>
 
665 (668)   Drungilas, Adolfas  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
666 (669)    Dunauskaitė, Danutė  1951–*  Kultūros veikėjas, Pedagogas     >>
 
667 (670)   Dulkė (Baltutis), Klemensas  1909–1944  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
668 (671)    Druktenis, Adolfas (Pranas)  1931–*  Vertėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
669 (672)   Džiugas, Stasys  1919–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
670 (673)    Dovidavičiūtė (Pučenia), Ona  1939–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
671 (674)   Dačkevičius, Algirdas (Steponas)  1952–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
672 (675)    Dovydaitis, Juozapas (Silvestras)  1826–1883  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
673 (676)   Debulevičienė, Paulina  1937–*  Literatūros tyrinėtojas, Kultūros veikėjas     >>
 
674 (677)    Daugėla, Adolfas  1813–1893  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
675 (678)   Dambrauskas (Dama), Julius  1926–1961  Režisierius     >>
 
676 (679)    Dambrauskas, Kajetonas  1838–1918  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Visuomenės veikėjas     >>
 
677 (680)   Daukontas, Konstantinas  1896–1942  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
678 (681)    Dembskis, Vladislovas  1831–1925  Visuomenės veikėjas, Dvasininkas     >>
 
679 (682)   Dėmbskis, Vitalis (Vincentas)  1845–1915  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
680 (683)    Dobševičius, Tadas  1808–1881  Rašytojas(poetas, prozininkas), Kultūros veikėjas     >>
 
681 (684)   Domanovskis, Jonas  *–1563  Dvasininkas, Dailininkas     >>
 
682 (685)    Dovydavičius, Juozapas  *–*  Dvasininkas     >>
 
683 (686)   Dovydėnas, Algirdas  1944–*  Dailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
684 (687)    Dailidė, Ričardas  1937–*  Fotomenininkas     >>
 
685 (688)   Damulis, Romualdas  1941–*  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
686 (689)    Danauskas, Jonas  *–*  Fotomenininkas     >>
 
687 (690)   Danilevičiūtė (Dapšienė), Emilija  1922–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
688 (691)    Danius, Saulius  1962–*  Architektas     >>
 
689 (692)   Dapkevičius, Aleksandras  1929–*  Fotomenininkas     >>
 
690 (693)    Dapšauskas, Pranas  1941–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Visuomenės veikėjas     >>
 
691 (694)   Dargis, Pranas  1908–1990  Literatas, Tautodailininkas     >>
 
           
692 (695)   Dauguvietienė (Vosiliūtė), Nelė  1899–1986  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
           
693 (696)   Daukša, Raimondas  1962–*  Dailininkas     >>
 
694 (697)    Dichavičius, Rimantas  1937–*  Dailininkas, Fotomenininkas     >>
 
           
695 (698)    Digaitienė (Kairevičiūtė), Genovaitė  1939–*  Tautodailininkas     >>
 
           
696 (699)    Dilkinis, Algimantas  1922–1988  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
           
697 (700)    Dirsienė (Mažrimaitė), Elena  1914–1993  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
           
698 (701)    Dirvianskaitė, Aleksandra  1886–1981  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
699 (702)   Dobrovolskis, Konstantinas  1905–1985  Pedagogas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
700 (703)    Domšaitis, Pranas  1880–1965  Dailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
701 (704)   Dryja (Visockis), Juozas  1848–1916  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
702 (705)    Dvarionaitė, Aldona  1939–2000  Pedagogas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
703 (706)   Dvarionaitė (Mikėnienė), Eugenija  1910–1993  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
704 (707)    Dvarionaitė (Beržonskienė), Aistė  1974–*  Pedagogas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
705 (708)   Dvarionas, Antanas  1899–1950  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
706 (709)    Dvarionas, Dominykas  1860–1931  Vargonininkas     >>
 
707 (710)   Dvarionas, Bronislovas  1887–1919  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Vargonininkas     >>
 
708 (711)    Dvarionas, Julijonas  1890–1949  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Vargonininkas     >>
 
709 (712)   Dvarionas, Justas  1967–*  Pedagogas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
710 (713)    Dvarionas, Kazimieras  1892–1966  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
711 (714)   Dvarionas, Valerijonas  1897–1976  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
712 (715)   Dvarionienė (Smilgaitė), Aldona  1907–1982  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
713 (716)   Dzimidavičienė (Žutautaitė), Konstancija  1943–*  Dailininkas     >>
 
714 (717)    Dabkevičius, Pranciškus  1790–*  Vertėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
715 (718)   Dabrienė, Laima  *–*  Pedagogas     >>
 
           
716 (719)   Stonkuvienė (Narvilaitė), Dangiruta  *–*  Pedagogas     >>
 
           
717 (720)   Žilienė (Malūkaitė), Stasė  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
718 (721)   Gadeikienė (Petrošiūtė), Alina  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
719 (722)    Petrauskienė (Būdaitė), Kristina  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
720 (723)    Grikšienė (Dimaitė), Jadvyga  1955–*  Dainininkas     >>
 
721 (724)   Dabušis, Viktoras  1920–*  Dvasininkas     >>
 
722 (725)    Damašauskienė, Genovaitė  1929–*  Tautodailininkas     >>
 
723 (726)   Dambrauskas (Jakštas), Aleksandras (Adomas)  1860–1938  Dvasininkas     >>
 
724 (727)    Dambrauskas (Žiogas, Gandras), Andrius  1847–1918  Dvasininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
725 (728)   Danusas, Vladas  1941–*  Literatas, Visuomenės veikėjas     >>
 
726 (729)    Dapkevičius, Edmundas  1931–1979  Gydytojas, Kraštotyrininkas     >>
 
727 (730)   Dapšys, Liudas  1911–2000  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
728 (731)    Daubaris (Daubaras), Domininkas  1801–*  Karinis veikėjas     >>
 
729 (732)   Daugiala, Albinas (Mykolas)  1942–2005  Inžinierius, Visuomenės veikėjas     >>
 
730 (733)    Daugirdas, Kostas  1855–1928  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
731 (734)   Daugirdas, Tadas  1852–1919  Dailininkas, Kraštotyrininkas     >>
 
732 (735)    Dagys, Jokūbas  1905–1989  Dailininkas     >>
 
733 (736)   Daukantas, Konstantinas  1896–1941  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
734 (737)    Dluskis, Boleslovas  1829–1905  Gydytojas, Karinis veikėjas     >>
 
735 (738)   Daukševičius, Valdas  1955–*  Lakūnas, Kultūros veikėjas     >>
 
736 (739)    Daujotas  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Karinis veikėjas     >>
 
737 (740)   Daumantas (Dovmont, Dimont)  *–*  Valstybės veikėjas, Karinis veikėjas     >>
 
738 (741)    Degutytė, Janina  1928–1990  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
739 (742)   Dembinskis, Henrikas  1791–1864  Karinis veikėjas     >>
 
740 (743)    Dibičius, Ivanas  1785–1831  Karinis veikėjas     >>
 
741 (744)   Didžiulienė, Serafima  1888–1983  Valstybės veikėjas     >>
 
742 (745)    Digrys (Mato), Domas,
Mato 
1907–2000  Karinis veikėjas     >>
 
743 (746)   Digrys, Jonas  *–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
744 (747)    Digrys, Vytautas  1909–*  Karinis veikėjas     >>
 
745 (748)   Digrytė (Godvaišienė), Danutė  1930–2003  Visuomenės veikėjas, Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
746 (749)    Dikinis, Algimantas  1922–1988  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
747 (750)   Dikinis, Daumantas (Vitalijus)  *–*  Inžinierius, Visuomenės veikėjas     >>
 
748 (751)    Dobkevičius, Jonas  1866–1934  Valstybės veikėjas     >>
 
749 (752)   Drevinis, Paulius  1919–1990  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
750 (753)    Druktenytė (Butkienė), Zofija  1937–*  Mokslininkas     >>
 
751 (754)   Dubickas, Artūras  1964–*  Mokslininkas     >>
 
752 (755)    Dusburgietis, Petras  *–*  Dvasininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
753 (756)   Dzidolikas, Juozas  1941–*  Visuomenės veikėjas, Pedagogas     >>
 
754 (757)    Dzikas, Leonas  *–*  Pedagogas     >>
 
           
755 (758)    Einikis, Gintaras  *–*  Sportininkas     >>
 
           
756 (759)    Šaulys, Einikis (Vladas)  *–*  Politikos veikėjas     >>
 
           
757 (760)    Elijošaitienė, Adolfina (Nijolė)  *–*  Gydytojas     >>
 
758 (761)   Empaheris, Edvardas  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Kultūros veikėjas     >>
 
759 (762)    Eitutavičius (Eitutis), Kazimieras  1833–1906  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
760 (763)   Eitavičius, Jonas  *–*  Verslininkas     >>
 
761 (764)    Einars (Surblys), Žydrūnas  1964–*  Dailininkas     >>
 
762 (765)   Eidenas, Jonas  *–*  Pedagogas     >>
 
763 (766)    Ereminas, Leonas  1863–1927  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Vargonininkas     >>
 
764 (767)   Erkumas (Erkūnas, Ercupas), Kazys,
Kasparo 
1859–1946  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
765 (768)    Elinas (Eglinis), Mejeris  1910–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
766 (769)   Eidėjus, Rimantas  1967–*  Dailininkas     >>
 
767 (770)    Elsbergas, Bronys  1901–1998  Architektas     >>
 
768 (771)   Elskus, Albinas  1926–*  Dailininkas     >>
 
769 (772)    Eidukaitis, V.  *–*  Dailininkas     >>
 
770 (773)   Eidėjutė (Kasputienė), Adelė  1966–*  Dailininkas     >>
 
771 (774)    Eičas, Antanas  1867–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
772 (775)   Eigirdas, Steponas  1931–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Režisierius     >>
 
773 (776)    Eimutis, Pranas  1897–1919  Karinis veikėjas     >>
 
774 (777)   Einoras  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
775 (778)    Einšteinas, Ch. (M.)  *–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
776 (779)   Eitminavičiūtė, Irena  1931–*  Mokslininkas     >>
 
777 (780)    Elzbergas, Stasys  1904–1971  Teisininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
778 (781)   Eidivydas (Gedivydas, Edivydas)  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
779 (782)    Eidimtas (Žybartas, Vygantas), Adolfas  1915–1946  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
780 (783)   Eidintas, Alfonsas  1952–*  , Valstybės veikėjas     >>
 
781 (784)    Eimutis, Pranas  1897–1919  Karinis veikėjas     >>
 
782 (785)   Einas, Feliksas  1927–1991  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
783 (786)    Erelis, Pranciškus (Arlauskas)  1919–*  Gydytojas, Mokslininkas     >>
 
784 (787)   Ermanytė, Irena  1937–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
           
785 (788)   Freimanas, Mykolas  1898–1971  Pedagogas, Kalbininkas     >>
 
786 (789)    Fledžinskas, Jurgis  1924–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
787 (790)   Freitagas, Adamas  1608–1650  Mokslininkas, Inžinierius     >>
 
788 (791)    Frėjus, Edmundas  1949–*  Dailininkas     >>
 
           
789 (792)    Gadeikis, Liudvikas  1954–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
790 (793)   Girkontaitė, Ramutė  1942–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
791 (794)    Granauskas, Romualdas  1939–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
792 (795)   Gurauskis, Juozas  1884–1911  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
793 (796)    Gedgaudas, Juozapas (Pranciškus)  1931–*  Dvasininkas     >>
 
794 (797)   Galdikaitė, Ona (Augustina, Marija)  1898–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dvasininkas     >>
 
795 (798)    Grabys, Domas  1897–1942  Valstybės veikėjas, Inžinierius     >>
 
796 (799)   Gadeikis, Bronius  1926–2005  Gydytojas     >>
 
797 (800)    Gadeikis, Benediktas  1943–2000  Dainininkas     >>
 
798 (801)   Griganavičius, Albertas  1934–*  Gydytojas     >>
 
799 (802)    Gagilas, Kostas  *–1920  Karinis veikėjas     >>
 
800 (803)   Gaigalaitis, Vilius  1870–1945  Mokslininkas, Dvasininkas     >>
 
801 (804)    Gaigalas, Vytautas  1921–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
           
802 (805)    Viktoras, Gailius  *–*  Dailininkas     >>
 
           
803 (806)    Gailius, Gintaras  1960–*  Dailininkas     >>
 
804 (807)   Gailius, Pranas  1928–*  Dailininkas, Grafikas     >>
 
805 (808)    Gailius, Antanas  1951–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
           
806 (809)    Steponas, Gailiušis,
Jurgis 
1912–2002  Dvasininkas     >>
 
           
807 (810)    Gaiževskis (Gayžewski), Motiejus (Mathias)  *–*      >>
 
           
808 (811)    Galdikaitė, Daiva  1964–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
809 (812)   Galdikas, Adomas  1893–*  Dailininkas     >>
 
810 (813)    Galdikas, Arvaidas  1963–*  Mokslininkas     >>
 
           
811 (814)    Augustinas, Galdikas  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
812 (815)   Gapanavičius, Aleksas  *–*  Kultūros veikėjas, Kraštotyrininkas, Kolekcininkas     >>
 
813 (816)    Augustinas, Gaudutis  1896–1941  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
           
814 (817)    Gavenis  *–1831  Karinis veikėjas     >>
 
           
815 (818)    Masionytė (Gečienė), Teresė  1938–*  Visuomenės veikėjas, Pedagogas     >>
 
           
816 (819)    Gaidys, Povilas  1937–*  Kultūros veikėjas, Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
           
817 (820)    Gailius, Viktoras  *–*  Dailininkas     >>
 
           
818 (821)    Gailius, Viktoras  1893–1956  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
819 (822)   Galvanauskas, Ernestas  1882–1967  Inžinierius, Politikos veikėjas     >>
 
820 (823)    Gedgaudas, Valdas  *–*  Dvasininkas, Mokslininkas     >>
 
821 (824)   Gedgaudas, Valdas  1962–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Literatūros tyrinėtojas     >>
 
822 (825)    Geležinis, Martynas  1907–1990  Visuomenės veikėjas, Pedagogas     >>
 
823 (826)   Gerutis, Albertas  1905–1985  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Valstybės veikėjas     >>
 
824 (827)    Gintalas, Petras  1908–1971  Rašytojas(poetas, prozininkas), Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
825 (828)   Gokaitė (Maironienė), Genovaitė  1941–2000  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Mokslininkas     >>
 
826 (829)    Grajauskas, Gintaras  1966–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
827 (830)   Gražys, Bronius  1934–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
828 (831)    Griauzdė, Klmensas  1905–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
829 (832)   Gricius, Steponas  1936–1995  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
830 (833)    Grigalavičiūtė, Nida  1967–*  Dainininkas     >>
 
831 (834)   Grudzinskas, Antanas  1904–1984  Pedagogas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
832 (835)   Vladislovas, Grudzinskas  1868–1936  Visuomenės veikėjas, Vaistininkas     >>
 
           
833 (836)   Gudaitis, Mikas  1880–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
834 (837)    Gudavičius, Juozas  1926–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
835 (838)   Gudavičius, Juozas  1873–1939  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Vargonininkas     >>
 
836 (839)    Gurnevičius (Ramaškonis), Jonas (Vladas)  1923–2002  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
837 (840)   Gedgaudas, Juozas  *–*  Pedagogas     >>
 
838 (841)    Gelžinis (Geležinis), Ignas  1897–1941  Visuomenės veikėjas     >>
 
839 (842)   Gelžinius, Adomas  *–*  Dvasininkas     >>
 
840 (843)    Gerikas, Vytautas  *–*  Inžinierius, Visuomenės veikėjas     >>
 
841 (844)   Gidžiūnas, Vincas,
Viktoras 
1912–1984  Dvasininkas     >>
 
842 (845)    Giedgaudas (Gedgaudas), Pranciškus (Petras)  *–*  Dvasininkas, Pranciškonas     >>
 
843 (846)   Giedraitis, Vladas  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
844 (847)    Giedrimas, Edmundas  *–*  Architektas, Visuomenės veikėjas     >>
 
845 (848)   Giedrimienė, Vida  *–*  Pedagogas     >>
 
846 (849)    Gintila, Jonas (Krizostomas)  1788–1857  Dvasininkas, Mokslininkas     >>
 
847 (850)   Girdvainis, Gediminas  1944–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
848 (851)    Gailevičius (Gaileiczi, Gailius), Steponas (Jonas)  1815–1885  Tautodailininkas, Dailininkas     >>
 
849 (852)   Gailevičius, Bonaventūra  1752–1834  Mokslininkas, Dvasininkas     >>
 
850 (853)    Gabrėnaitė, Eglė  1950–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
851 (854)   Gabrėnas, Antanas  1922–1984  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
852 (855)    Gadonas (Gadon), Liubomiras (Lubomir, Poraj)  1831–1908  Visuomenės veikėjas,     >>
 
853 (856)   Gadonas, Vladimiras  1775–1842  , Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
854 (857)    Gadonas, Mykolas  1807–1855  Visuomenės veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
855 (858)   Gaidys, Vladas  1952–*  Mokslininkas     >>
 
856 (859)    Gailys, Romualdas  1941–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
           
857 (860)    Nezabitauskaitė (Galaunienė), Adelė  1895–1962  Dainininkas     >>
 
           
858 (861)    Galdikas, Algirdas (Jonas)  1949–*  Mokslininkas     >>
 
859 (862)   Galdikas, Valerijonas  1923–*  Dailininkas     >>
 
860 (863)    Galdikienė, Ona  1925–1995  Mokslininkas     >>
 
861 (864)   Gargasas, Leonardas  1927–1993  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
862 (865)    Gasiūnas, Ipolitas  1902–1975  Mokslininkas     >>
 
863 (866)   Gasiūnas, Vladas  1933–*  Muziejininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas), Dailėtyrininkas     >>
 
864 (867)    Gasparaitis, Arūnas  1941–*  Gydytojas, Mokslininkas     >>
 
865 (868)   Gasparavičienė, Sigita  1954–*  , Architektas     >>
 
866 (869)    Gaška, Ignas  1891–1973  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
867 (870)   Gaubas, Eugenijus  1951–*  Mokslininkas     >>
 
868 (871)    Gauronskas, Anupras  1938–*  Dvasininkas     >>
 
869 (872)   Gedgaudai  *–*  Politikos veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
870 (873)    Gedgaudas, Jurgis  *–1435  Valstybės veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
871 (874)   Gedgaudaitis, Petras (Simonas, Senka)  *–*  Valstybės veikėjas     >>
 
872 (875)    Gedgaudas  *–*  Valstybės veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
873 (876)   Gedgaudas, Petras  *–*  Valstybės veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
874 (877)    Gedgaudas, Eugenijus  *–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
875 (878)   Gedgaudas, Mikas  1885–194  Karinis veikėjas     >>
 
876 (879)    Gediminas  1271–1341  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
877 (880)   Gedvilas, Vydas  1959–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
878 (881)    Gentvilas, Eugenijus  1960–*  Mokslininkas, Politikos veikėjas     >>
 
879 (882)   Gaidamavičius (Gėlė), Zigmas  1894–1912  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
880 (883)    Gelgaudas, Antanas  1792–1831  Karinis veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
881 (884)   Germantas (Meškauskas), Pranas  1903–1945  Visuomenės veikėjas, Mokslininkas     >>
 
882 (885)    Gydas, Jonas  1946–*  Mokslininkas, Inžinierius     >>
 
883 (886)   Giedraičiai  *–*  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
884 (887)    Giedraitis (Giedroyč), Steponas (Jonas, Stefan)  1730–1802  Dvasininkas     >>
 
885 (888)   Giedraitis, Vladislovas (Baltramiejus)  *–*  Dvasininkas     >>
 
886 (889)    Giedrimas, Juozas  1802–*  Karinis veikėjas     >>
 
887 (890)   Giedrius (Giedraitis), Antanas  1892–1977  Pedagogas, Vertėjas     >>
 
888 (891)    Giniotas, Petras  1952–*  Politikos veikėjas, Žemės ūkio specialistas     >>
 
889 (892)   Ginkevičius (Ginkiewicz), Mykolas (Michael)  1594–1663  Mokslininkas, Dvasininkas     >>
 
890 (893)    Girdvainis, Stasys  1890–1970  Valstybės veikėjas, Teisininkas     >>
 
891 (894)   Girdzijauskas, Vytautas  1930–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
892 (895)    Girėnas (Girskis, Girčius), Stasys  1893–1933  Visuomenės veikėjas, Lakūnas     >>
 
893 (896)   Girininkas, Algirdas  1949–*  Mokslininkas, , Archeologas     >>
 
894 (897)    Gomalevskis (Gomaliauskis), Petras  1820–1868  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
895 (898)   Goštautas, Vaclovas  1900–1962  Karinis veikėjas, Visuomenės veikėjas     >>
 
896 (899)    Giedraitis, Juozapas (Arnulfas)  1754–1838  Dvasininkas     >>
 
897 (900)   Grabytė, Jūratė  1956–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Kultūros veikėjas     >>
 
898 (901)    Grakauskas, Eimantas  1947–*  Teisininkas, Politikos veikėjas     >>
 
899 (902)   Gricevičius, Juozapas  1779–1840  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
900 (903)    Grišmanauskas, Juozas  1927–1983  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
901 (904)   Grižas, Kazys  *–1927  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
902 (905)    Grigaitienė, Laima  *–*  Tautodailininkas     >>
 
903 (906)   Gliožeris, Kazys  *–*  Tautodailininkas, Skulptorius     >>
 
904 (907)    Gniedojus, Nikolajus  *–*  Sportininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
905 (908)   Giedraitė (Godunavičienė), Jadvyga  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
906 (909)    Grabys, Algis  *–*      >>
 
907 (910)   Grabys, Jonas  *–*  Dvasininkas     >>
 
908 (911)    Gėryba, Aleksandras  1928–1954  Dvasininkas     >>
 
909 (912)   Girčius, Petras  1923–*  Dvasininkas     >>
 
910 (913)    Gorinas, Vytautas  1916–*  Dvasininkas     >>
 
911 (914)   Grabys, Juozas  1923–*  Dvasininkas, Dailininkas     >>
 
912 (915)    Grigaliūnas, Stasys  1902–*  Dvasininkas     >>
 
913 (916)   Gureckas, Feliksas  1912–*  Dvasininkas     >>
 
914 (917)    Grauslys, Steponas (Bernardinas)  *–*  Dvasininkas     >>
 
915 (918)   Beleškaitė (Gražulienė), Nijolė  *–*  Vertėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
916 (919)    Grondskis (Grondzkis, Grądzki), Andriejus (Andrej)  *–*  Dvasininkas     >>
 
917 (920)   Grosas, Simonas  1772–1835  Dvasininkas, Pedagogas     >>
 
918 (921)    Grumadas, Arūnas  1951–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
919 (922)   Gudas, Jurgis  1868–1941  Kultūros veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
920 (923)    Gudavičius, Kostas  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
921 (924)   Gedminas, Antanas  1927–1978  Dailininkas     >>
 
922 (925)    Gedminienė, Ona  1902–1983  Kultūros veikėjas     >>
 
923 (926)   Giedraitis, Juozas  1910–*  Visuomenės veikėjas, Teisininkas     >>
 
924 (927)    Girdzijauskas, Juozas  1935–*  Mokslininkas, Literatūros tyrinėtojas     >>
 
925 (928)   Gendrolis, Antanas (Juozas)  1926–*  Mokslininkas     >>
 
926 (929)    Girdenis, Aleksas  1937–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
927 (930)   Gedvilas, Aidas  1966–*  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
928 (931)    Girvilas (Matusevičius), Kleopas (Antanas)  1899–1992  Pedagogas, Kalbininkas     >>
 
929 (932)   Gerulis, Jurgis  1888–1945  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
930 (933)    Galnaitytė, Elzė  1929–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
           
931 (934)    Sopaitytė (Grinaveckienė), Elena  1828–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
           
932 (935)    Grinaveckis, Vladas  1925–1995  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
933 (936)   Gudavičius, Aloyzas  1940–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
934 (937)    Gedgaudienė, Birutė  1946–*  Vertėjas     >>
 
935 (938)   Gedgaudas, Kazimieras  1901–*  Dvasininkas     >>
 
936 (939)    Gedgaudas, Norbertas  1827–1901  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dvasininkas     >>
 
937 (940)   Gabalis, Česlovas  *–*  Dainininkas     >>
 
938 (941)    Gadeikytė, Julija  1902–1996  Visuomenės veikėjas     >>
 
939 (942)   Genys, Pranas  1902–1952  Rašytojas(poetas, prozininkas), Muziejininkas     >>
 
940 (943)    Glikmanas, Genadijus  1955–*  Sportininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
941 (944)   Glikmanas, Leibis  1956–*      >>
 
942 (945)    Glikmanas, Monesas  1947–*      >>
 
943 (946)   Goldvaseris, Buruchas  *–*      >>
 
944 (947)    Goldvaserytė (Goldwater), Ancė (Anete)  *–*  Gydytojas     >>
 
945 (948)   Goldwater, Hary  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
946 (949)    Grosas (Aleksandrietis), Severinas (Artūras)  1821–1870  Visuomenės veikėjas, Karinis veikėjas     >>
 
947 (950)   Grušys, J.  1859–1943  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
948 (951)    Grušys (Žilvinis), Juozas  1915–2002  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
949 (952)   Guščius, Alfredas  1940–*  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
950 (953)    Gaidamavičius, Povilas  1905–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
951 (954)   Gelžinis, Arvydas  *–*      >>
 
952 (955)    Genys, Jonas  1955–*  , Muziejininkas     >>
 
953 (956)   Genienė, Zita  *–*  , Muziejininkas     >>
 
954 (957)    Giedraitis, Merkelis  1536–1609  Dvasininkas     >>
 
955 (958)   Gimbutienė, Marija  1921–1994  Mokslininkas, , Archeologė     >>
 
956 (959)    Griškevičius, Aleksandras  1809–1863  Mokslininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
957 (960)   Majauskaitė (Gulbinskienė), Aleksandra  1925–*      >>
 
958 (961)    Gabaliauskas, Stasys  1904–*  Teisininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
959 (962)   Gečas, Vincentas  1931–*  Dailininkas     >>
 
960 (963)    Gedkantas, Tomas  1525–1566  Literatas     >>
 
961 (964)   Grikša, Laurynas  1774–1844  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
962 (965)    Giedra, Vincas  1929–1997  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
963 (966)   Girdenytė, Danielė  1940–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
964 (967)    Gudaitis, Antanas  1904–1989  Dailininkas, Tapytojas     >>
 
965 (968)   Gustainis, Liudas  1944–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
966 (969)    Gaižauskaitė (Vokietaitienė), Zita  1951–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
967 (970)   Gužauskas, Vilius  1951–*  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
968 (971)    Gužutis (Fromas), Aleksandras  1822–1900  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
969 (972)   Gricius, Augustinas  1899–1972  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
970 (973)    Gegeckas (Gegecka), Pranas  1907–1984  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas     >>
 
971 (974)   Griškevičius, Maurikas  1801–1860  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
972 (975)    Grušas, Juozas  1901–1986  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
973 (976)   Gricius, Alfonsas  1924–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
974 (977)    Gaigalas, Vytautas  1921–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
975 (978)   Garšva, Pranas  1915–1993  Dvasininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
976 (979)    Girdžius, Pranas (Domas)  1902–1997  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
977 (980)   Godliauskis, Mikalojus  1818–1890  Vertėjas     >>
 
978 (981)    Puišytė (Grigaliūnienė), Aldona  1930–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
           
979 (982)    Ignatavičius, Eugenijus  1935–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
           
980 (983)    Godlevskis (Godliauskas), Mikalojus  1818–1890  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
981 (984)   Galminas, Feliksas  1862–*  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
982 (985)    Gaižauskas, Jurgis  1922–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Visuomenės veikėjas     >>
 
983 (986)   Garalevičius, Jonas  1871–1943  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
984 (987)    Gascevičiūtė (Zmirskienė), Julija  1928–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
985 (988)   Gasiūnas, Jonas  1904–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
986 (989)    Geišas (Elijaševičius), Merkelis  *–*  Dvasininkas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
987 (990)   Gedvilas, Adolfas  1935–*  Tautodailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
988 (991)    Giedraitis, Simonas (Mykolas)  *–1844  Dvasininkas     >>
 
989 (992)   Gineitienė, Elena  1912–*  Mokslininkas     >>
 
990 (993)    Gintalas, Petras  1944–*  Dailininkas     >>
 
991 (994)   Gorainis, Aleksandras (Mikalojus)  *–*  Dvasininkas, Mokslininkas     >>
 
992 (995)    Girdvainis, Pranas  1820–*  Visuomenės veikėjas, Karinis veikėjas     >>
 
993 (996)   Gravrokas, Antanas  1880–*  Visuomenės veikėjas, Inžinierius     >>
 
994 (997)    Gravrogkas (Graurogkas), Julius  1885–1968  Inžinierius, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
995 (998)   Grybauskas, Vytautas  1922–*  Sportininkas     >>
 
996 (999)    Grinevičius, Justinas  *–*  Dvasininkas     >>
 
997 (1000)   Grombčevskis, Bronislovas  1855–1926  Visuomenės veikėjas     >>
 
998 (1001)    Gumuliauskas, Algirdas  1928–*  Mokslininkas     >>
 
999 (1002)   Gužauskis (Guževskis), Adolfas (Konradas)  1876–1920  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
1000 (1003)    Lažauskaitė (Gajauskienė), Virginija  1932–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
1001 (1004)   Gailys, Gintaras  1964–*  Tautodailininkas     >>
 
1002 (1005)    Galbuogis, Juozas  1931–*  Tautodailininkas     >>
 
1003 (1006)   Galkus, Juozas  1932–*  Dailininkas, Grafikas     >>
 
1004 (1007)    Gedminas, Arūnas  1969–*  Dailininkas, Keramikas     >>
 
1005 (1008)   Gedvilas, Stasys  1913–*  Dainininkas     >>
 
1006 (1009)    Gedvilienė (Vilkutaitytė), Birutė  1917–*  Dailininkas, Grafikas     >>
 
1007 (1010)   Gelžinytė, Nijolė  1938–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
1008 (1011)    Gerlikas, Pranciškus  1940–*  Dailininkas     >>
 
1009 (1012)   Giedgaudas (Prialgauskas), Ignas  1871–1956  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
1010 (1013)    Gilys, Steponas  1958–*  Dailininkas, Architektas     >>
 
1011 (1015)   Girdžiunas, Valis  1927–*  Tautodailininkas, Literatas     >>
 
1012 (1016)    Glinskis, Konstantinas  1886–1938  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Pedagogas     >>
 
1013 (1017)   Grabauskas, Juozas  1937–2002  Tautodailininkas, Medžio drožėjas     >>
 
1014 (1018)    Skruibytė (Granauskienė), Alma (Regina)  1937–1999  Tautodailininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
1015 (1019)   Greičius, Vincas  1886–1950  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
1016 (1020)    Grybas, Vincas  1890–1941  Dailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
1017 (1021)   Grybauskas, Juozas  1906–1964  Visuomenės veikėjas     >>
 
1018 (1022)    Griciūtė, Aldona  1929–*  Dailininkas     >>
 
1019 (1023)   Grikštaitė, Laima  1964–*  Dailininkas     >>
 
1020 (1024)    Grinius, Jonas  1902–1980  Literatūros tyrinėtojas, Menotyrininkė     >>
 
1021 (1025)   Dimaitė (Griškienė), Jadvyga  1955–*      >>
 
1022 (1026)    Grincevičius, Liudvikas  1717–*  Architektas     >>
 
1023 (1027)   Griušys, Juozas  *–*  Dailininkas     >>
 
1024 (1028)    Grivickas, Vytautas  1925–1990  Visuomenės veikėjas, Režisierius     >>
 
1025 (1029)   Grubliauskas, Vytautas  1956–*  Dainininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
1026 (1030)    Grunda, Jonas  1946–*  Dailininkas     >>
 
1027 (1031)   Grušas, Bronius  1932–*  Dailininkas, Virtažistas     >>
 
1028 (1032)    Grušas, Marius  1963–*  Dailininkas     >>
 
1029 (1033)   Grušienė, Rasa  1963–*  Dailininkas     >>
 
1030 (1034)    Gruževskis, Boleslovas  1848–1922  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
1031 (1035)   Gudaitis, Pranas  1948–*  Dailininkas     >>
 
1032 (1036)    Gudauskas, Pranas  1906–1941  Visuomenės veikėjas     >>
 
1033 (1037)   Gudavičius, Kleopas  1907–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
1034 (1038)    Gudelis, Regimantas  1944–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
1035 (1039)   Gureckas, Aloyzas  1930–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
1036 (1040)    Zdanavičiūtė (Gustaitienė), Aleksandra  1905–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
1037 (1041)   Gabriūnaitė, Jadvyga  1936–1990  Rašytojas(poetas, prozininkas), Mokslininkas     >>
 
1038 (1042)    Gadeikienė, Bronislava  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
1039 (1043)   Grušys, Pranas  1955–*  Dailininkas     >>
 
1040 (1044)    Gaidamonis, Tomas  1946–*  Inžinierius     >>
 
1041 (1045)   Gaižauskas, Liudas  1929–*  Gydytojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
1042 (1046)    Gaidys, Gintaras  1964–*  Tautodailininkas, Dailininkas     >>
 
1043 (1047)   Gaižauskas (Apolinaro), Andrius  1921–1945  Karinis veikėjas     >>
 
1044 (1048)    Gaižauskas (Apolinaro), Antanas  1919–*  Karinis veikėjas     >>
 
1045 (1049)   Gaižauskas (Apolinaro), Jeronimas  1923–1945  Karinis veikėjas     >>
 
1046 (1050)    Galdikas, Anicetas  1949–*  Mokslininkas     >>
 
1047 (1051)   Galdikas, Jurgis  1883–1963  Dvasininkas, Pedagogas     >>
 
1048 (1052)    Galinienė, Marija  1906–1984  Pedagogas     >>
 
1049 (1053)   Galinis, Andrius  1896–1936  Pedagogas, Politikos veikėjas     >>
 
1050 (1054)    Galminas, Jurgis  *–*  Valstybės veikėjas     >>
 
1051 (1055)   Ganusauskas, Edmundas  1945–*  Lakūnas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
1052 (1056)    Garbačiauskas, Ričardas  1956–1980  Dailininkas     >>
 
1053 (1057)   Gedmintaitė, Joana  1974–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
1054 (1058)    Gedrimas, Konstantinas  1936–2003  Valstybės veikėjas, Gydytojas     >>
 
1055 (1059)   Geišas, Merkelis  *–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
1056 (1060)    Geištoras, Jokūbas  1827–1897  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Karinis veikėjas     >>
 
1057 (1061)   Gerbinis (Blusys), Mykolas  1900–1980  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Pedagogas     >>
 
1058 (1062)    Gineitis, Simonas  *–*  Karinis veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
1059 (1063)   Glebuvienė, Vitolda  1936–*  Gydytojas     >>
 
1060 (1064)    Glosienė, Audronė  1958–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
1061 (1065)   Godvaiša, Balys  1929–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
1062 (1066)    Gorodeckis, Vasaris  1873–*  Mokslininkas     >>
 
1063 (1067)   Gorskis, Stanislovas  1489–1572  Dvasininkas     >>
 
1064 (1068)    Gosievskis, Vincentas  *–1662  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
1065 (1069)   Grakauskas, Kazys  *–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
1066 (1070)    Grenda, Česlovas  1931–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
1067 (1071)   Gricius, Jonas  1884–*  Karinis veikėjas     >>
 
1068 (1072)    Griciūtė (Lapinskienė), Valerija  1916–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas     >>
 
1069 (1073)   Grigalauskas, Juozas  1917–1979  Mokslininkas, Žemės ūkio specialistas     >>
 
1070 (1074)    Grigaliūnaitė, Jolanta  1976–*  Visuomenės veikėjas, Mokslininkas     >>
 
1071 (1075)   Grigaitis, Petras  1900–1985  Pedagogas, Visuomenės veikėjas     >>
 
1072 (1076)    Griganavičius, Vytautas  1925–*  Dvasininkas     >>
 
1073 (1077)   Griškevičius, Maurikis  1801–1864  Teisininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
1074 (1078)    Grubliauskas, Juozapas  1918–1984  Dvasininkas, Mokslininkas     >>
 
1075 (1079)   Gruodis, Rimantas  1946–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Kultūros veikėjas     >>
 
1076 (1080)    Gruodis, Vitalis  1921–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
1077 (1081)   Gruževskis, Jonas  1578–1646  Dvasininkas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
1078 (1082)    Gruževskis, Julius  1808–1865  Karinis veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
1079 (1083)   Gudaitis, Vabalas  1881–1955  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
1080 (1084)    Gudaitis, Vaclovas  1918–1987  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
1081 (1085)   Gudinavičius, Laimutis  1946–*  Kraštotyrininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
1082 (1086)    Gugis, Kazys  1897–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
1083 (1087)   Gugis, Pranciškus (Petras)  1867–1917  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
1084 (1088)    Gulbinas, Antanas  1904–1993  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
1085 (1089)   Gulbinas, Vidmantas  1957–*  Mokslininkas     >>
 
1086 (1090)    Guobytė (Daunorienė), Danutė  1931–2002  Dailininkas, Keramikė     >>
 
1087 (1091)   Gurinaitė (Paskienė), Ieva  1916–2000  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
           
1088 (1092)   Holovinas, Ignotas  1665–1701  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
1089 (1093)    Hertmanavičius, Juozas (Jonas)  1874–1943  Visuomenės veikėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
1090 (1094)   Herubavičius, Konstantinas  1796–1839  Karinis veikėjas     >>
 
1091 (1095)    Hofertienė, Romualda  1941–*  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
           
1092 (1096)    Dambrauskas, Liudas  1940–*  Dvasininkas     >>
 
           
1093 (1097)    Habdangas, Dainotas  1932–1998  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
1094 (1098)   Haidukas  *–*      >>
 
           
1095 (1099)   Ignatavičiūtė, Birutė  1924–*  Gydytojas, Mokslininkas     >>
 
1096 (1100)    Ignatavičiūtė, Milda  *–*  Mokslininkas     >>
 
1097 (1101)   Ivanauskas, Tadas  1944–*  Dailininkas     >>
 
1098 (1102)    Ivanauskienė, Felicija  1951–*  Mokslininkas     >>
 
1099 (1103)   Ivaškevičius, Andrius  1714–1754  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Dvasininkas     >>
 
1100 (1104)    Ivaškevičius, Samuelis  1661–1719  Dvasininkas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
1101 (1105)   Ignatavičius, Algimantas  1931–*  Visuomenės veikėjas, Mokslininkas     >>
 
1102 (1106)    Ibenckis, Vaclovas  1843–1893  Karinis veikėjas     >>
 
1103 (1107)   Indra, Juozas  1918–1968  Dainininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
1104 (1108)    Ivanauskienė, Vida  *–*  Tautodailininkas, Tapytoja     >>
 
1105 (1109)   Ivanauskas, Nikodemas  1843–1931  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
1106 (1110)    Inčirauskas, Romualdas  1950–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
1107 (1111)   Inčirauskienė, Zita  1951–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
1108 (1112)    Imsrys (Bastys), Pranas  1905–1977  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas     >>
 
1109 (1113)   Ivanauskaitė (Lastauskienė), Marija  1872–1957  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
1110 (1114)    Ivanauskaitė (Pšibiliauskienė), Sofija  1867–1926  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
1111 (1115)   Ivanauskas, Aleksas  1927–1997  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
1112 (1116)    Ignas (Ignatavičius), Vytautas  1924–*  Dailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
1113 (1117)   Ivinskis, Zenonas  1908–1971      >>
 
1114 (1118)    Ivinskis, Juozas  1878–1929  Žemės ūkio specialistas     >>
 
1115 (1119)   Pajėdaitė (Idzelevičienė), Ona (Skaistutė)  *–*  Sportininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
1116 (1120)    Igaris, Jonas  *–*  Dailininkas, Tapytojas     >>
 
1117 (1121)   Ignatavičius, Eugenijus  1935–*  Visuomenės veikėjas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
1118 (1122)    Ignatonis, Jeronimas  1902–1968  Pedagogas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
1119 (1123)   Inzelis (Insel), Otonas (Vilius, Wilhelm)  *–*  Visuomenės veikėjas, Verslininkas     >>
 
1120 (1124)    Ilskis, Jonas  1907–1985  Dvasininkas, Literatas     >>
 
1121 (1125)   Intas, Vaclovas  1927–*  Gydytojas, Muziejininkas     >>
 
1122 (1126)    Inis, Laimonas  1938–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
1123 (1127)   Ilgūnas, Petras  1919–*  Žemės ūkio specialistas, Visuomenės veikėjas     >>
 
1124 (1128)    Ilčiukas, Antanas  1902–1990  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
           
1125 (1129)    Elekšis (Dubava), Juozas (Linas),
Juozas 
1931–*  Pedagogas, Literatas, Spaudos darbuotojas     >>
 
           
1126 (1130)    Ylius, Antanas  1909–*  Visuomenės veikėjas, Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
           
1127 (1131)    Juodakis, Virgilijus  1934–*  Mokslininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
1128 (1132)   Juodka, Benediktas  1943–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
1129 (1133)    Juodkazis, Kęstutis (Jonas)  1939–*  Mokslininkas, Fizikas     >>
 
1130 (1134)   Juodkazis, Vytautas  1928–*  Mokslininkas, Pedagogas, Geologas     >>
 
1131 (1135)    Juozaitis, Kazimieras  1903–1947  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
1132 (1136)   Juozapaitis, Jurgis  1942–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
1133 (1137)    Juozapaitis, Vytautas  1936–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
1134 (1138)   Jūras, Pranciškus (Mykolas)  1891–1980  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
1135 (1139)    Jurašaitis, Aleksandras  1859–1915  Kultūros veikėjas, Fotomenininkas     >>
 
1136 (1140)   Jurėla, Remigijus  1957–*  Architektas     >>
 
1137 (1141)    Jurėnas, Algirdas  1919–*  Mokslininkas, Dvasininkas     >>
 
1138 (1142)   Jurevičius, Jonas  1946–*  Mokslininkas     >>
 
1139 (1143)    Jurevičius, Mečislovas  1927–1999  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
1140 (1144)   Jurevičius, Vytautas  1931–2001  Karinis veikėjas