Vytautas Dudėnas. Visuomenės, politikos veikėjas, finansininkas. Gimė 1937-06-08 Kelmės rajono Dievonių kaime. 1944 su tėvais pasitraukė į Vakarus, 1945–1949 gyveno karo pabėgėlių stovykloje Kemptene (Bavarija), 1949 m. išvyko gyventi į JAV. 1955 m. baigė Tilden vidurinę mokyklą, 1959 m. – Čikagos universitetą, 1961 m. –  magistratūrą. Priklausė JAV lietuvių studentų ateitininkų sąjungai, 1956–1958 m. – JAV lietu­vių studentų valdybos narys. 1962–1964 m. dalyvavo leidžiant žurnalą Lituanus. XX a. 7 dešimtmetyje dirbo investicinės bankininkystės bei ryšių su visuomene bendrovėse. Finansinių garantijų korporacijos AMBAC vienas iš steigėjų, vykdomasis vicepreziden­tas, direktorių valdybos narys (1971–1987). 1991 m. su žmona Egle grįžo į Lietuvą, buvo tuo metu finansų ministrės patarėjas, padėjo įkurti Lietuvos investicijų banką, iki 1993 m. buvo jo prezidentas. 1992 m. – Centrinės privatizavimo komisijos narys. 1993 m. – vienas iš Nacionalinės vertybinių popierių biržos steigėjų ir pirmasis biržos tarybos pirmininkas. 1999–2000 m. dirbo Finansų ministru. 1996–2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys (priklausė TS/LK frak­cijai), Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas bei Eu­ropos reikalų komiteto narys, 1996–1999 m. vadovavo Lietuvos Seimo delegacijai NATO Parlamentinėje Asamblėjoje. Nuo 2001 tarptautinės antikorupcinės organizacijos Trahsparency International Lietuvos skyriaus narys.
 
Parengta pagal informacinį tekstą, publikuojamą Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (t. 5).