<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  G 

Rasta asmenų: 324


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (142)   Girčytė (Balienė), Stasė  1926–*  Dainininkas     >>
 
2 (792)    Gadeikis, Liudvikas  1954–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
3 (793)   Girkontaitė, Ramutė  1942–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
4 (794)    Granauskas, Romualdas  1939–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
5 (795)   Gurauskis, Juozas  1884–1911  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
6 (796)    Gedgaudas, Juozapas (Pranciškus)  1931–*  Dvasininkas     >>
 
7 (797)   Galdikaitė, Ona (Augustina, Marija)  1898–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dvasininkas     >>
 
8 (798)    Grabys, Domas  1897–1942  Valstybės veikėjas, Inžinierius     >>
 
9 (799)   Gadeikis, Bronius  1926–2005  Gydytojas     >>
 
10 (800)    Gadeikis, Benediktas  1943–2000  Dainininkas     >>
 
11 (801)   Griganavičius, Albertas  1934–*  Gydytojas     >>
 
12 (802)    Gagilas, Kostas  *–1920  Karinis veikėjas     >>
 
13 (803)   Gaigalaitis, Vilius  1870–1945  Mokslininkas, Dvasininkas     >>
 
14 (804)    Gaigalas, Vytautas  1921–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
15 (806)   Gailius, Gintaras  1960–*  Dailininkas     >>
 
16 (807)    Gailius, Pranas  1928–*  Dailininkas, Grafikas     >>
 
17 (808)   Gailius, Antanas  1951–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
18 (811)    Galdikaitė, Daiva  1964–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
19 (812)   Galdikas, Adomas  1893–*  Dailininkas     >>
 
20 (813)    Galdikas, Arvaidas  1963–*  Mokslininkas     >>
 
21 (817)   Gavenis  *–1831  Karinis veikėjas     >>
 
22 (819)    Gaidys, Povilas  1937–*  Kultūros veikėjas, Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
23 (821)   Gailius, Viktoras  1893–1956  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
24 (822)    Galvanauskas, Ernestas  1882–1967  Inžinierius, Politikos veikėjas     >>
 
25 (823)   Gedgaudas, Valdas  *–*  Dvasininkas, Mokslininkas     >>
 
26 (824)    Gedgaudas, Valdas  1962–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Literatūros tyrinėtojas     >>
 
27 (825)   Geležinis, Martynas  1907–1990  Visuomenės veikėjas, Pedagogas     >>
 
28 (826)    Gerutis, Albertas  1905–1985  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Valstybės veikėjas     >>
 
29 (827)   Gintalas, Petras  1908–1971  Rašytojas(poetas, prozininkas), Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
30 (828)    Gokaitė (Maironienė), Genovaitė  1941–2000  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Mokslininkas     >>
 
31 (829)   Grajauskas, Gintaras  1966–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
32 (830)    Gražys, Bronius  1934–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
33 (831)   Griauzdė, Klmensas  1905–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
34 (832)    Gricius, Steponas  1936–1995  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
35 (833)   Grigalavičiūtė, Nida  1967–*  Dainininkas     >>
 
36 (834)    Grudzinskas, Antanas  1904–1984  Pedagogas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
37 (836)   Gudaitis, Mikas  1880–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
38 (837)    Gudavičius, Juozas  1926–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
39 (838)   Gudavičius, Juozas  1873–1939  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Vargonininkas     >>
 
40 (839)    Gurnevičius (Ramaškonis), Jonas (Vladas)  1923–2002  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
41 (840)   Gedgaudas, Juozas  *–*  Pedagogas     >>
 
42 (841)    Gelžinis (Geležinis), Ignas  1897–1941  Visuomenės veikėjas     >>
 
43 (842)   Gelžinius, Adomas  *–*  Dvasininkas     >>
 
44 (843)    Gerikas, Vytautas  *–*  Inžinierius, Visuomenės veikėjas     >>
 
45 (844)   Gidžiūnas, Vincas,
Viktoras 
1912–1984  Dvasininkas     >>
 
46 (845)    Giedgaudas (Gedgaudas), Pranciškus (Petras)  *–*  Dvasininkas, Pranciškonas     >>
 
47 (846)   Giedraitis, Vladas  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
48 (847)    Giedrimas, Edmundas  *–*  Architektas, Visuomenės veikėjas     >>
 
49 (848)   Giedrimienė, Vida  *–*  Pedagogas     >>
 
50 (849)    Gintila, Jonas (Krizostomas)  1788–1857  Dvasininkas, Mokslininkas     >>
 
51 (850)   Girdvainis, Gediminas  1944–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
52 (851)    Gailevičius (Gaileiczi, Gailius), Steponas (Jonas)  1815–1885  Tautodailininkas, Dailininkas     >>
 
53 (852)   Gailevičius, Bonaventūra  1752–1834  Mokslininkas, Dvasininkas     >>
 
54 (853)    Gabrėnaitė, Eglė  1950–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
55 (854)   Gabrėnas, Antanas  1922–1984  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
56 (855)    Gadonas (Gadon), Liubomiras (Lubomir, Poraj)  1831–1908  Visuomenės veikėjas,     >>
 
57 (856)   Gadonas, Vladimiras  1775–1842  , Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
58 (857)    Gadonas, Mykolas  1807–1855  Visuomenės veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
59 (858)   Gaidys, Vladas  1952–*  Mokslininkas     >>
 
60 (859)    Gailys, Romualdas  1941–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
61 (861)   Galdikas, Algirdas (Jonas)  1949–*  Mokslininkas     >>
 
62 (862)    Galdikas, Valerijonas  1923–*  Dailininkas     >>
 
63 (863)   Galdikienė, Ona  1925–1995  Mokslininkas     >>
 
64 (864)    Gargasas, Leonardas  1927–1993  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
65 (865)   Gasiūnas, Ipolitas  1902–1975  Mokslininkas     >>
 
66 (866)    Gasiūnas, Vladas  1933–*  Muziejininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas), Dailėtyrininkas     >>
 
67 (867)   Gasparaitis, Arūnas  1941–*  Gydytojas, Mokslininkas     >>
 
68 (868)    Gasparavičienė, Sigita  1954–*  , Architektas     >>
 
69 (869)   Gaška, Ignas  1891–1973  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
70 (870)    Gaubas, Eugenijus  1951–*  Mokslininkas     >>
 
71 (871)   Gauronskas, Anupras  1938–*  Dvasininkas     >>
 
72 (872)    Gedgaudai  *–*  Politikos veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
73 (873)   Gedgaudas, Jurgis  *–1435  Valstybės veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
74 (874)    Gedgaudaitis, Petras (Simonas, Senka)  *–*  Valstybės veikėjas     >>
 
75 (875)   Gedgaudas  *–*  Valstybės veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
76 (876)    Gedgaudas, Petras  *–*  Valstybės veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
77 (877)   Gedgaudas, Eugenijus  *–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
78 (878)    Gedgaudas, Mikas  1885–194  Karinis veikėjas     >>
 
79 (879)   Gediminas  1271–1341  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
80 (880)    Gedvilas, Vydas  1959–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
81 (881)   Gentvilas, Eugenijus  1960–*  Mokslininkas, Politikos veikėjas     >>
 
82 (882)    Gaidamavičius (Gėlė), Zigmas  1894–1912  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
83 (883)   Gelgaudas, Antanas  1792–1831  Karinis veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
84 (884)    Germantas (Meškauskas), Pranas  1903–1945  Visuomenės veikėjas, Mokslininkas     >>
 
85 (885)   Gydas, Jonas  1946–*  Mokslininkas, Inžinierius     >>
 
86 (886)    Giedraičiai  *–*  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
87 (887)   Giedraitis (Giedroyč), Steponas (Jonas, Stefan)  1730–1802  Dvasininkas     >>
 
88 (888)    Giedraitis, Vladislovas (Baltramiejus)  *–*  Dvasininkas     >>
 
89 (889)   Giedrimas, Juozas  1802–*  Karinis veikėjas     >>
 
90 (890)    Giedrius (Giedraitis), Antanas  1892–1977  Pedagogas, Vertėjas     >>
 
91 (891)   Giniotas, Petras  1952–*  Politikos veikėjas, Žemės ūkio specialistas     >>
 
92 (892)    Ginkevičius (Ginkiewicz), Mykolas (Michael)  1594–1663  Mokslininkas, Dvasininkas     >>
 
93 (893)   Girdvainis, Stasys  1890–1970  Valstybės veikėjas, Teisininkas     >>
 
94 (894)    Girdzijauskas, Vytautas  1930–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
95 (895)   Girėnas (Girskis, Girčius), Stasys  1893–1933  Visuomenės veikėjas, Lakūnas     >>
 
96 (896)    Girininkas, Algirdas  1949–*  Mokslininkas, , Archeologas     >>
 
97 (897)   Gomalevskis (Gomaliauskis), Petras  1820–1868  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
98 (898)    Goštautas, Vaclovas  1900–1962  Karinis veikėjas, Visuomenės veikėjas     >>
 
99 (899)   Giedraitis, Juozapas (Arnulfas)  1754–1838  Dvasininkas     >>
 
100 (900)    Grabytė, Jūratė  1956–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Kultūros veikėjas     >>
 
101 (901)   Grakauskas, Eimantas  1947–*  Teisininkas, Politikos veikėjas     >>
 
102 (902)    Gricevičius, Juozapas  1779–1840  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
103 (903)   Grišmanauskas, Juozas  1927–1983  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
104 (904)    Grižas, Kazys  *–1927  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
105 (905)   Grigaitienė, Laima  *–*  Tautodailininkas     >>
 
106 (906)    Gliožeris, Kazys  *–*  Tautodailininkas, Skulptorius     >>
 
107 (907)   Gniedojus, Nikolajus  *–*  Sportininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
108 (908)    Giedraitė (Godunavičienė), Jadvyga  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
109 (909)   Grabys, Algis  *–*      >>
 
110 (910)    Grabys, Jonas  *–*  Dvasininkas     >>
 
111 (911)   Gėryba, Aleksandras  1928–1954  Dvasininkas     >>
 
112 (912)    Girčius, Petras  1923–*  Dvasininkas     >>
 
113 (913)   Gorinas, Vytautas  1916–*  Dvasininkas     >>
 
114 (914)    Grabys, Juozas  1923–*  Dvasininkas, Dailininkas     >>
 
115 (915)   Grigaliūnas, Stasys  1902–*  Dvasininkas     >>
 
116 (916)    Gureckas, Feliksas  1912–*  Dvasininkas     >>
 
117 (917)   Grauslys, Steponas (Bernardinas)  *–*  Dvasininkas     >>
 
118 (918)    Beleškaitė (Gražulienė), Nijolė  *–*  Vertėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
119 (919)   Grondskis (Grondzkis, Grądzki), Andriejus (Andrej)  *–*  Dvasininkas     >>
 
120 (920)    Grosas, Simonas  1772–1835  Dvasininkas, Pedagogas     >>
 
121 (921)   Grumadas, Arūnas  1951–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
122 (922)    Gudas, Jurgis  1868–1941  Kultūros veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
123 (923)   Gudavičius, Kostas  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
124 (924)    Gedminas, Antanas  1927–1978  Dailininkas     >>
 
125 (925)   Gedminienė, Ona  1902–1983  Kultūros veikėjas     >>
 
126 (926)    Giedraitis, Juozas  1910–*  Visuomenės veikėjas, Teisininkas     >>
 
127 (927)   Girdzijauskas, Juozas  1935–*  Mokslininkas, Literatūros tyrinėtojas     >>
 
128 (928)    Gendrolis, Antanas (Juozas)  1926–*  Mokslininkas     >>
 
129 (929)   Girdenis, Aleksas  1937–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
130 (930)    Gedvilas, Aidas  1966–*  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
131 (931)   Girvilas (Matusevičius), Kleopas (Antanas)  1899–1992  Pedagogas, Kalbininkas     >>
 
132 (932)    Gerulis, Jurgis  1888–1945  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
133 (933)   Galnaitytė, Elzė  1929–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
134 (935)    Grinaveckis, Vladas  1925–1995  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
135 (936)   Gudavičius, Aloyzas  1940–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
136 (937)    Gedgaudienė, Birutė  1946–*  Vertėjas     >>
 
137 (938)   Gedgaudas, Kazimieras  1901–*  Dvasininkas     >>
 
138 (939)    Gedgaudas, Norbertas  1827–1901  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dvasininkas     >>
 
139 (940)   Gabalis, Česlovas  *–*  Dainininkas     >>
 
140 (941)    Gadeikytė, Julija  1902–1996  Visuomenės veikėjas     >>
 
141 (942)   Genys, Pranas  1902–1952  Rašytojas(poetas, prozininkas), Muziejininkas     >>
 
142 (943)    Glikmanas, Genadijus  1955–*  Sportininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
143 (944)   Glikmanas, Leibis  1956–*      >>
 
144 (945)    Glikmanas, Monesas  1947–*      >>
 
145 (946)   Goldvaseris, Buruchas  *–*      >>
 
146 (947)    Goldvaserytė (Goldwater), Ancė (Anete)  *–*  Gydytojas     >>
 
147 (948)   Goldwater, Hary  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
148 (949)    Grosas (Aleksandrietis), Severinas (Artūras)  1821–1870  Visuomenės veikėjas, Karinis veikėjas     >>
 
149 (950)   Grušys, J.  1859–1943  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
150 (951)    Grušys (Žilvinis), Juozas  1915–2002  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
151 (952)   Guščius, Alfredas  1940–*  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
152 (953)    Gaidamavičius, Povilas  1905–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
153 (954)   Gelžinis, Arvydas  *–*      >>
 
154 (955)    Genys, Jonas  1955–*  , Muziejininkas     >>
 
155 (956)   Genienė, Zita  *–*  , Muziejininkas     >>
 
156 (957)    Giedraitis, Merkelis  1536–1609  Dvasininkas     >>
 
157 (958)   Gimbutienė, Marija  1921–1994  Mokslininkas, , Archeologė     >>
 
158 (959)    Griškevičius, Aleksandras  1809–1863  Mokslininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
159 (960)   Majauskaitė (Gulbinskienė), Aleksandra  1925–*      >>
 
160 (961)    Gabaliauskas, Stasys  1904–*  Teisininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
161 (962)   Gečas, Vincentas  1931–*  Dailininkas     >>
 
162 (963)    Gedkantas, Tomas  1525–1566  Literatas     >>
 
163 (964)   Grikša, Laurynas  1774–1844  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
164 (965)    Giedra, Vincas  1929–1997  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
165 (966)   Girdenytė, Danielė  1940–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
166 (967)    Gudaitis, Antanas  1904–1989  Dailininkas, Tapytojas     >>
 
167 (968)   Gustainis, Liudas  1944–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
168 (969)    Gaižauskaitė (Vokietaitienė), Zita  1951–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
169 (970)   Gužauskas, Vilius  1951–*  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
170 (971)    Gužutis (Fromas), Aleksandras  1822–1900  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
171 (972)   Gricius, Augustinas  1899–1972  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
172 (973)    Gegeckas (Gegecka), Pranas  1907–1984  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas     >>
 
173 (974)   Griškevičius, Maurikas  1801–1860  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
174 (975)    Grušas, Juozas  1901–1986  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
175 (976)   Gricius, Alfonsas  1924–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
176 (977)    Gaigalas, Vytautas  1921–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
177 (978)   Garšva, Pranas  1915–1993  Dvasininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
178 (979)    Girdžius, Pranas (Domas)  1902–1997  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
179 (980)   Godliauskis, Mikalojus  1818–1890  Vertėjas     >>
 
180 (981)    Puišytė (Grigaliūnienė), Aldona  1930–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
181 (983)   Godlevskis (Godliauskas), Mikalojus  1818–1890  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
182 (984)    Galminas, Feliksas  1862–*  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
183 (985)   Gaižauskas, Jurgis  1922–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Visuomenės veikėjas     >>
 
184 (986)    Garalevičius, Jonas  1871–1943  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
185 (987)   Gascevičiūtė (Zmirskienė), Julija  1928–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
186 (988)    Gasiūnas, Jonas  1904–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
187 (989)   Geišas (Elijaševičius), Merkelis  *–*  Dvasininkas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
188 (990)    Gedvilas, Adolfas  1935–*  Tautodailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
189 (991)   Giedraitis, Simonas (Mykolas)  *–1844  Dvasininkas     >>
 
190 (992)    Gineitienė, Elena  1912–*  Mokslininkas     >>
 
191 (993)   Gintalas, Petras  1944–*  Dailininkas     >>
 
192 (994)    Gorainis, Aleksandras (Mikalojus)  *–*  Dvasininkas, Mokslininkas     >>
 
193 (995)   Girdvainis, Pranas  1820–*  Visuomenės veikėjas, Karinis veikėjas     >>
 
194 (996)    Gravrokas, Antanas  1880–*  Visuomenės veikėjas, Inžinierius     >>
 
195 (997)   Gravrogkas (Graurogkas), Julius  1885–1968  Inžinierius, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
196 (998)    Grybauskas, Vytautas  1922–*  Sportininkas     >>
 
197 (999)   Grinevičius, Justinas  *–*  Dvasininkas     >>
 
198 (1000)    Grombčevskis, Bronislovas  1855–1926  Visuomenės veikėjas     >>
 
199 (1001)   Gumuliauskas, Algirdas  1928–*  Mokslininkas     >>
 
200 (1002)    Gužauskis (Guževskis), Adolfas (Konradas)  1876–1920  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
201 (1003)   Lažauskaitė (Gajauskienė), Virginija  1932–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
202 (1004)    Gailys, Gintaras  1964–*  Tautodailininkas     >>
 
203 (1005)   Galbuogis, Juozas  1931–*  Tautodailininkas     >>
 
204 (1006)    Galkus, Juozas  1932–*  Dailininkas, Grafikas     >>
 
205 (1007)   Gedminas, Arūnas  1969–*  Dailininkas, Keramikas     >>
 
206 (1008)    Gedvilas, Stasys  1913–*  Dainininkas     >>
 
207 (1009)   Gedvilienė (Vilkutaitytė), Birutė  1917–*  Dailininkas, Grafikas     >>
 
208 (1010)    Gelžinytė, Nijolė  1938–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
209 (1011)   Gerlikas, Pranciškus  1940–*  Dailininkas     >>
 
210 (1012)    Giedgaudas (Prialgauskas), Ignas  1871–1956  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
211 (1013)   Gilys, Steponas  1958–*  Dailininkas, Architektas     >>
 
212 (1015)    Girdžiunas, Valis  1927–*  Tautodailininkas, Literatas     >>
 
213 (1016)   Glinskis, Konstantinas  1886–1938  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Pedagogas     >>
 
214 (1017)    Grabauskas, Juozas  1937–2002  Tautodailininkas, Medžio drožėjas     >>
 
215 (1018)   Skruibytė (Granauskienė), Alma (Regina)  1937–1999  Tautodailininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
216 (1019)    Greičius, Vincas  1886–1950  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
217 (1020)   Grybas, Vincas  1890–1941  Dailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
218 (1021)    Grybauskas, Juozas  1906–1964  Visuomenės veikėjas     >>
 
219 (1022)   Griciūtė, Aldona  1929–*  Dailininkas     >>
 
220 (1023)    Grikštaitė, Laima  1964–*  Dailininkas     >>
 
221 (1024)   Grinius, Jonas  1902–1980  Literatūros tyrinėtojas, Menotyrininkė     >>
 
222 (1025)    Dimaitė (Griškienė), Jadvyga  1955–*      >>
 
223 (1026)   Grincevičius, Liudvikas  1717–*  Architektas     >>
 
224 (1027)    Griušys, Juozas  *–*  Dailininkas     >>
 
225 (1028)   Grivickas, Vytautas  1925–1990  Visuomenės veikėjas, Režisierius     >>
 
226 (1029)    Grubliauskas, Vytautas  1956–*  Dainininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
227 (1030)   Grunda, Jonas  1946–*  Dailininkas     >>
 
228 (1031)    Grušas, Bronius  1932–*  Dailininkas, Virtažistas     >>
 
229 (1032)   Grušas, Marius  1963–*  Dailininkas     >>
 
230 (1033)    Grušienė, Rasa  1963–*  Dailininkas     >>
 
231 (1034)   Gruževskis, Boleslovas  1848–1922  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
232 (1035)    Gudaitis, Pranas  1948–*  Dailininkas     >>
 
233 (1036)   Gudauskas, Pranas  1906–1941  Visuomenės veikėjas     >>
 
234 (1037)    Gudavičius, Kleopas  1907–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
235 (1038)   Gudelis, Regimantas  1944–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
236 (1039)    Gureckas, Aloyzas  1930–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
237 (1040)   Zdanavičiūtė (Gustaitienė), Aleksandra  1905–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
238 (1041)    Gabriūnaitė, Jadvyga  1936–1990  Rašytojas(poetas, prozininkas), Mokslininkas     >>
 
239 (1042)   Gadeikienė, Bronislava  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
240 (1043)    Grušys, Pranas  1955–*  Dailininkas     >>
 
241 (1044)   Gaidamonis, Tomas  1946–*  Inžinierius     >>
 
242 (1045)    Gaižauskas, Liudas  1929–*  Gydytojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
243 (1046)   Gaidys, Gintaras  1964–*  Tautodailininkas, Dailininkas     >>
 
244 (1047)    Gaižauskas (Apolinaro), Andrius  1921–1945  Karinis veikėjas     >>
 
245 (1048)   Gaižauskas (Apolinaro), Antanas  1919–*  Karinis veikėjas     >>
 
246 (1049)    Gaižauskas (Apolinaro), Jeronimas  1923–1945  Karinis veikėjas     >>
 
247 (1050)   Galdikas, Anicetas  1949–*  Mokslininkas     >>
 
248 (1051)    Galdikas, Jurgis  1883–1963  Dvasininkas, Pedagogas     >>
 
249 (1052)   Galinienė, Marija  1906–1984  Pedagogas     >>
 
250 (1053)    Galinis, Andrius  1896–1936  Pedagogas, Politikos veikėjas     >>
 
251 (1054)   Galminas, Jurgis  *–*  Valstybės veikėjas     >>
 
252 (1055)    Ganusauskas, Edmundas  1945–*  Lakūnas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
253 (1056)   Garbačiauskas, Ričardas  1956–1980  Dailininkas     >>
 
254 (1057)    Gedmintaitė, Joana  1974–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
255 (1058)   Gedrimas, Konstantinas  1936–2003  Valstybės veikėjas, Gydytojas     >>
 
256 (1059)    Geišas, Merkelis  *–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
257 (1060)   Geištoras, Jokūbas  1827–1897  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Karinis veikėjas     >>
 
258 (1061)    Gerbinis (Blusys), Mykolas  1900–1980  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Pedagogas     >>
 
259 (1062)   Gineitis, Simonas  *–*  Karinis veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
260 (1063)    Glebuvienė, Vitolda  1936–*  Gydytojas     >>
 
261 (1064)   Glosienė, Audronė  1958–*  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
262 (1065)    Godvaiša, Balys  1929–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
263 (1066)   Gorodeckis, Vasaris  1873–*  Mokslininkas     >>
 
264 (1067)    Gorskis, Stanislovas  1489–1572  Dvasininkas     >>
 
265 (1068)   Gosievskis, Vincentas  *–1662  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
266 (1069)    Grakauskas, Kazys  *–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
267 (1070)   Grenda, Česlovas  1931–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
268 (1071)    Gricius, Jonas  1884–*  Karinis veikėjas     >>
 
269 (1072)   Griciūtė (Lapinskienė), Valerija  1916–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas     >>
 
270 (1073)    Grigalauskas, Juozas  1917–1979  Mokslininkas, Žemės ūkio specialistas     >>
 
271 (1074)   Grigaliūnaitė, Jolanta  1976–*  Visuomenės veikėjas, Mokslininkas     >>
 
272 (1075)    Grigaitis, Petras  1900–1985  Pedagogas, Visuomenės veikėjas     >>
 
273 (1076)   Griganavičius, Vytautas  1925–*  Dvasininkas     >>
 
274 (1077)    Griškevičius, Maurikis  1801–1864  Teisininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
275 (1078)   Grubliauskas, Juozapas  1918–1984  Dvasininkas, Mokslininkas     >>
 
276 (1079)    Gruodis, Rimantas  1946–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Kultūros veikėjas     >>
 
277 (1080)   Gruodis, Vitalis  1921–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
278 (1081)    Gruževskis, Jonas  1578–1646  Dvasininkas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
279 (1082)   Gruževskis, Julius  1808–1865  Karinis veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
280 (1083)    Gudaitis, Vabalas  1881–1955  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
281 (1084)   Gudaitis, Vaclovas  1918–1987  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
282 (1085)    Gudinavičius, Laimutis  1946–*  Kraštotyrininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
283 (1086)   Gugis, Kazys  1897–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
284 (1087)    Gugis, Pranciškus (Petras)  1867–1917  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
285 (1088)   Gulbinas, Antanas  1904–1993  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
286 (1089)    Gulbinas, Vidmantas  1957–*  Mokslininkas     >>
 
287 (1090)   Guobytė (Daunorienė), Danutė  1931–2002  Dailininkas, Keramikė     >>
 
288 (1091)    Gurinaitė (Paskienė), Ieva  1916–2000  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
289 (1223)   Gaigalas, Pranciškus  1866–1930  Dvasininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
290 (1224)    Ganfmanas, Maksimas  1873–1934  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
291 (1225)   Gargamas, Petras  1911–*  Mokslininkas     >>
 
292 (1226)    Gedvilas, Stasys  1913–*  Dainininkas     >>
 
293 (1227)   Gebutavičius, Pranas  1826–1896  Dvasininkas     >>
 
294 (1228)    Gizevijus, Eduardas  1798–1880  Kultūros veikėjas     >>
 
295 (1298)   Vabalas (Gudaitis), Jonas  1881–1955  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
296 (1542)    Glinskytė, Elena  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
297 (1658)   Gricienė, Alina  1973–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
298 (1696)    Grinius, Kazys  1866–1950  Valstybės veikėjas, Gydytojas     >>
 
299 (1709)   Gaudiešiūtė, Vaidė  1979–*      >>
 
300 (1737)    Galkienė, Bronė  1945–*  Kultūros veikėjas     >>
 
301 (1738)   Gaubas, Algimantas  1955–*  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
302 (1740)    Gestautas, Zenonas  1957–*  Kultūros veikėjas     >>
 
303 (1741)   Gilys, Vaidotas  1955–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
304 (1744)    Gricius, Antanas  1959–*      >>
 
305 (1766)   Gricius, Vytautas (Juozapas)  1937–*  Inžinierius     >>
 
306 (1833)    Grigaliūnaitė (Sirusienė), Regina  1945–*  Pedagogas     >>
 
307 (2268)   Giniotis, Tomas  1940–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
308 (2320)    Galdikas, Jurgis  1883–1963  Dvasininkas, Pedagogas     >>
 
309 (2326)   Genutis, Algis  1959–*  Dvasininkas     >>
 
310 (2336)    Gedvilas, Mečislovas  *–*  Valstybės veikėjas, Visuomenės veikėjas     >>
 
311 (2399)   Galdikas, Vytautas  1927–*  Dainininkas     >>
 
312 (2416)    Garolis, Rimantas  1957–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
313 (2417)   Gintalas, Petras  1945–*  Dailininkas     >>
 
314 (2418)    Grecevičius, Petras  1945–*  Architektas, Visuomenės veikėjas     >>
 
315 (2419)   Griškevičius, Gediminas  1948–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
316 (2451)    Gečas, Vincentas  1931–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
317 (2469)   Genys, Kazimieras  1866–1952  Dvasininkas     >>
 
318 (2481)    Genutis, Algis  1959–*  Dvasininkas, Pedagogas     >>
 
319 (2485)   Galkovskis, Jurgis  *–*  Dvasininkas     >>
 
320 (2499)    Gaidelionis, Jonas  1898–1968  Dvasininkas     >>
 
321 (2505)   Galdikas, Jurgis  1883–1963  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
322 (2524)    Gauronskis, Vincentas  1936–*  Dvasininkas     >>
 
323 (2529)   Gasiūnas, Jonas  1887–1973  Dvasininkas     >>
 
324 (2705)    Gudavičius, Juozas  1873–1939  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>