<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  T 

Rasta asmenų: 165


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (1327)   Tamašauskas, Kazys (Algimantas)  1936–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
2 (1328)    Timinskaitė, Virginija  1953–*  Vertėjas     >>
 
3 (1329)   Tornau, Aleksandras  1895–1938  Visuomenės veikėjas     >>
 
4 (1485)    Tornou, Jurgis  1919–2005  Literatūros tyrinėtojas, Mokslininkas     >>
 
5 (1650)   Turauskas, Adolfas  1926–2001  Tautodailininkas     >>
 
6 (1651)    Timinskas, Albertas  1961–*  Mokslininkas     >>
 
7 (1654)   Timinskas, Alfonsas  1931–*  Tautodailininkas     >>
 
8 (1714)    Tarvydas, Balys  1897–1980  , Muziejininkas     >>
 
9 (1728)   Teresė (Ermanytė), Irena  1937–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
10 (1734)    Tautavičius, Feliksas  1859–1944  Kultūros veikėjas     >>
 
11 (1761)   Tiškevičius, Jonas  1941–*  Mokslininkas     >>
 
12 (1812)    Tomonis, Mindaugas  1940–*  Mokslininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
13 (1865)   Tiškevičius, Stanislovas  1941–*  Mokslininkas     >>
 
14 (1878)    Tamašauskas, Algimantas  1962–*  Tautodailininkas     >>
 
15 (1880)   Tamašauskas, Stanislovas  1959–*  Tautodailininkas     >>
 
16 (1881)    Tamašauskienė, Marytė  1960–*  Tautodailininkas     >>
 
17 (1882)   Tamošaitis, Rolandas  1974–*  Pedagogas, Kraštotyrininkas     >>
 
18 (1883)    Tamutis, Zigmantas  1925–*  Mokslininkas, Inžinierius     >>
 
19 (1884)   Teresas, Rimantas  1955–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
20 (1886)    Tomaševičius, Jonas  1831–1908  Kultūros veikėjas     >>
 
21 (1906)   Taškūnas, Vladas  1884–*  Dvasininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
22 (2168)    Telišauskaitė (Dobrovolskienė), Vilija  1957–*  Pedagogas     >>
 
23 (2280)   Tiškevičius, Feliksas  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
24 (2294)    Tapinas, Laimonas  1944–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
25 (2301)   Talat (Kelpša), Juozas  1889–1949  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
26 (2302)    Turauskaitė, Birutė (Loreta)  1956–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
27 (2318)   Tadarauskas, Juozas  1913–*  Dvasininkas     >>
 
28 (2327)    Timofejavas, Kęstutis  1979–*  Dvasininkas     >>
 
29 (2346)   Tadarauskas, Juozas  1913–*  Dvasininkas     >>
 
30 (2406)    Tranauskas, Rimantas  1939–*  Dainininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
31 (2439)   Tiškevičius, Feliksas  1870–1932      >>
 
32 (2440)    Tiškevičius, Alfredas  1913–*      >>
 
33 (2453)   Typštevičius (Typsztewicz), Jonas (Ioannem)  *–*  Dvasininkas     >>
 
34 (2480)    Timofejevas, Kęstutis  1979–*  Dvasininkas     >>
 
35 (2506)   Tadarauskas, Juozapas  1913–*  Dvasininkas     >>
 
36 (2537)    Talmantas, Egidijus  1934–*  Dailininkas     >>
 
37 (2538)   Talmantas, Jurgis  1894–1995  Kalbininkas, Vertėjas     >>
 
38 (2539)    Tamoliūnas, Vincas  1894–1973  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
39 (2540)   Tamašauskas, Mintautas  1929–*  , Mokslininkas     >>
 
40 (2541)    Tamašauskas, Algimantas  1938–*  Architektas,     >>
 
41 (2542)   Tamašauskas, Pranas  *–*  Karinis veikėjas     >>
 
42 (2543)    Tamošauskas, Antanas  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
43 (2544)   Tamošauskas, Julijonas  *–*  Dvasininkas     >>
 
44 (2545)    Teišerskytė, Dalia  *–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Politikos veikėjas     >>
 
45 (2546)   Tendzegolskis, Aloyzas  1945–*  Visuomenės veikėjas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
46 (2547)    Tamašauskaitė (Ragauskienė), Joana  1888–1961  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
47 (2548)   Tomarienė (Pipiraitė), Sonė  1913–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
48 (2549)    Tarvainis, Petras  1580–1636  Dvasininkas     >>
 
49 (2550)   Tumienė (Valiūtė), Elena  1920–1994  Rašytojas(poetas, prozininkas), Mokslininkas     >>
 
50 (2551)    Tenisonas, Aleksandras  1898–1986  , Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
51 (2552)   Tereškinas, Artūras  1965–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Literatūros tyrinėtojas     >>
 
52 (2553)    Traušys, Jurgis  1844–1918  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
53 (2554)   Turauskas, Pranas  1876–1919  Literatas, Visuomenės veikėjas     >>
 
54 (2555)    Toleikytė (Lengvenienė), Birutė  1942–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
55 (2556)   Talaitis, Jurgis  1533–1533  Dvasininkas     >>
 
56 (2557)    Tautavičius, Adolfas  1925–2006  , Mokslininkas     >>
 
57 (2558)   Tautavičius, Vaidevutis (Vaitiekus)  *–*  Pedagogas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
58 (2559)    Tautavičienė, Benita  *–*  Tautodailininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
59 (2560)   Tekorius, Alfonsas  1934–*  Pedagogas, Vertėjas     >>
 
60 (2561)    Tenisonaite (Hellemans), Zenta  1925–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dailininkas     >>
 
61 (2562)   Tiškevičius, Antanas (Domininkas)  1692–1762  Dvasininkas     >>
 
62 (2563)    Tiškevičius, Konstantinas  1915–*  , Kultūros veikėjas     >>
 
63 (2564)   Tiškevičius, Eustachijus  1814–1873  Muziejininkas, Architektas     >>
 
64 (2565)    Tiškevičius, Konstantinas  1806–1868  , Visuomenės veikėjas     >>
 
65 (2566)   Tiškevičius, Jurgis  *–1762  Dvasininkas     >>
 
66 (2567)    Tiškevičiai  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Visuomenės veikėjas     >>
 
67 (2568)   Tiškus (Tiškevičius), Vladas  1906–1975  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
68 (2569)    Topolietis, Motiejus  *–*  Dvasininkas     >>
 
69 (2570)   Trakiškis, Jokūbas  *–1453  Dvasininkas     >>
 
70 (2571)    Trakiškis (Dzieržgavičius), Mikalojus  *–*  Dvasininkas     >>
 
71 (2572)   Trakiškis, Motiejus  *–1453  Dvasininkas     >>
 
72 (2573)    Tallat-Kelpšaitė, Stanislava  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
73 (2574)   Tallat-Kelpša, Juozas  1889–1949  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
74 (2575)    Tallat-Kelpša, Vytautas  1955–*  Dailininkas     >>
 
75 (2576)   Tamošaitis, Izidorius  1889–1943  Visuomenės veikėjas, Mokslininkas     >>
 
76 (2577)    Tamošaitis, Justinas  1934–*  Mokslininkas     >>
 
77 (2578)   Tamošaitis, Pranas  1931–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
78 (2579)    Tamošaitienė (Mažeikaitė), Anastazija  1910–1991  Dailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
79 (2580)   Tamulienė (Dirginčiūtė), Danutė  1942–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
80 (2581)    Tarabildienė, Vija  1942–*  Dailininkas     >>
 
81 (2582)   Tarasevičienė, Loreta  1963–*  Dailininkas     >>
 
82 (2583)    Tarvydas, Balys  *–*  Pedagogas, Kraštotyrininkas     >>
 
83 (2584)   Tarvydas, Juozas  1900–1973  Literatūros tyrinėtojas, Pedagogas     >>
 
84 (2585)    Tarvydas, Stanislovas  1903–1975  Mokslininkas     >>
 
85 (2586)   Tarvydas, Algirdas  1940–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
86 (2588)    Tautkus, Alvydas  1954–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
87 (2589)   Tautkus, Gintautas  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
88 (2590)    Tautkuvienė, Elena (Marija)  1939–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
89 (2591)   Teresas, Rimantas  1955–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
90 (2592)    Toleikis, Aloyzas  1931–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
91 (2593)   Toleikis, Adas  1966–*  Dailininkas     >>
 
92 (2594)    Tuleikis, Leonardas  1939–*  Dailininkas     >>
 
93 (2595)   Truikys, Liudas  1904–1987  Dailininkas     >>
 
94 (2596)    Tujauskienė, Joana  1924–*  Dailininkas     >>
 
95 (2597)   Turauskienė, Janina  *–*      >>
 
96 (2598)    Tauragis, Adeodatas  1936–2004  Muzikologė, Pedagogas     >>
 
97 (2599)   Taurinskas, Algirdas  1941–*  Dailininkas     >>
 
98 (2600)    Tautvilas  1263–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
99 (2601)   Teišerskytė, Dalia  1944–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
100 (2602)    Tenzegolskis, Aloyzas  1945–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Pedagogas     >>
 
101 (2603)   Tiškus, Jonas  1851–1939  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
102 (2604)    Tyzenhauzai  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
103 (2605)   Toliotas, Jurgis  *–1533  Dvasininkas     >>
 
104 (2606)    Tolutis, Rimantas  1939–*  Mokslininkas     >>
 
105 (2607)   Tolutis, Vytautas  1921–*  Mokslininkas     >>
 
106 (2608)    Tomkūnas (Tomkus), Juozas  1896–1940  Karinis veikėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
107 (2609)   Tomkus, Vitas  1956–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Leidėjas     >>
 
108 (2610)    Treniota  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
109 (2611)   Trumpa, Edvardas  1906–1985  Pedagogas     >>
 
110 (2612)    Vitkus, Viktoras  *–*  Dailininkas, Kraštotyrininkas     >>
 
111 (2613)   Trumpa, Vincas  1913–*      >>
 
112 (2614)    Trečiokas, Jonas  1881–1938  Vertėjas, Pedagogas     >>
 
113 (2615)   Trinka, Vladas  1906–1990  Kraštotyrininkas, Pedagogas     >>
 
114 (2616)    Trinkūnas, Dainius  1931–1996  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
115 (2617)   Trinkūnas, Gytis  1936–1973  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
116 (2618)    Trušys (Vitolis), Algimantas  1936–*  Dailininkas     >>
 
117 (2619)   Trušys, Raimondas (Juozas)  1941–*  Dailininkas     >>
 
118 (2620)    Turskienė, Sigita  1956–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
119 (2621)   Tvirbutienė, Liucija  1911–1999  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
120 (2622)    Taujanskienė, Joana  1924–1983  Dailininkas     >>
 
121 (2623)   Taurinskas, Antanas  1880–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
122 (2624)    Taurinskas, Ginutis  1937–*  Karinis veikėjas     >>
 
123 (2625)   Taurinskas, Jonas  1890–1942  Visuomenės veikėjas     >>
 
124 (2626)    Taurinskas, Mečislovas  1913–*  Politikos veikėjas     >>
 
125 (2627)   Teišerskas, Česlovas  1932–*  Inžinierius, Mokslininkas     >>
 
126 (2628)    Teišerskis, Jonas  1919–1944  Visuomenės veikėjas     >>
 
127 (2629)   Tiknius, Robertas  1893–1962  Visuomenės veikėjas     >>
 
128 (2630)    Tysliava, Juozas  1902–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
129 (2631)   Tiškus, Gytis  1934–*  Inžinierius, Architektas     >>
 
130 (2632)    Tatmonas, Alfredas  1937–*  Mokslininkas     >>
 
131 (2633)   Tyzenhauzas, Konstantinas  1786–1853  Visuomenės veikėjas     >>
 
132 (2634)    Toleikis, Aloyzas  1931–*  Dailininkas     >>
 
133 (2635)   Tolkevičius, Vitalijus  1901–1944  Visuomenės veikėjas, Karinis veikėjas     >>
 
134 (2636)    Tomarienė (Pipiraitė), Sonė  1913–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
135 (2637)   Tomašauskas, Marijonas  1868–1926  Visuomenės veikėjas     >>
 
136 (2638)    Tornau, Aleksandras  1895–1938  Visuomenės veikėjas     >>
 
137 (2639)   Tornau, Jurgis  1919–*  Kultūros veikėjas     >>
 
138 (2640)    Traidenis  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
139 (2642)   Tamaliūnas, Vincas  1894–1973  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
140 (2643)    Tamašauskas, Donatas (Petras)  1937–*  Pedagogas     >>
 
141 (2644)   Tamašauskas, Mintautas  1929–*  Gydytojas     >>
 
142 (2645)    Taujanskienė, Joana  1924–1983  Dailininkas     >>
 
143 (2646)   Tautvilas  1263–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
144 (2647)    Taraila, Rytis  1952–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
145 (2648)   Taurinskienė, Magdalena  1947–*  Kraštotyrininkas, Pedagogas     >>
 
146 (2649)    Tumėnas, Dominykas  1860–1919  Visuomenės veikėjas, Dvasininkas     >>
 
147 (2650)   Tiškevičius, Vladislovas  *–*  Visuomenės veikėjas, Muziejininkas     >>
 
148 (2651)    Telšinskas, Jonas  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
149 (2654)   Tiškevičius, Aleksandras  *–*  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
150 (2655)    Tiškevičius, Juozapas  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
151 (2656)   Tiškevičius, Viktoras (Justinas, Kazimieras)  *–*  Karinis veikėjas, Verslininkas     >>
 
152 (2657)    Tiškevičiūtė, Marija  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Visuomenės veikėjas     >>
 
153 (2658)   Trakimas, Kęstutis  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
154 (2659)    Trumpis, Gerardas  *–*  Pedagogas, Visuomenės veikėjas     >>
 
155 (2660)   Taicas, Judelis  *–*  Verslininkas     >>
 
156 (2661)    Talaišis, Bernardas  *–*  Dvasininkas     >>
 
157 (2662)   Tarasevičius, Napoleonas  *–*  Gydytojas     >>
 
158 (2663)    Tamutis, Kazys  1893–1956  Pedagogas, Visuomenės veikėjas     >>
 
159 (2664)   Tekorienė, Dalija  1937–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
160 (2665)    Tamulis, Albinas  1941–*  Tautodailininkas     >>
 
161 (2666)   Taškūnas, Vladas  1884–1956  Dvasininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
162 (2667)    Tanisonaitė (Zenta), Helleman  1952–2001  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
163 (2668)   Toločka, Valentinas (Vytautas)  1930–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
164 (2669)    Trabša, Ignas  1790–1867  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
165 (2670)   Turskytė, Regina  *–*  Visuomenės veikėjas     >>