<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  V 

Rasta asmenų: 342


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (202)   Baltrušaitis, Vladas  1912–1975  Dainininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
2 (269)    Borisevičius, Vincentas  1887–1946  Dvasininkas     >>
 
3 (271)   Brašiškis, Stasys  1896–1989  Kraštotyrininkas, Pedagogas     >>
 
4 (302)    Būda, Sigitas  1975–*  Mokslininkas     >>
 
5 (306)   Bagdonas, Albinas  1941–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
6 (361)    Varnelis, Petras  1956–*      >>
 
7 (432)   Budrikis, Vincas  1895–1955  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Kultūros veikėjas     >>
 
8 (647)    Daukšienė (Večerskytė), Stefa  1926–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
9 (695)   Dauguvietienė (Vosiliūtė), Nelė  1899–1986  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
10 (805)    Viktoras, Gailius  *–*  Dailininkas     >>
 
11 (820)   Gailius, Viktoras  *–*  Dailininkas     >>
 
12 (835)    Vladislovas, Grudzinskas  1868–1936  Visuomenės veikėjas, Vaistininkas     >>
 
13 (1302)   Vaivada, Petras  1906–1989  Dailininkas, Skulptorius     >>
 
14 (1330)    Vaitkus, Juozas  1928–*  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
15 (1331)   Valentinavičius, Vladas  1929–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
16 (1332)    Valiukėnaitė, Aldona  1949–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
17 (1333)   Varkulevičius, Juozapas  1788–1938  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
18 (1334)    Vasiliauskas, Romanas  1936–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
19 (1335)   Venckus, Vytautas  1930–*  Pedagogas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
20 (1336)    Vymeris, Augustas  1869–1942  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
21 (1337)   Vyžintas, Algirdas  1929–*  Mokslininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
22 (1706)    Voldemaras, Augustinas  1883–1942  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
23 (1762)   Voluckis, Jonas  1958–*  Vaistininkas     >>
 
24 (1763)    Vaikasaitė (Lubienė), Jovita  1971–*  Pedagogas, Kultūros veikėjas     >>
 
25 (1783)   Vilimaitė (Latvienė), Violeta  1959–*  Valstybės veikėjas     >>
 
26 (1791)    Valskys, Petras  *–*  Kultūros veikėjas, Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
27 (1813)   Vaišnoraitė (Voronovienė), Minifreda  1958–*  Pedagogas, Visuomenės veikėjas     >>
 
28 (1847)    Valiulytė (Sajienė), Antanina (Džiuljeta)  1931–*  Pedagogas     >>
 
29 (1855)   Virpilaitis, Sigitas  1961–*  Dailininkas     >>
 
30 (1877)    Vaižgantas, Tumas (Juozas)  1869–1933  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
31 (1891)   Vaitekūnienė, Audronė  1958–*  Pedagogas, Tautodailininkas     >>
 
32 (1894)    Valinauskas, Edvardas  1958–*  Tautodailininkas     >>
 
33 (1895)   Vanagas, Jurgis  1933–*  Mokslininkas, Architektas     >>
 
34 (1896)    Varkalienė, Laimutė (Marytė)  1952–*  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
35 (1897)   Varkalis, Vytautas  1936–*  Pedagogas     >>
 
36 (1898)    Vaišnoras, Jonas  1925–*  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
37 (1899)   Venckus., Antanas  1958–*  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
38 (1900)    Verseckas, Arvydas  1953–*  Pedagogas, Visuomenės veikėjas     >>
 
39 (1902)   Vištartienė, Vilma  1967–*  Tautodailininkas     >>
 
40 (1903)    Vitkauskas, Vytautas (Antanas)  1935–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
41 (1904)   Vitkus, Edmundas  1953–*  Pedagogas, Valstybės veikėjas     >>
 
42 (1905)    Vyšniauskas, Darius  1968–*  Inžinierius, Verslininkas     >>
 
43 (1930)   Venclova, Tomas  1937–*  Mokslininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
44 (2007)    Valius, Telesforas  1914–1977  Dailininkas     >>
 
45 (2216)   Vilkaitis, Jonas  1888–1975  Pedagogas, Visuomenės veikėjas     >>
 
46 (2240)    Varanka, Vytautas  1904–1990  Dailininkas     >>
 
47 (2248)   Valatka, Rimvydas  1956–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Politikos veikėjas     >>
 
48 (2252)    Vileišis, Petras  1851–1926  Visuomenės veikėjas, Inžinierius     >>
 
49 (2254)   Vaineikis, Liudas  1869–1938  Gydytojas, Kultūros veikėjas     >>
 
50 (2286)    Valantinas, Romualdas  1947–*  Gydytojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
51 (2296)   Valavičius, Antanas  1924–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
52 (2297)    Vailokaitis, Jonas  1886–1944  Verslininkas, Politikos veikėjas     >>
 
53 (2298)   Vailokaitis, Juozas  1880–1953  Dvasininkas, Verslininkas     >>
 
54 (2300)    Venckus, Vytautas  1922–1997  Muzikologė, Pedagogas     >>
 
55 (2303)   Večerskytė (Daukšienė), Stefa  1926–*      >>
 
56 (2347)    Vydūnas, Vilius Storasta  1868–1953  Rašytojas(poetas, prozininkas), Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
57 (2355)   Vilkaitis, Jonas  1888–1975  Pedagogas, Visuomenės veikėjas     >>
 
58 (2379)    Varanka, Vytautas  1904–1990  Dailininkas     >>
 
59 (2389)   Vaineikis, Liudas  1869–1938  Gydytojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
60 (2405)    Viskontaitė (Skruibienė), Elvyra  1932–*  Dainininkas     >>
 
61 (2442)   Vaičiūnas, Virginijus  *–*  Dailininkas     >>
 
62 (2443)    Valatka, Rimvydas  1956–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Valstybės veikėjas     >>
 
63 (2444)   Vertulienė, Albina (Vanda)  1937–*  Dailininkas     >>
 
64 (2445)    Vertulis, Julius  1935–*  Dailininkas     >>
 
65 (2461)   Voravičius (Worowicz), Stanislovas (Stanislaus)  *–*  Dvasininkas     >>
 
66 (2462)    Vilčevskis (Wilczewski), Matas (Motiejus, Maciej)  *–*  Dvasininkas     >>
 
67 (2482)   Varanavičius  *–*  Dvasininkas     >>
 
68 (2493)    Vitartas, Vincentas  1864–*  Dvasininkas     >>
 
69 (2495)   Vercinskis, Pranciškus  1849–1930  Dvasininkas     >>
 
70 (2508)    Valiuška, Antanas  1915–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
71 (2516)   Valantinas, Antanas  1916–*  Dvasininkas     >>
 
72 (2517)    Veselis, Leonas  1914–*  Dvasininkas     >>
 
73 (3246)   Vabalas (Gudaitis), Jonas  1881–1955  Pedagogas     >>
 
74 (3247)    Vaičiulis, Vytautas  1932–*  Žemės ūkio specialistas     >>
 
75 (3248)   Vaičkienė (Grikštaitė), Morta  1890–1977  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Dainininkas     >>
 
76 (3249)    Vaičkus, Juozas  1885–1935  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
77 (3250)   Vaigauskas, Henrikas  1928–*  Valstybės veikėjas, Karinis veikėjas     >>
 
78 (3251)    Vanells (Vainelis), Hiršas  *–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
79 (3252)   Vaižgantas, Tumas (Juozas)  1869–1933  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
80 (3253)    Vainiūnaitė, Audronė  1942–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
81 (3254)   Vainiūnas, Zenonas  1925–*  Inžinierius     >>
 
82 (3255)    Valančius, Motiejus  1801–*  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
83 (3256)   Avižonis, Juozas  1882–1975  Visuomenės veikėjas     >>
 
84 (3258)    Valančius (Wołonczewski), Mykolas (Julijonas, Juljan)  1794–1859  Dvasininkas     >>
 
85 (3259)   Valančius, Grigas  1906–1978  Visuomenės veikėjas     >>
 
86 (3260)    Valančius, Izidorius  1916–1918  Visuomenės veikėjas     >>
 
87 (3261)   Valančius, Jurgis  *–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
88 (3262)    Vailokaitis, Jonas  1886–1944  Dvasininkas, Politikos veikėjas     >>
 
89 (3263)   Vailokaitis, Juozas  1880–*  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
90 (3264)    Vairas (Račkauskas), Karolis  1882–1970  Literatas, Kultūros veikėjas     >>
 
91 (3265)   Vaisvytė, Irena  1926–*  Kultūros veikėjas     >>
 
92 (3266)    Vaišvila, Antanas  1829–1864      >>
 
93 (3267)   Vaišvila, Alfonsas  1942–*  Pedagogas     >>
 
94 (3268)    Vaitkevičius, Antanas  1765–1799  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
95 (3269)   Vaitkevičius, Stasys  *–*  Karinis veikėjas     >>
 
96 (3270)    Vaitkonas, Gytis  1936–*  Dailininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
97 (3271)   Vaitkus, Jonas  1944–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
98 (3272)    Vaitkus, Juozas  1934–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Kultūros veikėjas     >>
 
99 (3273)   Vaitkus, Juozas  1928–*  Gydytojas     >>
 
100 (3274)    Vaitkus, Mykolas  1883–1973  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dvasininkas     >>
 
101 (3275)   Vaitkus, Edvardas  1937–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
102 (3276)    Vaitkus, Kęstutis  1960–*  Gydytojas     >>
 
103 (3277)   Vaitkus, Rimantas  *–*  Pedagogas, Mokslininkas     >>
 
104 (3278)    Vaivada, Petras  1906–*  Dailininkas     >>
 
105 (3279)   Vaivada, Vacys  *–*      >>
 
106 (3280)    Valatka, Vitas  1927–*  Muziejininkas, Kraštotyrininkas     >>
 
107 (3282)   Valatka, Ričardas  *–*  Architektas     >>
 
108 (3283)    Valatka, Donatas  1932–*  Dailininkas, Muziejininkas     >>
 
109 (3284)   Valentinavičius, Vladas  1929–*  Pedagogas     >>
 
110 (3285)    Valentinavičius, Jonas  *–*  Visuomenės veikėjas, Karinis veikėjas     >>
 
111 (3286)   Valys, Jonas  1931–*  Inžinierius     >>
 
112 (3287)    Valys, Antanas  *–*  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
113 (3288)   Valiulis, Remigijus  1958–*  Sportininkas     >>
 
114 (3290)    Valius, Vytautas  1930–2004  Dailininkas     >>
 
115 (3291)   Valius, Andrius  1929–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
116 (3292)    Volotka, Eugenijus  1938–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
117 (3293)   Vaidila, Juozapas  1817–1879  Vertėjas     >>
 
118 (3294)    Valeckienė, Irena (Rūta)  1949–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
119 (3295)   Vladimirovas, Levas  1912–1999  Kultūros veikėjas,     >>
 
120 (3297)    Venslauskas, Mindaugas  1933–*  Mokslininkas     >>
 
121 (3299)   Višinskis, Povilas  1875–1906  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
122 (3300)    Vaverskis, Pranas  1916–1999  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
123 (3301)   Velička, Gasparas  1907–1962  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
124 (3302)    Velička, Petras  1911–*  Vertėjas     >>
 
125 (3303)   Vinkus, Aleksandra  1832–1912  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dvasininkas     >>
 
126 (3304)    Vinkus, Antanas  *–*  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
127 (3305)   Vinka (Vinkus), Steponas  *–1919  Karinis veikėjas     >>
 
128 (3306)    Venclova, Tomas  1937–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
129 (3307)   Valiuvienė, Sigutė  1931–*  Dailininkas     >>
 
130 (3308)    Varašinskas, Kazys  1924–*  Mokslininkas,     >>
 
131 (3310)   Varnas, Robertas  1930–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
132 (3311)    Varnas, Algirdas  *–*      >>
 
133 (3312)   Varnas, Jonas  1928–*  Dailininkas     >>
 
134 (3313)    Varnelis, Kazys  1917–*  Dailininkas     >>
 
135 (3314)   Varnelis, Kazimieras  1871–1945  Tautodailininkas     >>
 
136 (3315)    Vasiliauskas, Aleksandras  1940–*  Mokslininkas     >>
 
137 (3316)   Vasiliauskas, Benediktas  1909–1957  Politikos veikėjas     >>
 
138 (3317)    Vasiliauskas (Meškuitis), Pranciškus  1871–1955  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
139 (3318)   Vasiliauskas, Kęstutis  1944–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
140 (3319)    Vitkauskas, Romanas  1949–*  Dailininkas     >>
 
141 (3320)   Vitkauskas, Aleksandras  1887–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
142 (3321)    Vitkauskas, Leonas  1902–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
143 (3322)   Vitkauskas, Arėjas  1925–1994  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
144 (3323)    Vitkauskas, Vytautas  1935–*  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
145 (3324)   Vitkauskas, Vladas  1953–*  Sportininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
146 (3325)    Vazonienė, Irena  1919–*  Mokslininkas, Žemės ūkio specialistas     >>
 
147 (3326)   Vėlius, Norbertas  1938–1996  Mokslininkas,     >>
 
148 (3327)    Vėlius, Vytautas (Alfonsas)  1933–*  Architektas     >>
 
149 (3328)   Venckus, Alfonsas  1917–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
150 (3329)    Venckus, Antanas  1934–1975  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
151 (3330)   Venckus, Bronius  1894–1963  Politikos veikėjas     >>
 
152 (3331)    Venckus, Vytautas  1922–1997  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
153 (3332)   Venclauskas, Kazys  1880–1940      >>
 
154 (3333)    Vėnskonas, Algirdas  1934–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Visuomenės veikėjas     >>
 
155 (3334)   Venta (Stulpinas), Povilas  1910–1985  Kultūros veikėjas, Visuomenės veikėjas     >>
 
156 (3335)    Verba, Steponas (Algirdas)  1941–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
157 (3336)   Verba, Robertas  1932–*  Kultūros veikėjas, Kino režisierius     >>
 
158 (3337)    Vidmantas, Edvardas  1929–*  Mokslininkas,     >>
 
159 (3338)   Vydūnas (Storasta), Vilhelmas  1868–1953  Mokslininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
160 (3339)    Višnioveckis, Mykolas,
Kaributas 
1638–1673  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
161 (3340)   Vielius, Vytautas,
Adolfas 
1933–*  Architektas     >>
 
162 (3342)    Vienažindys, Antanas  1841–1892  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
163 (3343)   Juozas, Juozas  1905–*  Sportininkas, Boksininkas     >>
 
164 (3345)    Vindašius, Antanas  1929–*  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas, Lietuvos nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas     >>
 
165 (3346)   Virakas, Jonas  1905–1988  Architektas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas     >>
 
166 (3347)    Viršila (Bartkiškių Vaclovas), Vaclovas  1871–1929  Gydytojas     >>
 
167 (3348)   Viskantas, Antanas  1877–1940  Visuomenės veikėjas     >>
 
168 (3349)    Vytenis  1295–1346  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
169 (3350)   Vytartas, Antanas  1863–1932  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
170 (3351)    Vitkevičius, Jonas  *–*  , Politikos veikėjas     >>
 
171 (3352)   Vitkevičius, Pranciškus  1926–*  Teisininkas, Mokslininkas     >>
 
172 (3353)    Vitkus, Kęstutis  1952–*  Gydytojas, Mokslininkas     >>
 
173 (3354)   Vitkus, Mečys  1923–*  Gydytojas, Mokslininkas     >>
 
174 (3355)    Vymeris, Augustas  1869–1942  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
175 (3356)   Vitkus, Albertas  1934–*  Mokslininkas     >>
 
176 (3357)    Vitkus, Viktoras  1953–*  Dailininkas, Kraštotyrininkas     >>
 
177 (3358)   Vizgirda, Domininkas  1888–1920  Visuomenės veikėjas, Karinis veikėjas     >>
 
178 (3359)    Vladimirovas, Levas  1912–1999  Kultūros veikėjas, Mokslininkas     >>
 
179 (3360)   Volkovas, Vaclovas  1947–*  Politikos veikėjas     >>
 
180 (3361)    Vorobjovas, Mikalojus  1903–1954  Menotyrininkė     >>
 
181 (3362)   Vosylius, Stanislovas  1927–*  Inžinierius, Mokslininkas     >>
 
182 (3363)    Venclauskaitė, Gražbylė  1912–*  Teisininkas     >>
 
183 (3364)   Venclauskaitė (Apeikienė), Nelė  1915–*  Dainininkas     >>
 
184 (3365)    Vaseris, Algirdas  1937–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
185 (3366)   Vaseris, Pranas  1915–*  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
186 (3367)    Vaseris (Veseris), Valerijonas  *–1923  Karinis veikėjas     >>
 
187 (3368)   Vaškys, Antanas  1964–*  Tautodailininkas     >>
 
188 (3369)    Vaškys, Alfonsas  1945–*  Mokslininkas     >>
 
189 (3370)   Vaškys, Petras  1921–2001  Dailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
190 (3371)    Vaitkevičius, Rolandas  *–*  Sportininkas     >>
 
191 (3372)   Vaškys, Justinas  *–*  Dvasininkas     >>
 
192 (3373)    Valentinas, Albinas  1908–1967  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
193 (3374)   Vainilaitis, Valentinas  *–*  Tautodailininkas     >>
 
194 (3375)    Vyšniauskas, Juozas  1944–*  Tautodailininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
195 (3376)   Vyšniauskas, Petras  1957–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
196 (3377)    Vyšniauskas, Stasys  *–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
197 (3378)   Vireliūnas  *–*  Kalbininkas, Pedagogas     >>
 
198 (3379)    Vaitkutė, Dalia  *–*  Sportininkas     >>
 
199 (3380)   Vaitkutė (Gudynienė), Adelija  1923–*  Pedagogas, Kraštotyrininkas     >>
 
200 (3381)    Vaitkutė, Remigija  1962–*  Dailininkas     >>
 
201 (3382)   Vaitkutė, Aldona  1906–*  Dailininkas     >>
 
202 (3383)    Vitkuvienė, Danutė  1956–*  Pedagogas     >>
 
203 (3384)   Viršilienė, Rima  1951–*  Pedagogas     >>
 
204 (3385)    Viščiūnienė, Joana  1943–*  Pedagogas     >>
 
205 (3386)   Vanagienė (Rokaitė), Birutė  1934–*  Kalbininkas     >>
 
206 (3387)    Labutytė (Vanagienė), Eva (Erika)  1938–*  Dailininkas     >>
 
207 (3388)   Vindašiūtė, Birutė  1914–*  Pedagogas     >>
 
208 (3389)    Vaičius, Edvardas  1956–*  Literatas     >>
 
209 (3390)   Vaičius, Stasys  1906–*  Verslininkas     >>
 
210 (3391)    Vaičius, Antanas  1926–2008  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
211 (3392)   Valiuška, Antanas  1915–1998  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
212 (3393)    Veitas, Matas (Kiprijonas)  1834–1923  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
213 (3394)   Veitas, Valerijonas  *–*  Tautodailininkas     >>
 
214 (3395)    Varkulevičius, Juozapas  1788–1838  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
215 (3396)   Venckevičius  *–*  Dvasininkas     >>
 
216 (3397)    Vadoklienė, Valentina  *–*  Dainininkas, Pedagogas     >>
 
217 (3398)   Vaičikauskas, Steponas  *–*  Verslininkas, Inžinierius     >>
 
218 (3399)    Vaičiulėnaitė (Kašeloinienė), Nijolė (Leonora)  *–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
219 (3400)   Vaičiulėnienė, Ligija (Sofija)  *–*  Pedagogas     >>
 
220 (3401)    Vaičiūnas, Antanas  1890–1932  Dainininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
221 (3402)   Vaičiūnas, Zigmas  *–*  Pedagogas     >>
 
222 (3403)    Vaineikienė, Stasė  1884–1946  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
223 (3404)   Valiukėnaitė, Aldona  1949–*  Dainininkas     >>
 
224 (3405)    Vainoras, Žilvinas  *–*  Karinis veikėjas     >>
 
225 (3406)   Vaišnoras, Pranas  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
226 (3407)    Vaišnoras, Stasys  1545–1600  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dvasininkas     >>
 
227 (3408)   Viksva, Pranciškus  1832–1907  Dvasininkas     >>
 
228 (3410)    Valiukienė, Irena  *–*  Dailininkas     >>
 
229 (3411)   Valiušaitis, Bronius  *–*  Pedagogas, Visuomenės veikėjas     >>
 
230 (3412)    Varkojis, Pranas  *–*  Verslininkas     >>
 
231 (3413)   Veblaitis, Julius  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
232 (3414)    Večerskis, Adolfas  1949–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
233 (3415)   Večerskytė (Daukšienė), Stefa  *–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
234 (3416)      *–*      >>
 
235 (3417)   Venckus, Atanas  *–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
236 (3418)    Venckus, Antanas  1934–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
237 (3419)   Venckus, Leonardas  *–*  Tautodailininkas     >>
 
238 (3420)    Venckus, Stasys  *–*  Karinis veikėjas     >>
 
239 (3421)   Venslovas, Kazys  1962–*      >>
 
240 (3422)    Venslovas, Česlovas  1964–*  Visuomenės veikėjas, Mokslininkas     >>
 
241 (3423)   Verbutienė, Vanda  *–*  Gydytojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
242 (3425)    Vilimas, Liudas (Liudvikas)  1912–*  Dailininkas     >>
 
243 (3426)   Vilimas, Konstntinas  *–*  Karinis veikėjas     >>
 
244 (3427)    Vilimas, Antanas  1887–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
245 (3428)   Viluckis, Adolfas  1939–*  Tautodailininkas     >>
 
246 (3429)    Vilunis, Petras  *–1921  Karinis veikėjas     >>
 
247 (3430)   Vaštakas, Rimvydas  1960–*  Verslininkas     >>
 
248 (3431)    Viluckas, Juozapas (Antanas)  *–*  Karinis veikėjas     >>
 
249 (3432)   Vyšniauskienė, Liuda  *–*  Dailininkas     >>
 
250 (3433)    Višteneckis, Nachmantas  *–*  Pedagogas     >>
 
251 (3434)   Vitkauskytė, Ona  *–*  Verslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
252 (3435)    Vizbaras, Jonas  *–*  Architektas, Visuomenės veikėjas     >>
 
253 (3436)   Vizbaras, Antanas  1948–*  Kultūros veikėjas     >>
 
254 (3437)    Vizgirda, Kazimieras  1788–*  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
255 (3438)   Vizgirda, Viktoras  1904–1993  Dailininkas     >>
 
256 (3439)    Valiūnas, Silvestras  1789–1831  Karinis veikėjas     >>
 
257 (3440)   Vinka, Steponas  *–*  Karinis veikėjas     >>
 
258 (3442)    Vilkas, Eduardas  1935–2008  Mokslininkas, Politikos veikėjas     >>
 
259 (3443)   Vilkas, Algirdas  *–*  Pedagogas, Kraštotyrininkas     >>
 
260 (3444)    Visockytė, Ramunė  1967–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
261 (3445)   Vrkulėvičius, Aleksandras (Antanas)  *–184  Kalbininkas, Karinis veikėjas     >>
 
262 (3446)    Venckutė, Regina  1945–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
263 (3447)   Venckutė (Augienė), Vanda  1928–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
264 (3448)    Vilentas, Baltramiejus  1525–1587  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
265 (3449)   Valdeikis, Jonas  1903–1982  Vertėjas, Pedagogas     >>
 
266 (3450)    Vagnorius, Gediminas  1957–*  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
267 (3451)   Vainauskas, Kazimieras  1863–*  Kultūros veikėjas     >>
 
268 (3452)    Vainauskas, Vincas  1952–2002  Inžinierius     >>
 
269 (3453)   Vainorienė (Rimeikytė), Jadvyga  *–*  Pedagogas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
270 (3454)    Vaitkevičienė, Gabrielė  1884–1957  Gydytojas     >>
 
271 (3455)   Vaitkevičienė, Alina  1955–*  Gydytojas     >>
 
272 (3456)    Valančiauskaitė, Eugenija  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
273 (3457)   Valavičius  *–*  Valstybės veikėjas     >>
 
274 (3458)    Valavičius, Antanas  1924–*      >>
 
275 (3459)   Vaza, Zigmantas  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Valstybės veikėjas     >>
 
276 (3460)    Vaza, Vladislovas  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Valstybės veikėjas     >>
 
277 (3461)   Vardys (Žvirgždys), Vytautas (Stasys)  1924–*  Mokslininkas     >>
 
278 (3462)    Varkalis, Kazimieras  1928–*  Mokslininkas     >>
 
279 (3463)   Varniotas, Edmindas  1953–*  Gydytojas     >>
 
280 (3464)    Venslauskis, Kazimieras  1880–1940  Teisininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
281 (3465)   Venslovskis, Antanas  *–*  Karinis veikėjas     >>
 
282 (3466)    Venslovskis, Stasys  *–*  Karinis veikėjas     >>
 
283 (3467)   Vingis, Adomas  1917–1980  Dailininkas     >>
 
284 (3468)    Vinteleris, Emilis  1878–1972  Gydytojas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
285 (3469)   Virkšas, Zigmas  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
286 (3470)    Voina, Stanislovas (Kazimieras)  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Valstybės veikėjas     >>
 
287 (3471)   Voina, Abraomas  1626–*  Dvasininkas     >>
 
288 (3472)    Voldemaras, Augustinas  1883–1944  , Valstybės veikėjas     >>
 
289 (3473)   Vengrienė, Vladas  *–*  Pedagogas, Kraštotyrininkas     >>
 
290 (3474)    Vitkevičius, Jonas  1806–1839  Politikos veikėjas     >>
 
291 (3475)   Vitkevičius, Jonas  1808–1839      >>
 
292 (3476)    Vidikas (Tauras), Kazimieras  1885–1962  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
293 (3477)   Vilčinskas, Alfonsas  1946–*  Architektas     >>
 
294 (3478)    Viržintas, Ignas  1923–2001  Pedagogas     >>
 
295 (3479)   Vainavičius, Katuolis  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
296 (3480)    Viežgaila, Mikalojus  *–*  Dvasininkas     >>
 
297 (3481)   Vilnietis, Jurgis  1453–*  Dvasininkas     >>
 
298 (3482)    Virbickas, Vaclovas  1534–1555  Dvasininkas     >>
 
299 (3483)   Virbickas, Viktorinas  *–1586  Dvasininkas     >>
 
300 (3484)    Virmauskas, Pranas (Antanas)  1884–*  Dvasininkas     >>
 
301 (3486)   Juozauskaitė (Visockienė), Audronė  1972–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
302 (3487)    Visockienė (Karaškaitė), Danutė  *–*  Dailininkas     >>
 
303 (3488)   Visockienė, Aldona  *–*  Dailininkas     >>
 
304 (3489)    Visockis, Antanas  1941–*  Dailininkas, Mokslininkas     >>
 
305 (3490)   Vytartas, Antanas  1837–1863      >>
 
306 (3491)    Višmuntas  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Valstybės veikėjas     >>
 
307 (3492)   Vaitiekūnienė (Linčiūtė), Filomena  *–*  Dailininkas     >>
 
308 (3493)    Valaikienė (Stirblytė), Marta  1942–*  Dailininkas     >>
 
309 (3494)   Valatkienė (Skirdailaitė), Dalia  1961–*  Dailininkas     >>
 
310 (3495)    Variakojienė (Stankutė), Vladislava  1926–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
311 (3496)   Vasilikienė (Stanaitytė), Genovaitė  *–*  Dainininkas     >>
 
312 (3497)    Vičius, Vaclovas  1956–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
313 (3498)   Venckūnas, Algirdas  1934–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
314 (3499)    Venslauskienė (Jakševičiūtė), Stanislava  1874–1958      >>
 
315 (3500)   Veselis, Algimantas  1953–*  Dailininkas     >>
 
316 (3501)    Vičiulis, Vytautas  1951–1989  Dailininkas     >>
 
317 (3502)   Viesulas, Romas  1918–1986  Dailininkas     >>
 
318 (3503)    Vilkauskas, Romanas  1949–*  Dailininkas     >>
 
319 (3504)   Vindašius, Algirdas (Rapolas)  1919–1996  Pedagogas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
320 (3505)    Virpilaitis, Sigitas  1961–*  Dailininkas     >>
 
321 (3506)   Visminas  1894–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
322 (3507)    Janina, Juknevičienė (Vaičaitytė)  1920–*  Pedagogas, Visuomenės veikėjas     >>
 
323 (3508)   Vaišytė, Irena  1926–1994  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
324 (3509)    Vaišnora, Simonas  1954–1600  Vertėjas, Dvasininkas     >>
 
325 (3510)   Vaitiekūnas, Rimantas  1936–*  Pedagogas, Menotyrininkė     >>
 
326 (3511)    Vaitiekūnas, Vladas  1906–*  Dailininkas     >>
 
327 (3512)   Vaitonis, Vytautas (Zigmas)  1942–*  Sportininkas     >>
 
328 (3513)    Vambutas (Vanibutas)  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Valstybės veikėjas     >>
 
329 (3514)   Valinčius, Antanas  1932–*      >>
 
330 (3515)    Valinčius, Jonas  1929–*  Karinis veikėjas, Literatas     >>
 
331 (3516)   Valiušis, Albertas  1946–*  Valstybės veikėjas, Pedagogas     >>
 
332 (3517)    Vandienė, Rita  1962–*  Gydytojas     >>
 
333 (3518)   Varnienė (Kuraitytė), Marija  *–*  Pedagogas     >>
 
334 (3519)    Venskus, Antanas  1955–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
335 (3520)   Vnučkienė, Sofija  *–*  Valstybės veikėjas, Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
336 (3521)    Verbickienė, Aldona  1926–*  Gydytojas, Mokslininkas     >>
 
337 (3522)   Vertulienė, Albina (Vanda)  1937–*  Dailininkas     >>
 
338 (3523)    Vileišis, Antanas  1856–1919  Gydytojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
339 (3524)   Vilentas, Baltramiejus  1525–1587  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
340 (3525)    Viršilas, Liudas (Rimantas, Mindaugas)  1935–*  Inžinierius, Literatas     >>
 
341 (3526)   Višnioveckis, Servacijus (Mykolas)  1680–1744      >>
 
342 (3539)    Varanka, Vytautas  1904–1990  Dailininkas     >>