Nikodemas Krapavickas. Pedagogas. Gime 1911-10-30 Kunigiškiuose (Tauragės r.). Mirė 1998-12-16. 1935 m. baigė Tauragės mokytojų seminariją. Po tarnybos armijoje mokytojavo Pagramantyje. 1940 m. dalyvavo Respublikos mokytojų suvažiavime. 1941-06-13 buvo suimtas kartu su kitais mokytojais ir  ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Reabilituotas 1957 m. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Šilutės ir Tauragės rajonų mokyklose. Prasidėjus Lietuvos atgimimui, buvo išrinktas pirmuoju Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės rajono tarybos pirmininku. Nuolat rinko, kaupė, sistemino dokumentinę ir ikonografinę medžiagą apie tremtinius. Jo iniciatyva buvusioji Rambyno gatvė pavadinama Tremtinių keliu.
1997 m. apdovanotas Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu.
 
Informacija atnaujinta 2006-08-18