Lankytinos vietos Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

KOSTANTINAS BRUŽAS

 Parengė Danutė Mukienė

Kraštotyrininkas, muziejininkas, pirmasis Žemaičių akademijos narys.
Gyvena Žemaičių Kalvarijoje. Čia, savo namuose, kuris žinomas kaip „Žaliasis namelis" yra įkūręs muziejų.
Paskutiniaisiais metais rūpinasi Vytauto Mačernio atminimo įamžinimu poeto gimtosiose apylinkėse.
Konstantinas Bružas. Sigito Varno nuotraukaPlačiau apie Konstantiną Bružą:
Kraštotyrininkas. Jo veikloje svarbiausia ne tiek įvykių ir faktų fiksavimas, surinktos medžiagos saugojimas, kiek Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, visos parapijos žmonių buities ir gyvenimo būdo analizė. Jam svarbu, kokiomis kryptimis visa tai vystosi, kokiais pavidalais pasireiškia. Dauguma tų stebėjimų, tyrinėjimų jau užfiksuota storiausiose bylose. Dauguma jų saugoma Lietuvos Istorijos instituto (Vilnius) etnografinio skyriaus rankraštyne ir Telšiuose veikiančio Žemaičių „Alkos” muziejaus moksliniame archyve. Beje, šiame muziejuje yra specialus K. Bružo rankraščių fondas.
Muziejininkas. Dirbdamas jis oficialaus muziejaus, kaip pažinimo ir populiarinimo objekto, steigimo atsisakė. Priežastis ta, kad jo nuomone, maži muziejėliai nepasiteisina: čia neužsiimama moksline veikla ir nuolat egzistuoja didelė grėsmė subanalėti. Vis dėlto muziejėlį, kad ir oficialiai neįregistruotą, K. Bružas turi. Jis yra jo paties sodyboje. Tam K. Bružas paskyrė dalį savo gyvenamojo namo, kurį Žemaitijoje „Žaliuoju nameliu” vadina, taip pat ir pats K. Bružas. Muziejėliui skirtą „Žaliosios trobelės” dalį K. Bružas jau yra padovanojęs Žemaitijos nacionaliniam parkui. Visos muziejėliui skirtos sienos jau daugelį metų nukabinėtos Konstantino surinktomis žymių, su šiuo kraštu susijusių žmonių nuotraukomis, kita kraštotyrine medžiaga. Atskirai dar saugoma daugiau kaip 20 didelių fanerinių plokščių. Jose – atskirų Žemaičių Kalvarijos vietovių schemos.
Kitas svarbus K. Bružo paskutiniųjų metų darbas – „Mačerniada” Šarnelėje Žemaičių Kalvarijoje. Kaime vietas, kurios čia labiausiai susijusios su poeto Vytauto Mačernio gyvenimu ir kūryba, dabar jau ženklina „Akmenys”, o miestelyje – „Plokštės” (jas parūpina ŽNP administracija).
Sumanymas tokiais ženklais įamžinti poeto atminimą jo tėviškėje K. Bružui gimė prieš keletą metų. Šiam sumanymui pritarė ir jį padėjo įgyvendinti grupė entuziastų: ŽNP direktorius Vidmantas Bezaras, Sedos klebonas Saulius Katkus, Sedos vidurinės mokyklos direktorė Genovaitė Gricienė, Mažeikių muziejaus direktoriaus pavaduotojas Povilas Šverebas, akmenų apdailos specialistas V. Raštikis.
Rūpinasi K. Bružas, kad šiose apylinkėse iškiltų ir atminimo stulpai, kurie primintų už Lietuvos nepriklausomybę kalėjusius ir į tremtį išsiųstus šių apylinkių žmones. Jis įsitikinęs, kad reikėtų įamžinti ir visų kitų pokario metų kovų aukų atminimą. Tas sumanymas jau pradėtas įgyvendinti, tačiau darbas vyksta lėtokai, nes pakankamai iniciatyvos nerodo nukentėjusieji ir jų artimieji.
K. Bružas rūpinasi, kad Šarnelėje ir Žemaičių Kalvarijoje būtų palikti ženklai ar bent užuominos apie mirti pasmerktų žydų gelbėtojus šiose gyvenvietėse. Pradžia jau padaryta. Tikimasi didesnės paramos iš pačių žydų tautybės žmonių.
Daug K. Bružas turi rūpesčių, susijusių su gamtos apsauga. Mėgino imtis net kelių gamtosauginių akcijų, tačiau laukiamos paramos nesulaukė iš „bendraminčių” ir teko „atvėsti”.
Gyvena Konstantinas ŽNP teritorijoje, todėl jam nesvetimos visos šio parko kolektyvo sėkmės ir nesėkmės.
Nuolat K. Bružas sielojasi dėl to, kad kasmet vis labiau nyksta Žemaičių Kalvarijos, miestelio, kuris yra urbanistinis paminklas, savitumas, kad neformuojamos želdinių grupės. Paskutiniais metais šiek tiek pasisekė su Žemaičių Kalvarijos Šatrijos kalnu – čia Konstantino rūpesčiu dalinai užaugintas pušynėlis, kuris padeda atstatyti prarastą erdvinę miestelio kompoziciją.
Daugelį metų K. Bružas rūpinosi, kad būtų išsaugotas Žemaičių Kalvarijos bazilikos vidaus ir išorės grožis.. Iš dalies pasisekė išsaugoti tai, kas vertingiausia. Tam buvo pasinaudota ir Amerikoje gyvenančių specialistų patarimu.
Džiaugiasi Konstantinas, kad nenuėjo niekais ir pastangos išsaugoti Žemaičių Kalvarijos kultūros namų pastatą, tą patį, kurį dar marijonai buvo pastatę kaip parapijos salę.
***
Konstantinas… Visada jis tvarkingas, visada disciplinuotas, ištikimas savo pareigai ir sąžinei, idealistas, savo tėvynės patriotas, nepaprastai jautrus ir didžiai darbą, nuoširdumą, natūralumą gerbiantis žmogus.
 

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998-2000.
Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija