Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 4.

„Žemaičių žemės“ žurnalas, skirtas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės
veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio 240-osioms gimimo metinėms

T U R I N Y S

2 / Danutė Mukienė. Sugrįžtanti atmintis
3, 54 / Vytas Rutkauskas. Mykolo Kleopo Oginskio priesaikos refleksijų perspektyva
4 / Vytas Rutkauskas. Baltarusijos „Šiaurės Atėnuose“
5 / Sergejus Verameičikas. Mykolas Kleopas Oginskis: istorinės atminties gaivinimo tikslai ir galimybės
6, 54 / Mykolo Kleopo Oginskio „Priesakai sūnui“
7 / Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities refleksijos, ateities perspektyvos
8–11 / Ramutė Šmigelskytė-Stukienė. Mykolas Kleopas Oginskis – paskutinis LDK iždininkas
12, 13 / Laima Kiauleikytė. Muzikinės kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) pažiūros
14, 15 / Svetlana Nemahaj. Mykolo Kleopo Oginskio opera epochų ir stilių sandūroje
16, 17 / Viktoras Skorobogatovas. Mykolo Kleopo Oginskio kūryba: romansai
20 / Aldona Vasiliauskienė. M. K. Oginskio idealų reikšmė ugdant jaunuosius istorikus.
18–20 / Mykolas Kleopas Oginskis: Bibliografijos rodyklė (1938–1998)
21–23 / Jolanta Surdauskienė. Kunigaikštis Mykolas Mikalojus Oginskis – lietuvių kultūrinių aspiracijų rėmėjas
23, 24 / Olga Dadiomova. Mykolas Kazimieras Oginskis ir jo muzikinis palikimas
25 / Liudmila Rohač. Ksavero Oginskio dvarvietė Hanutoje ir žvalgomieji jos tyrimai
26, 27, 34 / Leonid Kaledinskij, Tatjana Bubenko. Oginskių laikų Vitebskas (XVIII a.)
28–31 / Oginskiai muzikai. Parengė Jurgis Želvys
32, 33 / Danutė Mukienė. Nejudinti kultūros ir istorijos vertybių klodai
34–36 / Kunigaikščių Oginskių rašytinis palikimas VU bibliotekos Rankraščių skyriuje
36–42 / Danguolė Želvytė. Iškalbingi Vilniaus miesto pastatai
43–45 / Milda Vyšteinaitė. Oginskių dvarai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
44, 45 / Mykolas Kleopas Oginskis. Polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“
46–49 / Plungės ir Rietavo kunigaikščiai Oginskiai
50 / Danguolė Ažaneckienė. Oginskių dvaro bičiuliai
51 / Jolanta Skurdauskienė. Mykolinės Plungės Oginskių dvare
52, 53 / Jolanta Bertauskienė. Jubiliejinės Mykolinės Rietave
55–56 / Sofija Tyzenhauzaitė. Halina Oginskytė arba švedai Lenkijoje

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.08.31.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija