Tautosaka Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

"DAINUOJU KAS ANT LIEŽUVE..."

(žemaitėškā) 

Mukātė Loreta 

 

DAR GAIDELIS NEGEIDUOJE

1. Dar gaidelis negeiduoje,
    Kad matuše kielės.
    Dar gaidelis negeiduoje,
    Kad matuše kie(lės).
 
2. Svīruodama, linguodama,
    Smūtnai vaikščiuodama.
    Svīruodama, linguodama,
    Smūtnai vaikščiuoda(ma).
 
3. Kelkit, kelkit, bratīreliai,
    Balnuoket žirgeli.
    Kelkit, kelkit, bratīreliai,
    Balnuoket žirge(li).
 
4. Juoket, juoket, palīdieket
    Mažuo sesireli.
    Juoket, juoket, palīdieket
    Mažuo sesire(li).
 
5. Ir paprašiau matušelės,
    Kuriuo keli juoti.
    Ir paprašiau matušelės,
    Kuriuo keli juo(ti).
 
6. Vėins kelelis eit per laukus –
    Smilktelems kaisītas.
    Ai antrajis pri mergelių –
    Rūtelems kaišī(tas). (2x2)
 
7. Ir aš nujuojau tū keleli,
    Kur eit pri mergeliu,
    Ir pririšau bierā žirgā
    Pri rūtū darže(lia).
 
8. Trīp žirgelis, min žirgelis,
    Išlauž rikiū tvuorā.
    Trīp žirgelis, min žirgelis,
    Išlauž rikiū tvuo(rā).
 
9. Išmin rūtas, išmin ruožes,
    Išmin ir lelijeles,
    Išmin ir mana jaunas dienas,
    Kaip darže žuole(le). (2x2)
 
10. Vīst rūteles, vīst ruoželes,
      Vīst ir lelijeles,
      Vīst ir mana jaunas dienas
      Kaip darži žuole(les). (2x2)
 
11. Siejau rūta, siejau ruože,
      Siejau ir lelijele,
      Siejau ir sava jaunas dienas
      Kaip darži žuole(les). (2x2)
 
12. Dīgst rūteles, dīgst ruoželes,
      Dīgst ir lelijeles,
      Nebdīgs mana jaunas dienas
      Kaip darži žuole(les). (2x2)
 
Past.: šeštamė, septintamė ir devintamė–
dvylėktamė posmūs K. Balčius kartuo
paskutiniūsius keturis taktus.
K. Balčius past.: „dainiuodava per vestuves,
kai jaunājā išlīdies...”
 
 
KAD PUO PUSI GERSIM
 
1. Kad puo pusi gersim,
    Tad juo ilgu tversim.
    Kad išgersim visa,
    Pri žemes parkri(sim). (2X2)
 
2. Vežkit muni gulti,
    Nelaiskit prapulti. (2X2)
    Gulk, gulk, gulk,
    Balundeli, gulk. (2x2)
 
3. Puoduškelė vėina
    Ir ta pati šėina. (2x2)
    Gulk, gulk, gulk,
    Balundeli, gulk. (2x2)
 
4. Druobulelė siaura
    Ir ta pati kiaura. (2x2)
    Gulk, gulk, gulk,
    Balundeli, gulk. (2x2)
 
5. Patalelei pūkū –
    Kėik tėn buva jūkū.(2x2)
    Gulk, gulk, gulk,
    Balundeli, gulk. (2x2)
 
6. (Kad) pareis mana tievas,
    Nuleis tava strienas. (2x2)
    Biek, biek, biek,
    Balundeli, biek. (2x2)
 
7. Par pelkelė brisdams,
    Kelneles surišdams. (2x2)
    Biek, biek, biek,
    Balundeli, biek. (2x2)
 
Past: vėsūs puosmūs,išskīrus pėrmouji, K.Balčius kartuo abėdvė dai-
nuos dalis.
 
 
 
VISAS DAINELES AŠ IŠDAINIAVAU
 
1. Visas daineles es išdainiavau,
    Visas daineles es išdainiavau.
    Dar viena atlikusi,
    Dar viena atliku(si).
 
2. Tuo aš dainiuosiu per vasareli,
    Tuo aš dainiuosiu per vasareli,
    Rūteles ravėdama,
    Rūteles ravėda(ma).
 
3. Kad aš dainiuojau tuolin girdieja,
    Kad aš dainiuojau tuolin girdieja
    Iš Klaipiedas miestelia,
    Iš Klaipiedas mieste(lia).
 
4. Kas tin girdieja – jauni berneliai,
    Kas tin girdieja – jauni berneliai,
    Gaselemis vaikščiuodami,
    Gaselemis vaikščiuoda(mi).
 
5. Nuo Ventės raga lig Pagirelems,
    Nuo Ventės raga lig Pagirelems,
    Dainelemis pardainiavu,
    Dainelemis pardainia(vu).
 
6. Ak, kelkis, kelkis, miega berneli,
    Ak, kelkis, kelkis, miega berneli,
    Jau nebtolin kraštelis,
    Jau nebtolin krašte(lis).
 
7. Ai išvys tevi miesta mergelės,
    Ai išvys tevi mergelės.
    Augs miega šiepurelis,
    Augs miega šiepure(lis).
 
8. Mažne sumuša varia būgneli,
    Mažne sumuša varia būgneli.
    Miegeli budindamas,
    Miegeli budinda(mas).
 
9. Mažne sulauža uošvia irklelius,
    Mažne sulauža uošvia irklelius.
    Laiveli valdindamas,
    Laivel valdinda(mas).

 Platiau apie Kersta ėr Andreiš Balčius:

Kerstas ėr Andreiš gīvenėms ėr dainės

Jūras vieju nugludintas Švėntuosės pajūrė kuopas... Nu pat Palonguos vėso pajūrio žaliou daugiau kāp prīš 70 metu Marijuona Daujuota dėigtė pušīnelē, vuo artiau jūras ­ smėltīs, tā dėdesnės, tā mažesnės kuopas, katruos kuožna vasara pritrauk tūkstontius ramībės ėr saulės pasėėlgusiu vasaruotuoju. Tuokiuo vėituo, vėinuo ėš seniausiu Švėntuosės žvejū suodību, ožauga nuognē iduomė ėr balsingė dainininkā ­ Kersta Balčius ėr anuos bruolis Andreiš Balčius. Kersta BalčiusAdreiš Balčius
Lietovuos fuolkluora miegiejē Kersta torietom dar atsėmintė ėš tarptautėnė fuolkluora festivalė „Baltica - 93” – baigemajemė koncertė Palonguo ana dainiava kuršininku senuosės dainas.
Kersta Balčius gėmė 1917 metās Švėntuojuo. Anuos tievā ­ Ana Vindige ėr Janis Balčius. Tievs verties žvejība, vo mama tarnava pas ūkininkus. Anū šeimuo auga ketorė vākā. Gīva bier lėkusi tik Kersta ėr anuos bruolis Andreiš. Abodo anodo sava šeimū nesokūrė ėr lig pat šiuol tebgīven tievū suodībuo. Vėsos anodoms gīvenėms īr sosėejės so jūro. Tėik Kersta, tėik ėr Andreiš nu pat mažėns liuob padietė i jūra ejosem tievou: taisė ūdas, valė tinklus, tvarkė žuvi. Mūsa pajūrė žmuonės saka: „Žvejīs gīvs tol, kol anuo kelnės šlapės”. Gīvendamė pajūrie, sava tievū darbū, gīvenėma būda, tradicėju lig pat šiuol neožmėrša ėr Kersta so Andreiš.
Senūju Švėntuosės gīventuoju kalba, tikība ėr papruotē dėdėlē panašė i latviu. Daug kas ėr iš patiū švėntuojėškiu savėm laika latvēs, nuors muokslėninkā, rašīdamė aple Švėntuosės latvius, tonkē pavartuo ėr kuršininku sāvuoka. Ėr Kersta Balčius saka: „Lietuvis sauc mumis kuršininkās. Mes esam ne latviai, o kuršininkai”.
Daininkė Kersta riktinga, griežtū veida bruožu muotrėška. Mažne vėsumet anou pamatīsi išuokosė i vīrėškas druobėnės kelnės. Dėrb ana karto so sava bruolio Andreiš. Kersta kāp žmuogos īr geruokā uždara būda, bet, kā ana nuotaikuo, miegst ė pašpuosītė, ė pajoukoutė, nes, kāp ana saka, „geriau pajuokaut nekāp bliaut”.
Dainioutė Kersta pradiejė dar vāko būdama. Klausies, kou tievā vėsuokiūs švėntuojiškiu soejėmūs dainiou, kou nomėi pri darbū ėr laisvesniems valondeliems niūniou, ėr pati tū dainū muokies. Ana Vindige Švėntuosės apīlinkies garsiejė kāp vėina ėš geriausiu daininkiu, vo ka Kersta kėik paauga, tā jau ana savo poikio balso vėsuo apīlinkie jiemė garsietė. Kersta atmėn, ka anuos jaunīstės laikās švėntuojėškē liuob dainioutė ėr latvėškā, ėr lietovėškā. Pati Kersta vėina neliuob dainioutė ­ tik būrie so draugiems. „Kas ant liežuve, tu ir leisdavuom laukun”, ­ pasakuo Kersta. Vėsas dainės anā īr gražės, ėr tėik žuodē, tėik gaida anā vėinuoda īr svarbi.
Skėrtoma tarp žemaitėšku ėr kuršininku dainū Kerstas bruolis Andreiš paaiškėn tēp: „kuršininks netur teip ilgai ištraukt viena žuodi”.
Kersta dainiou aiškio tėmbro, atvėro balso. Kartās ana meluodėjė išvingiou, kartās daina dainiou greito tėmpo, kapuodama žuodius. Kersta īr neprastā ėšlaikiusi Švėntuosės krašta kuršininku kalba.
Anuos dainuoms tuo krašta tīrėnietuojē, puolkluora rinkiejē jiemė iduomautėis nu 1977 metu. Par 1977-1996 metās Švėntuosės apīlinkies vīkosės ekspedicėjės bova ožrašėniejemas Kerstas dainas. Dainiou ana tėik lietovėškas, tėik latvėškas dainas. Anuos mažne vėsas īr vėnbalsės. Daugiausē ana žėna ėr dainiou vestovėnės dainas. Lietovėšku dainū tekstā artėmė šiaurės vakarū žemaitiu šnektā. 
Puortėgrapėjuos – Kersta Balčius ėr anuos bruolis Andreiš Balčius.
Puortėgrapėjės iš autuorės arkīva

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998-2000.
Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija