Tautosaka Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAITIŠKŲ DAINŲ PAVYZDŽIAI

Oi tu pušeli lingūneli

 

Oi tu pušeli lingūneli ,
Lingavai rīta vakareli.

Devīnes šakas augindama,
O še dešimta viršunelė.

Visas devīnes vietruži laužį,
Man, dieve, laikyk viršūnele -

Raibai gegutei atsitūpti,
Rīts vakarelis pakukūti.

Kukūj geguti viršūnelie,
Neši seselė pusrīteli.

Vīnoj rankelie pusrītelis,
Antroj rankelie abrūselis.

Seseles nešta nevalgīsiu,
Nei abrūseliu nesišlūstīsiu.

Kukūj geguti viršūnelie,
Neši mergīti pusrīteli.

Vīnoj rankelie pusrītelis,
Antroj rankelie abrūselis.

Mergītes nešta tai nevalgīsiu,
Ir abrūseliu nusišlūstīsiu.

Simonas Stanevičius. Dainos Žemaičių.-Vilnius.- 1954., dainos nr.6.


Eisiu i girele

 

1. Eisiu i girele
Pas margos gegeles,- (2x2)
Pažičīsiu sparnelius
Ir raibanses plunksneles. (2x2)

2. Lieksiu pas tetuše,
Pas baltos matušes,- (2x2)
I višneliu sodneli,
I rūteliu darželi. (2x2)

3. Tenai aš kukūsiu,
Tenai aš lingūsiu,- (2x2)
Beg neišgirs matuši,
Beg neišgirs baltoji. (2x2)

4. Pravieri langeli,
Išgirda balseli: (2x2)
- Beg ne muna dukreli,
- Beg ne muna jaunoji? (2x2)

 

5. Pagal kukavima,
Pagal lingavima, (2x2)
Rodos, muna dukreli,
Rodos muna jaunoji. (2x2)

6. Tai toli žadieta,
Taip toli nudūta, (2x2)
Argi ana pareitu,
Matušele atrastu? (2x2)

7. Geltonas kaseles,
Raudonas veidelis,- (2x2)
Ta īr muna dukreli,
Ta īr muna jaunoji. (2x2)

8. Pagal kukavima,
Pagal lingavima, (2x2)
Rodos, muna dukreli,
Rodos muna jaunoji. (2x2)

Simonas Stanevičius. Dainos Žemaičių.-Vilnius.- 1954., dainos nr.23.


Vaikščio’ pova po dvara

 

1. Vaikščio’ pova po dvara,
O poveli po dvara.
Graži povas plunksneli
Žemaičiu žemie. (2x2)

2. - Ar tau gailu poveles,
Ar poveles plunksneles?
Ar tau gailu tetušele
Vargelie palikt’? (2x2)

3. - Nei mun gailu poveles,
Nei poveles plunksneles,
Kaip man gailu tetušele
Vargelie palikt’. (2x2)

4. Vaikščio’ pova po dvara,
O poveli po dvara.
Graži povas plunksneli
Žemaičiu žemie. (2x2)

5. - Ar tau gailu poveles,
Ar poveles plunksneles?
Ar tau gailu matušeles
Vargelie palikt’? (2x2)

6. - Nei mun gailu poveles,
Nei poveles plunksneles,
Kaip man gailu matušeles
Vargelie palikt’. (2x2)

7. Vaikščio’ pova po dvara,
O poveli po dvara.
Graži povas plunksneli
Žemaičiu žemie. (2x2)

8. - Ar tau gailu poveles,
Ar poveles plunksneles?
Ar tau gailu brolužele
Vargelie palikt’? (2x2)

9. - Nei mun gailu poveles,
Nei poveles plunksneles,
Kaip man gailu brolužele
Vargelie palikt’. (2x2)

10. Vaikščio’ pova po dvara,
O poveli po dvara.
Graži povas plunksneli
Žemaičiu žemie. (2x2)

11. - Ar tau gailu poveles,
Ar poveles plunksneles?
Ar tau gailu sesereles
Vargelie palikt’? (2x2)

12. - Nei mun gailu poveles,
Nei poveles plunksneles,
Kaip mun gailu sesereles
Vargelie palikt’. (2x2)

Ši daina īra ant atsiskīrimo nuo savo gimdītoju, broliu ir seserū, mergelei ištekant.

Simonas Stanevičius. Dainos Žemaičių.-Vilnius.- 1954., dainos nr.16.


Per tilta jojau

 

Per tilta jojau,
Nuo žirga pūlau,
Purvīnėlie’ guliejau. (2k.)
 
Aš ten guliejau
Tris nedieleles,-
Nieks munes negedava. (2k.)
 
O ir atlieki
Trīns raibas gegeles
Vidur tamsios nakteles. (2k.)
 
Vīna kukava
Koju galelie,
Antroji - prī galveles; (2k.)
 
O ši trečioji
Raiba gegeli
Kukava prī širdeles. (2k.)
 
Marti prī koju,
Sesū prī galvos,
Matuši - prī širdeles. (2k.)
 
Marti gailiejos
Tris nedieleles,
Sesū - trejus metelius. (2k.)
O matušeli
Augintojeli -
Pakol gīva galveli. (2k.)
 
Marti līdieje
Per līgius laukus,
Sesū - ik’ bažnīteles; (2k.)
 
O matušeli
Augintojeli -
Ik’ pačios tieviškeles. (2k.)
 
Verks munes varpai,
Verks vargonelei,
Verks ir sena matuši. (2k.)
 
Neatverks varpai,
Nei vargonelei,
Ne’tverks sena matuši. (2k.)
 
Tīkt muni atverks
Jūda žemeli,
Balta graba lenteli. (2k.)
 
Oi eisiu eisiu,
I ta žemele,
Kur būsiu be vargele. (2k.)
Baltas lenteles,
Jūda žemeli,
Ten būsiu be vargele. (2k.)

Simonas Stanevičius. Dainos Žemaičių.-Vilnius.- 1954., dainos nr.28.


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998-2000.
Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija