Vyskupija Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAIČIŲ KUNIGŲ SEMINARIJA

Parengė Danutė Mukienė

Lurdas Varnių katedros šventoriuje. D. Mukienės nuotraukaKunigai atskirai Žemaičių vyskupijai buvo pradėti ruošti dar vyskupo Jurgio Petkūno rūpesčiu, kuris 1574 m. testamentu užrašė 1700 lietuviškų kapų. Už juos buvo nurodyta Vilniaus jėzuitų kolegijoje dvylika jaunuolių ruošti į kunigus. Jie turėjo būti parenkami iš žemaičių valstiečių, o likusieji – iš vyskupo giminaičių.
Kunigų ruošimą Žemaičių vyskupijai finansavo ir vyskupas Merkelis Giedraitis (1576-1609) bei M. Pacas (1610-1618).
Vyskupas St. Kiška iš pradžių siuntė klierikus į Vilnių, o 1622 metais juos perkėlė į Žemaitijos vyskupijas centrą Varnius, kur prie katedros buvo pastatyti kunigų seminarijos namai. Čia klierikų ruošimu rūpinosi jėzuitai.
Vėliau, valdant vyskupui Abraomui Vainai, Žemaičių kunigų seminarija (apie 1628 m.) buvo perkelta į Kražius, kur ji su nedidelėmis pertraukomis veikė iki 1745 metų. 
Po to kunigų rengimas vėl buvo atnaujintas Varniuose, kur vyskupo Antano Tiškevičiaus rūpesčiu pastatyti gražūs mediniai kunigų seminarijos namai. Tas  pats vyskupas pasirūpino, kad Varniuose iškiltų ir mūriniai kunigų seminarijos rūmai, kurie buvo užbaigti 1767 metais. Tada čia mokėsi 20 klierikų, dirbo daug Žemaitijos šviesuolių.
1862 m. seminarijoje jau mokėsi 120 klierikų, o laikotarpiu nuo 1850 iki 1862 metų į kunigus Varniuose įšventinti 333 šios seminarijos auklėtiniai. Didžioji jų dalis, užbaigę mokslus, likdavo dirbti Žemaitijoje.
1864 m. gruodžio 3 d., rusų valdžiai privertus, seminarija iš Varnių  perkelta į Kauną. Čia ji įsikūrė bernardinų vienuolyno rūmuose.
Žemaitijai kunigus Kaune rengė Jeronimas Račkauskas, Gasparas Cirtautas, Antanas Karosas, Jonas Mačiulis (Maironis) ir daugelis kitų to meto iškilių asmenybių.
 
Danutės Mukienės nuotrauka

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2006.07.04 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija