Zemaitija

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Žemaitijos herbas
Vyskupija Literatūra Tautosaka Naujienos
Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ aukštesnį lygįĮ pradžiąTolynInformacija

Mirė Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius

Vyskupas Antanas Vaičius. Nuotrauka iš redakcijos archyvo2008 m. lapkričio 25 d., eidamas 83-uosius metus, mirė Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius.
A. Vaičius gimė 1926 m. balandžio 5 d. Skuodo rajono Geidučių kaime. 1943 metais baigė Skuodo gimnaziją. 1943–1946 metais studijavo Telšių kunigų seminarijoje. 1951–1973 metais dirbo įvairiose Telšių vyskupystės ir Klaipėdos prelatūros parapijose kunigu, 1973–1975 metais – Telšių katedros klebonu ir vyskupijos kurijos kancleriu, 1975-aisiais tapo Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kapituliniu vikaru. 1982-aisiais nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštališkuoju administratoriumi. 1982-ųjų liepą Kauno arkikatedroje bazilikoje konsekruotas vyskupu. 1989–2001 m. buvo Telšių vyskupijos ordinaras.1986–1999 m. buvo Vatikano Dvasininkijos kongregacijos narys, 1988–1993 m. – Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko pavaduotojas.
2001 m., sulaukęs 75 metų amžiaus, pagal kanonų teisės nuostatus įteikė popiežiui atsistatydinimo raštą. 2001 m. gegužės 13 d. popiežius Jonas Paulius II priėmė jo atsistatydinimą ir paskyrė vyskupą A. Vaičių Telšių vyskupijos apaštaliniu administratoriumi.
2002-ųjų sausio mėnesį vyskupas A. Vaičius atleistas iš Telšių vyskupijos apaštalinio administratoriaus pareigų. 2002 metais, skiriant Telšių vyskupijai naują ordinarą, Antanas Vaičius tapo vyskupu emeritu.
Laidotuvės – penktadienį, lapkričio 28 dieną. Gedulingų Mišių Telšių katedroje pradžią – 12 valandą.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2008.12.21 .
Pastabas siųskite adresu:

KalbaLankytinos vietosVyskupijaLiteratūraTautosakaKultūra
NaujienosArchyvasRedaktoriaus žodisIstorijaAtsiliepimai

RodyklėĮ aukštesnį lygįĮ pradžiąTolynInformacija