Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 3

Telšių rajonas

MUZIEJAI

Mokyklų muziejai:

Dažniausiai lankomi turistiniai objektai Telšių rajone
 
DEGAIČIŲ SENIŪNIJA
Degaičių parkas, dvarvietė.  
GADŪNAVO SENIŪNIJA
Buožėnų piliakalnis su gyvenviete; Džiuginėnų piliakalnis su gyvenviete; Siraičių kapinynas; Panų kalnas (Mergakalnis); Džiuginėnų dvaro sodyba. 
LUOKĖS SENIŪNIJA
Biržuvėnų senovės gyvenvietė; Biržuvėnų piliakalnis su gyvenviete (Koplyčkalnis, Bambizkalnis); Biržuvėnų dvaro sodyba; Luokės Visų Šventųjų bažnyčios statinių kompleksas; Jono Andriusevičiaus muziejus Gaulėnuose; Viekšnalių kraštotyros muziejus; Kuršų kapinynas; Sėbų piliakalnis su gyvenviete; knygnešio, iškilaus žemaičių krašto dievdirbio Augustino Potockio-Norkaus (1844–1945) kapas Luokės kapinėse; Jonaičių ąžuolas; Tado Blindos (Dervinų) pušis. 
NEVARĖNŲ SENIŪNIJA
Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios kompleksas; Nevarėnų miestelyje 1888 m. pastatytas koplytstulpis; Mitkaičių kaimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia; Nerimdaičių Šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčia; kalnas, vadinamas Paonšvestės.
RYŠKĖNŲ SENIŪNIJA
Lieplaukės kaimo Šv. Jurgio bažnyčia; Muitaičių kapinynas, alkakalnis; Kuodžių alkakalnis (Vorkalnis). 
TELŠIŲ MIESTAS
Telšių senojo miesto vieta; Telšių senamiestis; Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas: Šv. Antano Paduviečio katedra, vienuolyno namas, šventoriaus vartai,  kunigų seminarija; Vyskupų rūmai; Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkvė; Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia; Telšių sinagoga; Telšių ješibotas; Žemaičių muziejus „Alka“; Žemaitijos kaimo muziejus; Alfredo Jonušo žemaitiška-japoniška sodyba; Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaras A. Gedvilo sodyboje; Žemaitės mokykla; Telšių elektrinė; Telšių iždinės pastatas; Telšių teismo rūmų pastatas; pastatas (Respublikos g. 53) Telšių senamiestyje; pastatas (S. Daukanto g. 14 / Saulės g. 2) Telšių senamiestyje; namas (Birutės g. 30) Telšių miesto centrinėje dalyje; Telšių spirito fabriko pastatų kompleksas; Telšių kapinės. 
TRYŠKIŲ SENIŪNIJA
Ubiškės miestelio Šv. Angelų Sargų bažnyčios kompleksas (bažnyčia ir varpinė); Tryškių miestelio Švč. Trejybės bažnyčios ansamblis (bažnyčia, varpinė, šventoriaus vartai); Pavirvyčio dvaro sodyba; Medžio skulptūrų ekspozicija tautodailininko Prano Dužinsko muziejuje; rašytojos Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės-Lazdynų Pelėdos (1867–1926) kapas Tryškių miestelio kapinėse; knygnešio Dominyko Bubėno (Bubino) (1856–1940) kapas Ubiškės antrosiose kapinėse.
UPYNOS SENIŪNIJA
Upynos kaimo Šv. Jono labdario bažnyčia; Pašatrijos piliakalnis su gyvenviete.
VARNIŲ SENIŪNIJA
Varnių senovės gyvenvietė, vadinama Vaišnoriaus sala; Varnių kapinynas; Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių kompleksas; Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia; Žemaitijos vyskupystės muziejus ir šalia jo stovintis paminklas Mikalojui Daukšai ir Merkeliui Giedraičiui; Motiejaus Valančiaus namas; Janapolės Šv. Mykolo arkangelo bažnyčios kompleksas; Pavandenės Šv. Onos bažnyčios kompleksas; Pagirgždūčio piliakalnis, vadinamas Girgždūtės kalnu; Pagirgždūčio piliakalnis su gyvenviete II; Vydmantų, Vembūtų piliakalnis; Didžiųjų Burbiškių piliakalnis, vadinamas Moteraičiu; Šaukštelio piliakalnis, vadinamas Sprūdės kalnu; Vembūtų kapinynas; Guivėnų ąžuolas Guivėnų miške, Jomantų ąžuolas Jomantų miške (abu Varnių regioninio parko teritorijoje).
VIEŠVĖNŲ SENIŪNIJA
Viešvėnų kaimo Švč. Trejybės bažnyčia; Rainių žudynių vieta ir koplyčia; žydų žudynių vieta ir kapas Rainių miške; Getautės piliakalnis, vadinamas Getautės pilimi; Garbės kalnelis (Sterblės kalnas).
ŽARĖNŲ SENIŪNIJA
Žarėnų miestelio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia ir varpinė; Paplinijos piliakalnis su gyvenviete.
 
MUZIEJAI
 
Žemaičių muziejus „Alka“
 
Adresas: Muziejaus g. 31, LT-87357, Telšiai. Tel. (8~444) 70282.
El. paštas: alka@andernetas.lt.
Svetainė internete http://zam.mch.mii.lt/. 
Lankytojai aptarnaujami: antradieniais – šeštadieniais nuo 9 iki 17 val., sekmadieniais – nuo 10 iki 16 val.
Tai vienas iš seniausių ir turtingiausių Lietuvos regionų muziejų. Jis įkurtas 1932 m. Žemaičių senovės mėgėjų draugijos „Alka“ rūpesčiu. Pagrindinis muziejaus pastatas (projekto autorius architektas S. Stulginskis) iškilo Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Muziejaus centrinis pastatas rekonstruotas ir priestatas pastatytas 2002 m. Steigėjas – Telšių rajono savivaldybė.
Muziejus kraštotyrinio pobūdžio. Jame kaupiami etnografijos, archeologijos rinkiniai, liaudies taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūriniai, istorijos rinkiniai (nuotraukos, dokumentai, kartografiniai leidiniai, knygos), dvarų kultūros palikimas (paveikslai, baldai, skulptūros, knygos, archyvai, taikomojo meno pavyzdžiai, negatyvai ir filmuota medžiaga. Muziejus turi sukaupęs gausų mokslinį archyvą.   
Muziejaus 70-mečio išvakarėse užbaigus statyti priestatą, suremontavus senąjį pastatą, šis muziejus tapo tikru šio krašto kultūros centru. Pastaraisiais metais čia įgyvendinama nemažai kultūros, švietimo projektų. Nuolat rengiamos keičiamos parodos. Didelė dalis jų sudaroma iš muziejuje sukaupto Žemaitijos dvarų dailės rinkinio, Žemaitijos krašto liaudies meno kolekcijos,  archeologinių radinių iš Žemaitijos krašto senkapių, pilkapių ir kt. Šio muziejaus salėse noriai savo kūrybą eksponuoja profesionalūs dailininkai ir tautodailininkai. Muziejuje vyksta edukaciniai užsiėmimai, organizuojamos popietės, koncertai, renginiai, skirti valstybinių švenčių ir iškilių žmonių sukakčių paminėjimams.
Šio muziejaus padaliniai yra Žemaitijos kaimo muziejus, Žemaitės ekspozicija buvusiame Džiuginėnų dvare (Džiuginėnai) ir Rainių koplyčios ekspozicija (Rainiai).
 
Žemaitijos kaimo muziejus
 
Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinys
 
Adresas: Parko g. 8a, LT-5610 Telšiai. Tel. (8~444) 70001. Ekskursijų užsakymas (8~444) 70282. Muziejaus vedėjas – Gediminas Šatkauskas.
Lankytojai aptarnaujami gegužės – spalio mėnesiais:
Trečiadieniais – šeštadieniais nuo 9 iki 17 val.; sekmadieniais – nuo 10 iki 16  val.
Ekspozicija
Tai muziejus po atviru dangumi.  Jis pradėtas formuoti 1967 m. – tuo metu į muziejaus teritoriją pervežtas pirmasis eksponatas – pirtis iš Tryškių apylinkės. Duris lankytojams muziejus atvėrė 1982 m. Dabar muziejui priklauso 15 ha teritorija, kurioje eksponuojama 16 autentiškų XIX a. pab. – XX a. pr. pastatų, suformuotos trys sodybos ir visuomeninis sektorius. Pastatai į muziejų atvežti iš įvairių Žemaitijos vietovių. Lankytojai čia turi galimybę susipažinti ir su tradicine žemaičių buitimi, etnografiniais daiktais. Muziejuje ypač daug lankytojų vasarą. Gausu žmonių kasmet vykstančiuose tradiciniuose kultūros renginiuose – folkloro festivaliuose „Ėr paauga žalė lėipa“, „Pasiejau maža popa“, Klojimų teatro krivūlėse.
 
Žemaičių vyskupystės muziejus 
 
Adresas: S. Daukanto 6, LT-88318 Varniai, Telšių r. Tel./faksas (8~444) 47455. Mob.: 8 687 20198, 8 615  94309. El.paštas: ai@varniai-museum.lt. Svetainė internete: http://www.varniai-museum.lt/
Lankytojai aptarnaujami: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.; penktadieniais ir valstybinių švenčių išvakarėse nuo 8 iki 16 val.
Nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d. muziejus dirba šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 11 iki 17 val.
Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis priimamos tik iš anksto užsakytos ekskursijos.
 
Muziejaus istorijos fragmentai
Žemaičių vyskupystės muziejus įkurtas 1999 m. restauruojamame buvusios Žemaičių kunigų seminarijos pastate (vėlyvasis barokas), kuris pastatytas apie 1770 m.
Muziejaus steigėjai – Telšių vyskupija ir LR kultūros ministerija.
Pagrindinis muziejaus tikslas – fiksuoti, kaupti, saugoti, restauruoti, tirti ir propaguoti Žemaičių vyskupystės dailės, kultūros ir istorijos vertybes.
Muziejaus ekspozicija pradedama formuoti. Ekspozicinėse salėse lankytojams siūloma susipažinti su Žemaičių vyskupystės istorijos ir dailės palikimu, čia rengiamomis trumpalaikėmis dailės, Žemaičių vyskupystės istorijos parodomis. Muziejuje rengiami susitikimai su iškiliais žmonėmis, vyksta paskaitos, mokslinės konferencijos, koncertai, organizuojamos teminės ekskursijos.
 
 
Biržuvėnų etnografijos muziejus
Muziejaus pastatas sudegė 2004 m. pabaigoje
 
Adresas: Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r.
Tel.: (8~444) 68621, 43136, mob. 8 651 23657
Muziejaus vedėja Aldona Simanavičiūtė.   
Muziejus iki 2004-ųjų metų pabaigos buvo visuomeninis. Jis veikė vienoje iš seniausių Žemaitijos gyvenviečių, kuri suformuota buvusio Biržuvėnų dvaro sodybos teritorijoje. Ši sodyba – 4 km į vakarus nuo Luokės, dešiniajame Virvytės (Virvyčios) upės krante.
Pasak muziejaus įkūrėjos ir dabartinės jos šeimininkė, Biržuvėnų etnografinio muziejaus įkūrimo idėją pirmasis iškėlė ir jai tokį muziejų įkurti pasiūlė Lietuvoje garsus muziejininkas Stasys Daunys. Jis ją pamokė ir kaip tvarkyti, registruoti  eksponatus. Bibliotekininkė A. Simonavičiūtė muziejų pradėjo kurti ir iki šiol juo rūpinasi kaip privatus asmuo. Eksponatai renkami ir saugomi nuo 1987 m. Iš pradžių jie buvo kaupiami A. Simonavičiūtei priklausančios sodybos, esančios Petraičių kaime, daržinėje. 1990 m. buvo gautas leidimas kuriamam muziejui panaudoti dalį buvusio Biržuvėnų dvaro centrinio pastato, kur veikė ir Biržuvėnų biblioteka, patalpų. Iš karto po to eksponatai buvo suvežti į buvusio dvaro rūmus ir čia jie pradėti skirstyti pagal temas.
2004 m. viduryje muziejuje buvo sukaupta apie 1500 eksponatų. Rinkinį sudarė kaimo žmonių buities reikmenys, šventųjų paveikslai, maldaknygės, tautodailininkų darbai, senosios tekstilės, senosios ir šiuolaikinės keramikos pavyzdžiai, nuotraukos ir nemažai kitokio pobūdžio eksponatų. Dauguma iš jų buvo surinkta Telšių rajono kaimuose – Patraičiuose, Rapaliuose, Biržuvėnuose, Luokėje, Baltininkuose, Nakrošiškėse ir kitur. Turėta eksponatų ir iš Diuseldorfo (Vokietija). Dalis vertybių surinkta ištuštėjusiose sodybose. Nemažai eksponatų kuriamam muziejui A. Simonavičiūtė buvo nupirkusi už savo pinigus, dalį žmonės muziejui padovanojo. Tokiais pat būdais muziejaus rinkinys buvo turtinamas ir pastaraisiais metais.
A. Simonavičiūtėi eksponatus padėjo rinkti jos sesuo Laima Simonavičiūtė, dukra ir žentas. Pastaraisiais metais A. Simonavičiūtė, plėtodama  muziejaus veiklą, paramos sulaukdavo ir iš telšiškių Andriaus ir Sigitos Dacių šeimos, Varnių regioninio parko administracijos.
Iki gaisro ekspozicija buvo suformuota atvirų fondų principu. Ji buvo įrengta dešimtyje pastato kambarių. Ekspozicijos autorės – seserys Aldona ir Laima Simonavičiūtės, kurias, formuojant ekspoziciją, konsultavo Stasys Daunys. Nuolat atnaujinamą ekspoziciją sudarė šie pagrindiniai skyriai: etnografija, literatūra, trėmimai ir rezistencija, Lietuvos atgimimo sąjūdis, dvarininkai Gorskiai, kaimų istorija, sovietmetis. Buvo rengiamos kilnojamas parodos iš muziejaus rinkinių kitose įstaigose. Žemaičių dailės muziejuje, Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo surengta šveicaro Fredy Ruesch Biržuvėnų dvaro nuotraukų paroda.
Kultūrinė, edukacinė veikla iki gaisro plėtota bendradarbiaujant  su Biržuvėnuose veikiančia biblioteka. Ypač daug žmonių čia sutraukdavo kalėdinės popietės „Kalėdų senelis Biržuvėnuose“.
Ar ekspozicija bus atkurta? Kol kas dar daug klaustukų. Kaip ten bebūtų, žemaičiai dažniausiai kalba tada, kai darbą padaro...  
 
Viekšnalių kraštotyros muziejus
Adresas: Viekšnalių kaimo biblioteka, Viekšnalių k., Luokės sen., Telšių r. Tel. (8~444) 67735.
Veikia Viekšnalių kaimo bibliotekoje. Tai entuziasčių bibliotekininkių Z. Stasiulienės ir Z. Norbutienės 1998 m. įkurtas muziejus. Jame surinkta apie 1000 kaimo buities eksponatų. Ekspozicijoje rodomi ir JAV gyvenančio lietuvio J. Kojelio 2001 m. muziejui padovanoti eksponatai – muziejuje įrengtas J. Kojelio kampelis.
Organizuojamos poezijos pavasario šventės, nemažai kitų kultūrinių renginių.
 
Alfredo Jonušo žemaitiška-japoniška sodyba-muziejus
Adresas: Muziejaus g. 88, LT-87381, Telšiai. Tel.: (8~444) 70763, (8~444) 51367.
Žemaitiškos-japoniškos sodybos įkūrėjas – dailininkas juvelyras, Žemaičių ir japonų draugijos įkūrėjas Alfredas Jonušas.
Muziejuje eksponuojamas seniausios pasaulyje Horiudži šventyklos maketas, No teatro kaukės Okame kopija, kabuki teatro scenos vaizdai, „Fudži kalno“ papėdėje įrengtas arbatos gėrimo namelis, budos skulptūra ir nemažai kitų senosios Japonijos kultūros simbolių. Buvusiame medžiotojų namelyje įrengta ekspozicija, skirta Dievo Krėslo miške po Antrojo pasaulinio karo kovojusiems partizanams. Čia yra ekspozicija, kurioje įamžintas ir šio muziejaus įkūrėjo tėvo Prano Jonušo atminimas.
Atskirame ekspozicijos skyriuje galima susipažinti su gintaro apdirbimo technika ir tradicijomis.
 
Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaras A. Gedvilo sodyboje
Adresas: Ryškėnai, Telšių r.
Sodyba gražiai sutvarkyta, išpuošta tautodailės kūriniais. Jos šeimininkas – Adolfas Gedvilas, tautodailininkas (medžio drožėjas), Romuvos bendrijos narys, visuomenines organizacijos „Karaliaus Rigaudo dvaras“ (Ryškėnų k.) kunigaikštis (vadovas), namų židinį sergstinčios deivės Gabijos pagerbimo švenčių ant Šatrijos kalno organizatorius.
 
Jono Andriusevičiaus muziejus Gaulėnuose
Adresas: Gaulėnų pradinė mokykla, Gaulėnų k., Luokės sen., LT-88237, Telšių r. Tel. (8~444) 41170.
Muziejus veikia nuo 1969 m. pradžios. Jo pagrindą sudaro Gaulėnų apylinkėse mokytoju dirbusio kraštotyrininko, vėliau Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus J. Andriusevičiaus ir jo mokinių surinkta kolekcija, kurioje daugiausia eksponatų iš Gaulėnų ir Patumšių kaimų. Ši kolekcija sudaro muziejuje įrengtos istorinio-etnografinio pobūdžio ekspozicijos pagrindą. Pastaraisiais metais muziejumi rūpinasi Vida Šaulienė.
 
Medžio skulptūrų ekspozicija tautodailininko Prano Dužinsko muziejuje 
Adresas: Beržų g. 18, Tryškiai, Telšių r.
P. Dužinskas – iškilus Žemaitijos tautodailininkas, kurio darbai aukštai įvertinti daugelyje Lietuvos tautodailės parodų. Muziejuje eksponuojama jo kūryba.
 
Telšių rajono mokyklų muziejai
 
Eigirdžių pagrindinės mokyklos muziejus
Adresas: Eigirdžių pagrindinė mokykla, Eigirdžiai, Telšių r.
Tel.: 8 612 37862, (8~444) 41698.
Asmuo kontaktams – mokytoja Biruta Mažeikienė.
Lankytojai aptarnaujami pamokų metu. Dėl muziejaus lankymo iš anksto rekomenduojama tartis telefonu.
Asmuo kontaktams – Biruta Mažeikienė.
Muziejus suformuotas 2000–2001 m., pažymint Eigirdžių mokyklos įkūrimo 95-ąsias metines. Idėją tokį muziejų įkurti iškėlė mokyklos direktorė Danutė Juškienė ir buvusi mokytoja Adolfina Simutienė. Muziejus rinkinį sudaro knygos, kurias muziejui padovanojo kun. N. Petrikas, mokykliniai vadovėliai, pokario laikotarpio tikybos vadovėliai, sieniniai kalendoriai, spausdinimo mašinėlė, kuria naudojosi Telšių vyskupas Antanas Vaičius, senovinis foto didintuvas, maldaknygės, šventi paveikslėliai, etnografiniai daiktai (klumpės, lygintuvai, linų brauktuvai ir kt.). Jie surinkti Eigirdžių ir aplinkiniuose Pielių, Gerulių, Duseikių kaimuose. Muziejuje taip pat saugoma ir unikali kaimo gyventojos Marijonos Šumskytės-Kaminienės „Namų knyga“, kurioje yra ir siuvimo iškarpos, ir įrašai apie pajamas, skolas, labiausiai įsimintinus įvykius. Muziejuje surinkta daug medžiagos apie Eigirdžių žydų tragediją Antrojo pasaulinio karo metais. Čia saugomi Jachielio Dambos, kuris per stebuklą liko gyvas 1941 m. rugpjūčio mėn. per Telšių valsčiaus Gerulių kaime vykusias žydų tautybės žmonių žudynes, atsiminimai, laiškai, nuotraukos, surinktos laikraščių iškarpos. Saugoma ir medžiaga apie kaimo gyventojus Stanislavą ir Mortą Šamonskius.
Mokyklos muziejuje rengiamos parodos, vyksta edukaciniai užsiėmimai, pažintinės pamokos. Mokyklos auklėtiniai čia turi galimybę išsamiau susipažinti su mokyklos ir savo gimtųjų apylinkių istorija.
 
Telšių 5-osios vidurinės mokyklos istorijos muziejus
Adresas: Sedos g. 29, Telšiai. Tel. (8~444) 53030.
 
Varnių M. Valančiaus vidurinės mokyklos muziejus
Adresas: Varnių M. Valančiaus vidurinės mokykla, Varniai, Telšių r. Tel. (8~444) 47537.
 
Literatūra:
Rengiant leidinį spaudai, naudotasi informacija, skelbiama Žemaitijos rajonų savivaldybių svetainėse internete, portale „Lietuvos muziejai“, informacija, sukaupta VO Regionų kultūrinių iniciatyvų centre.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2005.09.18.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija