Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“
2007 m. Nr. 3

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Vilniaus g. 22, LT-01109 Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670. El. paštas: zemaiciu@gmail.com, .
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Kalbos redaktorė Laima Kryževičiūtė +370 5 261 9670.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Aleksandras Girdenis, Zita Kelmickaitė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
ISSN 1392-2610.
Spaudinio indeksas 5100.
Leidinio elektroninė versija skelbiama interneto svetainėje http://samogit.lt.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Žemaitija: kūrybai atvira erdvė“. Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Tiražas 2 000 egz.
Kaina sutartinė.
Spausdino AB „Lietuvos ryto spaustuvė“.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m. Leidinys prenumeruojamas.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2007.09.27.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija