Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2008 m. Nr. 2

Žurnalo viršelisLeidinio viršelis: 1 puslapis; 2 puslapis
1 / Leidinio turinys
2, 3 / JURGITA ALEKNAITĖ. Telšiuose – pirmasis Žemaičių festivalis
4–6 / Rašytojui, aktoriui, režisieriui, kultūros ir visuomenės veikėjui Petrui Gintalui – 100
7, 8 / GINTALS PETROS. Nubongas
9 / DANGUOLĖ ŽELVYTĖ. „...Iš kur dangaus šviesos ties imas?“
10 / Tyrinėjamas, spaudai rengiamas Juozo Mickevičiaus rašytinis palikimas
10–19 / ALDONA KUPRELYTĖ. Juozas Mickevičius: gyvenimas ir veikla
20–23 / Žemaičių šviesuolis ir mokytojas. JUOZAS MICKEVIČIUS. Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos OFM gyvenimo bruožai
24–39 / LAIMA GILIENĖ.  Švietimo epochos atspindžiai Jurgio Pabrėžos pamoksluose
39,  49 / Gintautas Černeckis: Lakonikos
40 / KONSTANTINAS PRUŠINSKAS. Žmogus, kurios darbų reikšmės laikas nesumenkino
40, 41 / IGNAS KONČIUS. Senųjų žemaičių valgiai
42 / ALBINAS MINGĖLA. Antologijai „Žemaičiai“ – 70
42–47 / RIČARDAS PAKALNIŠKIS. Žemaičių balsas. Stasio Anglickio gyvenimas ir kūryba
48–49 / DANGUOLĖ ŽELVYTĖ. Kazimieras Mockus
50 / GINTAUTAS ČIŽIŪNAS. Medinių stebuklų meistras
51–52 / JONAS ANDRIUSEVIČIUS. Šimtą išgyvenęs, tūkstančius palikęs
53–56 / MARIJONA ČILVINAITĖ. Dievdirbys Augustinas Potockis
56–58 / DALIA ANDRIUSEVIČIÛTË-KARALIENĖ. Jį garsino darbai ir dainos: kraštotyrininkas Antanas Jonušas
59–66 / PRANAS BUDKUS. Mano senolių gimtinė
66, 67 / DONATAS TYTUVA. Motiejaus Valančiaus gimtinėje
68–71 / ALGIRDAS SABALIAUSKAS. Kalbininkui Jonui Kruopui – 100
72 / STEPONAVīČĖ ALEKSĖNDRA. Paskuojėms aplei nagini
72 / ČËSNA ALGĖRDS. Kaima žmogaus gīvenėms. Kāp aš apsėžanėjau

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija