Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“
2011 m. Nr. 12

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
 
1 viršelis; 2 viršelis
1 / Turinys
2–3 / Želvītė Danguolė. Kaliedas ėr anū laukėms
4–6 / Rasa Banytė-Rowel. Mykolo Brenšteino rankraštis „Kauno gubernijos archeologinis inventorius“ grįžta...
6 / Mykolas Eustachijus Brenšteinas
7–9 / Julius Kanarskas. Kretingos dvaro savininkai
10–13 / Vilniaus Žemaitiu kultūras draugėjės karalius arba Jubiliejėnė Juonutė aniceta paruoda „Saulės vizėjės“ (2011 m. groudė 15 d. – 2012 m. sausė 9 d.)
14–15 / Anicetas Jonutis: Gyvenimas ir kūryba
16 / Mukienė Danutė. Muodernistėnės dailės pradininkou Bagduonou Jūzapou – 100
17–22 / Juozas Bagdonas ir jo kūrybinis kelias
23–59 / Ieva Švarcaitė. Mano gimtoji kalba. Vaiguviškių šnekta
 
ISSN 1392-2610.
Nuo 2011 m. skelbiama tik elektroninė leidinio versija leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“ 2011“
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija