Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“
2011 m. Nr. 2

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Aleksandras Girdenis, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
Leidinio viršelis: pirmas puslapis, paskutinis puslapis
1 / Turinys
2–3 / Mukienė Danutė. Tėkruos reformas dā  rēks palauktė ėr Aple stėprė sosėrūpėnėma sava krašta rēkalās esmė
4–17 / Danutė Mukienė. Žemaičių kultūros draugijos istorija. I dalis. 1987–1993 metai: 4–5; 6–7; 8–9; 10–13; 14–17
18–26 / Benediktas Jankauskas. Profesorius Mykolas Giedraitis – garsiosios kunigaikščių Giedraičių giminės atstovas: 18–19; 20–23; 24–26
27 / Sungailienė Loreta. Augam so daino / Augame su daina
28–29 / Valdas Bogavičius. Akmenės šviesuolės
30 / „Žali žuolelė“. Naujausės žemaitėškas pruozas ėr poezėjės knīngas autuorė – muokītuojė Džervienė Teklė iš Puniuos
31–36 / Džervienė Teklė. Keliuonė traukėnio
37–38 / Lėnkėmātė Ramunė. „Užrašai. Dvidešimt metų (1885–1905) Žemaitijos užkampyje“
39–42 / „Povilas Višinskis. Idėjos ir darbai“. Dalia Striogaitė. Žodis skaitytojui
ISSN 1392-2610.
Nuo 2011 m. skelbiama tik elektroninė leidinio versija leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“ 2011“
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2011.02.27.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija