Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“
2011 m. Nr. 4

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Aleksandras Girdenis, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
Leidinio viršelis: 1; 2
1 / Turinys
2, 6–7 / Seredžius, Belvederio dvaro sodyba 2; 3–4; 5; 6–7
3–4 / Belvederio dvaro sodyba
5 / Seredžiaus piliakalnis
8–10, 14–16 / Veliuona 8–9; 10; 14; 15–16
11 / Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
12 / Gedimino kapo piliakalnis, obeliskas Gediminui ant piliakalnio ir Pilies (Ramybės) kalnas Veliuonoje
13 / Veliuonos krašto muziejus
17, 19–21 / Raudonė 17; 19; 20–21
18 / Raudonės pilies parko fragmentai
22, 24–28 / Skirsnemunė 22; 24–25; 26–28
23 / Šilinė
29, 31–35 / Jurbarkas 29; 31–32; 33–34
30 / Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
36 / Jurbarko krašto muziejus
37 / Skulptoriaus Vinco Grybo memorialinis muziejus Jurbarke
 
ISSN 1392-2610.
Nuo 2011 m. skelbiama tik elektroninė leidinio versija leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“ 2011“
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2011.04.25.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija