Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“
2012 m. Nr. 3

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
 
Viršelis pirmas
Viršelis antras
1 / Turinys
2–4 / Jolanta Skurdauskienė. Šeštoji Pasaulio žemaičių dailės paroda
5–11 / Danutė Mukienė. Senųjų nuotraukų rinkiniai Žemaitijos muziejuose
12 / Vytas Rutkauskas. Koks paminklas Rietave įprasmins kunigaikščius Oginskius ir jų darbus?
13–15 / Vytas Rutkauskas. Mykolo Kleopo Oginskio Polonezų kelias tęsiasi
16–19 / Elvyra Spudytė. Telšiuose – atnaujinta Žemaitijos kaimo ekspozicija
20–22 / Jurga Žemaitytė. Gausėja visuomenei prieinamų eksponatų Raseinių rajone
23–24 / Lietuvos archyvų istorija: datos, skaičiai, faktai
24–25 / Seniausi išlikę Lietuvos valstybės dokumentai; Centralinis valstybės archyvas; Svarbiausi užsienio archyvai, kuriuose saugomi reikšmingi Lietuvos istorijos dokumentai; Michailo Muravjovo muziejaus archyvas; Lietuvos bažnytiniai archyvai; Lietuvos bajorų, dvarų archyvai; Centrinis senųjų aktų knygų archyvas
26 / Telšių apskrities archyvas; Tauragės apskrities archyvas
27 / Šiaulių apskrities archyvas; Klaipėdos apskrities archyvas; Kauno apskrities archyvas
28–32 / Benediktas Jankauskas. Kauno žemaičių vasaros kelionių maršrutai
33–35 / Danutė Mukienė. Knygoje – prakalbinti archyvai apie režisierę
36–46 / Matilda Grigaitė. „Tau, dukrele“ (iš prisiminimų archyvų)
47 / Didysis keliautojas, filosofas ir menininkas Petras Lukošius-Dhula Yatri
47–52 / Irena Lukošiūtė-Petraitienė. Sugrįžtu
53–56 / Jurga Žemaitytė. Leonardas Tuleikis: didysis kūrybos albumas
57–59 / „Visagali žemės dieve“, arba „Seniai, bet dabar“...
60–66 / Stasė Lygutaitė. Dangus per didelis, kai sutemsta
67 / Danguolė Želvytė. Gintauto Černeckio poetiškos filosofinės miniatiūros
68–69 / Gintautas Černeckis. Lakonikos
70–71 / Regina Šliogerytė-Bliūdžiuvienė. Pjaunys
72 . Danutė Mukienė. Sugrįžimas
ISSN 1392-2610.
Skelbiama elektroninė leidinio versija leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Žemaitija. Iš archyvų prabylanti istorija“ Lietuvos Respublikos Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondas 2012 m. projekto įgyvendinimui skyrė 30 tūkst. litų.
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2013.01.10.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija