Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“
2013 m. Nr. 1

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
 
Viršelis pirmas
Viršelis antras
1 / Turinys
2–5 / Palanga – 2013 m. Lietuvos kultūros sotinė
6–7 / Poezijos ir prozos antologija „Žemaičiai“
8–14 / Juozas Pabrėža, Aleksas Girdenis. Žemaičių patarmės
15–21 / Žemaičiai: Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai
21–22 / Andriejus Sabaliauskas. Iškilminga žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus šventinimo pradžia
23 / Jurgis Želvys. Nepavykusi ekspedicija
24–25 / Jurgis Želvys. 1863–1864 m. sukilimas: svarbiausi faktai ir datos
26 / 150 metų nuo 1863–1864 metų sukilimo
27 / Konstantinas Prušinskas. 1863 metų sukilimo vadai: žemaitis kunigas Antanas Mackevičius
28–29 / 1863 m. sukilimo muziejus (Paberžė, Kėdainių r.), jį supantis skulptūrų parkas ir Paberžės kapinių fragmentai
30–36 / 1863 metų sukilimas Žemaičiuose
37–39 / Sungailienė Loreta. Sokėlėmu dainas Žemaitėjuo
40–47 / Sigitas Saladžinskas. Paminklas 1863–1864 m. sukilimo aukoms Šiauliuose ir architekto Karolio Reisono palikimas
48–54 / Adomas Butrimas. Kaip senieji žemaičių protėviai laidojo mirusiuosius
55, 72 / Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. Kažikas pasigadina. Pasipasakuojims 56 p.>  72 p.>
56–60 / Benediktas Jankauskas. Juodoji sukaktis
61–62 / Danguolė Želvytė. Ar visada viskas turi turėti pradžią ir pabaigą? Arba Juozapo Baldausko jubiliejus
63–69 / Džervienė Teklė. Doktėris
70–71 / Regina Bliūdžiuvienė. Žiburinis. Kartuvių kalno legenda
72 / Christoph von Grawroch. Mintys paraštėse... apie tai, dėl ko skauda...
ISSN 1392-2610.
Skelbiama elektroninė leidinio versija leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Žemaitija: istorijos ir kalbos pažinimo kelias“ Lietuvos Respublikos Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondas 2012 m. projekto įgyvendinimui skyrė 24 tūkst. litų.
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija