Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“
2014 m. Nr. 1

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
Žurnalo Žemaičių žemė“ (2014 m. Nr. 1) viršelisViršelis pirmas
Viršelis antras
2–3, 7 / Gintautas Čižiūnas. Juozas Miltinis: „Neieškokit laikino, ieškokit amžino“   [2–3]    [7]
4–6 / Jurgis Želvys. „Žemaitėjė – mona meilė“ [4–5]  [6]
5, 7 / Algimantas Aleksandravičius  [5]  [7]
8–9 / Danutė Ramonaitė. Žemaičių mėgėjų teatro ištakos
10–14 / Kas vyko Palangoje 1899 m. rugpjūčio 20 dieną? [10–13]  [14]
15–19 / Konstantinas Prušinskas. Mykolas Sleževičius: politikas, visuomenės veikėjas, teatralas
19, 56–59 / Albinas Mingėla. Lietuvos teatro istorijos fragmentai: datos ir faktai [19]  [56]  [59]
20–29 / Danutė Mukienė. Kražių kolegijos ir gimnazijos mokyklinis teatras
29 / „Žemaičių kultūros savastys. Epochų jungtys II“
30 / Donatas Tytuva. Persirengėlių tradicijos – iš pagonybės laikų
31 / Eligijus Skuodiškis. Edmundas Untulis
32–33 / Eligijus Skuodiškis. Žemaičių teatras žengia į brandžią „jaunystę“
34–40 /Untulis Edmunds. Keista lėga
41–44 / Untulis Edmunds. Jūrkalnė laumė
45–46 / Vincentas Juzumas. „Žemaičių vyskupijos aprašymas“
46–50 / Vincentas Juzumas. Skuodas
51–52 / Vincentas Juzumas. Lenkimai
52–54 / Vincentas Juzumas. Mosėdis
55–56 / Vincentas Juzumas. Šatės
60 / Pedagogei, rašytojai, dramaturgei Danutei Lipčiūtei-Augienei – 100
60 / Česlovas Kalenda. Meilės žiedai
61 / Danutė Lipčiūtė-Augienė. Eilėraščiai
62–63 / Andriejus Sabaliauskas. Paminėtos monsinjoro Vincento Vėlavičiaus 100-osios gimimo metinės
64–70 / Dainius Sobeckis. Leonardas Andriekus tarp konfesijos ir kultūros: asmenybės universalėjimas
71–72 / Leonardas Andriekus. Eilėraščiai
ISSN 1392-2610.
Skelbiama elektroninė leidinio versija leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Teatras Žemaitijoje ir žemaičiai teatre“ Lietuvos Respublikos Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondas 2014 m. projekto įgyvendinimui skyrė 24 tūkst. litų.
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
Tiražas 1 000 egz.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija