Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 

„Žemaičių žemė“
2014 m. Nr. 3

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
 
Viršelis pirmas
Viršelis antras
1 / Turinys
2 / Jurgis Želvys. 2015–ieji Lietuvoje paskelbti Mykolo Kleopo Oginskio metais
3 / Gintautas Čižiūnas. 2015–ieji – Etnografinių regionų metai Lietuvoje
4–7 / Jurga Žemaitytė. Žemaičių teatrai 2014 m. lietuvių dainų šventės teatro dienoje „Dyvų dyvai“
8–11 / Danguolė Želvytė. Kretingos rajono kultūros centro Egidijaus Radžiaus teatrui – 50
12–13 / Gintautas Čižiūnas. Kretingos teatrui–studijai „Atžalynas“ – 35
14–15 / Jurgis Želvys. Egidijus Radžius
16–17 / Donatas Tytuva. Teatro–studijos „Atžalynas“ kojūkininkų trupė arba Gatvės teatras „Kretingos kojūkininkai“
18–25 / Konstantinas Prušinskas. Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras
26–27 / Ramunė Žemaitytė. Vaikų ir jaunimo aktorių trupė „SAVI“
28–29 / Daiva Gedvilienė. Vo gražoms tū žemaitiu iš Mažeikiu krašta
30–35 / Danutė Mukienė. Kunigaikščių Oginskių giminės kelias Lietuvoje
36–39 / Darius Kiniulis. Vyskupo Jono Viktoro Kalvano išsaugoti svarbūs Tauragės istorijos dokumentai
40–46 / Živilė Simutytė. Skuodo žydų bendruomenė 1919–1941 m.
47–53 / Benediktas Jankauskas. Dar kartą apie bandymus ištrinti aisčių, Žemaitijos ir Lietuvos istorijos faktus
54–56 / Adelė Samuolienė. Susitikimai ir atradimai keliaujant gimtinės keliais
57 / Daiva Gedvilienė. Mažeikiūs – Dorbės mūšė ė Žemaičiu vėinīvės dėinuos pamėnavuojėms
58–63 / Andriejus Sabaliauskas. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
64 / Danutė Mukienė. Siužetas dvaro teatro vaidinimui?
65–67, 72 / Sofija Tyzenhauzaitė de Šauzel–Gufjė. Lenkai Santo Dominge arba Jaunoji kreolė
68–69 / Povilas Saudargas. Neužmirštamos knygų sutiktuvės Vilniaus mokytojų namuose
70–71 / Teklė Džervienė. Eilėraščiai
ISSN 1392-2610.
Leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt skelbiama elektroninė leidinio versija.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Teatras Žemaitijoje ir žemaičiai teatre“.  Lietuvos Respublikos Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondas 2014 m. projekto įgyvendinimui skyrė 24 tūkst. litų.
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
Tiražas 1 000 egz.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.08.31.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija