Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 

„Žemaičių žemė“
2015 m. Nr. 1

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
 
Žurnalo Žemaičių žemė“ (2015 m. Nr. 1) viršelisViršelis pirmas
Viršelis antras
2 / Jurgita Palangytė. Lietuvos etnografinių regionų žemėlapio sudarymo principai
3–9 / Danguolė Želvytė. Lietuvos etnografiniai regionai. Ar žinai?
10–12 / Giedrė Trakytė. Ar žemaitiškos knygos sulaukia savo skaitytojų?
12–17 / Gintautas Čižiūnas. Lietuvos nacionaliniai parkai
18–23 / Živilė Simutytė. Žemaitija pirmaisiais atkurtos nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiais: Skuodo valsčius
24–31 / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Donatas Mingėla. M. K. Oginskio laikmetis: politinė situacija Europoje ir Abiejų Tautų Respublikos žlugimas
32–35 / Jurgis Želvys. Diplomatas, valstybės veikėjas
36–41 / Gintautas Čižiūnas. Tado Kosciuškos sukilimas ir Mykolas Kleopas Oginskis
42–44 / Kazimieras Prušinskas. Mykolo Kleopo Oginskio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo projektas
45 / Gintarė Jonynaitė. M. K. Oginskio „Laiškai apie muziką“ sutiktuvės
46–49 / Vytas Rutkauskas. Prasideda Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejinių metų renginiai
50–51 / Antanas Janikauskas. Paminklas kunigaikščiams Oginskiams Rietave
52–53 / Janina Daniusevičienė. Kauno žemaičių bendrijai – 25
54–55 / Dovilė Gentvilaitė. Kūrybingi ir ambicingi jaunieji Mažeikių atlikėjai
56–60 / Cīrulielis (B. Lengvenienės, A. Mosteikienės, B. Diekontienės, G. Česnauskienės, R. Kuršytės, R. Alonderytės, A. Mončienės, S. Saunoriutės, V. Daržininka, A. Beniuišytės-Gerulskienės, P. Untulė, A. Račkaus, E. Untulė kūriniai)
61–63 / Danutė Mukienė. Žemaitiškų knygų lobynas
64–67. Teklė Džervienė. Kaziūnės žanatvė
68–69 / Teklė Džervienė. Vakars
70–71 / Netektys: Juozas Girdzijauskas (1935-07-10-2015-12-31)
72 / Konkursos rašontėms žemaitėškā
ISSN 1392-2610.
Leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt skelbiama elektroninė leidinio versija.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Žemaitija: kraštas, kuriame gera gimti, gyventi ir kurti“.  Lietuvos Respublikos Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondas 2015 m. projekto įgyvendinimui skyrė 6950 EUR
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
Tiražas 1 000 egz.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2015.03.17.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija