Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 

„Žemaičių žemė“
2015 m. Nr. 2

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10-213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
 
leidinio viršelisViršelis pirmas
Viršelis antras
1 / Turinys
2–6/ Gintautas Čižiūnas. Stanislovas Narutavičius, Alsėdžių Respublika ir Žemaitijos atstovai Didžiajame Vilniaus Seime
7–9 / Donatas Tytuva. Mykolo Kleopo Oginskio sūnūs Tadas Antonijus ir Pranciškus Ksaveras – Žemaitijos baronų Rōnne žentai
10–11/ Danutė Mukienė. M. K. Oginskis – kompozitorius
12–14 / Danutė Ramonaitė. Mykolo Kleopo Oginskio rašytinis palikimas
15–17 / Oginskiai Vilniuje
18–19 / Konstantinas Prušinskas. Mykolo Kleopo Oginskio žmonos
20 / Danguolė Želvytė. Mykolas Kleopas Oginskis ir Vilnius
21 / Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertinės programos, skirtos Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejui; Lietuvos radijo teatre – premjera „Paskutinis polonezas Florencijoje“
22–24 / Jurga Žemaitytė. Mykolo Kleopo Oginskio vaikai
25–31 / Adrzejus Zaluskis. Mykolas Kleopas Oginskis ir „Dombrovskio mazurka“
32 / Vygandas Kungys. Ar turėtume branginti gentinę kalbą?
33–39 / Viktorija Daujotė: „Tatā pariejau / Tai parėjau“
40 / Jurga Žemaitytė. Knyga, gimusi einant kultūros keliu
41 / Šventės „Palangos dienos 2015“ renginiai
42-43 / Laura Kuginytė. Kas naujo Kurtuvėnų regioniniame parke įgyvendinus projektą „Informacinės technologijos geresniam pasienio regionų pasiekiamumui“?
44–49 / Edvardas Rudys. Romualdas Granauskas: aš jį prisimenu tokį
50–54 / Marija Ona Sidabrienė. Nepamirštami užatlantės tiltai į Lietuvą
55–58 / Povilas Saudargas. Kelionė į šiaurės Karštuvą pas ypatingus žemaičius
58–59 / Petras Zabitis. Apie save arba Kodėl neregys žemaitis iš Aleksoto kuria savo verslą?
60–62 / Zabitis Petros. Aklos strielčios
63 / Laima Kelmelienė, Danguolė Želvytė.  Paroda „Tradicijos dermė: žemaitiškas užsispyrimas, aukštaitiškas santūrumas“
64–69 / Sofija Tyzenhauzaitė. Lenkas Santo Dominge arba Jaunoji Kreolė
70–72 / Petras Dirgėla
 
ISSN 1392-2610.
Leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt skelbiama elektroninė leidinio versija.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Žemaitija: kraštas, kuriame gera gimti, gyventi ir kurti“.  Lietuvos Respublikos Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondas 2015 m. projekto įgyvendinimui skyrė 6950 EUR
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
Tiražas 1 000 egz.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2015.06.06.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija