Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 

„Žemaičių žemė“

2016 m. Nr. 1

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10-213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: prof. Adomas Butrimas, prof. Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, dr. Loreta Sungailienė, dr. Jolanta Skurdauskienė, dr. Tomas Petreikis
 
Viršelis pirmas
Viršelis antras
1 / Turinys
2–9 / Danguolė Želvytė. Telšių miesto ženklai
10–13 / Gintautas Čižiūnas / Istorinės Žemaitijos sostinės
14–16 / Kazimieras Prušinskas / Žemaitijos seniūnai
17–21 / Benediktas Jankauskas. Ko nebuvo prisiminta Nacionalinės ekspedicijos metu?
22–27 / Liuda Lėverienė. Mūsų teatro istorija
28–33 / Jurgita Palangytė. Jolanta Klietkutė. „Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas Stropus“
34 / „Telšių žemėje“
35–45 / Gediminas Petrulis. Iškilūs Telšių krašto žmonės užsienyje
46–50 / Jurgis Želvys. „Telšių maestro“
51–53 / Daiva Gedvilienė, Gintautas Čižiūnas. Mažeikiuose – „Napoleonas. 101 diena“
54–61 / Sofija Tyzenhauzaitė. Lenkas Santo Dominge arba Jaunoji kreolė
62–64 / Ramunė Lenkimaitė, Rimantas Astrauskas, Romualdas Apanavičius, Loreta Mukaitė-Sungailienė, Jadvyga Čiurlionytė, Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Žemaičių tradicinių dainų ypatumai
65–72 / Untulis Edmunds. Neīprasta duovėna
ISSN 1392-2610.
Leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt skelbiama elektroninė leidinio versija.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Žemaičiai Lietuvos valstybingumo, kultūros, švietimo ir mokslo kelyje“.  
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
Tiražas 1 000 egz.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2016.03.27.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija