Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 

„Žemaičių žemė“

2016 m. Nr. 2

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10-213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: prof. Adomas Butrimas, prof. Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, dr. Loreta Sungailienė, dr. Jolanta Skurdauskienė, dr. Tomas Petreikis

 

Žurnalo „Žemaičių žemė“ (2016 m. Nr. 2) viršelis1 / Turinys
2–3 / Gintarė Žemaitytė. 2016 m. Lietuvos muziejų kelio startas – Žemaitijoje
4–7 / Danutė Mukienė. Paežeriai – dvaras, kuriame gyveno Mykolo Kleopo Oginskio vaikaitė ir provaikaitis
8–13 / Danguolė Želvytė. Žemaičiai – tautinio atgimimo šaukliai
14–21 / Morta Baužienė. Pirmoji Lietuvos Respublika: švietimo, gydymo ir administraciniai pastatai Žemaitijoje
22–29 / Adomas Butrimas. „Lietuvos gintaro tūkstantmečiai“ (Gintaro skridiniai: saulės simbolika; Kryžma ornamentuotų skridinių tipologija, paplitimo geografija ir chronologija; Radimo aplinkybės (kontekstas); Skridiniai kaip pagarbos objektas; Skridiniai – tarp saulės ir mėnulio, šviesos ir tamsos misterijų; Antromorfinės ir zoomorfinės figūrėlės; Gintariniai gyvūnai)
30–36 / Tomas Petreikis. Lietuvos valstybės kūrėjų žemaičių bibliotekos ir jų likimai: Bibliofilas Jurgis Šaulys; Stanislovo Narutavičiaus bibliotekos slėpiniai; Tragiškas Jono Smuglevičiaus bibliotekos likimas; Kazimiero Stepono Šaulio bibliotekos gintarai; Bibliofilas Mykolas Biržiška; Aleksandro Stulginskio bibliotekos mįslė
37–38 / Konstantins Prušinskas. Vytautui Mačerniui – 95
38–43 / Vytautas Mačernis. Vizijos
44–50 / Donatas Tytuva. Nepriklausomybės kovų dainos
51 / Andriejus Sabaliauskas. Žemaičių Kalvarijoje – sakralinės muzikos festivalis
52 / Lenkėmātė Ramunė. Plataliūs, Žemaitėjės naciuonalėnemė parkė
52–54 / Plateliū krašta padavėmā, legendas
55–59 / Sofija Tyzenhauzaitė. Lenkas Santo Dominge arba Jaunoji kreolė
60 / Jurgis Želvys. Žemaičių kultūros draugija – krašto kultūros, tradicijų, paveldo ir istorinės atminties puoselėtoja
61–62 / Pertas Rimeikis. Ar žemaičiai atsilaikys?
62–63 / Donatas Tytuva.  „Šiaurės vakarų žemaičių žodynas“
63–68 / „Šiaurės vakarų žemaičių žodynas“ (fragmentai)
69–70 / Petras Kalnius. Ar primiršti žodžiai sugrįš į mūsų kalbą?
70–72 / Pasaulio žemaičių dienos 2016: programa „Atostogos Žemaitijoje“ (liepos mėnuo)
 
ISSN 1392-2610.
Leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt skelbiama elektroninė leidinio versija.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Žemaičiai Lietuvos valstybingumo, kultūros, švietimo ir mokslo kelyje“.  
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
Tiražas 1 000 egz.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2016.06.26.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija