„ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ“
2005  1   2
2004  1   2   3   4
2003  1   2   3   4
2002  1     3   4
2001  1   2   3   4
Etninės kultūros valstybinės globos taryboje 2003 m. spalio 17 d. patvirtintas Lietuvos etnografinių regionų žemėlapis >
Vilniou, Bernardinu bažnīčiuo,   žemaitėškas ŠVĖNTAS MĖŠĖS vīks kuožna mienesė paskutini ontradėini 18.00 val.
Klaipiedas žemaitiu stodėntu klubs „Vīkints“
Žemaičių jaunimo dėmesiui! 
Vilniuje, Vilniaus g. 22 (Akademinio  žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ ir „Žemaičių žemės“ žurnalo redakcijos patalpose) registruojami nauji korporacijos ir folkloro kolektyvo „Virvytė“ nariai. Užeikite, paskambinkite! 
Tel.: +370-5-2619670. 
El. p. zemaiciu@gmail.com
Korporacijos renginiai vyksta kiekvieną  antradienį nuo 17.30 (vasaros atostogos – birželio–rugpjūčio mėnesiais)

2005 m. liepos 16–17 dienomis – Laukuvos (Šilalės r.) miestelio, parapijos šventė. Kvietimas-programa >

2005 m. liepos 15 d. (penktadienį) Šateikiuose (Plungės rajonas) – mokslinė konferencija, skirta Šateikių bažnyčios jubiliejui ir rašytojos Žemaitės 160-osioms gimimo metinėms.
Išsamiau el. leidinyje http://www.oginski.lt

„ŽEMAITIU ŽEMĖS“ ŽORNALA REDAKCĖJUO JAU GALĖT ISĖGīTĖ NauJI Akademėnė žemaitiu jaunima korporacėjės „Samogitia“ FOLKLUORA ANSAMBLĖ „VIRVīTĖ“  MODERNIZOUTA ŽEMAITIU FOLKLUORA Kompaktini diskA (CD) 
T
eiraukities tel. 2619670 Vilniou., mob. tel.: 8-682-45363, 8-686-55373 

Rašytojai Žemaitėi – 160
2005 m. bėrželė 4 d. Rašytojos Žemaitės memorialiniame muziejuje (Bukantė, Šateikių sen., Plungės r.)  vyko renginiai, skirti rašytojos Žemaitės 160-osioms metinėms. Išsamiau: http://www.oginski.lt

 
Palanga: gintaras, parkas, muziejus http://www.pgm.lt
Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus
http://www.baranauskas.lt
Arklio muziejus
Siaurojo geležinkelio muziejus http://www.baranauskas.lt/
M. Daukšos POSTILEI – 400 http://postilla.mch.mii.lt
Žemaitijos nacionalinis parkas http://www.zemaitijosnp.lt 
„SAMOGITIA“
2005 1  2  3
2004 1  2 

2003 1  2  3  5  6  7
2002 1  2  3  4  5  6  7  8
2001 1  2  3  4  5  6  7  8
VERTA APLANKYTI:
„M. Daukšos POSTILEI – 400“ 
„Žemaitijos muziejų ir parkų kelias“,
Žemaičių dailės muziejus  
Portalas „Lietuvos muziejai“
„Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės“
„Lietuviškas žodis“
„Lietuvos dailės muziejus“
„Lietuvos taikomoji dekoratyvinė dailė“ http://www.tdaile.lt
Skuodo viešoji biblioteka  
http://www.sbv.lt
Žemaičių vyskupystės muziejus

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras.  Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31. Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com.