Archyvas Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos
Vyskupija Literatūra Tautosaka Naujienos
Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

1998 m. gruodžio – 2012 m. GRUODŽIO mėnesiais
sukurti tinklapiaI

[2013-12-27] „Žemaičių žemė“ (2013 m. Nr. 4. Turinys)
[2013-12-27] Viršelis pirmas
[2013-12-27] Viršelis antras
[2013-12-27] UNESCO įtraukė Kristijono Donelaičio (1714–1780) ir Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) jubiliejines sukaktis į minimų datų sąrašą
[2013-12-27] JURGIS ŽELVYS. Kristijonas Donelaitis
[2013-12-27] KRISTIJONAS DONELAITIS. Žiemos rūpesčiai (fragmentas)
[2013-12-27] DANUTĖ MUKIENĖ, VYTAS RUTKAUSKAS. Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)
[2013-12-27] VIKTORIJA DAUJOTYTĖ: „Prigimtinės kultūros kasinėjimai Marcelijaus Martinaičio kūryboje“
[2013-12-27] „Žemaitija. Istorijos ir kultūros bruožai“
[2013-12-27] ADOMAS BUTRIMAS. Iš žemės ir laiko gelmių
[2013-12-27] ADOMAS BUTRIMAS. Žemaičių kalnų ir kovų didybė. Išlikimo istorijoje kaina
[2013-12-27] ADOMAS BUTRIMAS. „Savo noru prisijungėme...“ Žemaičių kunigaikštystės ir seniūnijos laikotarpis
[2013-12-27] BUTRĖMS ADUOMS. Žemaitėjė. Istuorėjės ė kultūras bruožā
[2013-12-27] BUTRĖMS ADUOMS / Senėjē Telšē. Telšiai ir apylinkės
[2013-12-27] ADOMAS BUTRIMAS. Telšiai – menų miestas
[2013-12-27] ADOMAS BUTRIMAS. Žemaičių muziejus „Alka“
[2013-12-27] Adomas Butrimas. Telšių katedra ir buvęs Bernardinų vienuolynas
[2013-12-27] JURGA ŽEMAITYTĖ. „Esu žmogus...“
[2013-12-27] KONSTANTINAS PRUŠINSKAS. Dailininkai įamžina 1863 m. sukilimo atminimą
[2013-12-27] DANGUOLĖ ŽELVYTĖ. Alfonsas Čepauskas
[2013-12-27] ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Sakralinės muzikos vakaras Telšių katedroje
[2013-12-27] ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Atstatyta Tauragės Pajūrio kapinių koplyčia
[2013-12-27] ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Mokslinė konferencija Kaune
[2013-12-27] ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Paminėtos Kęstaičių bažnyčios gynimo metinės
[2013-12-27] ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Paroda „Žemaičių krikšto ženklai“
[2013-12-27] ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Žemaičių Kalvarijoje – paminklas Motiejui Valančiui
[2013-12-27] JUOZAS SAULIUS. „Telšių mokytojų seminarija: istorija, žmonės, likimai. 1922–1957“
[2013-12-27] DŽERVIENĖ TEKLĖ. Sesou Marija Muorta
[2013-12-27] STASĖ STRIPINIENĖ. „Platelių žemės atmintis“
[2013-12-27] Salontū krašta žžmuoniū atsėmėnėmā
[2013-12-27] „Prigimta lėižovė nemuokietė gieda“
[2013-12-27] DANUTĖ MUKIENĖ. „Tai, kas pasiutusiai tikra...“
[2013-12-27] DALIA TAMOŠAUSKAITĖ. Eilėraščiai
[2013-12-27] MYKOLAS KARČIAUSKAS. Kelionė į Šarnelę
[2013-12-27] VYTAUTAS MAČERNIS. Vizijos (I–IV)
[2013-12-27] Bronius Grušas (1932–2013
[2013-09-21] „Žemaičių žemė“ (2013 m. Nr. 3) Turinys
[2013-09-21] Viršelis pirmas
[2013-09-21] Viršelis antras
[2013-09-21] Jurgis Želvys. Kas klojo Lietuvos nepriklausomybės pagrindus?
[2013-09-21] Benediktas Jankauskas.Kokios yra istorinės Žemaitijos ribos?
[2013-09-21] Danutė Mukienė. Muziejų senosios fotografijos kolekcijų reikšmė dokumentuojant kelią į valstybingumą
[2013-09-21] Kazimieras Prušinskas. Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona ir Palanga
[2013-09-21] Jurga Palangytė. Palangos gintaro muziejui – 50
[2013-09-21] Gintautas Čižiūnas. Rengiama Mykolo Kleopo Oginskio 250 metų jubiliejaus minėjimo programa
[2013-09-21] Jurgis Želvys. Gargždų miestas
[2013-09-21] Dvidešimtoji respublikinė moksleivių Motiejaus Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė
[2013-09-21] Lina Hall. Tarmė – taip pat mano gimtoji kalba
[2013-09-21]  Greta Šmaižytė. Kad gyvieji šaltiniai neišsektų
[2013-09-21]  Martynas Jonkus. Man labai pasisekė
[2013-09-21] Justė Urbonaitė. Gavome tam, kad brangintume
[2013-09-21]  Andriejus Sabaliauskas. Visi keliai vedė į Žemaitiją [32–35, 36–39, 40–43, 44–47, 48–50 ]
[2013-09-21] Danguolė Želvytė. Kretingos dvaro šventė „Vario dūdų ritmu“
[2013-09-21] Jurga Žemaitytė. Veiviržėnai
[2013-09-21] Gintautas Čižiūnas. Priekulė – miestas, kuriame buvo spausdinama draudžiama lietuviška spauda
[2013-09-21] Ramunė Lenkimaitė. Agluonėnai
[2013-09-21] Donatas Tytuva. Stepno Dariaus gimtinė
[2013-09-21] Mickevīčė užrašā: Atsėmėnėmā iš laža laikū (baudževuos); Baudževuos laikū apriedā [63, 64]; Vīru ėr muotrėšku darbā; Pri laža prigoliejė sargības; Baudževuos laikū dainas; Plateliū dvars; Konėgaikštė Oginskė Ireniejaus „mėrtės“; Lažības
[2013-09-21] Rudīs Edvards. Pasėvažiuojėms
[2013-09-21] Regina Šliogerītė-Bliūdžiuvienė. Viksvė
[2013-06-22] „Žemaičių žemė“ 2013 m. Nr. 1 turinys
[2013-06-22] Viršelis pirmas
[2013-06-22] Viršelis antras
[2013-06-22] Zita Baniulaitytė. Tarptautinis papročių festivalis „Jurgi, paimk raktus“
[2013-06-22] Gražina KADŽYTĖ. Jurginės Palangoje
[2013-06-22] Mickevīčė užrašā
[2013-06-22] Gintautas ČIŽIŪNAS. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui „Lituanica“ – 80
[2013-06-22] Vytautas MINELGA. „Mūsų Everestas“. Pažymėta Vlado Vitkausko kopimo į Everestą 20-ies metų sukaktis
[2013-06-22] Vladas Vitkauskas
[2013-06-22] Aleksas Girdenis, Juozas Pabrėža. Žemaičių patarmės. Rašybos pagrindai
[2013-06-22] Viktorija Butkevičiūtė. Vyskupas Motiejus Valančius: 1863 m. sukilimas
[2013-06-22] Vaiva TEKORIŪTĖ. Varniai 1863 m. sukilimo verpetuose
[2013-06-22] Rūta JONIKAITĖ. Keli štrichai Antano Mackevičiaus paveikslui
[2013-06-22] Konstantinas PRUŠINSKAS. 1863 m. sukilimui skirti renginiai
[2013-06-22] Albinas MINGĖLA. Nasrėnuose gyva Motiejaus Valančiaus atmintis
[2013-06-22] Žemaitiu patarlės, priežuodē
[2013-06-22] Gintautas ČIŽIŪNAS. Pirmasis pasaulinis karas (Didysis karas)
[2013-06-22] Julius KANARSKAS. Grafų Tiškevičių nuotraukos Kretingos muziejuje
[2013-06-22] 49 (teksto pradžia), 65–66 (teksto tęsinys) / Varniū regėjuonėnė parka vakā ėr jaunims raša žemaitėškā
[2013-06-22] Antanas balašaitis. Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimas Vatikane
[2013-06-22] Povilas SAUDARGAS, Jonas VARAUSKAS. Kelionė Jūros upe ir Nemunu iki Rambyno
[2013-06-22] „Lietuvos kultūra. Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos papročiai“
[2013-06-22] Jurgis ŽELVYS. Vasaros kalendorinės ir bažnytinės šventės
[2013-06-22] Rudīs Edvards. Malūna prūds
[2013-06-22] Rudīs Edvards. Pasėėlgau žemaitėška žuodė
[2013-06-22] Rudīs Edvards. Aple tus, kurius žėnuom ė atmėnam. Muosiediou – 760 metu
[2013-06-22] Metai už stalo. Kalendoriniai švenčių ir sezoniniai valgiai“
[2013-06-22] Regina ŠLIOGERYTĖ-BLIŪDŽIUVIENĖ. Mūkis ir Zelė. Skambalo daubos legenda
[2013-06-22] Laima Zubavičienė. Pavasario pranašai Tirkšlių darželyje „Giliukas“
[2013-06-22] Žemaitiu vākū žaidėmā
[2013-03-20]  Žemaičių žemė“ (2013 m. Nr. 1) Turinys
[2013-03-20] Palanga – 2013 m. Lietuvos kultūros sotinė
[2013-03-20] Poezijos ir prozos antologija „Žemaičiai“
[2013-03-20] Juozas Pabrėža, Aleksas Girdenis. Žemaičių patarmės
[2013-03-20] Žemaičiai: Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai
[2013-03-20] Andriejus Sabaliauskas. Iškilminga žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus šventinimo pradžia
[2013-03-20] Jurgis Želvys. Nepavykusi ekspedicija
[2013-03-20] Jurgis Želvys. 1863–1864 m. sukilimas: svarbiausi faktai ir datos
[2013-03-20] 150 metų nuo 1863–1864 metų sukilimo
27 / Konstantinas Prušinskas. 1863 metų sukilimo vadai: žemaitis kunigas Antanas Mackevičius
[2013-03-20] 1863 m. sukilimo muziejus (Paberžė, Kėdainių r.), jį supantis skulptūrų parkas ir Paberžės kapinių fragmentai
[2013-03-20] 1863 metų sukilimas Žemaičiuose
[2013-03-20] Sungailienė Loreta. Sokėlėmu dainas Žemaitėjuo
[2013-03-20] Sigitas Saladžinskas. Paminklas 1863–1864 m. sukilimo aukoms Šiauliuose ir architekto Karolio Reisono palikimas
[2013-03-20] Adomas Butrimas. Kaip senieji žemaičių protėviai laidojo mirusiuosius
[2013-03-20] Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. Kažikas pasigadina. Pasipasakuojims 56 p.>  72 p.>
[2013-03-20] Benediktas Jankauskas. Juodoji sukaktis
[2013-03-20] Danguolė Želvytė. Ar visada viskas turi turėti pradžią ir pabaigą? Arba Juozapo Baldausko jubiliejus
[2013-03-20] Džervienė Teklė. Doktėris
[2013-03-20] Regina Bliūdžiuvienė. Žiburinis. Kartuvių kalno legenda
[2013-03-20] Christoph von Grawroch. Mintys paraštėse... apie tai, dėl ko skauda...
[2012-12-10] „Žemaičių žemė“ (2012 m. Nr. 4) turinys
[2012-12-10] „Žemaičių žemė“ 2012 m. Nr. 4 viršelis pirmas
[2012-12-10] „Žemaičių žemė“ 2012 m. Nr. 4 viršelis antras
„Titaniko" nesužavėta panelė iš Raseinių
[2012-09-22] „Žemaičių žemė“ (2012 m. Nr. 3) Viršelis pirmas
[2012-09-22] „Žemaičių žemė (2012 m. Nr. 3) Viršelis antras
[2012-09-22] „Žemaičių žemė“ (2012 m. Nr. 3) Turinys
[2012-09-22] Jolanta Skurdauskienė. Šeštoji Pa m. Nr. saulio žemaičių dailės paroda
[2012-09-22] Danutė Mukienė. Senųjų nuotraukų rinkiniai Žemaitijos muziejuose
[2012-09-22] Vytas Rutkauskas. Koks paminklas Rietave įprasmins kunigaikščius Oginskius ir jų darbus?
[2012-09-22] Vytas Rutkauskas. Mykolo Kleopo Oginskio Polonezų kelias tęsiasi
[2012-09-22] Elvyra Spudytė. Telšiuose – atnaujinta Žemaitijos kaimo ekspozicija
[2012-09-22] Jurga Žemaitytė. Gausėja visuomenei prieinamų eksponatų Raseinių rajone
[2012-09-22] Lietuvos archyvų istorija: datos, skaičiai, faktai
[2012-09-22]Seniausi išlikę Lietuvos valstybės dokumentai; Centralinis valstybės archyvas; Svarbiausi užsienio archyvai, kuriuose saugomi reikšmingi Lietuvos istorijos dokumentai; Michailo Muravjovo muziejaus archyvas; Lietuvos bažnytiniai archyvai; Lietuvos bajorų, dvarų archyvai; Centrinis senųjų aktų knygų archyvas
[2012-09-22] Telšių apskrities archyvas; Tauragės apskrities archyvas
[2012-09-22] Šiaulių apskrities archyvas; Klaipėdos apskrities archyvas; Kauno apskrities archyvas
[2012-09-22] Benediktas Jankauskas. Kauno žemaičių vasaros kelionių maršrutai
[2012-09-22] Danutė Mukienė. Knygoje – prakalbinti archyvai apie režisierę
[2012-09-22] Matilda Grigaitė. „Tau, dukrele“ (iš prisiminimų archyvų)
[2012-09-22] Didysis keliautojas, filosofas ir menininkas Petras Lukošius-Dhula Yatri
[2012-09-22] Irena Lukošiūtė-Petraitienė. Sugrįžtu
[2012-09-22] Jurga Žemaitytė. Leonardas Tuleikis: didysis kūrybos albumas
[2012-09-22] „Visagali žemės dieve“, arba „Seniai, bet dabar“...
[2012-09-22] Stasė Lygutaitė. Dangus per didelis, kai  sutemsta
[2012-09-22] Danguolė Želvytė. Gintauto Černeckio poetiškos filosofinės miniatiūros
[2012-09-22] Gintautas Černeckis. Lakonikos
[2012-09-22] Regina Šliogerytė-Bliūdžiuvienė. Pjaunys
[2012-09-22] Danutė Mukienė. Sugrįžimas
[2012-09-02] Labdaros ir paramos fondas „Mažojo Princo fondas" ir Nacionalinė Lietuvos UNESCO komisija kviečia minėti Tarptautinę raštingumo dieną (rugsėjo 8 d.)
[2012-05-27] „Žemaičių žemė“ 2012 m. Nr. 2 Turinys
[2012-05-27] Viktorija Daujotytė. Ventos veidai
[2012-05-27] Benediktas Jankauskas. Dionizas Poška – Žemaitijos ir Lietuvos istorikas iš Bijotų
[2012-05-27] Jocys Virginijus, Petreikis Tuoms. Žemaitėškė leidėnē
[2012-05-27] Kazimieras Prušinskas. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
[2012-05-27] Jurbarkas: Novelės vakarų kronika (1976–2011 m.)
[2012-05-27] Jurgis Želvys. Apie ką pasakoja bibliotekos archyvas?
[2012-05-27] Kelmės krašto etnografija
[2012-05-27] Kraštotyros darbai Kretingos rajono bibliotekose
[2012-05-27] Palikimas, kuris nesugrįžta, bet įpareigoja
[2012-05-27] Gintautas Čižiūnas. Bibliotekos kraštotyros aruodas Mažeikiuose
[2012-05-27] Jurga Žemaitytė. Sugrįžta knygos į Plungės kunigaikščių Oginskių dvaro ansamblį
[2012-05-27] Raseinių bibliotekoje – Knygos muziejus
Raseinių kraštotyrininkų darbų aruodas
[2012-05-27] Danguolė Želvytė. Žodžiai, kuriuos įkvepia gimtinė
[2012-05-27] Šiaulių rajono savivaldybės bibliotekos istorijos fragmentai
[2012-05-27] Šiauliškiams garbė juos vadinti kraštiečiais
[2012-05-27] Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorijos fragmentai
[2012-05-27] „Telšių žemėje“
[2012-05-27] Kokias sukaktis mini tauragiškiai?
[2012-05-27] Jonas Babonas. Maironio giminė
[2012-05-27] „Maironis ir Palanga“
[2012-05-27] Svarbiausios Jono Mačiulio-Maironio gyvenimo ir kūrybos datos
[2012-05-27] Maironis. Nuo Birutės kalno
[2012-05-27] Antanas Balašaitis. Ką mename apie Maironį?
[2012-05-27] Jolanta Skurdauskienė. Bukantės dvarelyje – atnaujintas rašytojos Žemaitės memorialinis muziejus
[2012-05-27] Jolanta Skurdauskienė, Danutė Einikienė. 2012 metais – šeštoji Pasaulio žemaičių dailės paroda
[2012-05-27] Goda Giedraitytė. Sutūpę po meno ir krikšto sparnais
[2012-05-27] Danutė Einikienė. Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis: tūkstančio garsų simfonija dvaro erdvėse
[2012-05-27] Prušinsks Kazimiers. Žemaitiu kultūras dėinas Vilniou
[2012-05-27] Užupė respublikas Konstitucėjė
[2012-05-27] Želvytė Danguolė. Žemaitē estradas scenuo
[2012-05-27] Viktorija Jonkutė. Lietuvos ir Latvijos vienybė
[2012-05-27] Džervienė Teklė. Sekmadėinis so skrozdė
[2012-05-27] Akcėjė „Kas mūsa portėgrapėju archyvūs?“
[2012-05-27] Telšiūs pėrmoujė 1954 metu sausė dėina...
[2012-05-27] Jadvyga Miežetienė. Kuriame žemaitiškai; Girdenytė Dovilė. Pasakuojėms aple auksėniu ronku meistra; Ragainis Lins. Tau, Lietova;  Stonkutė Justė. Meslės api gimtoujė kalba; Šidlauskātė Birutė. Api prūsuokus
[2012-05-27] Evelina Žemeikytė, Laima Žemeikienė, Kristina Korch, Jelena Korch. Žemaičių-lietuvių susikalbėjimo žodynas (fragmentas)
[2012-03-15] Žurnalo „Žemaičių žemė“ (2012 m. Nr. 1) viršelis;
[2012-03-15] Žurnalo „Žemaičių žemė“ (2012 m. Nr. 1) viršelis
[2012-03-15]  1 / Žurnalo „Žemaičių žemė“ (2012 m. Nr. 1) Turinys
[2012-03-15] 2 / Danguolė Želvytė. Dionizo Poškos baubliams – 200
[2012-03-15]  3 / Dionizo Poškos baublių muziejaus jubiliejinių metų renginių kalendorius
[2012-03-15] 4 / Juozas Girdzijauskas / Dionizas Poška ir XIX a. pr. žemaičių kultūrinis sambūris
[2012-03-15] 5–7 / Kazimieras Prušinskas. Dionizas Poška (apie 1769–1830)
[2012-03-15] 8–9 / Gintautas Čižiūnas. Dionizo Poškos dvarelis ir baubliai
[2012-03-15] 10–11 / Danguolė Želvytė. „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“
[2012-03-15] 12–13 / Adomas Butrimas. Čia susieina Lietuva ir Latvija...
[2012-03-15] 14–15 / Adomas Butrimas. Svarbiausios kuršių, žiemgalių ir žemaičių istorijos datos
[2012-03-15] 16–17 / Adomas Butrimas. Kuršių, žemaičių, žiemgalių ginklai, papuošalai
[2012-03-15] 18 / „Saulės ratu“
[2012-03-15] 19 / Kretingos dvaro malūnas. Istorijos fragmentai
[2012-03-15] 20–21 / Vertingi ir unikalūs žemaičių krašto etnografijos eksponatai
[2012-03-15] 22–28 / Elvyra Spudytė. Pranas Genys ir Žemaičių muziejus „Alka“
[2012-03-15] 29–31 / Raimondas Petrikas. Senoji muziejaus lankytojų knyga
[2012-03-15] 32–33 / Teklė Kryževičiūtė
[2012-03-15] 33–39 / Teklė Kryževičiūtė. Kai eilėms dovanodavo sparnus...
[2012-03-15] 40–45 / Ramunė Lenkimaitė. Palangos uostas ir tiltas į jūrą
[2012-03-15] 46–47 / Mykolas Vaitkus. Šimtmečio uždangą praskleidus
[2012-03-15] 48 / Žemaičių praeitis: Salantų bažnyčia. Istorija, meno vertybės ir žmonės
[2012-03-15] 49–51 / Vytas Rutkauskas. Antanas Ruškys – „Tūkstantmečio Lietuvos“ autorius
[2012-03-15] 52–53 / „Juozas Bagdonas – moderniosios dailės puoselėtojas“
[2012-03-15] 54–59 / Jolanta Skurdauskienė. Dailininko Juozo Bagdono kūrybinis palikimas
[2012-03-15] 60–63 / Džervienė Teklė. Meilė, piršlības ėr kėtė nutėkėmā pri Mėšopės
[2012-03-15] 64 / Profesorius Aleksas Stanislovas Girdenis (1937–2011)
[2012-03-15] 65–67 / Gėrdėnis Aleksėndra. Eilieraštē
[2012-03-15] 68–72 / Sungailienė Loreta. Mažeikiu krašta folkluors – pateikiejē ėr periemiejē
[2012-03-15] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 12) 1 viršelis;
[2012-03-15] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 12) 2 viršelis
[2011-12-24] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 12).  Turinys
[2011-12-24] Želvītė Danguolė. Kaliedas ėr anū laukėms
[2011-12-24] Rasa Banytė-Rowel. Mykolo Brenšteino rankraštis „Kauno gubernijos archeologinis inventorius“ grįžta...
[2011-12-24] Mykolas Eustachijus Brenšteinas
[2011-12-24] Julius Kanarskas. Kretingos dvaro savininkai
[2011-12-24] Vilniaus Žemaitiu kultūras draugėjės karalius arba Jubiliejėnė Juonutė aniceta paruoda „Saulės vizėjės“ (2011 m. groudė 15 d. – 2012 m. sausė 9 d.)
[2011-12-24] Anicetas Jonutis: Gyvenimas ir kūryba
[2011-12-24] Mukienė Danutė. Muodernistėnės dailės pradininkou Bagduonou Jūzapou – 100
[2011-12-24] Juozas Bagdonas ir jo kūrybinis kelias
[2011-12-24] Ieva Švarcaitė. Mano gimtoji kalba. Vaiguviškių šnekta
[2011-11-29] „Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 11)
[2011-11-29] „Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 11) 1 viršelis
[2011-11-29] „Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 11) 2 viršelis
[2011-11-29] „Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 11) Turinys
[2011-11-29] Mukienė Danutė. Šeima ėr tradicėjės arba Nu sava prigimtėis nepabiegsi
[2011-11-29] Juozas Mickevičius. Žemaičių vestuvės: 3–10;  11–20; 21–30; 31–40
[2011-10-29] 1 / „Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 10) Turinys 
[2011-10-29]
Danutė Mukienė. Oginskių fenomenas
[2011-10-29] Šviečiamoji-koncertinė programa „Mykolo Kleopo Oginskio Polonezų kelias 2001“ (Programa skirta M. K. Oginskio 246-osioms metinėms paminėti. Rietavas – Darsūniškis – Salantai – Vilnius – Maladečina – Smurgainys – Minskas – Ivonič Zdroj – Užutrakis)
[2011-10-29] Džervienė Teklė „Juganas muokslā“
[2011-10-29] Džervienė Teklė. „Žuodė ėr žmuogaus lėkėms“. Žemaitėškė eilieraštē: „Vėinatvė“, „Klausėms“, „Žmuogos ėr laiks“, „Praregiejėms bûn skaudos“, „Laukėms“, „Vėinmetems“, „ēno par pėiva“, „Laukėms“, „Apsėlonkīms gimtėnie“, „Pėlalės kalns“
[2011-10-29] Želvītė Danguolė. „Rodou“
[2011-10-29] Rutkausks Vīts. Rėitavs.
[2011-09-17] Portėgrapėjės„Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 9) 1 viršelis; 2 viršelis
[2011-09-17] „Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 9) Turinys
[2011-09-17] Apie idėjas, kurias verta realizuoti, ir žmones, kurie yra bendraminčių ir bendražygių nelaisvėje
[2011-09-17] Idėja atkurti gražiausius Lietuvos parkus
[2011-09-17] E. F. Andrė kūrinio – Potulice darko – Lenkijoje likimas 4–5, 6–7
[2011-09-17] Užutrakio dvaro sodyba 8–9, 10–11, 12–13, 14–15, 16
[2011-09-17] Trakų Vokės dvaro sodyba 16–17, 18–19, 20
[2011-09-17] 20–27 / Lentvario dvaro sodyba 20–21, 22–23, 24–25, 26, 27
[2011-09-17] Palangos grafų Tiškevičių dvaro sodyba 28–29, 30–31, 32–34
[2011-08-26] Žemaičių žemė“ (2011_Nr. 8) Turinys  1 viršelis; 2 viršelis
[2011-08-26] Priešistorė
[2011-08-26] I amžius
[2011-08-26] II amžius
[2011-08-26] III amžius
[2011-08-26] IV amžius
[2011-08-26] V amžius
[2011-08-26] VI amžius
[2011-08-26] VII amžius
[2011-08-26] VIII amžius
[2011-08-26] IX amžius
[2011-08-26] X amžius
[2011-08-26] XI amžius
[2011-08-26] XII amžius
[2011-08-26] XIII amžius
[2011-08-26] XIV amžius
[2011-08-26] XV amžius
[2011-08-26] XVI amžius
[2011-08-26] XVII amžius
[2011-08-26] XVIII amžius
[2011-08-26] XIX amžius
[2011-08-26] XX amžius
[2011-08-26] XXI amžius
[2011-07-24] Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 7) Turinys  1 viršelis; 2 viršelis
[2011-07-24] Ramunė Lenkimaitė. Šiaulių „Aušros“ muziejus. Svarbiausi muziejaus istorijos faktai ir datos: 2–3, 4–5; 6–7
[2011-07-24] Naftininkų miestas Mažeikiai: 8–9, 10–11, 12–13, 14–15
[2011-07-24] Konstantinas Prušinskas. Pramogų ir poilsio kompleksas 46-ame kelio „Panevėžys–Šiauliai“ kilometre: 16–17, 18–19, 20–21
[2011-07-24] Vincas Martinkėnas. Matai senovės Lietuvoje
[2011-07-24] Juozas Mickevičius. Varnių koncentracijos stovykla
[2011-07-24] Sedos bažnyčios paveikslų ciklas „Kryžiaus kelio stotys“
[2011-07-24] Dokumentinis filmas „Beržoras“
[2011-07-24] Kuršītė-Lingė Renata. Žemaitėškė eilieraštē
[2011-07-24] Mickevičius Juozas. Padavimai apie Šilalės krašto piliakalnius
[2011-07-24] Virginija ir Gintaras Končiai. Žemaitijoje žydi jazminai. Igno Končiaus sodyboje 2011 metų vasarą
[2011-06-12] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 6) Turinys  1 viršelis; 2 viršelis
[2011-06-12] Benediktas Jankauskas. Daugėja lietuvių kilmės teorijų
[2011-06-12] Mukienė Danutė. Palonga – kurorts, pėlns kontrastu ėr vėltėis taptė tėkra vasaras kultūras suostėnė 2013 metās: 8–9; 10–11; 12–13; 14–15; 16–17
[2011-06-12] Mukienė Danutė. Palonguo daugiausē lonkuomas vėitas: 18–19; 20–21
[2011-06-12] Mukienė Danutė. Pramuogu ėr puoėlsė uoazė Palonguo
[2011-06-12] Želvītė Danguolė. Kurorta pėktžaizdės, beskuonībė, vėitas, katruos bada akis
[2011-06-12] Mukienė Danutė. Palonga, katra trauk ėr katruos pasėėlgstam
[2011-06-12] Mukienė Danutė. Nauji Palonguos gintara muziejaus ekspuozicėjė: 28–29; 30–31
[2011-06-12] Aple Šėlutės miesta jubiliejo ėr žemaitėškas kultūras piedsakus Šėlutės kraštė
[2011-06-12] Sakalausks Mečisluovs. Šėlutės ėr Šėlalės rajuonu senuoji skulptūra, krīžē, koplītelės ėr varpā: 34–35; 36–37
[2011-06-12] Kan. Andriejus Sabaliauskas. Pašventinti penki nauji kunigai
[2011-06-12] Kan. Andriejus Sabaliauskas. Graži mokslo metų pabaiga
[2011-06-12] Kan. Andriejus Sabaliauskas. Šeštinės Šalpės kalnelyje
[2011-06-12] Kan. Andriejus Sabaliauskas. Poeto Vytauto Mačernio 90-ųjų metinių paminėjimas Žemaičių Kalvarijoje
[2011-06-12] Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta SJ. 2011 – Dievo gailestingumo metų – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai  – liepos 1–12 d. (Atlaidų tvarkaraštis)
[2011-06-12] Kan. Jonas Ačas. Stojantiems į Telšių Vyskupo [2011-06-12] Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją
[2011-05-29] Žurnalas „Žemaičių žemė“, 2011 m. Nr. 5 I viršelis
[2011-05-29] Žurnalas „Žemaičių žemė“, 2011 m. Nr. 5 II viršelis
[2011-05-29] Žurnalas „Žemaičių žemė“, 2011 m. Nr. 5 Turinys
[2011-05-29] Juodaičiai
[2011-05-29] Girdžiai
[2011-05-29] Jurbarkai
[2011-05-29] Klausučiai
[2011-05-29] Klangiai
[2011-05-29] Lapgiriai
[2011-05-29] Pašaltuonys
[2011-05-29] Stakiai
[2011-05-29] Šimkaičiai
[2011-05-29] Vadžgirys
[2011-05-29] Žvyriai
[2011-05-29] Varlaukis
[2011-05-29] Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
[2011-05-29] Feliksas Mačianskas. Kalbėk, Antanėli, kalbėk...
[2011-05-29] Lingė Renata. Žemaitėškė eilieraštē
[2011-05-29] Ana Aleksandravičienė. Eilėraščiai ir piešiniai
[2011-05-29] Kungīs Vīgands. Kas tėi Kantaučiai, Diviečiai, Narvaišiai, Gandinga, Jėrubaičiai?
[2011-04-26] Žurnalas „Žemaičių žemė“ 2011 m. Nr. 4.
[2011-04-26] Leidinio viršelis: 1; 2
[2011-04-26] Žurnalas „Žemaičių žemė“ 2011 m. Nr. 4. Turinys
[2011-04-26] Žurnalas „Žemaičių žemė“ 2011 m. p. 1
[2011-04-26] Seredžius, Belvederio dvaro sodyba 2; 3–4; 5; 6–7
[2011-04-26] Belvederio dvaro sodyba
[2011-04-26] Seredžiaus piliakalnis
[2011-04-26] Veliuona 8–9; 10; 14; 15–16
[2011-04-26] Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
[2011-04-26] Gedimino kapo piliakalnis, obeliskas Gediminui ant piliakalnio ir Pilies (Ramybės) kalnas Veliuonoje
[2011-04-26] Veliuonos krašto muziejus
[2011-04-26] Raudonė 17; 19; 20–21
[2011-04-26] Raudonės pilies parko fragmentai
[2011-04-26] Skirsnemunė 22; 24–25; 26–28
[2011-04-26] Šilinė
[2011-04-26]  Jurbarkas 29; 31–32; 33–34
[2011-04-26] Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
[2011-04-26] Jurbarko krašto muziejus
[2011-04-26] Skulptoriaus Vinco Grybo memorialinis muziejus Jurbarke
[2011-03-12] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 3). Leidinio viršelis: 1; 2
[2011-03-12] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2011 m. Nr. 3) Turinys
[2011-03-12] Mukienė Danutė. Kultūras cėntrā ėr etnėnė kultūra
[2011-03-12] Gintautas Čižiūnas. Telšių krašto kultūros centrai
[2011-03-12]  Jurgis Želvys. Skuodo rajono kultūros ir turizmo skyrius
[2011-03-12] Konstantinas Prušinskas. Kretingos kultūros centras
[2011-03-12] Jurga Žemaitytė. Jurbarko kultūros centras
[2011-03-12] Donatas Tytuva. Belvederis
[2011-03-12] Angelė Vyšniauskaitė, Petras Kalniaus, Rasa Paukštytė-Šaknienė: „Lietuvių šeima ir papročiai“
[2011-03-12] Kazimieras Prušinskas. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras
[2011-03-12] Juozas Mickevičius. Gydytojai žemaičiuose
[2011-03-12] „Tradicijos. Iliustruota Lietuvos enciklopedija“
[2011-03-12] Žemaičių tarmė (kalba)
[2011-03-12]  „Užgavėnių kaukės“
[2011-03-12] Stasys Skrodenis. Žemaičių Užgavėnių kaukės
[2011-03-12]  Angelė Vyšniauskaitė: „Lietuvio namai“
[2011-02-27] „Žemaičių žemė“ 2011 m. Nr. 2. Leidinio viršelis: pirmas puslapis, paskutinis puslapis
[2011-02-27] „Žemaičių žemė“ 2011 m. Nr. 2. Turinys
[2011-02-27] Mukienė Danutė. Tėkruos reformas dā  rēks palauktė ėr Aple stėprė sosėrūpėnėma sava krašta rēkalās esmė
[2011-02-27] Danutė Mukienė. Žemaičių kultūros draugijos istorija. I dalis. 1987–1993 metai: 4–5; 6–7; 8–9; 10–13; 14–17
[2011-02-27] Benediktas Jankauskas. Profesorius Mykolas Giedraitis – garsiosios kunigaikščių Giedraičių giminės atstovas: 18–19; 20–23; 24–26
[2011-02-27] Sungailienė Loreta. Augam so daino / Augame su daina
[2011-02-27] Valdas Bogavičius. Akmenės šviesuolės
[2011-02-27] „Žali žuolelė“. Naujausės žemaitėškas pruozas ėr poezėjės knīngas autuorė – muokītuojė Džervienė Teklė iš Puniuos
[2011-02-27] Džervienė Teklė. Keliuonė traukėnio
[2011-02-27] Lėnkėmātė Ramunė. „Užrašai. Dvidešimt metų (1885–1905) Žemaitijos užkampyje“
[2011-02-27] „Povilas Višinskis. Idėjos ir darbai“. Dalia Striogaitė. Žodis skaitytojui
[2011-01-23] „Žemaičių žemė“. 2011 m. Nr. 1. Leidinio viršelis 1;  2
[2011-01-23] Turinys
[2011-01-23] Konstantinas Prušinskas. Akmenės rajonas. [2011-01-23] Akmenės rajono svarbiausios datos, įvykiai, faktai 2,
[2011-01-23] Jurgis Želvys. Naujoji Akmenė
[2011-01-23] Gintautas Čižiūnas. Akmenė
[2011-01-23] Jurga Žemaitytė. Alkiškiai
[2011-01-23] Ramunė Lenkimaitė. Dabikinė
[2011-01-23] Gintautas Čižiūnas. Kairiškiai
[2011-01-23] Ramunė Lenkimaitė. Kivyliai
[2011-01-23] Danutė Ramonaitė. Klykoliai
[2011-01-23] Konstantinas Prušinskas. Daubiškiai
[2011-01-23] Gintautas Čižiūnas. Kruopiai
[2011-01-23] Danutė Mukienė. Papilė: 18–19; 20–21; 22–23; 24–25; 26–27
[2011-01-23] Jurga Želvytė. Ramučiai
[2011-01-23] Jurga Želvytė. Sablauskiai
[2011-01-23] Jurgis Želvys. Šiaudinė
[2011-01-23] Mečislovas Sakalauskas. Šemetaičiai
[2011-01-23] Donatas Tytuva. Ventos miestas
[2010-12-12] Elektroninis žurnalas „Samogitia“ (2010 m. Nr. 12). Turinys
[2010-12-12] Danutė Mukienė. Redaktuorės skėltės. Švėntės rīta
[2010-12-12] Konstantinas Prušinskas. Paslaptingos, stebuklingos Kūčios ir jų šventinis stalas
[2010-12-12] Konstantinas Prušinskas. Kūčių stalo papročiai
[2010-12-12] Konstantinas Prušinskas. Kūčių vakarienės pradžia
[2010-12-12] Konstantinas Prušinskas. Kūčių valgiai
[2010-12-12] Juozas Mickevičius. Kūčios, Kalėdos
[2010-12-12] Juozas Mickevičius. Kūčios
[2010-12-12] Juozas Mickevičius. Naujieji metai
[2010-12-12] Juozas Mickevičius. Visų Šventųjų šventė Žemaičiuose
[2010-12-12] Bernadeta Baužienė. Gamtos ir žmogaus gyvenimas
[2010-12-12] Rytas.
[2010-12-12] Bernadeta Baužienė. Vidudienis
[2010-12-12] Bernadeta Baužienė. Ir ateina ruduo...
[2010-12-12] Bernadeta Baužienė. Žiema
[2010-12-12] Kalėnduorėnės ėr šeimuos švėntiu dainas. Žemaitėška daina aple vestovės
[2010-12-12] Užgavieniu daina
[2010-11-29] Elektroninis žurnalas „Samogitia“ (2010 m. Nr. 11)
[2010-11-29] Danutė Mukienė. Žemaitijos spaudos istorijos fragmentai
[2010-11-29] Alfonsas Čepauskas. Menininkai – Skaudvilei
[2010-11-29] Ivinskiou Laurīnou – 200
[2010-11-29] Danutė Mukienė. Mikalojaus Daukšos 1971–1998 m. bibliografija
[2010-11-29] Mikalojus Daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją
[2010-11-29] Juozas Aidulis. Gyvenimas, pašvęstas kraštotyrai
[2010-11-29] Bernardas Aleknavičius. Žvejų kaimelio kronikos
[2010-11-29] Pranas Budkus. Žemaičių tvoros
[2010-11-29] Bernadeta Baužienė. Vasaros nakties nuotykis
[2010-10-28] Mukienė Danutė. Kels i užjūrius ėr pruotu notekiejėms 2–3, 4–6, 7–8 /
[2010-10-28] Margarita Gaubytė. Vaikų darželis atokiame Bolivijos kaime 9, 10, 11, 12, 13[2010-10-28] Želvītė Danguolė / Konėgaikštė M. K. Oginskė Prancūzėjuo prancūzu kalbo išleistas knīngas – Lietovuo ėr lietovėškā
[2010-10-28] Mykolo Kleopo Oginskio 245-osioms gimimo metinėms skirta programa
[2010-10-28] Mykolas Kleopas Oginskis.
[2010-10-28] Ivo Zaluskis
[2010-10-28] Greta Tautavičiūtė. Kaimyninėje Latvijoje. Rundalė–Sigulda–Cesis–Ryga 20, 21, 24, 28, 29
[2010-10-28] Greta Tautavičiūtė. Siguldos pilys
[2010-10-28] Greta Tautavičiūtė. Viduramžiai prie Gaujos
[2010-10-28] Greta Tautavičiūtė. Gūtmanio uola
[2010-10-28] Greta Tautavičiūtė. Siguldos pramogų parke
[2010-10-28] Greta Tautavičiūtė. Latvijos sotinė Ryga
[2010-10-28] Greta Tautavičiūtė. Ryga ir jos vandenys
[2010-10-28] Ramonātė Danutė. Babulis
[2010-10-28] Ramonātė Danutė. Jūra
[2010-10-28] Juozas Mickevičius. Kuplės-Veringos piliakalnis
[2010-10-28] Bagduons Stepuons. Rodou
[2010-09-25] Gintautas Čižiūnas. Šilalės rajonas
[2010-09-25] Virginijus Jocys. Šilalės kraštiečių draugija
[2010-09-25] Mukienė Danutė. Hims Šėlalės rajuonou
[2010-09-25] Danutė Mukienė. Bijotai
[2010-09-25] Loreta Sungailienė. Girdiškė
[2010-09-25] Juozas Mickevičius. Gegužių kaimo piliakalnis
[2010-09-25] Vladas Statkevičius. Paežerio kapukai. Juozas Mickevičius. Alka Paežerio dvare
[2010-09-25] Danutė Mukienė. Upyna
[2010-09-25] Juozas Mickevičius. Nugrimzdęs miestelis ir smuklė. Upynos senkapis
[2010-09-25] Klemensas Lovčikas. Ugnies pagerbimo paprotys Upynos krašte
[2010-09-25] Danutė Mukienė. Upynos liaudies amatų muziejus
[2010-09-25] Klemensas Lovčikas. Apie kraičio skrynias ir jų meistrus
[2010-09-25] Klemensas Lovčikas. Velykžydžiai – persirengėliai
[2010-09-25] Klemensas Lovčikas. Elgetos
[2010-09-25] Gintautas Čižiūnas. Vytogala
[2010-09-25] Jurgis Želvys. Naujasis Obelynas
[2010-09-25] Konstantinas Prušinskas. Balsių ir Šilų gyvenvietės
[2010-09-25] Danguolė Želvytė. Šilalė
[2010-09-25] Gintautas Čižiūnas. Tūbinės
[2010-09-25] Juozas Mickevičius. Šilalės rajono senovė
[2010-09-25] Danguolė Želvytė. Kaltinėnai
[2010-09-25] Juozas Mickevičius. Senovės liudininkai
[2010-09-25] Benediktas Jankauskas. Šilalės rajono Kaltinėnų seniūnijos kraštovaizdis, dirvožemiai ir ūkininkavimo ypatybės
[2010-09-25] Loreta Sungailienė. Kaltinėnų dvasingumo parkas
[2010-09-25] Juozas Mickevičius. Medvėgalio piliakalnis
[2010-09-25] Jurgis Želvys. Palentinis. Juozas Mickevičius. Prapenčiaus koplyčia
[2010-09-25] Loreta Sungailienė. Požerė
[2010-09-25] Regina Šliogerytė-Bliūdžiuvienė. Tirubėlė. Paršežerio legenda
[2010-09-25] Kazimieras Prušinskas. Laukuva
[2010-09-25] Virginijus Jocys. Šiauduvos pirmosios gegužinės šimtmečio (1908–2008) atgarsiai
[2010-09-25] Juozas Mickevičius. Nugrimzdusi pilis Apvaršuvos kaime
[2010-09-25] Donatas Tytuva. Aukštagirė
[2010-09-25] Jurgis Želvys. Bilionys
[2010-09-25] Juozas Mickevičius. Bilionių piliakalnis. Šilalės senovė
[2010-09-25] Gintautas Čižiūnas. Kvėdarna. Kvėdarnos piliakalnis. Kvėdarnos pilkapis. Lembo kaimas
[2010-09-25] Morta Baužienė. Kas ir kada projektavo Kvėdarnos bažnyčią?
[2010-09-25] Konstantinas Prušinskas. Pajūralis (Pajūrėlis)
[2010-09-25] Gintautas Čižiūnas. Teneniai
[2010-09-25] Donatas Tytuva. Pajūris
[2010-09-25] Juozas Mickevičius. Pajūrio apylinkės
[2010-09-25] Danguolė Želvytė. Žvingiai
[2010-09-25] Jurga Palangytė. Didkiemis
[2010-09-25] Albina Auksoriūtė. Laurynas Rokas Ivinskis (1810–1881)
[2010-09-25] 87–88 / Virginijus Jocys, Danutė Norbutienė. 2010 m. liepos 16 diena: trys sustojimai
[2010-09-24] „Samogitia“ elektroninis leidinys. 2010 m. Nr. 9
[2010-09-23] Loreta Sungailienė. „Virvytės“ etnokultūrinio ugdymo stovykla jaunoms šeimoms 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15
[2010-09-23]  Danutė Mukienė. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Petras Klimas ir jo giminė: Elena Rašytinaitė-Klimienė, Ona Navikaitė-Klimienė, Aleksandras Klimas, Bernardas Klimas,  Pijus Klimas, Serjijus Klimas, Adolfas Klimas
[2010-09-23]  Gailutė Klimaitė. Keletas žodžių prisimenant LŽS garbės narį Adolfą Klimą, Lietuvos žurnalistų sąjungos kūrėją
[2010-09-23] Petras Klimas (1891–1969)
[2010-09-23] Petro Klimas. Kreipimasis į lietuvių tautą
[2010-09-23] Stanislava Stripinienė. Žagarės vardas
[2010-09-23] Benediktas Jankauskas. „Žemaitijos korta“ ar Lietuvos istorijos klastotės? 26–27; 28–29; 30–31; 32–33
[2010-09-23] Loreta Sungailienė. „Žvėrinčius“ 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43
 „Samogitia“ numeris (2010 m. Nr. 8). Turinīs
[2010-08-02] Sungailienė Loreta. Gimtuosės S. Daukonta vėitas. Lėnkėmā
[2010-08-02] Sungailienė Loreta. Turistėnē maršrutā. Muosiedis [4–5], [6–7], [8–9], [10–11], [12–13]
[2010-08-02] Juozas Mickevičius. Kretingos saulės laikrodis
[2010-08-02] E. Vedbynaitė. Drabužiai (Nešysta)
[2010-08-02] J. Navickaitė. Žemdirbių darbo diena ir mitybos režimas
[2010-08-02] Ričardas Pakalniškis ir Stasys Anglickis. Susitikimai su skulptorium Petru Aleksandravičiu
[2010-08-02] Ričardas Pakalniškis ir Stasys Anglickis. Stasio Anglickio biusto likimas
[2010-08-02] Ričardas Pakalniškis ir Stasys Anglickis. Sondeckio jauja Žemaičių Kalvarijoje
[2010-08-02] Sungailienė Loreta. Žėima Žemaitiu Kalvarėjuo
[2010-08-02] Adomas Vitauskas. Meškuičių–Joniškio krašto būdingiausi statybų bruožai ir ribos XIX a. pab. – XX a. pr.
[2010-08-02] Adomas Vitauskas. Molio naudojimas statybose. Padubysio valsčius
[2010-08-02] Adomas Vitauskas. Senovinių dūminių pirkių plūkimas
[2010-08-02] Adomas Vitauskas. Senoviškų sklepų (rūsių) mūrijimas
[2010-08-02] Bernadeta Baužienė. Miniatiūros. „Astma“. „Įžymybės“
[2010-08-02] Nauji leidiniai. Artūras Užgalis. „Gamtos dovana“
[2010-07-29] Išleistas naujas, jau antrasis, Žemaitijoje vaikystę praleidusio, šiuo metu Kaune gyvenančio ir kuriančio fotografo Artūro Užgalio fotoalbumas „Gamtos dovana“
[2010-07-17] Elektruonėnis žornals „Samogitia“ (2010 m. Nr. 7). Turinys
[2010-07-17] Prušinskis Konstantīns. Durbės mūšiou – 750
[2010-07-17] Mukienė Danutė. Tarptautėnė muzieju dėina – bovusiuo Kretinguos grafū Tiškevīčiu dvara suodībuo 
[2010-07-17] Dailininkou Juciou Velerėjuonou – 80
[2010-07-17] Sungailienė Loreta. Atradėmu švėntė Palonguos pušīnė
[2010-07-17] Sungailienė Loreta. 2010 metu Juonėnės Palonguo
[2010-07-17] Vytautas Kungys. Kalendorius – paslaptis slepiantis metskaitlis
[2010-07-17] Gerasimavičiūtė Jolanta. Plateliūs – Žemaitėjės regėjuona kaima bėndruomeniu mena ėr sporta šventė
[2010-07-17] Žemininkā. Pakalnėškė Ričarda interviu so Anglickio Stasio
[2010-07-17] Stasys Anglickis
[2010-07-17] Literatūrologas Ričardas Pakalniškis
[2010-07-17] Žemaičių literatūros savitumas. Ričardo Pakalniškio interviu su Stasiu Anglickiu
[2010-07-17] Žemaitītė Jurga. Padavėmā aple Gėrgždūtės kalna
[2010-07-17] Naujės knīngas: „Daujuotītė Vėktuorėjė. Balsā ūkūs’ / Balsai ūkuose“
[2010-06-21]Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2010 m. Nr. 2. Turinys
[2010-06-21] Želvītė Danguolė. Kelmės rajuons: dėina, apduovėnuota saulė ėr aptraukta ūkās...
[2010-06-21] Želvītė Danguolė. Tītuvienā
[2010-06-21] Mindaugas Čižiūnas. Tytuvėnai: istorijos fragmentai
[2010-06-21] Želvītė Danguolė. Pagrīžuvė dvara ansamblis
[2010-06-21] Želvītė Danguolė. Mairuonē
[2010-06-21] Čižiūns Benjamins. Mairuoniu koplītelė
[2010-06-21] Čižiūns Benjamins. Liuolē
[2010-06-21] Čižiūns Benjamins. Svarbesnė Liuoliū miestelė īvīkē, datas
[2010-06-21] Želvītė Danguolė. Kelmė
[2010-06-21] Morta Baužienė. Kelmės dvaro savininkai Gruževskiai
[2010-06-21] Želvīs Jurgis. Laucevīčė Bruonius-Vargšos
[2010-06-21] Donatas Tytuva. Juozas Liaudanskis
[2010-06-21] Želvītė Danguolė. Verpena
[2010-06-21] Želvītė Danguolė. Pakievis
[2010-06-21] Linas Bukauskas. Viešpatie, leisk mums būti
[2010-06-21] Želvītė Danguolė. Vaiguva
[2010-06-21] Želvītė Danguolė. Šaukienā
[2010-06-21] Želvītė Danguolė. Beržienā
[2010-06-21] Kazimieras Prušinskas. Kas tie Beržėnai?
[2010-06-21] Jurga Žemaitytė. Dvarininkai, dailininkai Čapskiai ir buvusi Beržėnų dvaro didybė
[2010-06-21] Kelmės krašta liaudės skulptūras
[2010-06-21] Želvītė Danguolė. Ušnienā
[2010-06-21] Želvītė Danguolė. Užvėntis
[2010-06-21] Loreta Sungailienė. Užventis: svarbiausios istorijos datos
[2010-06-21] Mukienė Danutė. Kražē
[2010-06-21] Kražių istorijos fragmentai
[2010-06-21] 50–51, 52–53, 54–55, 56–57, 58–59 Morta Baužienė. Puoselėti ir naikinti Kražių sakraliniai paminklai
[2010-06-21] Linas Bukauskas. Palendriai
[2010-06-21] Morta Baužienė. Kiaunorių bažnyčios architektas Henrikas Kæstutis Šilgalis (1944–2007)
[2010-06-21] Linas Bukauskas. Gyvenimas su palete ir teptuku
[2010-06-21] Kelmės rajono turizmo, informacijos centrai. Įdomiausi gamtos paminklai Kelmės rajone
[2010-06-21] Dažniausiai turistų lankomos ir rekomenduojamos aplankyti vietos Kelmės rajone
[2010-06-17] 2010 m. lėipas 10–11 d. – žīgis i Durbė (Latvėjės Respublika). Turistinis maršruts, skėts Durbės mūšė 750-uosiems metėniems
[2010-06-16] Elektruoninis žornals „Samogitia“ (2010 m. Nr. 6). Turinīs
[2010-06-16] Kultūrėnės inicetīvas Žemaitėjės rajuonūs. Naujė dvėguba žemaitiu folkluora kompaktėnė pluokštelė jaunimou ėr vėsėms, kas iduomaujės tradicėnė mozėko
[2010-06-16] Sungailienė Loreta. Oi platos platos Plateliu valsčelios. Plateliu krašta folkluors
[2010-06-16] Loreta Sungailienė. Kaip gimė garso publikacija „Oi platos platos Plateliu valsčelios“? Ką joje galima išgirsti?
[2010-06-16] Loreta Sungailienė. Autentiško Platelių krašto folkloro kompaktinė plokštelė
[2010-06-16] Loreta Sungailienė. Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis „Platelē
[2010-06-16] Platelių krašto muzikinio folkloro pateikėjai.  Stanislava Šoblinskaitė
[2010-06-16] Stanislava Laivienė
[2010-06-16] Magdelena Kaniavienė
[2010-06-16] Plateliu žemės spalvas, švėntės ėr rītmetė žaras
18–19 / Plateliu krašta kvietkas ėr raštā
[2010-06-16] Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai 2010 m. liepos 1–12 dienomis
[2010-06-16] Čižiūns Gintauts. Palonga atėdarė 2010-ūju kurortini sezuona
[2010-06-16] Tautavičiūtė Greta. Velīkiniu margučiu paruoda Palonguo
[2010-06-16] Žemaitītė Jurga. „Vėltėis biegėms“
[2010-06-16] Prušinskis Kazėmiers. Karramba – 2010
[2010-05-24] „Samogitia“ (2010 m. Nr. 5) Turinīs
[2010-05-24] Turistėnē jaunima maršrutā. Pakeliaukem pu Žemaitėjė
[2010-05-24] Daug turistu sotraukontės Žemaitėjės vėitas
[2010-05-24] 4–5; 6–7; 8–9; 10 / Telšē: svarbesnė istuorėjės poslapē
[2010-05-24] Himnas Telšiams
[2010-05-24] Varnē – seniausis Žemaitėjės dvasinis ėr kultūrinis cėntros
[2010-05-24] Pavirvītė dvars
[2010-05-24] 16–17; 18–19; 20–21 /Ekspedicėjė, katrou metā iš metu nuorės pakartuotė
[2010-05-24] Užvėntis
[2010-05-24] Kretinga: turistų dažniausiai lankomos vietos
[2010-05-24] Kretinga: svarbiausios istorijos datos ir skaičiai
[2010-05-24] 26–27; 28–29; 30–31 /Burbėškė dvars (Radvilėškė rajuons)
[2010-05-24] 32–33; 34–35; 36 / Tītuvienā ėr Tītuvienu bernardinu vienuolīns
[2010-04-25] Kauna miests [6], [7]
[2010-04-25] Kauna miests
[2010-04-25] Kauna miests
[2010-04-12] Lietuvuos studėntu folkluora festivalė „O kieno žali sodai 2010“ dalīviu anketa
[2010-04-12]
Lietuvuos studėntu folkluora festivalė „O kieno žali sodai 2010“ kolektīvu anketa
[2010-04-12] Lietuvuos studėntu folkluora festivalė „O kieno žali sodai 2010“ nuostatā
[2010-04-12] Lietuvuos liaudės kultūras cėntra 2010 m. kuova 30 d. rašts Lietuvos universitetu, kolegėjų, aukštūju ėr aukštesniūju muokīklu vaduovams,  studėntu menėnės veikluos organizatuores, folkluora kolektīvu vaduovams
[2010-03-14] Elektruoninis žornals „Samogitia“ (2010 m. Nr. 3)
2010-03-14] 2–3, 4–5 / Akademėnė žemaitiu jaunima korporacėjės „Samogitia“ folkluora ansambliiou [2010-03-14] „Virvītė“ – 15 metu
[2010-03-14] 6–8, 9–11 / Žemaičių krašto vaikų dainos. Gyvunijos apdainavimas
[2010-03-14] 12–13, 14–15, 16–17 / Padainiousu dainuškelį. Žemaičių krašto vaikų dainos su natomis
[2010-03-14] 17–25 / Bernadeta Baužienė. Čigonėlės meilė
[2010-03-14] 26–27, 28–29, 30–31 / Tautavičiūtė Greta, Grikpiedienė Liuda. Užgavienės Kretinguo
[2010-03-14] 32–34 / Tautavičiūtė Greta, Palongītė Jurga. „Palonguos stinta – 2010“
[2010-03-14] 35 / Tautavičiūtė Greta. Palonguos pliažos 2010 metu žėima
[2010-03-14] 36–37 / Tautavičiūtė Greta. Naktės Lėipuojie
[2010-03-14] 38–40 / Stepuonavīčė Aleksos. Dovis prīš Dovi. Torgos Žemaitėjuo
[2010-03-12] „Žemaičių žemė“ (2010 m. Nr. 1) Leidinio viršelis 1, 2
[2010-03-12] 2, 4–8, 10–19 / Rymantė Šmaižienė. Skuodas – didikų Chodkevičių įkurtas miestas
[2010-03-12] 3 / Pietinių Kuršo žemių padalijimo raštas. 1253 m. balandžio 5 d.
[2010-03-12] 9 / Danguolė Želvytė. Lietuvos didikai Chodkevičiai
[2010-03-12] 20–25, 26–28 / Rymantė Šmaižienė. Skuodas XX amžiaus pradžioje
[2010-03-12] 29–31 / Rymantė Šmaižienė. Kanauninkas Pranciškus Žadeikis
[2010-03-12] 32–37 / Pranciškus Žadeikis. Didžiojo karo užrašai
[2010-03-12] 38–41 / Pranciškus Žadeikis. Skuodo metraštis
[2010-03-12] 41 / Kazimieras Sadauskas. Išsaugokime
[2010-03-12] 42–46 / Rymantė Šmaižienė. Mano vaikystės Skuodas
[2010-03-12] 47 / Istorija: Sąjūdžio mitingas Skuode, prie Kultūros namų
[2010-03-12] 48–50 / Rymantė Šmaižienė. Mano mokytojai
[2010-03-12] 51 / Andriekus Gints. Istorija: Skuodas mena ir paradus. XX a. 7–8 deš.
[2010-03-12] 52–53 / Rymantė Šmaižienė. Jablonskių šeimos kronikos. Fragmentai
[2010-03-12] 54–55 / Vaclovas Intas (1925–2007). Kaip aš puošiau Mosėdį
[2010-03-12] 56–59, 60–64 / Mukienė Danutė, Sakalausks Mečisluovs. Senuoji skulptūra, krīžē ėr kuoplītelės Skouda rajuonė
[2010-03-12] 65 / Andriekus Gints. Skouds – miests, katramė aš gīveno
[2010-03-12] 66–67 / Danutė Mukienė. Simonas Daukantas
[2010-03-12] 8–75 / Juozas Vyšniauskas. S. Daukanto giminaičiai Kaunackiai
[2010-03-12] 76–77 / Tamošauskė Dalė (Markavičienė). Žemaitėškė žuodē
[2010-03-12] 78–79 / Andriekus Gints. Skouds – miests pri Bartovuos ėr Loubas
[2010-03-12] 80 / Andriekus Gints. Skouds – žemė, katrou aš mīlio.
[2010-03-12] 80 / Ramuonātė Danutė. Žemaitėjuo līn...
[2010-02-27] „Samogitia“ (2010 m. Nr. 2). Turinys
[2010-02-27]
Jaunimou aple istuorėjė: tema diskusėjē
[2010-02-27] 2– 11 / Ringaudas iš po užmaršties skraistės ir Lietuvos valstybės ištakos 2–3; 4–5; 6–7; 8–9; 10–11
[2010-02-27]Benediktas Jankauskas
[2010-02-27]Jaunojo gamtininko kertelė. Vygandas Kungys. Lenkaičių ąžuolas – pamirštas galiūnas
[2010-02-27]Pavasaris... Eilėraščiai 15–18; 19–20; 21–23; 24–25; 26–27; 28–29;
[2010-02-27]Padavimai, legendos. Švedų lobis
[2010-02-27] Diržininks Juons. Eilieraštē
[2010-01-29] Klaipiedas universitets. Klaipiedas istuorėjė, misėjė,
[2010-01-29] Klaipiedas universiteta ištakas
[2010-01-29] Klaipiedas universiteta leidīkla; Klaipiedas universiteta muokslėnē žornalā
[2010-01-29] Klaipiedas universiteta fakultetā; Klaipiedas universiteta institutā
[2010-01-29] Bovės Klaipiedas garnizuons šėndėin – Klaipiedasuniversiteta miestielis
[2010-01-29] Klaipiedas universiteta studėntu organizacėjės
[2010-01-29] Kėtė Klaipiedas universiteta padalėnē
[2010-01-29] Klaipieda
[2010-01-29] Klaipiedas universiteta buotanikas suodnos
[2010-01-29] Šiauliū universitets. Šiauliū universiteta istuorėjė. Šiauliū pedaguogėnė instituta rektuorē
[2010-01-29] Svarbiausė inpormacėjė aple Šiauliū universiteta
[2010-01-29] Vilniaus dailės akademėjės Telšiū dailės fakoltets, fakolteta  vaduovā, kėtė atsakingė darbuotuojē.
[2010-01-29] Vilniaus dailės akademėjės Telšiū dailės fakolteta istuorėjės fragmėntā
[2010-01-29] 20–23, 24–25, 26–27, 28–32. Bernadeta Baužienė. Čigonėlės meilė
[2009-12-26] „Žemaičių žemė“ (2009 m. Nr. 4). Turinys
[2009-12-26] Jurgis Želvys. Žemaičių akademijos konferencija Salantuose
[2009-12-26] Salantai
[2009-12-26] Mukienė Danutė. Rūka pridėngta suodība
[2009-12-26] Jurga Palangytė. „Pavėlavę lieka stotyje“
[2009-12-26] Vlada Vengrienė. Seniausios Žemaitijos mokyklos jubiliejus
[2009-12-26] Prušinskis Kazimiers. Telšiū katedras durīs
[2009-12-26] Tomas Petreikis. „Švieskis ir šviesk“. Žemaitijos knygos kultūros baruose: Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubas
[2009-12-26] Andrius Tarvydas. Malda – už amžinybėn iškeliavusį ganytoją
[2009-12-26] Ipolitas Petrošius. Vilniaus išvadavimo dalyvis
[2009-12-26] „Baltėjės kels“: jau 20 metu, kāp stuoviejiem sosėkėbė  ronkuom...
[2009-12-26] Mykolas Karčiauskas. Žemaičiuos
[2009-12-26] Lėnkėmātė Ramunė. „Ratelė vėdorelie“
[2009-12-26] Slišans Ontuons. Eilieraštē
[2009-12-26] Mukātė Loreta. Ka tievelē ė senelē netor laika sektė pasaku mūsa mažėisėms...
[2009-12-26] Mukātė Loreta. „Virvītės“ derliaus kraitelie – naujė kompaktėnė pluokštelė
[2009-12-26] Sungailienė Loreta. Žemaitiu dainas
[2009-12-26] Juozo Mickevičiaus rašytinio palikimo antroji knyga – „Tėvų ir protėvių žemė“
[2009-12-26] Juozas Mickevičius. Žemaičių krikštynos
[2009-12-26] Mykolas Kleopas Oginskis (1765 09 25–1833 10 15). 250-ųjų gimimo metinių aktualizavimo prielaidos ir gairės
[2009-12-26] Vytas Rutkauskas. Mykolas Kleopas Oginskis. Svarbesnės datos ir įvykiai
[2009-12-26] Elektroninis leidinys „Samogitia“ (2009 m. Nr. 12)
[2009-12-26] Virginijus Baranauskas. Šuazeliai 2–3; 4–5; 6–7; 8–9; 10–13; 14–15
[2009-12-26] Juozas Petrulis. Senoviška žemaičio troba
[2009-12-26] Juozas Petrulis. Žemės ūkis Žemaičiuose
[2009-12-26] Jurga Saulėnaitė. Lembo kaimas
[2009-12-26] Juozas Petrulis. Žemaičių sodybų aptvarai ir tvoros
[2009-12-26] Rimantas Tautavičius. Kvėdarna
[2009-12-26] Kazimieras Prušinskas. Juozas Petrulis
[2009-12-26] Juozo Petrulio rinkinys Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
[2009-12-26] Antanas Vitauskas. Žvejyba Padubysio valsčiuje žiemą
[2009-12-26] Užteka teka šviesi saulelė prie Girgždutės kalno
[2009-12-26] Aldona Aušrienė. Susitikimas su Juozu Elekšiu
[2009-12-26] Aleksandravičienė Ana. Eilieraštē
[2009-11-27] „Samogitia“ (2009 m. Nr. 11)
[2009-11-27] „Samogitia“ 2009 m. Nr. 11. Turinys
[2009-11-27] Antanas Vitauskas. Žvėrelių gaudymas Šaukėnų miškuose
[2009-11-27] Adolfas Jucys, Juozas Mickevičius. Šiek tiek apie Kartenos valdą ir jos žmonių vargus
[2009-11-27] Rudys Edvards ėr anuo apsakīmā
[2009-11-27] Rudīs Edvards. Mūsa Joudė (10–15; 16–20; 21–24; 25–28)
[2009-11-27] Mickevīčė Jūzaps. Vakaruškas Merkinie
[2009-11-27] Juozas Mickevičius. Alkos kalnas Naujosios Impilties kaime
[2009-11-27]
Juozas Mickevičius. Akmeniniai paminklai Platelių, Plungės apylinkėse
[2009-11-27] Juozas Mickevičius. Apie liaudies menininką Petrą Varnelį

[2009-10-29] „Samogitia“ elektroninis žurnalas (2009 m. Nr. 10)

[2009-09-28] Adolfas Jucys
[2009-09-28] „Žemaičių žemė“. 2009 m. Nr. 3
[2009-09-28] Želvīs Jurgis. Nu pėrmuojė Lietovuos varda pamėniejėma – tūkstontės metu
[2009-09-28] Andriejus Sabaliauskas. Žemaičių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus laikmetis Žemaitijos krikšto istorijoje
[2009-09-28] Mingiela Albins. 2010 metās Durbės mūšiou – 750
[2009-09-28] Danguolė Želvytė. Durbė
[2009-09-28] Tītova Duonats. Rundalė
[2009-09-28] Latvijos Respublika
[2009-09-28] Prušinskis Kazėmiers. Svetiūs pas Lėipuojės lietovius
[2009-09-28] Ramunė Lenkimaitė. Liepoja
[2009-09-28] „Liepojaus išvaizda“
[2009-09-28] Elena Jurevičienė. Lietuviai Liepojoje (Latvijos Respublika)
[2009-09-28] Gintautas Čižiūnas. Bauskė (Bauska)
[2009-09-28] [2009-09-28] Rema Bartkienė. Jakševičiai ir Kaišiadorys
[2009-09-28] Rema Bartkienė. Benjaminas Jakševičius (1895–1984)
[2009-09-28] Rema Bartkienė. Architektas, skulptorius, dailininkas Vincentas Jakševičius (1873–1936)
[2009-09-28] Rema Bartkienė. Švėkšna: Jakševičių namai
[2009-09-28] Rema Bartkienė. Dailininkas Adomas Jakševičius ir jo kūryba
[2009-09-28] Aldona Sakalienė. „Liūdintis angelas“
[2009-09-28] Helena Jakševičiūtė-Kibartienė (1901–1986). Eilėraščiai
[2009-09-28] IV tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis
[2009-09-28] Sungailienė Loreta. Žemaitiu dainininkā aple dainas ėr dainiavėma. Žemaitiu tradicėnė dainiavėma tīrėms
[2009-09-28] Loreta Sungailienė. Liaudies dainos artikuliacija pateikėjų žodyne
[2009-09-28] Sungailienė Loreta. Mažāsis žemaitiu tradicėniu dainū rinkinielis
[2009-09-15] „Samogitia“ elektruoninis žornals. 2009 m. Nr. 9. Turinys
[2009-09-15] Žemaittė Jurga. Palongėškė Žulkaus Alberta kūrībėnie studėjuo
[2009-09-15] Baniulaitītė Zita. Žemaitiu muotrėšku drabužē
[2009-09-15] Skabickienė Laima. Mažeikiu folkluora ansamblis ansamblis„Alksna“. Alksna onkstiau ėr dabā 20–23 / Zabitis Petros. Neregē mozėkontā
[2009-09-15] Vėntės kadagīs
[2009-09-15] Mėslės
[2009-09-15] Vacīs Milios
[2009-09-15] Andriekutė Regina. Posmarškuonė kuošė
[2009-09-15] Buočiu išmintėis skrīnelė. „Kuokėi būs uorā?“
[2009-09-15] Buočiu išmintėis skrīnelė. Patarėmā ūkininkams
[2009-09-15] Nuori vierīk, nuori – nē: Ož kou muoka piningus? Bažnīčiuo, Atsėdiekavuojė
[2009-08-24]  „Samogitia“ elektruoninis žornals (2009 m. Nr. 8). Turinys
[2009-08-24] Jūratė Šemetaitė. „TRAMTATULIS 2009“. Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikëjų – konkursas: 2–3; 4–5; 6–7; 8–9; 10–11
[2009-08-24] Loreta Sungailienė. Lietuvos studentų folkloro festivalis „O KIENO ŽALI SODAI 2009“: 12; 13–15; 16–17; 18–19; 20–22
[2009-08-24]
Loreta Sungailienė. Folkloro ansamblis VIRVYTĖ – jaunų šeimų sambūris: 23–25; 26–27; 28–29; 30–31
[2009-08-24]
Aple žemaitėškas īkorės. Pagal žemaitiu īkoriu (īkurtuviu) papruotius ėr folkluora ansamblë „Virvītė“ temėnė pruograma „Aš bodavuosio marga dvarieli“ parėngė Sungailienė Loreta: 32–34
[2009-08-24]
Loreta Sungailienė. Mokomės dainuoti tradiciškai. Keletas pastabų apie folklorinio balso formavimo ypatumus. Pataria Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ folkloro ansamblio „Virvytė“ nariai: 35–37;
38–39; 40–41
[2009-08-24] „Samogitia“ elektruoninis žornals (2009 m. Nr. 8)
[2009-07-11] „Samogitia“ elektruoninis žornals. 2009 m. Nr. 7. Turinīs
[2009-07-11] Vasara – atuostuogu ėr keliuoniu laiks
[2009-07-11] Briuselis – Belgėjės ėr Euruopas Sąjungas suostėnė arba Kāp mes muokiem Euruopas Parlamėnta narius linksmā, so gero ūpo dėrbtė ėr gīventė
[2009-07-11] Amsterdams
[2009-07-11] Amsterdama arkitektūra
[2009-07-11] Amsterdama kanalā
[2009-07-11] Amsterdams ėr anuo muziejē, gieliū torgelē
[2009-07-11] Karalienės gimtadienis Amsterdamė 2009 metās
[2009-07-11] Lonkītėnas vėitas Nīderlandūs
[2009-07-11] Amsterdama kanalā karalienės gėmėma dėina ėr miests bėngontėis švėntē
[2009-07-11] Stančiauskātė Vilėjė. Eilieraštis Amsterdamou
[2009-07-11] Antverpens
[2009-07-11] Antverpena arkitektūra
[2009-07-11] Prahas arkitektūra
[2009-06-10]  Praha pavasari
Elektroninis žurnalas „Samogitia“ (2009 m. Nr. 6)
[2009-06-10] Turinys
[2009-06-10] Inesa Anulytė. Kas man yra tėvynė?
[2009-06-10] Inesa Anulytė. Nužydėjo...
[2009-06-10] Justina Dirmantaitė. Dardu gyvenimo ratais...
[2009-06-10] Monika Augaitytė. Bajoro Vlado Pūtvio-Putvinskio gyvenimas, veikla, jo šeimos narių likimas
[2009-06-10] Monika Augaitytė. Ar Vytautas Didysis gali būti Lietuvos tūkstantmečio žmogus?
[2009-06-10] Bernadeta Baužienė. Miniatiūros. Bitutė. Rožės kvapas. Senas atvirukas
[2009-06-10] Liuda Grikpiedienė. Bijuotā Puoškas Dioniza ikorts muziejus. Fotoreportažus
[2009-06-10] Paulė Laurinaitytė. Eilėraščių ciklas „Nedrąsu“
Danutė Mukienė. Vytautas Mačernis ir žemaičių kultūrinis sambūris
[2009-06-08] Kazimieras Prušinskas. Žemaičiai Lietuvos kelyje į valstybingumą: Kraštas turėjo ryškią autonomiją; Kas yra Žemaitija; Žemaičių vyskupija; Dar kartą apie Žemaičių subetnosą; Žemaičių vaidmuo Lietuvos istorijoje įvairiais laikotarpiais; Žemaičiai Lietuvos kelyje į nepriklausomybę
[2009-06-08] Gintautas Čižiūnas. Aleksandras Stulginskis – pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas
[2009-06-08] Albinas Mingėla. Telšių vyskupas Justinas Staugaitis – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras
[2009-06-08] Jurgis Želvys. Lietuvių literatūros, tautosakos ir kultūros istorikas Mykolas Biržiška
[2009-06-08] Stasys Perminas. Žemaičių bajoras Stanislovas Narutavičius
[2009-06-08] Jurgis Želvys. Diplomatas Jurgis Šaulys
[2009-06-08] Donatas Tutuva. Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys
[2009-06-08] Kazimieras Prušinskas. Jonas Smilgevičius – ekonomistas iš Plungės
[2009-06-08] Morta Baužienė. Lietuvos valstybės, tautinės kultūros kūrėjas, organizatorius Stasys Šilingas
[2009-06-08] Vytas Rutkauskas. Rašytojui Eduardui Cinzui (Čiužui) – 85
[2009-06-08] Vytas Rutkauskas. Prasmingi jubiliejai
[2009-06-08] Plungės kultūrinio turizmo maršrutai: „Nuo savitumo iki globalumo“
[2009-06-08] Džervienė Teklė. Salontum dvarė [29–40]; [41–50]; [51–59] (nauji kūrėnė versėjė)
[2009-06-08] Steponavīčė Aleksos. Tievā ė vākā [60]; [61].
[2009-06-08] Šėlalės krašta dainas
[2009-06-08] Audronė Anulienė. Žodi, pasibelsk į mano širdį...
[2009-06-08] Ervina Kiežaitė. Paslėptas žodis
[2009-06-08] Kristina Kazlauskaitė. Pavasario kvapai
[2009-06-08] Baužienė Bernadeta. Žemaitėškas istuorėjės: Stirbys. Žydelė gīvenėms Žemaitiūs: Žemaitis, gaidys ir žydas; Siuvėjas ir meška. [2009-06-08] Dviejų musių pokalbis. Senė padavėmā: Kaip apgauti velnią; Gudrus bernas. Žemaitis ėr vėlks. Žėidelė dalėnėms. Dokrelė mona [62–63]; [64–65]; [66–69]; [70–72].
[2009-05-28] „Samogitia“ (2008 m. Nr. 5). Turinys
[2009-05-28] Akvilina Krasauskaitė . Dangaus šviesulių kultas lietuvių mitologijoje ir liaudies mene
[2009-05-28] Gabrielė Marija Butkutė. Salomėjos Nėries poetinio žodžio skambesys
[2009-05-28] Inesa Anulytė. Sudie, mano vaikystės dvare!
[2009-05-28] Inesa Anulytė. Karalienės
[2009-05-28] Akvilina Krasauskaitė. Kaip aš suprantu šių dienų patriotizmą?
[2009-05-28] Ana Aleksandravičienė. Žemaitėškė eilieraštē
[2009-05-28] Laura Kaminskaitė. Blaivybė – mano gyvenimo stilius
[2009-05-28] Agnė Stonytė. XXI amžiuje sninga juodais katinais?
[2009-04-14] „Samogitia“ (2008 m. Nr. 4). Turinys
[2009-04-14] Aleksandravičienė Ana. Žemaitėškė eilieraštē: „Muna Kelmi“, „Paškūdnėnks“, „Vakara smuiks“, „Meldžiuosi tau, Žemaitija“
[2009-04-14] Skoudėškē – so meilė tievėškē
[2009-04-14] Kuociuvienė Regina: „Vėskas prapuolė“;
[2009-04-14] Žvaginis Duonats: „Ramībė“, „Vakars“;
[2009-04-14] Jurgilevičienė Stasė: „Mergelė jaunuoji“, „Testamėnts“;
[2009-04-14] Tamošauskātė Dalė: „Žemaitėšks ruomansos“;
[2009-04-14] Diekontienė Bruonė: „Diekou, gīvenėmė“, Anūkē Jurgā, „Žemaitėjė“
[2009-04-14] Rymantė Šmaižienė. Ylakių parapijos bajorai: [8–15]
[2009-04-14] Įžanga
[2009-04-14] Šiek tiek istorijos
[2009-04-14] Ylakių bajorų šeimos
[2009-04-14] Šaltiniai
[2009-04-14] Priedas Nr. 1. XIX a. II p. Ylakių parapijai priklausę kaimai
[2009-04-14] Priedas Nr. 2. Gimimai Ylakių parapijoje (Skuodo r.) nuo 1856 m. kovo 6 d. iki 1870 m.
[2009-04-14] Priedas Nr. 3. Mirtys ir jų priežastys
[2009-04-14] A. Vincentas Sakas. „Lietuviška bulvė“
[2009-03-22] Elektroninis žurnalas „Samogitia“. 2009 m. Nr. 3. Turinys
[2009-03-22] Ana Aleksandravičienė. Gondinga
[2009-03-22] Tėvų ir protėvių žemėje
[2009-03-22] 2009 m. balandžio 17–19 d. – antrasis Lietuvos studentų folkloro festivalis „O kieno žali sodai 2009“
[2009-03-22] Marijona Čilvinaitė. Gimdyvės ir jų higiena. Lembo babos (akušerės) Emilijos Palubinskienės pasakojimai
[2009-03-22] J. Savickis. Iš talkų istorijos Žemaitijoje
[2009-03-22] Audronė Anulienė. Vincas Kudirka – Lietuvos mylėtojas
[2009-03-22] Vincentas Sakas. Žemaičių bajorų Šventų Velykų valgiai
[2009-03-22] Ontuons Slišans. Vākū eilieraštē žemaitėškā. „Ratelė vėdorelie“
[2009-03-22] Jonas Igaris. Žemaičių žemėi
[2009-03-15] „Žemaičių žemė“. 2009 m. Nr. 1. Turinys
[2009-03-15] 2 / Gintautas Čižiūnas. Žemaitija Lietuvos tūkstantmečio kelyje
[2009-03-15] 3–4 / Kazimieras Prušinskas. Haličo Voluinės sutartis ir Vykintas
[2009-03-15] 5–9, 29 / Gintautas Čižiūnas. Žemaitija: skaičiai, datos, faktai
[2009-03-15] 10–13 / Donatas Tytuva. Kražių kolegija
[2009-03-15] 13 / Albinas Mingėla. Simono Daukanto bibliofilų klubui – 25
[2009-03-15] 14–25 / Eugenija Tamara Arnastauskienė. Dvidešimt metų po Vilniaus žemaičių kultūros draugijos vėliava
[2009-03-15] 26–27 / Ipolitas Petrošius. Liaudies muzikos ir dainų kelyje
[2009-03-15] 28 / Povilas Saudargas. „3 PLIUS“: gražūs darbai ir siekiai
[2009-03-15] 28–29 / Virginija ir Gintaras Končiai. Žlibinuose ir Plungėje
[2009-03-15] 30–31 / JURGA PALANGYTË. Svečiuose pas Leonardą Tuleiká
[2009-03-15] 32–33 / Albinas Mingėla. Nuolatinės kūrybingumo kaitos kelyje
[2009-03-15] 34, 36–37 / Genovaitė Jacėnaitė. Studentiškos vasaros prisiminimai
[2009-03-15] 35 / Genovaitė Jacėnaitė
[2009-03-15] 38–39 / Danguolė Želvytė. Kazys Varnelis
[2009-03-15] 40–42 / Povilas Sabaliauskas. (Ne)eilinis namas Didžiojoje gatvėje
[2009-03-15] 43 / Vytautas Ignas
[2009-03-15] 44–45 / Eugenijus Zabitis. Nežinomi Gedimino palikuonys
[2009-03-14] 46–49 / Zita Dargaitė. Medaliuose – tūkstantmečio Lietuva
[2009-03-14] 50 / 1932-ieji: Žemaičių muziejaus „Alka“ gimimas
[2009-03-14] 50–53 / Liucija Snarskienė. Prano Genio „Atminimų“ knygelė ir filosofas, rašytojas Vydūnas
[2009-03-14] 51 / Pranas Genys (1902–1952)
[2009-03-14] 52 / Vydūnas
[2009-03-12] 54–58 / Liucija Snarskienė. Petras Snarskis (1905–1981)
[2009-03-12] 59–60 / Neverausks Jūzaps. Nagarbas kalns
[2009-03-12] 61–67 / Danutė Mukienė. Atgimstančios Madonos. Restauratorė Janė Bilotienė
[2009-03-12] 68–70 / Balsienė Jeruonima. Mamunelė
[2009-03-12] 71–72 / Žemaitėškė žuodē, ėšsėreiškėmā
[2009-02-28] 2009 m. balandžio 119 d. vyks antrasis Lietuvos studentų folkloro festivalis O KIENO ŽALI SODAI 2009, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti, vyks Vilniuje. Pagrindinis renginio tikslas – tęsti, puoselėti, inicijuoti akademinio jaunimo folkloro bendruomenių tradicijas šalies universitetuose, kolegijose ir kitose aukštojo bei aukštesniojo mokslo institucijose. Išsamiau [atsisiųsti *.doc 376 Kb] > Vienas iš renginio organizatorių – Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“
[2009-02-11] Vilniuje 2009 m. vasario 18 d., eidamas 85 metus, mirė garsus lietuvių išeivijos dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos Garbės narys Vytautas Ignas. Atsisveikinimas su Velioniu – Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22, 6 salė) sekmadienį 11-21 valandomis ir pirmadienį 8 -13 val. Šviesaus atminimo dailininkas Vytautas Ignas  laidojamas pirmadienį 13 val. Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.
[2009-02-11] Elektruoninis žornals (Samogitia“ (2009 m. Nr. 2)
[2009-01-30] Elektruonėnis žornals „Samogitia“ (2009 m. Nr. 1)
[2008-12-21] Knyga „Petras Gintalas. Gyvenimas ir kūryba“
[2008-12-21] Knyga „Juozas Mickevičius. Tėvų ir protėvių žemė“
[2008-12-05] Turinys
[2008-12-05] Danguolė Želvytė. Švėkšnos seniūnija
[2008-12-05] Birutė Lengvenienė. Senoji Švėkšna
[2008-12-05] Albinas Mingėla. Švėkšna: skaičiai, faktai, datos, 1925 m. atsišaukimas
[2008-12-05] Linksmoji kertelė
8–15 / Ona Norkutė, Danutė Mukienė. Švėkšnos dvaras. Mykolas Kazimieras Oginskis (1730–1800), Šateikių ir Švėkšnos grafas Vilhelmas Jonas Broel Pliateris (1715–1769), Jurgis Broel Pliateris (apie 1750 m. – prieš 1825 m.), Steponas Emerykas Leonardas Broel Pliateris (1799–1864), Adomas Alfredas Gustavas Broel Pliateris (1836–1909), Jurgis Felicijonas Broel Pliateris (1875–1943) [8–12]  [13–15]
[2008-12-05] Aleksandras Adomas Broel Pliateris (1913–1997)
[2008-12-05] Felicija Laimė Broel Pliaterienė (g. 1921 m. )
18–23 / Ona Norkutė, Danutė Mukienė. Vilkėno dvaras ir jo šeimininkai. Pranciškus Steponas Juozas Broel Pliateris (1798–1867), Aleksandras Konstantinas Michailas Broel Pliateris (1844–1922), Marija Ciechanovska Broel Pliaterienė (1863–1920), Janina Marija Liudvika Kazimiera Paula Broel Pliaterienė (1892–1940), Jurgis Felicijonas Broel Pliateris (1875–1943) [18–19]  [20–21]  [22–23]
[2008-12-05] Ona Norkutė, Danutė Mukienė. Stemplių dvaras. Kazimieras Konstantinas Broel Pliateris (1807–1872)
[2008-12-05] Ona Norkutė. Gedminaičių dvaras
[2008-12-05] Simonas Stanevičius. Šlovė Žemaičių
[2008-12-05] Konstantinas Prušinskis. Jurgis Konstantinas Broel Pliateris (1810–1836)
[2008-12-05] 31, 39 / Ona Norkutė. Diplomatas iš Gedminaičių dvaro [31]  [39]
[2008-12-05] 32–33 /  Ona Norkutė, Danutė Mukienė. Veprių dvaro paveldėtojas ir kolekcininkas Marijonas Steponas Vandalinas Broel Pliateris (1873–1951)
[2008-12-05] Gintautas Čižiūnas. Kas buvo įvardijama praeities liekanomis?
[2008-12-05] Donatas Tytuva. Švėkšnos „Saulės“ vidurinė mokykla
[2008-12-05] Antanas Šarka
[2008-12-05] Jurga Palangytė. Napoleonas Bernotas
[2008-12-05] Konstantinas Prušinskas. Meninės knygrišystės pradininkas Tadas Lomsargis
[2008-12-05] Benjaminas Kaluškevičius, Kazimieras Misius, Danutė Mukienė. Juozapas Rugis (Rūgys, Rūgis)
[2008-12-05] Ona Norkutė. Švėkšnos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
[2008-12-05] Ona Norkutė. Prelatas Julius Maciejauskas
[2008-12-05] Ona Norkutė. Petras Lapelis. „Atsisveikinant“; Mykolas Miežinis (Mežinys, Mežetavičius). „Mergele mano jauna“
[2008-12-05] Ona Norkutė. Švėkšnos sinagoga. Samuelis Ošerovičius, Jankelis Freidė Chaimas Klipas
[2008-12-05] Kultūros paveldas Švėkšnos seniūnijoje
[2008-12-05] Ona Norkutė. Pirmosios pramonės įmonės Žemaitijoje
54–67 / Danutė Mukienė, Ona Norkutė. Švėkšnos krašto žmonės (kultūra, švietimas, mokslas, sportas) [54–56]  [57–61]  [62–65]  [66–67]
68–72 / Aleksandras Adomas Broel Pliateris. Kodėl ir kaip mes bėgome? [68–69]  70–72]
[2008-11-25] 2008 m. lapkričio 25 d., eidamas 83-uosius metus, mirė Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius
[2008-09-16] 2008 m. rugsėjo 20 d. Panemunės pilyje (Jurbarko r.) įvyko mokslinė konferencija „Panemunės pilis: tarp praeities ir dabarties“. Konferencijos programa [atsisiųsti *.pdf 2336 KB]. Konferenciją rengia: Vilniaus dailės akademija, Jurbarko kultūros centras, Žemaičių akademija
[2008-09-04] 2008 m. rugsėjo mėnesio Šiaulių dramos teatro repertuaras
[2008-09-04] 2008 m. rugsėjo 11–19 d. kultūrinė-šviečiamoji programa „Polonezų kelias 2008“ Žemaitijoje ir kituose Lietuvos regionuose
[2008-08-27] 2008 m. rugsėjo 6 d. (šeštadienį) 12 val. Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje Nasrėnuose (Kretingos r.) –  klojimo teatras „Bulvė žemaičių karalienė“
[2008-08-19] „Žemaičių žemė“. 2008 m. Nr. 3 (Turinys)
[2008-08-19] 2008 m. rugpjūčio 18 d. – rugsėjo 5 d. Telšių mieste – XXIX Lietuvos medalio kūrėjų stovykla. Išsamiau >
[2008-08-19] 2008 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 28 d. Plungėje, Rietave, Telšiuose, Vilniuje – II-asis tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Festivalio programa. [Atsisiųsti *.doc 152 KB]
[2008-08-19] Žemaičių dailės muziejuje veikia ekspozicijos: „Senoji ir šiuolaikinė žemaičių kryždirbystė“, „Šiuolaikinė žemaičių dailė“; parodos:  Dalios Onos Matulaitės skulptūrų paroda Tėvynės tema „Per ugnį ir vandenį“ ; paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 90-mečiui (veikia nuo 2008 m. gegužės 16 d. iki rugsėjo 20 d.); dailininko Alberto Kiviliaus (1933–2007m.) pastelės paroda (veikia nuo 2008 m. liepos 10 d. iki rugsėjo 1 d.); „1938– 1943 m. žemaičių meno parodos “ (paroda parengta iš Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių, veiks iki 2008 m. lapkričio 1d.)
[2008-08-19] 2008 m. rugpjūtė 23 dėina jau šešta karta sosėrinktė i DĖDLIOUJĖ ŽEMAITIU TALKA kvėit Varniu regėjuonėnis parks ėr Žemaitiu kultūras draugėjė. Par talka bus tvarkuoms Vėmbutū pėlekalnis, katrou daug kas Vīkinta miesto vadėn.
I talka vėsė renkas Vėmbutūs rugpjūtė 23 d. iki 9.30 adīnas (rēk atsėvežtė darba īronkius – pjūkla, kirvi, darbėnė apronga, vo patalkiou (pagal tradicėjė uns – soneštinis) –  šaukšta, bliūda.
PRUOGRAMA: 9.30–9.55 val. – dalīviu registracėjė; 10.00 val. – iškilmings akmėns, skėrta Vīkintou, atidėngėms; 10.20–13.00 val. – talka (dėrbam lig devinta prakaita); 13.00–14.00 val. – pėitā; 14.00–14.59 val. – darba pabaiga; 15.00 val. – pasiruošėms patalkiou, pasėrokavėmā, patalkė linksmībės, vaišės, špuosā, smagi vakaruška.
 Telefuonā pasėteiravėmou: (8~444) 47 415, 8 686 02 120, 8 686 51 111.
[2008-07-15] Dr. Zenonas Žilevičius: „Infliacija ir valdžia“
[2008-06-11] Fotoreportažas iš pirmojo Lietuvos studentų folkloro festivalio „O kieno žali sodai“ (elektroninio leidinio „Samogitia“ 2008 m. Nr. 1)
[2008-06-04] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2008 m. Nr. 2). Turinys
[2008-06-04] Leidinio viršelis: 1 puslapis; 2 puslapis („Žemaičių žemė“, 2008 m. Nr. 2)
[2008-06-04] Leidinio turinys („Žemaičių žemė“, 2008 m. Nr. 2)
[2008-06-04] JURGITA ALEKNAITĖ. Telšiuose – pirmasis Žemaičių festivalis
[2008-06-04] Rašytojui, aktoriui, režisieriui, kultūros ir visuomenės veikėjui Petrui Gintalui – 100
[2008-06-04] GINTALS PETROS. Nubongas
[2008-06-04] DANGUOLĖ ŽELVYTĖ. „...Iš kur dangaus šviesos ties imas?“
[2008-06-04] Tyrinėjamas, spaudai rengiamas Juozo Mickevičiaus rašytinis palikimas
[2008-06-04] ALDONA KUPRELYTĖ. Juozas Mickevičius: gyvenimas ir veikla
[2008-06-04] Žemaičių šviesuolis ir mokytojas. JUOZAS MICKEVIČIUS. Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos OFM gyvenimo bruožai
[2008-06-04] LAIMA GILIENĖ.  Švietimo epochos atspindžiai Jurgio Pabrėžos pamoksluose
[2008-06-04] Gintautas Černeckis: Lakonikos
[2008-06-04] KONSTANTINAS PRUŠINSKAS. Žmogus, kurios darbų reikšmės laikas nesumenkino
[2008-06-04] IGNAS KONČIUS. Senųjų žemaičių valgiai
[2008-06-04] ALBINAS MINGĖLA. Antologijai „Žemaičiai“ – 70
[2008-06-04] RIČARDAS PAKALNIŠKIS. Žemaičių balsas. Stasio Anglickio gyvenimas ir kūryba
[2008-06-04] DANGUOLĖ ŽELVYTĖ. Kazimieras Mockus
[2008-06-04] GINTAUTAS ČIŽIŪNAS. Medinių stebuklų meistras
[2008-06-04] JONAS ANDRIUSEVIČIUS. Šimtą išgyvenęs, tūkstančius palikęs
[2008-06-04] MARIJONA ČILVINAITĖ. Dievdirbys Augustinas Potockis
[2008-06-04] DALIA ANDRIUSEVIČIÛTË-KARALIENĖ. Jį garsino darbai ir dainos: kraštotyrininkas Antanas Jonušas
[2008-06-04] PRANAS BUDKUS. Mano senolių gimtinė
[2008-06-04] DONATAS TYTUVA. Motiejaus Valančiaus gimtinėje
[2008-06-04] ALGIRDAS SABALIAUSKAS. Kalbininkui Jonui Kruopui – 100
[2008-06-04] STEPONAVīČĖ ALEKSĖNDRA. Paskuojėms aplei nagini
[2008-06-04] ČËSNA ALGĖRDS. Kaima žmogaus gīvenėms. Kāp aš apsėžanėjau
[2008-05-10] Lietuvos liaudies kultūros centras, Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“ kartu su Vilniaus universitetu 2008 m. gegužės 16–17 d. surengė pirmąjį Lietuvos studentų folkloro festivalį „O KIENO ŽALI SODAI“. Jo tikslas – tęsti ir puoselėti akademinio jaunimo folkloro bendruomenių tradicijas šalies universitetuose, kolegijose ir kitose aukštojo mokslo institucijose, skatinti jaunimą pažinti senosios lietuvių kultūros vertybes, kelti jaunimo folkloro sambūrių meninį lygį ir skatinti naujas iniciatyvas. Išsamiau apie festivalį > [atsisiųsti *.doc 684 KB]; Festivalio programa > [atsisiųsti *.doc 684 KB]
[2008-04-30] 2008 m. birželio 13–15 dienomis Telšiuose – pirmasis Žemaičių festivalis
[2008-04-28] 2008 m. balandžio 28 d., pirmadienį, 11 val. Vilniuje, BNS spaudos centre,  įvyko spaudos konferencija, skirta pirmą kartą organizuojamam Žemaičių festivaliui pristatyti. Išsamiau >
[2008-04-20] 2008 m. balandžio 20 d. Klaipėdoje įvyko Žemaičių partijos steigiamasis susirinkimas. Apie planus įkurti tokią partiją buvo pranešta dar 2007 m. rudenį. Žemaičių kultūros organizacijos pasisakė prieš etniniu pagrindu kuriamų partijų steigimą Lietuvoje ir konkrečiai prieš Žemaičių partijos įkūrimą. Šios organizacijos savo pozicijos minėtu klausimu nekeičia ir dabar.  Žemaičių kultūros organizacijų pareiškimai dėl bandymo įkurti žemaičių partiją >
[2008-04-15] Motiejaus Valančiaus gimtinės sodyba
[2008-04-15] 2008 m. balandžio 26 d., šeštadienį, Šarnelės kaime  (Plungės r., Žemaičių Kalvarijos sen.) – šventiniai renginiai: 11 val. – Žemaičių Kalvarijos mažojoje Bazilikoje šv. Mišios už šarneliškius; Šarnelės vėliavos šventinimo iškilmės. 14 val. – Šarnelės bendruomenės namuose A. Požereckaitės ir A. Jankūno knygos „Šarnelės šviesa“ pristatymas; poeto V. Mačernio 6 – osios vizijos skaitymas; Ansamblio ,,Wake'N'seE“ koncertas; Liaudies menininkės L. Kazlauskienės tapybos darbų parodos atidarymas; Diskusijos prie arbatos puodelio. Išsamesnė informacija teikiama telefonu:  8 616 38202, (8~448) 43 027.
[2008-04-05] 2008 m. balandžio 5 d. (šeštadienį) buvo tęsiamas parko, esančio Vembūtų piliakalnio papilio teritorijoje (Varnių sen. Telšių r.). sodinimas, tartasi dėl parko pavadinimo (siūlomi variantai: Tautos (šeimos, giminės), Žemaičių, Vykinto (gali būti ir kitų). Atvykstančių į talką buvo prašyta atsivežti bent po vieną lapuočio medžio sodinuką (pageidautina – ąžuolo. Jei Jums mielas kitas lapuotis – atsivežkite jo sodinuką). Talkos pradžia 11 val. Po sodinimo buvo lankomas Vembūtų piliakalnis, prisiminta Žemaitijos kunigaikščio Vykinto istorija ir šio krašto garsi praeitis. Talkininkai pietavo prie laužo. Vaišės buvo suneštinės. Organizatoriai: Varnių regioninio parko direkcija ir Žemaičių kultūros draugija. Tel. pasiteiravimui: (8~ 444) 69 475; 8 686 13153
[2008-03-24] Leidinio viršelis: 1 puslapis; 2 puslapis
[2008-03-24] 2–3 / Gintautas Čižiūnas. Elitinė kultūra
[2008-03-24] 4–7 / Juozas Girdzijauskas. „Vilnių apsėdę žemaičiai, sutartinai veikdami, atgaivino tėvų garbę ir gimtąją kalbą“
[2008-03-24] 8–9 / Gintautas Čižiūnas. XIX a. lietuvių grožinės literatūros raida ir žemaičiai
[2008-03-24] 10–12 / Gyvenimas Paragių dvare
[2008-03-24] 12–15 / Morta Baužienė. Gimęs stebėti, kurti ir įamžinti. Napoleono Ordos pasekėjas
[2008-03-24] 16–18 / Morta Baužienė. Vokiečių architekto F. A. Štiulerio projektas Žemaitijoje
[2008-03-24] 19–21, 57 / Konstantinas Prušinskas, Romualdas Firkovičius. Ieškojimų ir atradimų kelias
[2008-03-24] 22–24 / Donatas Tytuva. Žemaitijos dvarai ir kultūros raida
[2008-03-24] 25, 52, 65 / Rudīs Edvards. Sėmuons Daukonts (poemas fragmėntā)
[2008-03-24] 26–33 / Danutė Mukienė. Karolinos Praniauskaitės sugrįžimas
[2008-03-24] 34–38 / Julita Švėgždavičienė. Karolinos Praniauskaitės bibliografija
[2008-03-24] 39–49 / Karolina Praniauskaitė. Eilėraščiai ir vertimai
[2008-03-24] 50–51 / Anelė Butkuvienė. Paskutinioji aušrininkė
[2008-03-24] 52 / Stanislava Paškevičienė. Krivės pasiaukojimas
[2008-03-24] 53–55 / Jurgis Želvys. Negęstanti Dionizo Poškos žvaigždė
[2008-03-24] 56 / Gintautas Čižiūnas. Pirmasis kraštotyros ir etnografijos muziejus Lietuvoje
[2008-03-24] 57–65 / Palangos krašto žmonės: Vladas Rafaelis Jurgutis; Pranas Jurgutis. Palangos ligoninės įkūrėjas; Romualdas Jurgutis. Hemofilijos centro Lietuvoje vadovas
[2008-03-24] 66–67 / Albinas Mingėla. Knygos ir menininko pagerbimas
[2008-03-24] 68–70 / Danutė Mukienė. Vytautas Konstantinas Savickis
[2008-03-24] 71 / Ribelkātė Giniveida. Žemaitėškā – nu mažū dėinū
[2008-03-24] 71–72 / Navėckātė Vaiva, Beržanskītė Deimantė, īlakis Lins, Peseckītė Dovilė, Beliauskātė Girstenė, Rakauskātė Eglė, Bušma Juozas, Stonkutė Lukrecėjė. Žemaitėška kūrība
[2008-03-24] „Žemaičių žemė“ (2008 m. Nr. 1). Turinys
[2008-02-27] Pasikeitė žemaitėšku šv. Mišiū organizavėma tvarka Vilniou: Žemaitėškas šv. Mėšės Vilniou 2008 m. vīks 2 kartus par metus Vėsū Švėntū bažnīčiuo: Linksmuosės šv. Mėšės – Šv. Velīku tretioujė dėina 18 val. Liūdnuosės šv. Mėšės – priš Vėsus Šventus (konkreti data ėr valonda bus pranešta vieliau)
[2007-12-12] Žemaičių kultūros draugijų pozicija dėl etniniu pagrindu kuriamų partijų: Žemaičių kultūros organizacijų pareiškimas; Žemaičių kultūros draugijos pareiškimas; Lietuvos socialdemokratų sąjungos laiškas
[2007-12-12] Albinas Mingėla. Lietuvos paribio miestai ir gyvenvietės: Palanga, Šventoji, Kretinga, Įpiltis, Laukžemė, Lenkimai, Skuodas, Apuolė, Ylakiai, Židikai, Mažeikiai, Akmenė, Joniškis, Žagarė, Skaistgirys
[2007-12-12] Saulės mūšio diena – Baltų vienybės diena
[2007-12-12] Zenonas Ivinskis. Saulės–Šiaulių kautynės
[2007-12-12] Kazimieras Prušinskas. Skuodo mūšis
[2007-12-12] Gintautas Čižiūnas. Durbės mūšis
[2007-12-12] Albinas Mingėla. Lietuvos paribio miestai ir gyvenvietės: Pakruojis, Pasvalys, Biržai, Rokiškis, Zarasai
[2007-12-12] Donatas Tytuva. Latvijos Respublikos paribio miestai ir svarbiausios gyvenvietės: Aknysta, Alūksta, Aucė, Bauskė, Brunava, Bruocenai, Daugpilis, Duobelė, Durbė, Gruobinia, Jaunjelgava, Jekabpilis, Jelgava, Kalnciemas, Kuldyga, Kraslava, Liepoja, Lyvanai, Priekulė, Saldus, Skrunda, Subatė, Viesytė
[2007-12-12] Stasys Perminas. Rundalės dvaro ansamblis
[2007-12-12] Morta Baužienė. Architektas Karolis Reisonas
[2007-12-12] Gydytojas Kazys Oželis
[2007-12-12] Danutė Mukienė. Vaclovas Intas
[2007-12-12] Antanas Stravinskas
[2007-12-12] Laima Bačkienė. Išėjęs rudenį... Donatas Valatka
[2007-12-12] Zita Dargaitė. Telšių teatro atspindžiai medaliuose
[2007-12-12] Džervienė Teklė. Salontum dvarė
[2007-09-15] 2007 m. rugsėjo 28–29 d. Viekšniuose – Europos paveldo dienos ir Žemaičių akademijos konferencija „Anuo metu Viekšniuose...“, skirta prof. Mykolo Biržiškos 125-osioms gimimo metinėms
[2007-09-12] Regionų kultūrinių iniciatyvų centras išleido vieno iš pirmųjų Žemaičių akademijos konferencijų dalyvių Antano Lotužio (1913–1997) knygą „Aš, Antanas, Pavandenės krašto sūnus“. Knygoje paskelbtas A. Lotužio rašytinis palikimas (straipsniai apie Pavandenės krašto istoriją, etnografiją, tremties metų prisiminimai, eilėraščiai). Knyga platinama Regionų kultūrinių iniciatyvų centre (tel. 261 9670)
[2007-09-12] Regionų kultūrinių iniciatyvų centras  ir Lietuvos dailės muziejus išleido knygą „Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Istorijos, architektūros, meno kūrinių, archyvų tyrimai“. Knyga platinama Lietuvos knygynuose
[2007-09-12] Regionų kultūrinių iniciatyvų centras išleido kompozitoriaus, valstybės ir politikos veikėjo kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 1826–1827 m. Paryžiuje prancūzų kalba išleistų „Atsiminimų“  (4 tomai) I tomo vertimą į lietuvių kalbą. (Vertėjas – Virginijus Baranauskas). Knyga platinama Lietuvos knygynuose
[2007-09-12] 2007 m. rugsėjo 8 d. LDM Vilniaus paveikslų galerijoje įvyko kultūros vakaras „Mykolo Kleopo Oginskio rašytinis palikimas ir muzika“, kurio metu pristatyta RKIC išleista knyga „Mykolas Kleopas Oginskis. Atsiminimai. I tomas“, koncertavo kompozitoriaus provaikaitis Ivo Zaluskis (Didžioji Britanija), Aušra Liutkutė, Renata Milašiūtė
[2007-09-12] Vilniuje, Šlapelių name-muziejuje (Pilies g. 40) 2007 m. rugsėjo 5 – spalio 15 d. –  Alfonso Čepausko kūrybos paroda „Asambliažai“
[2007-08-18] 2007 m. rugsėjo 28–30 dienomis Viekšniuose (Mažeikių r.) – tradicinė Žemaičių akademijos vasaros konferencija
[2007-07-26] 2007 m. rugpjūtė 18 d. Šėlalės rajuona Laukuvuos kultūras cėntrė vīks Žemaitiu kultūras draugėjės sovažiavėms. Sovažiavėma pradė 11 val. Darbuotvarkie – draugėjės pirmininka pranešėms, informacėjės aple Žemaitėjės krėkšta ėr Žemaitiu vīskupėjės jubiliejaus pruograma, Lietovuos regėjuonu valdīma muodelė tuobolėnėma, Žemaitėjės etnėnės kultūras gluobuos tarības veikla, planus ėr kt..Sovažiavėmė bus pateiktė pasiūlīmā diel ŽKD tuolesnės veikluos pruogramas, bus pristatīts laikraštis „Labas, Žemaitija“. Vakarė planoujems pasėbovėms pri Medviegalė kalna.
[2007-07-24] 2007 m. rugpjūčio 10 d. 16 val. Klaipėdoje, Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33) Paryžiuje gyvenančio Lietuvos menininko Samogito (Adomo Stasio Raudžio) parodos atidarymas
[2007-06-10] 39 / Mykolas Vaitkus
[2007-06-08]  62–72 / Donatas Mingėla. Iškilūs Palangos krašto žmonės
[2007-04-12] 2007 m. gegužės 20 d. Nasrėnuose, (Kretingos r.), Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje, 2007 m. gegužės 12 d. 11 val. – 14-oji moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė. Dalyvaus Kretingos, Klaipėdos, Šiaulių, Skuodo, Kauno, Mažeikių, Plungės, Telšių miestų ir rajonų moksleiviai.
[2007-04-12] 2007 m. gegužės 20 d. Nasrėnuose (Kretingos r.), Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje, bus įgyvendinamas projektas „Audimo mokyklėlė“ (vykdomas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skelbtą konkursą). Nuo 10 iki 17 val. muziejuje bus galima susipažinti su audimu ir pasimokyti austi.
[2007-03-21] 2007 m. kovo 21 d. įvyko Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų rėmimo fondo steigėjų susirinkimas. Jo metu išrinkta naujos sudėties Fondo valdyba, fondo pirmininke – Vaiva Radikaitė-Žukienė, patvirtintos pagrindinės Fondo veiklos kryptys 2007 m. balandžio–gruodžio mėnesiams.
[2007-02-28] 2007 m. kovo 13 d. 12 val. – dailės kūrinių pardavimas-aukcionas.
Žemaičių dailininkų grupė kartu su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų rėmimo fondu Vilniaus „Arkos“ galerijoje (Aušros vartų g. 7) surengė labdarai skirtų (paaukotų) dailės kūrinių parodą. Ji veiks 2007 m. kovo 1–13 dienomis.
Parodoje eksponuojamų darbų pardavimas-aukcionas įvyks 2007 m. kovo 13 d. 12 val.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti!
[2007-02-28] 2007 m. kovo 5 d. (pirmadienį) 18 val. Vilniuje, Verkių rūmų Baltojoje salėje (Žaliųjų ežerų g. 49) įvyksorenginys, skirtas Kovo 11-ajai paminėti – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skiriamo skrydžio-rekordo per Lietuvą „Lietuvos vėliavos skrydis“ oro balionu pristatymui. Renginyje dalyvavo: Lietuvos rekordo autoriai, „Lietuvos vėliavos skrydžio“ dalyviai (Vladas Vitkauskas ir Vytautas Samarinas), AB „Kauno grūdai“ valdybos pirmininkas Tautvydas Barštys, prof. Libertas Klimka. Skrabalais gros Regimantas Šilinskas. Renginį vedė Mokslininkų rūmų direktorė Aldona Daučiūnienė.
Pastaba: Į Verkių rūmus galima atvykti Vilniuje iš „Žalgirio“ troleibusų-autobusų stotelės autobusais ir mikroautobusais (Nr. 35, 36).
[2007-02-09] Žemaičių dailės muziejuje (Plungė) 2007 m. vasario 9 d. (penktadienį), 16 val. 30 min. atidaryta Lino Petrausko piešinių paroda „BŪTINAS PEIZAŽAS II“. Dalyvavo autorius ir menotyrininkas Evaldas Dirgėla. Paroda veiks iki 2007 m. kovo 6 d. Anot Evaldo Dirgėlos, „parodoje „BŪTINAS PEIZAŽAS II“ autorius demonstruoja hipotetinių peizažų seriją, kuria aktualizuoja pirmines dailės materijas ir ieško pirmapradžio atskaitos taško įgalinančio vaizduoti ir suvokti atvaizdą. „Būtinas peizažas“ Lietuvos šiuolaikinio meno kontekste išsiskiria ypatingu, itin retu šiandien dėmesiu formaliesiems vaizdinės kūrybos aspektams, paprastumo egzotika ir monotonijos įvairovės pojūčiu“
[2007-02-07] 2007 m. vasario 15 d.  Telšiuose, Žemaičių muziejuje „Alka“, vyko renginiai, skirti muziejaus 75-osioms, muziejininko, poeto Prano Genio 105-osioms ir archeologo, muziejininko Vito Valatkos 80-osioms metinėms pažymėti. Programoje: Žemaičių muziejaus „Alka“ 75-ųjų metinių paminėjimas (pranešėjas – muziejaus direktorius Stasys Kasparavičius); leidinio „VitasValatka. Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga II. Muziejininkystė, etnografija, kraštotyra“ (sudarytojos D. Mukienė, L. Valatkienė) pristatymas. Kartu vyks ir parodų „Prano Genio surinkti eksponatai“ (kuratorė Vida Rimkuvienė), „Iškalbingi Žemaitijos archeologinių tyrinėjimų radiniai“, „Vito Valatkos 80-ųjų gimimo metinių paminėjimui“ (parodų kuratorės: Laima Valatkienė, Dalia Karalienė) atidarymas.
Koncertuos Telšių vaikų muzikos mokyklos smuikininkių ansamblis (vadovė G. Paulikaitė). Renginį užbaigs „Prisiminimų valanda“
[2007-01-31] 2007 m. sausio 31 d. Vilniuje, Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22) Lietuvos dailės muziejus ir Vilniaus dailės akademijos leidykla pakvietė į knygos „Aloyzas Stasiulevičius. Tapyba“ sutiktuves. Dalyvavo knygos sudarytoja Aušra Poškutė, tekstų autoriai dr. Nijolė Tumėnienė, dailininkas Aloyzas Stasiulevičius, knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė, LDM direktorius Romualdas Budrys, kiti leidinio rengėjai, rėmėjai, ansamblis „Musica Humana“, aktorius Romas Ramanauskas
[2006-12-30] 2007 m. sausio 30 d. 18 val. Vilniuje, „Lėlės“ teatre suvaidintas Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos „Savi“ laiškų spektaklis „Telšiai – dovanų kalva“. Režisierė Laimutė Pocevičienė
[2006-12-29]
Žemaitijos, Mažosios Lietuvos ir kitų Lietuvos etnografinių regionų tradiciniai Užgavėnių valgiai[2007-12-29]
2007 m. sausio 29 d. Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13), įvyko Sofijos Tyzenhauzaitės (1790–1879) knygos „Halina Oginskytė arba Švedai Lenkijoje“ pristatymas. Renginyje dalyvavo: muziejaus direktorė, poetė Aldona Ruseckaitė, žurnalo „Žemaičių žemė“ redaktorė Danutė Mukienė, istorikė, hum. m. dr. Anelė Butkuvienė, Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, aktorė Doloresa Kazragytė, pianistė Virginija Daugirdienė, smuikininkė Marija Neniškytė.
[2006-12-07] Zita Dargaitė. Sugrįžę į Žemaitiją
[2006-12-07] Mūsų tautiečiai Prancūzijoje
[2006-12-07] Jurga Palangytė. Antano Mončio namai-muziejus Palangoje
[2006-12-07] Danguolė želvytė. Susipažinkime: skulptorius Adomas Stasys Raudys (Samogitas)
[2006-12-07] Gintautas Čižiūnas. Sugrįžimai: Pranas Gailius
[2006-12-07] Aloyzas Stasiulevičius. Kelyje
[2006-12-07] Danguolė Želvytė. Tekstilė ir metalo plastika – po vienu stogu. Zita Inčirauskienė. Romualdas Inčirauskas
Juozas Vyšniauskas. S. Daukanto memorialiniam muziejui – 20
[2006-12-07] Albinas Mingėla. Nusilenkimas poetui. Dainininkas Danielius Sadauskas
[2006-12-07] Sukaktys. Regimantas Midvikis
[2006-12-07] „Saulutės draugijai“ – 90
[2006-12-07] Kristina Paulauskaitė. „Saulutės“ atgimimas
[2006-12-07] Emilija Mikulskienė. Kur Jūs, šviesuolių palikuonys?
[2006-12-07] Jolanta Skurdauskienė. Prano Mantvydo (1894–1960) archyvas Žemaičių dailės muziejuje
[2006-12-07] Pirmoji žemaičių dailės paroda
[2006-12-07] Mukienė Danutė. Žemaitiu kultūrinis sājūdis XX o. pab. – XXI o. pr.
[2006-12-07] Mukienė Danutė. Žemaitiu gruožėnės literatūras raida XX–XXI omžēs
[2006-12-07] Anglickis Stasīs. Eilieraštē
[2006-12-07] Girdienis Aleksėndra. Eilieraštē
[2006-12-07] Rudīs Edvards. Nostalgėškė eilieraštē
[2006-12-07] Džervienė Teklė. Žali žolelė
[2006-12-07] Juozas Vyšniauskas. Bulvėms Žemaitijoje – 200
[2006-12-07] Stepuonavīčė Aleksėndra. Aple Šiauliū žemaitiu „Auda“ ė dar šin ton...
[2006-12-07] Genovaitė Kuckailienė. Poeto Adomo Mickevičiaus žemaitiškos kilmės prielaidos
[2006-12-07] Vaidė Gaudiešiūtė. Kelias į Centrą valstiečio sodyboje
[2006-12-07] „Žemaičių žemės“ žurnalo (2006 m. Nr. 4) turinys
[2006-12-06] Išleistas naujas „Žemaičių žemės“ žurnalo numeris – 2006 m. Nr. 4.
[2006-12-06] 2006 m. gruodžio 8 d. Telšiuose vyks renginiai „Miestas, ženklai, datos, žmonės“, skirti Telšių miesto savivaldos 215-osioms, Telšių vyskupystės 80-osioms, Telšių dailės mokyklos 75-osiooms metinėms paminėti. Renginių pradžia 10 val. 30 m. Žemaičių muziejuje „Alka“ (Muziejaus g. 31, Telšiai). Išsamiau >
[2006-11-20] 2006 m. lapkričio 25 d. Kęstaičiuose, Alsėdžiuose (Plungės r.) – Kęstaičių bažnyčios gynimo (1886 m.) 120-ųjų metinių minėjimas, mokslinė konferencija Kęstaičiuose ir Alsėdžiuose
[2006-11-20] 2006 m. lapkričio 23 d. 17 val. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) – kultūros vakaras, skirtas poetui Vytautui Mačerniui. Jo metu bus pristatyta prof. Viktorijos Dauhotytės knyga „Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių“
[2006-10-20] 2006 m. spalio 20 – lapkričio 14 d. Žemaičių muziejuje „Alka“ (Telšiai) – parodos, skirtos Telšių dailės mokyklos (dabar Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto) 75-osioms metinėms: „AKISTATA“ (Žemaičių istorinis kostiumas ir VDA Telšių dailės fakulteto studentų darbai); „GARDEROBAS“ (Virginijos Degenienės ir Elenos Žvirzdinienės darbai).  
[2006-10-20] 2006 m. lapkričio 10 d. 14 val. Žemaičių muziejuje „Alka“ (Telšiai)  – viktorina, skirta V.Mačernio 85-osioms metinėms.
[2006-10-20] Nuo 2006 m. lapkričio 17 d. iki 2006 m. gruodžio 3 d. – Žemaičių muziejuje „Alka“ (Telšiai) paroda „SUVENYRAI“.
[2006-10-05] 2006 m. spalio 8 d. (sekmadienį), 17 val. Žemaičių dailės muziejuje (Plungė) – kamerinio ansamblio MULTICAMERATA (Torunė, Lenkija) koncertas. Programoje: Gražinos Bacevič (Grażyna Bacewicz) /1909–1969/, Kšyštofo Pendereckio (Krzysztof Penderecki),  Henriko Vieniavskio (Henryk Wieniawski) /1835–1880/,  Andžejaus Panufniko (Andrzej Panufnik) /1914–1991/,  Andžejaus Koševskio (Andrzej Koszewski) kūriniai
[2006-10-05] 2006 m. spalio 11 d. 16 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13, Vilnius) – Ylakių (Skuodo rajonas) vaikų vasaros kūrybinės dailės stovyklos tapybos darbų parodos atidarymas
[2006-09-20] 2006 m. spalio 4 d. 18 val. Vilniuje, LDM Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A), – kultūros vakaras „Oginskių dinastija“. Koncertuos kompozitorius ir atlikėjas, Mykolo Kleopo Oginskio provaikaitis Ivo Zaluskis (Didžioji Britanija).
[2006-09-10] „Žemaičių žemės“ žurnalo (2006 m. Nr. 3) elektroninė versija
[2006-09-08] Vilniaus žemaitē 2006 rugsiejė 19 d. 17.30 kvėit i kningu serėjės „Šilalės kraštas“ naujū leidėniū pristatīma: „Šilalė“, t. 7  ir  „Šilalės krašto piliakalnių atlasas“, t. 8. Daugiau >
[2006-09-07] Dalia Bernotaitė-Beliauskienė: „Bažnytinės procesijos ir jų atributai – žibintai
[2006-08-25] 2006 m. „Baltical Optical Disc“ išleido dvi naujas dainininko Danieliaus Sadausko atliekamų dainų kompaktines plokšteles (CD) „MAIRONIS“, kuriose įrašytos dainos, sukurtos pagal Maironio eiles. Kompaktinės plokštelės platinamos CD platinimo tinkle. Norintys jų įsigyti, gali paskambinti ir tel. 8 689 86 886, + (370~5) 233 2398. Dainininkas Danielius Sadauskas >
Lyduvėnai [2006 03 18]
„Žemaičių žemės“ žurnalo (2005 m. Nr. 4) turinys [2005 12 27]
Danutė Mukienė. Sugrįžtanti atmintis [2005 12 27]
Vytas Rutkauskas. Mykolo Kleopo Oginskio priesaikos refleksijų perspektyva [2005 12 27]
Vytas Rutkauskas. Baltarusijos „Šiaurės Atėnuose“ [2005 12 27]
Sergejus Verameičikas. Mykolas Kleopas Oginskis: istorinės atminties gaivinimo tikslai ir galimybės [2005 12 27]
Mykolo Kleopo Oginskio „Priesakai sūnui“ [2005 12 27]
Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities refleksijos, ateities perspektyvos [2005 12 27]
Ramutė Šmigelskytė-Stukienė. Mykolas Kleopas Oginskis – paskutinis LDK iždininkas [2005 12 27]
Laima Kiauleikytė. Muzikinės kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) pažiūros [2005 12 27]
Svetlana Nemahaj. Mykolo Kleopo Oginskio opera epochų ir stilių sandūroje [2005 12 27]
Viktoras Skorobogatovas. Mykolo Kleopo Oginskio kūryba: romansai [2005 12 27]
Aldona Vasiliauskienė. M. K. Oginskio idealų reikšmė ugdant jaunuosius istorikus [2005 12 27]
18–20 / Mykolas Kleopas Oginskis: Bibliografijos rodyklė (1938–1998) [2005 12 27]
21–23 / Jolanta Surdauskienė. Kunigaikštis Mykolas Mikalojus Oginskis – lietuvių kultūrinių aspiracijų rėmėjas [2005 12 27]
Olga Dadiomova. Mykolas Kazimieras Oginskis ir jo muzikinis palikimas [2005 12 27]
Liudmila Rohač. Ksavero Oginskio dvarvietė Hanutoje ir žvalgomieji jos tyrimai [2005 12 27]
Leonid Kaledinskij, Tatjana Bubenko. Oginskių laikų Vitebskas (XVIII a.) [2005 12 27]
Oginskiai muzikai. Parengė Jurgis Želvys [2005 12 27]
Danutė Mukienė. Nejudinti kultūros ir istorijos vertybių klodai [2005 12 27]
Kunigaikščių Oginskių rašytinis palikimas VU bibliotekos Rankraščių skyriuje [2005 12 27]
Danguolė Želvytė. Iškalbingi Vilniaus miesto pastatai [2005 12 27]
Milda Vyšteinaitė. Oginskių dvarai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje [2005 12 27]
Mykolas Kleopas Oginskis. Polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“ [2005 12 27]
Plungės ir Rietavo kunigaikščiai Oginskiai [2005 12 27]
Danguolė Ažaneckienė. Oginskių dvaro bičiuliai [2005 12 27]
Jolanta Skurdauskienė. Mykolinės Plungės Oginskių dvare [2005 12 27]
Jolanta Bertauskienė. Jubiliejinės Mykolinės Rietave [2005 12 27]
Sofija Tyzenhauzaitė. Halina Oginskytė arba švedai Lenkijoje [2005 12 27]
Turizmo informacijos centrai Žemaitijoje ir Klaipėdos krašte veikiančiuose nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose  [2005 10 25]
Turizmo informacijos centrai Žemaitijoje ir Klaipėdos krašte [2005 10 25]
Žemaitijos kultūrinio turizmo maršrutai [2005 09 18]
Muziejai Žemaitijos rajonuose [2005 09 18]
Akmenės rajonas: Istorija, žmonės, kultūrinio gyvenimo iniciatyvos; Svarbiausios datos, įvykiai; Iškilūs Akmenės krašto žmonės; Svarbiausi Akmenės rajono muziejai [2005 09 18]
Jurbarko rajonas: Istorijos fragmentai; Dažniausiai lankomi objektai Jurbarko rajone; Iškilūs Jurbarko krašto žmonės; Svarbiausi Jurbarko rajono muziejai
Kelmės rajonas: Datos skaičiai, įvykiai; Svarbiausi Kelmės rajono muziejai
Klaipėdos rajonas: Istorijos fragmentai; Stepono Dariaus gimtinė [2005 09 18]
Kretingos rajonas: Lankytinos vietos Kretingos mieste ir rajone; Žymiausi tradiciniai kultūros renginiai Kretingos rajone; Kretingos istorijos fragmentai; Svarbiausi Kretingos rajono muziejai [2005 09 18]
Mažeikių rajonas: Mažeikių miesto istorijos fragmentai; Svarbiausi Mažeikių rajono muziejai [2005 09 18]
Palanga: Istorijos fragmentai; Svarbiausi Palangos miesto muziejai [2005 09 18]
Plungės rajonas: istorijos fragmentai; Dažniausiai lankomos vietos Plungės rajone; Svarbiausi Plungės rajono muziejai [2005 09 18]
Raseinių rajonas: Rajono istorijos fragmentai; Iškilūs Raseinių krašto žmonės; Svarbiausi Raseinių rajono muziejai [2005 09 18]
Rietavo savivaldybė: Istorijos fragmentai; Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros, istorijos muziejus [2005 09 18]
kuodo rajonas: Istorijos fragmentai; Dažniausiai lankomos Skuodo rajono vietos; Svarbiausi Skuodo rajono muziejai [2005 09 18]
Šiaulių rajonas: Šiaulių miesto istorijos fragmentai; Svarbiausi Šiaulių rajono muziejai (žemaitiškoje rajono dalyje) [2005 09 18]
Šilalės rajonas: Istorijos fragmentai; Šilalę garsinantys žmonės; Svarbiausi Šilalės rajono muziejai [2005 09 18]
Tauragės rajonas: Istorijos fragmentai; Dažniausiai lankomos Tauragės rajono vietos (dvarai, piliakalniai); Svarbiausi Tauragės rajono muziejai [2005 09 18]
Telšių rajonas: Dažniausiai lankomi turistiniai objektai Telšių rajone; Svarbiausi Telšių rajono muziejai [2005 09 18]
Archyvuose [2005 06 30]
Margi mosėdiškių rankdarbių raštai. [2005 06 30]
Ar žinote, kad... [2005 03 18]
So Užgavieniems! [2005 02 06]
2004 m. spalio 23 d., į  Telšius buvo atgabenta urna su žemaičių dailininko, daug metų
gyvenusio ir kūrusio užsienyje, Telesforo Valiaus palaikais. Urna su dailininko palaikais spalio 23 d. nuo 12 iki 15 val. buvo pašarvota Žemaičių muziejuje „Alka“  (Muziejaus g. 31, Telšiai). Po to T. Valiaus palaikai buvo palaidoti Telšių senosiose kapinėse
[2004 10 23]
Plungėje balandžio 11 d., eidamas 94-uosius metus, mirė iškilus išeivijos dailininkas, 
Žemaičių dailės muziejaus mecenatas, Plungės garbės pilietis Juozas Bagdonas
[2005 04 11]
Laima Kryževičiūtė: „Pasaka“ [2003 12 11]
„Samogitia“ 2003 m. gruodžio mėnesio numeris [2003 12 10]
„Samogitia“ 2003 m. lapkričio mėn. numeris [2003 12 07]
Klaipėdos universitete – Žemaičių savaitė [2003 12 07]
Klaipėdos studentų klubas „Vykintas“ [2003 12 07]
„Žemaičių žemė“ 2003 m. Nr. 4. Turinys [2003 12 07]
Saulės akmuo [2003 12 04]
Kiti lankytini objektai Palangoje ir Šventojoje [2003 12 04]
Pirmosios gintaro dirbinių parodos Palangos gintaro muziejuje 
[2003 12 04]
Lijana Šatavičiūtė. Gintaro apdirbimo raida nuo seniausių laikų iki XXI a. [2003 12 04]
Stanislovas Žvirgždas. Pirmieji Palangos fotografai [2003 12 04]
Zina Rimgalienė. Bangų barama [2003 12 04]
Palanga: kurorto, pasienio ir pajūrio miesto raidos fragmentai 
[2003 12 04]
Danguolė Želvytė. Kurorto skulptūros [2003 12 04]
Audra Lukauskaitė. XX a. Lietuvos pajūrį siaubę uraganai [2003 12 04]
Pranas Gudynas, Stasys Pinkus. Padavimai apie gintaro atsiradimą. [2003 12 04]
Pranas Gudynas, Stasys Pinkus. Lietuva ir gintaras 
[2003 12 04]
Antanas Sebeckas (interviu). Parkas – ramybės ir grožio oazė [2003 12 04]
Lietuvos "Gintaro kelio" programa [2003 12 04]
Julius Kanarskas. Grafų Tiškevičių koplyčia Kretingos senosiose kapinėse [2003 12 04]
Julius Kanarskas. Grafo Juozapo Tiškevičiaus (1835-1891) šeimos genealoginis medis [2003 12 04]
Julius Kanarskas. Grafai Tiškevičiai XVI-XX a. [2003 12 04]
Ramunė LENKIMAITĖ, Antanas SEBECKAS. Parko skulptūros, kitos lankytinos vietos [2003 12 04]
Jurga Palangytė. Gintaro muziejaus istorijos fragmentai 
[2003 12 04]
Antanas Tranyzas. Palangos gintaro muziejaus ekspozicija 
[2003 12 04]
Vilija Macienė, Antanas Tranyzas. Palangos gintaro muziejui – 40 [2003 12 04]
Danutė Mukienė, Antanas Sebeckas. Palangos botanikos parkas [2003 12 04]
Jurga Palangytė. 2, 3 / Palanga: įvykiai, skaičiai, faktai [2003 12 04]
Mirė dailininkas Algimantas Švažas [2003 09 28]
Jurga Palangytė. Pasaulio žemaičių dailės parodos: 1989-2003 metai [2003 09 17]
Alvidas Bakanauskas. Ar sulauks Plungės dvaras savojo Renesanso? [2003 09 17]
Aušra Tamošauskaitė. Neaprėpiamos žemaičių kūrybinės erdvės  [2003 09 17]
Salomėja Jastrumskytė. Žemaitiška suma [2003 09 17]
Algimantas Veselis. Parodose – Lietuvos ir užsienio šalių dailininkų kūriniai [2003 09 17]
Aušra Tamošauskaitė. Žemaičių dailės muziejaus profesionaliojo meno rinkinys [2003 09 17]
Grėguola Puovėls. Žemaitiu dailės muziejaus muokslėnė bėbliuoteka [2003 09 17]
Stanislava Beržonskaitė. Dovanos muziejui [2003 09 17]
 Ada Bumblytė. Žemaičių prakalbintas medis [2003 09 17] 
 Jolanta Skurdauskienė. Meno ir našlaičių globėja kunigaikštienė Marija Oginskienė [2003 09 17]
Danutė Ramonaitė. Plungės senosios bažnyčios meno vertybės [2003 09 17]
 Vacys Milius. Žemaičiams skirti ekslibrisai [2003 09 17]
Jurgita Eidėjienė. Bažnytinė vėliava: dailės tradicija ir šių dienų sprendimai [2003 09 17]
 Danguolė Želvytė. Senoji liaudies skulptūra Žemaitijos muziejuose [2003 09 17]
Vida Mažrimienė. Keliaujanti Vytauto Valiaus kūryba [2003 09 17]
Vytautas Valius. Mintys paraštėse [2003 09 17]
Danutė Ramonaitė. Vilniaus žemaičių dailininkų vasaros Dzūkijoje, ir... Gražinos virtuvės paslaptys [2003 09 17]
Zina Rimgailienė. Tarytum einantis per lietų... [2003 09 17]
Konstantinas Prušinskas. Alfonsas Čepauskas [2003 09 17]
Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė [2003 09 17]
Dalia Dokšaitė. Ten, kur žemaičiai semiasi stiprybės. Kuo mes panašūs į japonus? [2003 09 17]
Danutė Mukienė. Kor žemaitems svarbiausė aikštė ėr paminklos? [2003 09 17]
Klaipėdoje, Telšiuose, Šiauliuose. Kviečia dailės galerijos [2003 09 17]
Christoph von Grawrock-Goes. Apie kai kuriuos Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus artimuosius [2003 09 17]
Mukaitė-Sungailienė Loreta. Fuolkluora muokīms Žemaitėjės muokīkluos
„Samogitia“. 2003 m. Nr. 5 [2003 09 14]
Tradicinė Žemaičių akademijos konferencija – Viešvienuose [2003 09 12]
„Samogitia“ 2003 m. Nr. 4 [2003 09 12]
Grėguola Puovėls. Žemaitiu dailės muziejaus muokslėne bėbliuoteka [2003 09 04]
Salomėja Jastrumskytė. Žemaitiška suma [2003 09 04]
Ada Bumblytė. Žemaičių prakalbintas medis [2003 09 04]
Vacys Milius. Žemaičiams skirti ekslibrisai [2003 09 04]
Danutė Ramonaitė. Vilniaus žemaičių dailininkų vasaros Dzūkijoje, ir... Gražinos virtuvės paslaptys  [2003 09 04]
Dalia Dokšaitė. Ten, kur žemaičiai semiasi stiprybės. Kuo mes panašūs į japonus? [2003 09 04]
Zina Rimgailienė. Tarytum einantis per lietų...[2003 09 04]
Danutė Ramonaitė. Plungės senosios bažnyčios meno vertybės [2003 09 04]
Danguolė Želvytė. Senoji liaudies skulptūra Žemaitijos muziejuose [2003 09 04]
Aušra Tamošauskaitė. Žemaičių dailės muziejaus profesionaliojo meno rinkinys [2003 09 04]
Jurga Palangytė. Pasaulio žemaičių dailės parodos: 1989-2003 metai [2003 09 03]
Algimantas Veselis. Parodose – Lietuvos ir užsienio šalių dailininkų kūriniai [2003 09 03]
Vytautas Valius. Mintys paraštėse [2003 09 03]
Klaipėdoje, Telšiuose, Šiauliuose. Kviečia dailės galerijos [2003 09 03]
Jolanta Skurdauskienė. Meno ir našlaičių globėja kunigaikštienė Marija Oginskienė [2003 09 03]
Vida Mažrimienė. Keliaujanti Vytauto Valiaus kūryba [2003 09 03]
Mukaitė-Sungailienė Loreta. Fuolkluora muokīms Žemaitėjės muokīkluos [2003 09 03]
Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė [2003 09 02]
Stanislava Beržonskaitė. Dovanos muziejui [2003 09 02]
 Jurgita Eidėjienė. Bažnytinė vėliava: dailės tradicija ir šių dienų sprendimai [2003 09 02]
Alvidas Bakanauskas. Ar sulauks Plungės dvaras savojo Renesanso? [2003 09 02]
Christoph von Grawrock-Goes. Apie kai kuriuos Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus artimuosius [2003 09 02]
Konstantinas Prušinskas: Alfonsas Čepauskas [2003 09 02]
Danutė Mukienė. Kor žemaitems svarbiausė aikštė ėr paminklos? [2003 09 02]
„Žemaičių žemė“ 2003 Nr. 3 [2003 09 02]
Rugsiejė 12-13 dėinuoms Viešvienūs – tradicėnė Žemaitiu akademėjės vasaras  konferėncėjė –  „Viešvienā: senuoji praeitės ėr dailės paminklā [2003 08 20]
Atnaujintas, papildytas „Aktualijų“ puslapis [2003 08 20]
Jei Jūs domitės elementoriais, kolekcionuojate juos... [2003 07 18]
„Žemaičių žemė“. 2003 m. Nr. 2. Turinys [2003 06 08]
2-3 / Zina Rimgailienė. Rietavas – kaip muzika... [2003 06 08]
4-5 / Antanas Černeckis. Rietavo savivaldybės atkūrimas ir perspektyvos [2003 06 08]
Lidija Rėkašienė. Kultūra, švietimas, sportas.  [2003 06 08]
Rietaviškiai [2003 06 08]
Jolanta Bertauskienė. Kultūra: poreikiai, interesai, galimybės [2003 06 08]
Jolanta Bertauskienė. Kultūrinis bendradarbiavimas [2003 06 08]
Ara Budreckienė. Rietavo viešoji biblioteka [2003 06 08]
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus [2003 06 08]
Romualda Durkienė. Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia – miesto dvasinis ir  kultūrinis centras [2003 06 08]
Algirdas Kazys Jankauskas. Rietavo meno mokykla [2003 06 08]
Rietavas: svarbiausios datos ir įvykiai [2003 06 08]
Žymiausi kultūros paveldo objektai Rietavo savivaldybėje [2003 06 08]
Algirdas Kazys Jankauskas. Rietavo orkestras [2003 06 08]
Milda Vyšteinaitė. Praeities didybė [2003 06 08]
 Milda Vyšteinaitė. Rietavo aukso amžius [2003 06 08]
Laimutis Januškevičius, Kęstutis Labanauskas. Rietavo dvaro parkas [2003 06 08]
liustracijos iš Rietavo savivaldybės [2003 06 08]
Milda Vyšteinaitė. Kunigaikščiai Oginskiai – Lietuvos laisvės ir spaudos puoselėtojai [2003 06 08]
Milda Vyšteinaitė, Steponas Eigirdas. Rietavo teatras [2003 06 08]
Žemaitijos kolegija [2003 06 08]
Rietavo Lauryno Ivinskio vidurinė mokykla [2003 06 08]
Rietavo „Aušros“ katalikiška vidurinė mokykla [2003 06 08]
Tverų vidurinė mokykla [2003 06 08]
Rietavo savivaldybės pagrindinės mokyklos – Žadvainių, Labardžių, Medingėnų [2003 06 08]
Rietavo savivaldybės pradinės mokyklos – Daugėdų, Giliogirio, Pajamončio, Liolių, Pelaičių [2003 06 08]
39 / Antanas Butkus. Masiškumas ir iniciatyva
40-41 / Ara Budreckienė. Jiems plunksna padėjo surasti vietą po saule... [2003 06 08]
Ada Budreckienė. Henrikas Ciparis [2003 06 08]
Danutė Mukienė. Juozas Žilevičius [2003 06 08]
Milda Vyšteinaitė. Adelbertas Nedzelskis ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis [2003 06 08]
Donata Vitkienė. Muzikantų dinastija [2003 06 08]
Donata Vitkienė. Senųjų žemaitiškų staklių poezija... [2003 06 08]
Donata Vitkienė. Parku pavirtusi pelkė [2003 06 08]
Telšių apskrities dainų šventės kolektyvai [2003 06 08]
Konkursos M. Mažvīda premėjē laimietė [2003 06 06]
Rimantas Jūraitis. Lietuvos Respublikos prezidentai žemaičiai: Aleksandras Stulginskis, Rolandas Paksas [2003 03 09]
Gintas Jonkus. Tradicijų ir papročių puoselėjimas mokykloje [2003 03 09]
Danutė Mukienė. Šventės stebuklo belaukiant [2003 03 09]
Nekilnojamos kalendorinės šventės [2003 03 09]
Kilnojamos kalendorinės šventės [2003 03 09]
Kalendorius, šventės ir papročiai [2003 03 09]
Naujieji metai [2003 03 09]
Trys Karaliai (Kūčelės). Šv. Povilas, Pusiaužiemis. Grabnyčios, Perkūno diena, Blažiejus. Šv. Agota. Šv. Valentinas [2003 03 08]
Lietuvos Nepriklausomybės diena. Motiejus, Vieversio diena, 40 šventųjų kankinių diena, 40 Paukščių diena. Šv. Juozapas, Pempės diena, Medinio šventė  [2003 03 08]
Blovieščius (Gandro šventė). Balandžio 1-oji (Melų diena, Aprylius) [2003 03 08]
Šv. Kazimieras [2003 03 08]
Užgavėnės. [2003 03 08]
Stasys Skrodenis: „Žemaičių Užgavėnių kaukės“ [2003 03 08]
Vitas Valatka. Kazio Varnelio Užgavėnių kaukių komplektas [2003 03 08]
Stasys Kasparavičius. Bilionių piliakalnis – legendiniai Pilėnai? [2003 03 08]
Pelenų diena (Peleninė). Gavėnia, Pusiaugavėnis, Krikštai [2003 03 08]
Gaubītė Margarita. Vuo juk galietom būtė... [2003 03 08]
Verbos (Verbų sekmadienis, Verbinės, Palmių sekmadienis) [2003 03 08]
Velykos. Simbolika ir reikšmė [2003 03 08]
Jurginės (Jorė, Jūrė) [2003 03 08]
Gegužės mėnuo. Kryžiavos dienos. Gegužės šventė. Šeštinės. Motinos diena. Parugių (Sambarių) diena [2003 03 08]
Tėvo diena. Devintinės (Dievo Kūno šventė). Sekminės [2003 03 08]
Joninės (Rasos, Kupolės) [2003 03 08]
Lėipas mienou. Septīniū mėigtontiū bruoliu dėina. Škaplierna. Uonėnės. Valstybės diena [2003 03 08]
Rugių diena [2003 03 08]
Žuolėnė. Laurīns. Baltramiejos, Gondrū ėšliekėma dėina [2003 03 08]
Ožgėmėma švėntė. Šėlėnė. Mīkuols. Martīns. Daugotuvės – Rudens Lygė. Literatūros, panaudotos rengiant tekstus apie kalendorines šventes ir papročius, sąrašas [2003 03 07]
Lapkrėstė pradė: Vėsė švėntā. Ėlgės, Vielėnės [2003 03 07]
Adventas Šv. Andriejus [2003 03 07]
Kūčios [2003 03 07]
Kalėdos. Mesėdis (Mesiedas) [2003 03 07]
Zina Rimgailienė. Įmink lemtingą mįslę [2003 03 07]
Povilas Šverebas. Severinas Aleksandras Grossas [2003 03 07]
Vaidas Šeferis. Kelias [2003 03 07]
Emilija Mikulskienė. Valančių-Valančiauskų giminės susitikimas Nasrėnuose [2003 03 07]
Julius Kanarskas / Etnografas, istorikas, muziejininkas Juozas Mickevičius [2003 03 07]
Danguolė Želvytė. Ar žinai, kad… [2003 03 07]
Šliūpų dinastija [2002 06 28]
Tarptautinis folkloro festivalis BALTICA – 2002 m. [2002 06 18]
„Samogitia“. 2002 m. Nr. 4 [2002 06 04]
„Samogitia“ 2002 m. Nr. 3 [2002 05 09]
„Samogitia“ 2002 m. Nr. 2 [2002 04 16]
Fotoreportažas iš konferencijos: I dalis   II dalis  III dalis  IV dalis [2002 04 14]
Žemaitijos mokytojų konferencija. 2002 m. [2002 04 12]
"SAMOGITIA". 2002 m. Nr. 2 [2002 03 30]
Palanga po 2002 m. pradžioje pajūryje siautusių audrų [2002 03 25]
Europos Sąjunga. Regionų kultūros politika [2002 03 12]
Anim Brux. Kultūros struktūros plėtros politika Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje [2002 03 12]
Ulf Grossmann. Kultūrinės erdvės įstatymas Saksonijos žemėje [2002 03 12]
Vygandas Čaplikas. Interviu „Ko galėtume pasimokyti iš suomių?“
[2002 03 12]
Kultūra ir paveldas Europoje
[2002 03 12]
Europos vietų ir regionų valdžių kongresas [2002 03 12]
Europos Tarybos kultūros programų centras Lietuvoje [2002 03 12]
Dalia Bernotaitė-Beliauskienė. „Lietuvių etnologijos bibliografija“ [2002 03 12]
Danutė Mukienė. Traukinys leikia į priekį, o žemaičiai nori būti patys savimi... [20002 03 12]
Ilona Bušmaitė. Ar bus žemaičiai XXI amžiuje?[2002 03 12]
Aple žemaitius ėr Žemaitėjė – jaunims [2002 03 12]
Mūsa galerėjė (žīmiū žemaitiu portretā) [2002 03 12]
Aleksas Girdenis, Juozas Pabrėža. Žemaičių rašyba [2002 03 12]
Žemaitėškė eilieraštē: Stasys Anglickis; Buorusevičātė-Šėdlauskienė Elėna; Džervienė Teklė; Genīs Pranis; Gėrdėnis Aleksėndra; Kazragis Algėrds; Kobėlios Justīns; Krīževičātė Teklė; Mileikienė Vuona; Ramonātė-Mukienė Danutė
[2002 03 12]
Danutė Mukienė. Šatrijos Ragana [2002 03 12]
Zita Paulauskaitė. Tėviškė [2002 03 12]
Gruožėnė literaūra – sava muotinu kalbo [2002 03 12]
Jurgilevīčienė Stasė. Žuolėnė [2002 03 12]
Žemaitėškė eilieraštē: Lėngvėnienė Bėrota; Tamošauskātė-Markavīčienė Dalė; Rudielis Vaids [2002 03 12]
Kęstutis Vaitkus. Žemaičio namai sostinėje. Kazio Varnelio sugrįžimas [2002 03 12]
Skaitytojų laiškai: „Nejaugi pamiršo?“, „Kaziui Janutai – 90“, „Naujos temos“ [2002 03 12]
Danguolė Želvytė. Kultūros leidiniai internete. „Lietuviškas žodis“ [2002 03 12]
„Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės“ [2002 03 12]
„Samogitia“. 2002 m. Nr. 1 (sausis-vasaris) [2002 03 09]
Alfonsas Čepauskas [2001 08 23]
Telšių rajonas [2000 05 30]
Tauragės rajonas [2000 05 30]
Šilutės rajonas [2000 05 30]
Šilalės rajonas [2000 05 30]
Šiaulių rajonas [2000 05 30]
Skuodo rajonas [2000 05 30]
Raseinių rajonas [2000 05 30]
Plungės rajonas [2000 05 30]
Mažeikių rajonas [2000 05 29]
Kretingos rajonas [2000 05 29]
Klaipėdos rajonas [2000 05 29]
Kelmės rajonas [2000 05 29]
Jurbarko rajonas [2000 05 29]
Akmenės rajonas [2000 05 29]
Šiaulių miestas [2000 05 29]
Klaipėdos miestas [2000 05 29]
Palangos miestas [2000 05 29]
Apskritys Žemaitijoje [2000 05 29]
Dainų tyrinėjimai [2000 05 29]
Žemaičių valgiai [2000 04 17]
Polonezas [2000 04 07]
Karklėnai [2000 04 07]
Mykolas Butkevičius [2000 04 07]
Juozas Žilevičius [2000 04 07]
Vytautas Lukauskas [2000 04 07]
Jozefas Mašekas [2000 04 07]
Mykolinės [2000 04 07]
Bobreko dvaras [2000 04 05]
Žemaičių dailė [2000 02 29]
Eržvilko muzikantai [2000 02 23]
Valerijos dainos [2000 01 25]
Skuodo muziejus [2000 01 13]
Oužuola gyvenėms [1999 12 08]
Akmuo su velnio pėda [1999 12 08]
Šilalė [1998 12 10]
Žemaičiai ir kašubai vieningoje Europoje (papildyta nuotraukomis) [1998 12 07]
Vienuolynai [1998 11 30]
Alfonso Griciaus lyrika  [1998 11 27]
Iš Mosėdžio istorijos (papildyta nuotraukomis) [1998 11 23]
Česlovas Kontrimas (papildyta nuotraukomis) [1998 11 23]
Danielius Alseika [1998 10 22]
Antanas Klumbys [1998 10 22]
Tiškevičiai (papildyta nuotraukomis) [1998 10 05]
Skaraitiškės dvaras [1998 10 05]
Tytuvėnai [1998 09 28]
Šateikiai [1998 09 23]
Džiuginėnai [1998 09 21]
Renavas [1998 09 18]
Švėkšna [1998 09 17]
Mokslas [1998 09 16]
Salantai [1998 09 14]
Kretinga  [1998 09 14]
Jurgis Plateris  [1998 09 14]
Dvarai Žemaitijoje [1998 09 11]
Kražiai  [1998 09 11]
Plinkšės  [1998 09 11]
Rietavas [1998 09 11]
Kelmė [1998 09 11]
Poezija (papildyta nuotraukomis) [1998 09 08]
Jonas Šliūpas [1998 09 01]
Oginskiai [1998 08 28]
Amatai ir amatininkai (papildyta nuotraukomis) [1998 08 28]
"Žemaičių žemės" žurnalas (papildyta nuotraukomis) [1998 08 28]
Mažeikių muziejus (papildyta nuotraukomis) [1998 08 11]
Mažeikiai (papildyta nuotraukomis) [1998 08 11]
Mažeikių kraštas [1998 06 09]
Kelmės kraštas [1998 06 08]
Zenonas Ivinskis [1998 06 08]
Kultūros naujienos [1998 06 08]
Riauba Stanisluovs [1998 05 29]
Ravickienė Eleuonuora [1998 05 29]
Konstantinas Bružas [1998 05 29]
Kuršių Neringa (papildyta nuotraukomis) [1998 05 26]
Burtai, orų spėjimai [1998 05 19]
Platelių vaistinė [1998 05 15]
Platelių dvaras [1998 05 15]
Palangos botanikos parkas (trumpai) papildyta nuotraukomis [1998 05 11]
Alaus baras "Žemaičiai" papildyta nuotraukomis [1998 04 23]
Žemaičių liaudies melodijų stilius papildyta nuotraukomis [1998 04 23]
"Dainuoju kas ant liežuve..."papildyta nuotraukomis [1998 04 23]
Žemaičių teatras papildyta nuotraukomis [1998 03 25]
Žemaitijos nacionalinis parkas papildyta nuotraukomis [1998 03 25]
Žemaičių liaudies melodijų stilius papildyta nuotraukomis [1998 03 25]
Alaus baras "Žemaičiai" papildyta nuotraukomis [1998 03 25]
Palanga papildyta nuotraukomis [1998 03 25]
Žemaičių kunigų seminarija papildyta nuotraukomis [1998 03 19]
Žemaičių (Medininkų) vyskupija papildyta nuotraukomis [1998 03 19]
Žemaičių kultūros draugija papildyta nuotraukomis [1998 03 19]
Telšių vyskupija papildyta nuotraukomis [1998 03 12]
Žemaičių vyskupai papildyta nuotraukomis [1998 03 12]
Puškorios Anicets [1998 03 05]
Burtai, orų spėjimai [1998 05 19]
Platelių vaistinė [1998 05 15]
Platelių dvaras [1998 05 15]
Palangos botanikos parkas (trumpai) papildyta nuotraukomis [1998 05 11]
Alaus baras "Žemaičiai" papildyta nuotraukomis [1998 04 23]
Žemaičių liaudies melodijų stilius papildyta nuotraukomis [1998 04 23]
"Dainuoju kas ant liežuve..."papildyta nuotraukomis [1998 04 23]
Žemaičių teatras papildyta nuotraukomis [1998 03 25]
Žemaitijos nacionalinis parkas papildyta nuotraukomis [1998 03 25]
Žemaičių liaudies melodijų stilius papildyta nuotraukomis [1998 03 25]
Alaus baras "Žemaičiai" papildyta nuotraukomis [1998 03 25]
Palanga papildyta nuotraukomis [1998 03 25]
Žemaičių kunigų seminarija papildyta nuotraukomis [1998 03 19]
Žemaičių (Medininkų) vyskupija papildyta nuotraukomis [1998 03 19]
Žemaičių kultūros draugija papildyta nuotraukomis [1998 03 19]
Telšių vyskupija papildyta nuotraukomis [1998 03 12]
Žemaičių vyskupai papildyta nuotraukomis [1998 03 12]
Puškorios Anicets [1998 03 05]
Kretingos muziejus [1998 02 27]
Žemaičių proza [1998 02 27]
Žemaitijos kurortai [1998 02 20]
Žemaitiški anekdotai [1998 02 20]
Žymiausi žemaičiai [1998 02 19]
Kuršių nerija [1998 02 17]
Žemaitijos herbas [1998 02 13]
Telšių vyskupija [1998 02 11]
Žemaičių vyskupai [1998 02 09]
Poezija [1998 01 30]
Žemaičių teatras [1998 01 23]
Žemaičių akademija [1998 01 23]
Vėliava [1998 01 22]
Žemaičių seniūnai [1998 01 22]
Pilininkai [1998 01 22]
Spauda [1998 01 22]

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Puslapis atnaujintas 2016.04.23.
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com