Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS PAREIŠKIMAS
 
2007-10-09
Telšiai
Artėjant rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą, didėja piliečių politinis aktyvumas. Ryšium su tuo primename, kad Žemaičių kultūros draugija (ŽKD) yra nepolitinė visuomeninė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – saugoti ir puoselėti nematerialųjį Žemaitijos krašto paveldą: kalbą, papročius, tradicijas, rūpintis etnokultūros globa ir krašto žmonių švietimu. Taip pat rengti įvairius žemaičių savimonę ir savitumą ugdančius renginius, dalyvauti kultūros ir istorijos paminklų atstatyme, saugomų teritorijų tvarkyme bei kt.
ŽKD veikloje dalyvauja įvairių politinių pažiūrų ir religinių įsitikinimų žmonės. Tačiau draugija neteikia pirmumo ar išskirtinių sąlygų nei vienai politinių partijų. Draugija neatmeta galimybės bendradarbiauti su politinėmis partijomis kultūros ir švietimo srityje, jei jų programos pasitarnautų Žemaitijos labui.
Žemaičių kultūros draugija pareiškia, kad ji neinicijuoja ir neremia politinių partijų kūrimosi, tuo labiau nepritaria, kad atskiri nariai asmeniniais sumetimais naudotųsi ŽKD vardu ir autoritetu.
 
Pasirašo:
Stasys Kasparavičius,
Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija